Indeks tematyczny


Budynki KUL
Biblioteka Uniwersytecka (ul. Chopina 27)
 • Jaźwierska Jadwiga, Biblioteka Uniwersytecka. Gmach przy ul. Chopina 27, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Słomkowski Antoni, Budowa domu przy ulicy Chopina 27 i biblioteki, [w:] Katolicki Uniwerstet Lubelski w latach 1944-1952. Wspomnienia i relacje, red. Jan Ziółek, Lublin 1999.
 • Warzeszak Józef, Ks. Antoni Słomkowski 1900-1982: rektor i odnowiciel KUL, teolog-rekolekcjonista, człowiek sumienia, Warszawa 1999. UWAGI
  [Biblioteka Uniwersytecka ul. Chopina 27 - s. 34-36]

Biblioteka Uniwersytecka (ul. Dolna Panny Marii 4)
 • Jaźwierska Jadwiga, Biblioteka Uniwersytecka. Gmach przy ul. Dolnej Panny Marii 4, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bursa Akademicka, Rynek 17 (Dom Akademiczek)
 • Matyaszewska Elżbieta, Bursa Akademicka. Rynek 17, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Centrum Transferu Wiedzy

Collegium Ioannis Pauli II
 • Bednarczyk Michał, Collegium Ioannis Pauli II, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Klimek-Grądzka Jolanta, Wyczyński Paweł, Kolegium Jana Pawła II. Dar serca, Lublin 1998.
 • Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994. UWAGI
  [Akademickie Koło Ruchu Trzeźwości KUL im. św. Maksymiliana Marii Kolbego - s. 713; Bender Ryszard - passim; Brajerski Tadeusz - passim; Chór Akademicki - s. 726-731; Collegium Ioannis Pauli II - s. 53, 75-77; Słomkowski Antoni ks. - passim]
 • Michalczyk Jadwiga, Kolegium Jana Pawła II, „Przegląd Uniwersytecki” 2000, R. 12, nr 2 (64).

Collegium Iuridicum
 • Matyaszewska Elżbieta, Collegium Iuriducum, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • "Szkoła lubelska" (Gimnazjum im. Stefana Batorego), „Scriptores” 2006, nr 30.

Collegium Norwidianum
 • Bednarczyk Michał, Collegium Norwidianum, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Dom Akademicki Studentów, ul. Niecała 8
 • Matyaszewska Elżbieta, Dom Koła Pomocy Młodzieży Akademickiej Uniwersytetu Lubelskiego, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Dom Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym
 • Sawa Robert, Dom Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Gmach Główny
 • Fundacje sal od 1 maja 1928 r. do 30 września 1929 r., „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, r. 5, z. 1 (6).
 • Kramiszewska Aneta, Aleje Racławickie 14. Historia gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019.
 • Przemówienie ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego 1929/1930 dn. 6 X 1929 r., „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, r. 5, z. 1 (6). UWAGI
  [Wiktor Porzeziński – s. 22; uprawnienia – s. 23-24; sale fundacyjne – s. 25-26]
 • Przemówienie ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego dn. 7 X 1928 r., „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, r. 5, z. 1 (6). UWAGI
  [Towarzystwo Przyjaciół KUL – s. 6; uprawnienia – s. 7-8; Fundacja Potulickiej – s. 8-9; działalność wydawnicza – s. 12; remonty – s. 14-16; sale fundacyjne – s. 16-19]
 • Przemówienie Ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego dnia 5 października 1930 roku, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1931, r. 6, z. 1 (7). UWAGI
  [sale fundacyjne – s. 12-14; konwikt – s. 14-15]
 • Sawa Robert, Gmach Główny, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Kampus Poczekajka

Konwikt im. św. Jana Kantego dla Księży Studentów
 • Konwikt św. Jana Kantego, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1931, r. 6, z. 1 (7).
 • Matyaszewska Elżbieta, Konwikt im. św. Jana Kantego dla Księży Studentów, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Przemówienie Ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego dnia 4 października 1931 roku, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1931, r. 6, z. 1 (7). UWAGI
  [Studium Administracyjne dla urzędników drugiej kategorii – s. 25; odczyty gości z zagranicy – s. 26; Akademia ku czci św. Jana Kantego – s. 26; Akademia Papieska – s. 26; Akademia ku czci św. Tomasza – s. 26-27; Fundacja naukowa im. Henryka Dembińskiego – s. 29-30; sale fundacyjne – s. 30; konwikt – s. 31-32; Towarzystwo Hedvigianum – s. 32-33]
 • Przemówienie Ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego dnia 5 października 1930 roku, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1931, r. 6, z. 1 (7). UWAGI
  [sale fundacyjne – s. 12-14; konwikt – s. 14-15]
 • Zieliński Zygmunt, Dzieje Konwiktu Księży Studentów, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.


Działalność międzynarodowa
Odczyty gości z zagranicy
 • Bruce Marshall z wizytą na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 4.
 • Dr H. Buddensieg na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 3.
 • Dr Richard L. Rubinstein na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2.
 • Goście zagraniczni na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 1.
 • Goście zagraniczni na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 4.
 • Górny W., Spotkanie z Romanem Jakobsonem, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 2.
 • J.C., Claude Backvis na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1964, R. 7, nr 4.
 • [Kłoczowski Jerzy] J.K., Odczyt prof.. R. Foreville, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 4.
 • Kornas-Biela Dorota, International Interdisciplinary Congress „Conflict, Dialogue and Culture of Unity”. Lublin, 3-4 czerwca 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1969, R. 12, nr 3. UWAGI
  [Łoś Marta - s. 80; odczyty gości z zagranicy - s. 80-81; Pigoń Stanisław - s. 79-80]
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 3. UWAGI
  [Greinacher Robert ks. - s. 83; odczyty gości z kraju - s. 90; odczyty pracowników KUL - s. 90; Rahner Karl SI - s. 85-87; Sugranyes Franch Ramon de - s. 84; Six François de ks. - s. 84; Villain Maurice ks. - s. 84]
 • Kronika Uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 4. UWAGI
  [Kozłowiecki Adam SI - s. 86-87; Towarzystwo Przyjaciół KUL - s. 86]
 • Kruk S., Wojciechowski Norbert, Kronika Akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 1. UWAGI
  [Koło Anglistów Studentów KUL - s. 157; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 158; Koło Nauk Społecznych - s. 158; Koło Naukowe Teologów - s. 157-158; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 157; odczyty gości z kraju - s. 159; odczyty pracowników KUL - s. 159; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 158]
 • Linca-Ćwikła Agnieszka, Sprawozdanie z XXVIII Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Instytutów i Wydziałów Pedagogiki Uniwersytetów Katolickich (ACISE − L'association catholique internationale des institutions de sciences de l'éducation): Sprawiedliwość i miłosierdzie w edukacji i we współczesnej szkole, „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 1.
 • Lisa Larsen, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 2.
 • Maciejewski M., Smosarski Józef, Odczyt o Grecji, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 2.
 • Odczyt prof. Béli Sulana, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1.
 • Odczyt prof. dr. Ambroise Jobert, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2.
 • Odczyt Roberta Chatela, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 3.
 • Odczyty i wykłady, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 2.
 • Prof. Georges Duby na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2.
 • Przemówienie Ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego dnia 4 października 1931 roku, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1931, r. 6, z. 1 (7). UWAGI
  [Studium Administracyjne dla urzędników drugiej kategorii – s. 25; odczyty gości z zagranicy – s. 26; Akademia ku czci św. Jana Kantego – s. 26; Akademia Papieska – s. 26; Akademia ku czci św. Tomasza – s. 26-27; Fundacja naukowa im. Henryka Dembińskiego – s. 29-30; sale fundacyjne – s. 30; konwikt – s. 31-32; Towarzystwo Hedvigianum – s. 32-33]
 • Radca kulturalny ambasady francuskiej na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 4.
 • Rynio Alina, Rodzina szczególnym miejscem kształtowania postawy miłości, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).
 • Wybitni działacze polonijni odwiedzają KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 4.
 • Z życia akademickiego, „Odrodzenie. Miesięcznik akademicki” 1936, R. 2, nr 4. UWAGI
  [Turniej Krasomówczy Koła Prawników S.KUL - s. 12-13; Koło Misjologiczne - s. 13; Koło Pedagogiczne - s. 13; Bratnia Pomoc - s. 13; Sodalicja Mariańska - s. 13; odczyt prof. J. Lotha - s. 13]

Wizyty
 • Brzuszkiewicz Katarzyna A., Wyjazd do Polskiej Szkoły SEN w Dublinie. 6-15 lutego 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 2.
 • Buk-Cegiełka Marta, Wizyta studentów z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu w Instytucie Pedagogiki KUL. Lublin, 16-29 listopada 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 2.
 • Sprawozdanie z działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akademickim 1988/89, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1990, R. 8, nr 21.
 • Sprawozdanie z działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akademickim 1989/90, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1990, R. 8, nr 24.

Współpraca
 • Bednarska Magdalena, Realizacja projektu „Multilingual” – wizyty studentów z University of Central Lancashire w Wielkiej Brytanii oraz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Instytucie pedagogiki KUL. Lublin, 15-16 marca 2016 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 3.
 • Jeziorański Marek, Magier Piotr, Międzynarodowy program współpracy „Trinational”. Alice Salomon Hochschule Berlin, Institut du Travail Social de la Région Auvergne w Clermont-Ferrand, Instytutu Pedagogiki KUL. Spotkanie I - Berlin, 18-25 maja 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 1. UWAGI
  [warstwicowa teoria wychowania Stefana Kunowskiego - s. 185-187]
 • Jeziorański Marek, Magier Piotr, Międzynarodowy Program Współpracy „Trinational” Alice Salomon Hochschule Berlin, Institut du Travail Social de la Région Auvergne w Clermont-Ferrand Instytutu Pedagogiki KUL. Spotkanie II. Clermont-Ferrand, 21-28 września 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 4.
 • Jeziorański Marek, Magier Piotr, Międzynarodowy Program Współpracy „Trinational”. Alice Salomon Hochschule Berlin Institut du Travail Social de la Région Auvergne w Clermont-Ferrand Instytutu Pedagogiki KUL. Spotkanie III − Lublin, 12-19 kwietnia 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 4.
 • Katolicki Uniwersytet Notre Dame (USA), „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1963, R. 6, nr 1.
 • Katolicki Uniwersytet w Louvain, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 4.
 • Katolicki Uniwersytet w Mediolanie, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1963, R. 6, nr 3.
 • KUL dla Uniwersytetu w Skopju, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1.
 • Lewandowska Paulina, Współpraca Międzynarodowa Koła Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących "Surdus Loquens" w latach 2012-2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3. UWAGI
  [odczyt pracownika KUL s. 216]
 • Magier Piotr, Szewczak Iwona, Udział Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w projekcie PROCORA PS, „Roczniki Pedagogiczne” 2010, t. 2(38).
 • M.N., Katolicki Uniwersytet Amerykański w Waszyngtonie, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1963, R. 6, nr 2.
 • mn, Katolicki Uniwersytet w Nijmegen, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1964, R. 7, nr 3.
 • Otrębski Wojciech, Sprawozdanie z realizacji programu wymiany naukowej „The Polish-British Research Partnership Programm” w latach 2001-2002, „Roczniki Psychologiczne” 2002, t. 5.


Działalność naukowa
Konferencje, kongresy, sympozja
 • Anzulewicz Piotr, Ku teologii pokoju. Sympozjum Sekcji Dogmatycznej Teologów Polskich, Łódź-Łagiewniki, 16-18 września 1985 r., „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1986, R. 4, nr 6.
 • Badeńska Łucja, Bis Dorota, Braun Katarzyna, Petkowicz Aneta, Szewczak Iwona, Zbierański Robert, Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum na temat: "Wychowanie chrześcijańskie metodą harcerską", „Roczniki Pedagogiczne” 2009, t. 1(37).
 • Barth Grzegorz, O otwartym seminarium naukowym "Diakonat stały w Polsce" KUL, 27 X 2004 r., „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2004, R. 22, nr 78.
 • Bednarska Magdalena, Konferencja Naukowa ,,Fonem – Sylaba – Logos – Paideia. Język w wychowaniu i pedagogice”. Lublin, 12-13 maja 2016 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 3.
 • Biernacka Agnieszka, III Ogólnopolska Konferencja „Świat głuchoniewidomych – wyzwania współczesności”. Lublin, 21-22 listopada 2014 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 3.
 • Bis Dorota, Braun Katarzyna, Jeziorański Marek, XXVIII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów. „Opowiem wam o swojej pasji − słowem, obrazem, dźwiękiem...”. Sandomierz, 15-20 września 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 4.
 • Błachnio Agata, Przepiórka Aneta, Zaleski Zbigniew, Closer to Emotions: New Perspectives and Approaches. A Report from a Conference Series in Lublin, „Roczniki Psychologiczne” 2009, t. 12, nr 1.
 • Bojarska Anna, Sesja Naukowa „Prawe sumienie w zawodach zaufania publicznego”. Lublin, 15 grudnia 2014 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 3.
 • Bondyra-Łuczka Ewelina, Filipiuk Dorota, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Człowiek w pracy i organizacji: perspektywa psychologiczna”. Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania KUL. Lublin, 24-25 listopada 2011 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2012, t. 15, nr 3.
 • Borowska Barbara, Buk-Cegiełka Marta, Ogólnopolska konferencja „Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej”. Warszawa, 12 grudnia 2017, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 2.
 • Borowska Barbara, Buk-Cegiełka Marta, Seminarium Wymiany Doświadczeń „Integralna edukacja − wybrane zagadnienia”. „Rozwijanie wielostronnej aktywności dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym w procesie twórczego kształcenia językowego”. Lublin, 4 marca 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Braun Katarzyna, I Seminarium Opiekunów Młodzieżowego Wolontariatu, Lublin, 20 marca 2012, „Roczniki Pedagogiczne” 2012, t. 4(40), nr 3.
 • Buk-Cegiełka Marta, Cykliczne seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Lublin, rok akademicki 2013/14, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 2.
 • Buk-Cegiełka Marta, Seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz studentów pedagogiki. Lublin, 16 grudnia 2016, „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 2.
 • Buk-Cegiełka Marta, Walczak Ewa, Sprawozdanie z cyklicznego seminarium "W poszukiwaniu pedagogicznej koncepcji integralnego rozwoju i wychowania dziecka", 2009-2010, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).
 • Domagała-Zyśk Ewa, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej - obszary wsparcia". KUL, 11.12.2012, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 2.
 • Galek Czesław, Międzynarodowe Sympozjum: "Biskup lubelski Marian Leon Fulman - pedagog trudnych lat", Lublin, 13 stycznia 2009 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2010, t. 2(38).
 • Grabias Aleksandra, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Psychologiczne aspekty prokreacji". Lublin, 4 czerwca 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.
 • Gumińska Ilona, Jurak Elżbieta, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktywność opiekuńczo-wychowawcza w różnych okresach ludzkiego życia” z cyklu: Człowiek a aktywność kulturowo-społeczna i opiekuńczo-wychowawcza. Lublin, 21 października 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 4.
 • Gumińska Ilona, Konferencja „Praca socjalna i opieka społeczna w środowisku lokalnym”. Janów Lubelski, 17 czerwca 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 4.
 • Gumińska Ilona, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Historyczne konteksty relacji: uczeń-mistrz-uczeń. Źródła wielkich mistrzów". Lublin, 18 listopada 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 4.
 • Gumińska-Sagan Ilona, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Otwartość na człowieka, środowisko i transcendencję”. Lublin, 1-2 października 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Hryszan Katarzyna, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej”. Lublin, 14 marca 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 3.
 • Iskra Justyna, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Psychologia czasu: teoretyczne inspiracje − doświadczanie − temporalne kompetencje − podejścia badawcze”. Lublin, 20-21 września 2004 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2005, t. 8, nr 1.
 • Jabłońska Iwona, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Perły polskiej myśli edukacyjnej. Nowe źródła do poznania myśli i dzieła Edmunda Bojanowskiego”. Lublin, 10 marca 2017 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 1.
 • Jasnos Andrzej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktualność przekazu źródeł i myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego dla współczesnej edukacji”. Gostyń–Grabonóg, 1 kwietnia 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr specjalny.
 • Jasnos Andrzej, VI Dębicka Debata o Wychowaniu „Czas rodzinny – dar i zadanie”. Dębica, 21 kwietnia 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 1.
 • Jeziorański Marek, Konferencja Jubileuszowa Instytutu Pedagogiki KUL „Pedagogika adekwatna na gruncie wielkiej tradycji”. Lublin, 17-19 października 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Klebaniuk Jarosław, III Ogólnopolska Konferencja Psychologii Narracyjnej „Człowiek – jedna czy wiele narracji?”. Święta Katarzyna, 11-14 września 2003 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2004, t. 7, nr 2.
 • Klimek Monika, Konferencja Naukowa „Formy wspierania rodziny – teoria i praktyka”. Lublin, 1 grudnia 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 4.
 • Kornas-Biela Dorota, International Interdisciplinary Congress „Conflict, Dialogue and Culture of Unity”. Lublin, 3-4 czerwca 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Kornas-Biela Dorota, Krupa Renata, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Miłość, małżeństwo, rodzina jako wyzwanie pedagogiczne w czasach seksualizacji młodzieży”. Lublin, 8 kwietnia 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 3.
 • Kostrubiec Beata, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji psychologicznej „Rysunek projekcyjny w badaniach psychologicznych”. Lublin. 10 maja 2002 r., „Roczniki Psychologiczne” 2002, t. 5.
 • Kosznik Karina, Kwapis Krzysztof, Sprawozdanie z XIII konferencji Aktualia 2006, „Roczniki Psychologiczne” 2007, t. 10, nr 1.
 • Krakowiak Łukasz, Konferencja Naukowa „O tym się nie mówi...” zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących „Surdus Loquens”. Lublin, 8-9 maja 2015 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 3.
 • Kręcisz-Plis Elżbieta, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Warsztatowa „Sztuka dla wszystkich: Zanim niewidome dziecko zostanie dorosłym odbiorcą sztuki”. Lublin, 28-29 maja 2015 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 3.
 • Kręcisz-Plis Elżbieta, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kotwice Kariery – kompleksowe wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich potencjału”. Lublin, 17 czerwca 2015 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 3.
 • Krzewska Elżbieta, V Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Oblicza patriotyzmu w biografiach”. Lublin, 21-22 kwietnia 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 4.
 • Ledworuch Dominika, XV Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców „W trosce o kształt polskiej edukacji. Jakiej reformy potrzeba szkole?”. Lublin, 12 marca 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 2.
 • Lendzion Anna, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju". Lublin, 4-6 kwietnia 2011 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2012, t. 4(40). UWAGI
  [jubileusz s. 140]
 • Leśniak Magdalena, Mulawa Emilia, Konferencja Naukowa „Formy wspierania rodziny – teoria i praktyka”. Lublin, 15 marca 2016 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 1.
 • Leśniak Magdalena, Mulawa Emilia, Konferencja Naukowa: „Badania narracyjne w pedagogice − przedmiot i metody analiz”. Lublin, 16 grudnia 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 4.
 • Linca-Ćwikła Agnieszka, Sprawozdanie z XXVIII Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Instytutów i Wydziałów Pedagogiki Uniwersytetów Katolickich (ACISE − L'association catholique internationale des institutions de sciences de l'éducation): Sprawiedliwość i miłosierdzie w edukacji i we współczesnej szkole, „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 1.
 • Łuczak Aleksandra, Mikrut Małgorzata, Stefan Kard. Wyszyński. Kościół. Naród. Państwo, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2002, R. 20, nr 67.
 • Michna Maria, Zawadzka Aneta, Cykliczne spotkania „Uczę się Ciebie Nauczycielu”. Lublin, rok akademicki 2013/14, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 2.
 • Miernik Bożena, Konferencja Naukowa „Zrozumieć FAS. Płodowy Zespół Alkoholowy – stereotypy, dylematy, wyzwania”. Lublin, 20 kwietnia 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 3.
 • Mirosław Karolina, III Uniwersyteckie Seminarium Pedagogiki Społecznej: „Nauki społeczne wobec współczesnych wyzwań”. Lublin, 12 maja 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 4.
 • Morska Agnieszka, Wach Tomasz, Seminarium Metodyczne „Niepełnosprawność, penalizacja i penitencja – w izolacji więziennej”. Lublin, 20 czerwca 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Nagórny Janusz, Kongres Teologów Europy Środkowo-Wschodniej, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1991, R. 9, nr 27 (dodatek).
 • Okrutna Ewelina, Zagrodnik Dorota, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Potrzeby, szanse i bariery rozwoju naukowego doktorantów”. Lublin, 20 czerwca 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 4. UWAGI
  [Koło Naukowe Doktorantów Pedagogiki KUL - 105]
 • Oleś Maria, Sprawozdanie z konferencji „Aktualia 2001”, „Roczniki Psychologiczne” 2001, t. 4.
 • Parzyszek Magdalena, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla doktorantów i studentów z cyklu: Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej na temat: „Wywiad w procesie poznania naukowego i w praktyce pedagogicznej”. Lublin, 12 grudnia 2017, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 3.
 • Parzyszek Magdalena, Konferencja Naukowa „Rodzina w sytuacji straty bliskiej osoby”. Lublin, 15 marca 2016 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 1.
 • Parzyszek Magdalena, Konferencja "Status pedagogiki rodziny" odbywającej się podczas Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej. Lublin, 20 listopada 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.
 • Parzyszek Magdalena, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z pomocą człowiekowi…” w pierwszą rocznicę śmierci śp. Profesor Teresy Kukołowicz. Lublin, 27 lutego 2015 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 1.
 • Parzyszek Magdalena, Ogólnopolskie sympozjum naukowe "Ekologia rodziny w ujęciu Profesora Włodzimierza Fijałkowskiego". Lublin, 21 marca 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.
 • Pietruszka Lidia, I Uniwersyteckie Seminarium Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej "Pedagogika penitencjarna wobec zadań społecznych". Lublin, 15 maja 2012, „Roczniki Pedagogiczne” 2012, t. 4(40), nr 4.
 • Pietruszka Lidia, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z serii Człowiek a aktywność kulturowo-społeczna i opiekuńczo-wychowawcza na temat: „Podmiotowość w opiece – między ideą a rzeczywistością”. Lublin, 17 kwietnia 2018, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 4.
 • Salamon Katarzyna, Sherstyuk Ivan, Sprawozdanie z konferencji „Aktualia 2004”, „Roczniki Psychologiczne” 2004, t. 7, nr 2.
 • Sesja naukowa nt. "Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości" 15-18.05.1985 r., „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1985, R. 3, nr 5.
 • Skrzyniarz Ryszard, I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki". Lublin, 19-20 kwietnia 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.
 • Skrzyniarz Ryszard, IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki” na temat: „Obcy wśród swoich: wychowawczy wymiar biografii pogranicza”. Lublin, 22-23 kwietnia 2016 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 3.
 • Skrzyniarz Ryszard, „Przedmiot, źródła i metody badań w biografii – refleksje metodologiczne w pedagogice”. III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa. Lublin, 16-17 kwietnia 2015 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 3. UWAGI
  [Zygmunt Kukulski s. 163-164]
 • Stoch Elżbieta, Sprawozdanie z konferencji "Współczesne wychowanie a pedagogika klasyczna" Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 5 grudnia 2007, „Roczniki Pedagogiczne” 2009, t. 1(37).
 • Sympozjum nt. Religijności ludowej (KUL) 10-12.06.1985 r., „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1985, R. 3, nr 5.
 • Szewczak Iwona, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczna potrzeba pamięci osoby i dzieła Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Lublin, 28 lutego 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 1.
 • Szudra-Barszcz Anna, Seminarium Naukowe „Między filozofią wychowania a praktyką pedagogiczną”, Lublin, 21 listopada 2011, „Roczniki Pedagogiczne” 2012, t. 4(40), nr 3.
 • Śliwak Jacek, Sprawozdanie z Sympozjum pt. „Społeczne i religijne konteksty funkcjonowania człowieka”, zorganizowanego z okazji 30-lecia Katedry Psychologii Społecznej i Psychologii Religii KUL, „Roczniki Psychologiczne” 2010, t. 13, nr 1.
 • Świdrak Ewelina, Sprawozdanie z konferencji "Wczoraj i dziś pedagogiki uniwersyteckiej w świetle życia i twórczości Profesora Stefana Kunowskiego" 15 grudnia 2009, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).
 • Uzar Katarzyna, I Międzynarodowa Konferencja "O personalistyczny wymiar filozofii wychowania" dedykowana śp. Wojciechowi Chudemu (1947-2007), „Roczniki Pedagogiczne” 2009, t. 1(37). UWAGI
  [film "Droga do Wielunia" Dariusza Kiregera s. 169]
 • Uzar Katarzyna, Sprawozdanie z konferencji "Starzenie się z godnością". Jubileusz 25-lecia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 7-8 czerwca 2010, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).
 • Wach Tomasz, I Panel Dyskusyjny Ekspertów „Ludzkie zachowania ryzykowne − problem, etiologia, możliwości i warunki jego racjonalizacji”. Lublin, 18 maja 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 4.
 • Wach Tomasz, „Pedagogika wobec zadań społecznych”. Uniwersyteckie Seminaria Naukowe Katedry Pedagogiki Opiekuńczej KUL 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 4.
 • Walczak Ewa, Seminarium wymiany doświadczeń nauczycieli jako wartość dodana w kształceniu w kształceniu studentów, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 2.
 • Wilkołaska Karolina, I Seminarium Naukowe Katedry Pedagogiki Rodziny oraz Pracowni Pedagogiki Prenatalnej i Prokreacji „Psychopedagogiczne problemy wczesnego rodzicielstwa”. Lublin, 22 lutego 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.
 • Wilkołaska Karolina, Sesja Naukowa na temat „Zagrożenia i szanse dla «dzieci ulicy»”. Lublin, 15 kwietnia 2015 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 3.
 • Wójcik Grzegorz, Ogólnopolska konferencja "Kreowanie tożsamości szkoły katolickiej ". Lublin, 24-25 kwietnia 2012, „Roczniki Pedagogiczne” 2012, t. 4(40), nr 4.
 • Wójcik Magdalena, XVII Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców „Nauczyciel i szkoła w trosce o dobro dziecka”. Lublin, 10 marca 2018, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 4.

Odczyty gości z kraju
 • Jan Dobraczyński na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 3.
 • J.C., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 2. UWAGI
  [filologia polska - s. 90; filozofia - s. 89-90; Koło Historyków Sztuki - s. 89; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 85, 89; odczyty gości z kraju - s. 90; odczyty gości z zagranicy - s. 90]
 • J.C., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 4. UWAGI
  [Koło Miłośników Dramatu Antycznego - s. 90; odczyty gości z kraju - s. 89; odczyty pracowników KUL - s. 89; STS "Oset" - s. 89]
 • Klimalanka Anna, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1969, R. 12, nr 2. UWAGI
  [Koło Naukowe Teologów - s. 93; odczyty gości z kraju - s. 94; odczyty pracowników KUL - s. 94]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1. UWAGI
  [Akademicki Związek Sportowy - s. 88; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 89-90; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 87-88; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 87-89; muzykologia - s. 88; odczyty gości z kraju - s. 88; odczyty pracowników KUL - s. 88]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2. UWAGI
  [Inops - s. 190; Koło Klasyków Studentów KUL - s. 188; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 187-189; odczyty gości z kraju - s. 188; odczyty pracowników KUL - s. 188; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 189]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 1. UWAGI
  [Akademicki Związek Sportowy - s. 102; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 104; Koło Naukowe Studentów Muzykologii - s. 103; Koło Polonistów Studentów KUL - 104-105; odczyty gości z kraju - s. 103-104; odczyty pracowników KUL - s. 103-104; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 102-105]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 2. UWAGI
  [Koło Klasyków Studentów KUL - s. 98; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 96-97; Królikowski Bohdan - s. 100; odczyty gości z kraju - s. 98-99; odczyty pracowników KUL - s. 98-99]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 3-4. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 150; Feicht Hieronim, CM - s. 152; Koło Klasyków Studentów KUL - s. 152; Koło Nauk Społecznych - s. 153-154; Koło Naukowe Esperantystów - s. 151; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 154-155; Koło Naukowe Studentów Muzykologii - s. 151, 153-154; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 154; Koło Naukowe Teologów - s. 154; Koło Polonistów Studentów KUL - 151, 153-154; odczyty gości z kraju - s. 151; odczyty pracowników KUL - s. 151; Studencki Międzyuczelniany Komitet Akcji Trzeźwości - s. 154; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 150]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1969, R. 12, nr 3. UWAGI
  [Inops - s. 95; Jubileusze - s. 96; Koło Nauk Społecznych - s. 95-96; Koło Naukowe Studentów Muzykologii - s. 96; Koło Polonistów Studentów KUL - 92-95; odczyty gości z kraju - s. 97; odczyty pracowników KUL - s. 97; Scena Plastyczna KUL - s. 96]
 • Kronika Uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1967, R. 10, nr 4. UWAGI
  [Akademicki Związek Sportowy - s. 94; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 93; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 92-93; Koło Naukowe Teologów - s. 93; Koło Polonistów Studentów KUL - 93; odczyty gości z kraju - s. 93-94; odczyty pracowników KUL - s. 93-94; Towarzystwo Przyjaciół KUL - s. 91-92]
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 2. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 88; Koło Naukowe Teologów - s. 91-94; Koło Teologiczne Księży Studentów UL - s. 89-91; Nowodworski Witold - s. 87; Wojtyła Karol kard. - s. 82; Związek Nauczycielstwa Polskiego - s. 88; odczyty gości z kraju - s. 85-86; odczyty pracowników KUL - s. 85-86; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 88]
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 3. UWAGI
  [Greinacher Robert ks. - s. 83; odczyty gości z kraju - s. 90; odczyty pracowników KUL - s. 90; Rahner Karl SI - s. 85-87; Sugranyes Franch Ramon de - s. 84; Six François de ks. - s. 84; Villain Maurice ks. - s. 84]
 • Kruk S., Wojciechowski Norbert, Kronika Akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 1. UWAGI
  [Koło Anglistów Studentów KUL - s. 157; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 158; Koło Nauk Społecznych - s. 158; Koło Naukowe Teologów - s. 157-158; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 157; odczyty gości z kraju - s. 159; odczyty pracowników KUL - s. 159; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 158]
 • Maciejewski M., Smosarski Józef, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 1. UWAGI
  [Inops - s. 146-153; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 146-153; Koło Naukowe Romanistów - s. 146-153; Koło Nauk Społecznych - s. 146-153; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 146-153; Koło Naukowe Germanistów Studentów KUL - s. 146-153; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 146-153; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 146-153; odczyty gości z kraju - s. 146-153; odczyty pracowników KUL - s. 146-153; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 146-153]
 • Maciejewski M., Smosarski Józef, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 3. UWAGI
  [Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 134-139; Koło Nauk Społecznych - s. 134-139; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 134-139; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 134-139; odczyty gości z kraju - s. 134-139; odczyty gości z zagranicy - s. 134-139]
 • Maciejewski M., Smosarski Józef, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1961, R. 4, nr 3. UWAGI
  [Koło Anglistów Studentów KUL - s. 150; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 151; Koło Klasyków Studentów KUL - s. 152; Koło Naukowe Germanistów Studentów KUL - s. 150; Koło Naukowe Studentów Muzykologii - s. 152; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 151-152; Koło Naukowe Teologów - 152; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 153-154; odczyty gości z kraju - s. 153; odczyty pracowników KUL - s. 153; Studencki Międzyuczelniany Komitet Akcji Trzeźwości - s. 153; Związek Nauczycielstwa Polskiego - s. 149-150, 152-153]
 • Młodzież współczesna, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 3.
 • n. m., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 4. UWAGI
  [odczyty gości z kraju - s. 163-165; odczyty gości z zagranicy - s. 163-165]
 • Napiórkowski Stanisław Celestyn, Wiadomości różne, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 2. UWAGI
  [odczyty gości z kraju - s. 138-141; odczyty gości z zagranicy - s. 138-141]
 • Podgórski M., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 3. UWAGI
  [filologia angielska - s. 130; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 127-128; Koło Historyków Sztuki - s. 131; Koło Miłośników Dramatu Antycznego - s. 129-130; Koło Nauk Społecznych - s. 128; Koło Naukowe Studentów Psychologii - 128; muzykologia - s. 138-139; odczyty gości z kraju - s. 126-127; odczyty gości z zagranicy - s. 126-127; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 129]
 • [Podgórski M.] M.P., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1963, R. 6, nr 1. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 135; filologia romańska - s. 135; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 134; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 134; odczyty gości z kraju - s. 134; odczyty pracowników KUL - s. 134]
 • Sękowska Zofia, Sesje pedagogiczne, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 4.
 • [Sękowska Zofia] Z.S., Uniwersyteckie sesje pedagogiczne, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 1.
 • Z aktualnych problemów Polski współczesnej, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 3.

Odczyty pracowników KUL
 • Baka Łukasz, Tomczyk Justyna, Sprawozdanie z VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Jakość życia w pracy i poza nią”. Zawady k. Częstochowy, 11-12 października 2012 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2012, t. 15, nr 4.
 • Batory Anna, Brygoła Elwira, Małek Karolina, Sprawozdanie z V Konferencji Narracyjnej „Życie Człowieka w Wielkich i Małych Narracjach”. Polanica Zdrój, 27-29 września 2007 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2008, t. 11, nr 1.
 • Bednarska Magdalena, Międzynarodowa Konferencja poświęcona 200-leciu Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie ,,Głusi i słabosłyszący w perspektywie tradycji, teraźniejszości i przyszłości”. Warszawa, 22-23 września 2017, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 3.
 • Bis Dorota, Braun Katarzyna, Jeziorański Marek, XXIX Letnia Szkoła Młodych Pedagogów. Pułtusk, 14-19 września 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 4.
 • Bis Dorota, Braun Katarzyna, Jeziorański Marek, XXX Letnia Szkoła Młodych Pedagogów „Pułapki badań nad edukacją”. Katowice–Wisła, 12-16 września 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Bis Dorota, XXVII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów. Wojanów, 23-27 września 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 4.
 • Brygoła Elwira, Puchalska-Wasyl Małgorzata, Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji Dialogowego Ja. Ateny, 30 września-3 października 2010 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2011, t. 14, nr 1.
 • Buksik Dariusz, Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum „Psychospołeczne uwarunkowania radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”. Warszawa, 29 maja 2009 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2010, t. 13, nr 1.
 • Chmielnicka Elżbieta, Gajda Tomasz, Sprawozdanie z konferencji „Narracja jako sposób konstruowania rzeczywistości”. Śródborów, 18-20 października 2001 r., „Roczniki Psychologiczne” 2002, t. 5.
 • Chmielnicka-Kuter Elżbieta, Sprawozdanie z konferencji „Podstawy naukowe psychoterapii”. Warszawa, 12-13 czerwca 2010 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2011, t. 14, nr 2.
 • Fita Stanisław, Działalność naukowa wykładowców KUL poza Uniwersytetem, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 2.
 • Francuz Piotr, Sprawozdanie z “International Conference on Behavioral, Cognitive and Psychological Sciences”. Singapore, 26-28 lutego 2010 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2010, t. 13, nr 2.
 • Górny W., Z wizytą u „Pax Romana”, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 4.
 • Iskra Justyna, Klinkosz Waldemar, Sprawozdanie z konferencji „Psychologia ilości, psychologia jakości. Relacje i interakcje”. Wrocław, 22-23 kwietnia 2008 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2008, t. 11, nr 2.
 • Jabłońska Dagmara, Konferencja Naukowa „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w gospodarce opartej na wiedzy. Doświadczenia, najlepsze praktyki, perspektywy”. Lublin, 19 września 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.
 • J.C., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 2. UWAGI
  [filologia polska - s. 90; filozofia - s. 89-90; Koło Historyków Sztuki - s. 89; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 85, 89; odczyty gości z kraju - s. 90; odczyty gości z zagranicy - s. 90]
 • J.C., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 4. UWAGI
  [Koło Miłośników Dramatu Antycznego - s. 90; odczyty gości z kraju - s. 89; odczyty pracowników KUL - s. 89; STS "Oset" - s. 89]
 • Klimalanka Anna, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1969, R. 12, nr 2. UWAGI
  [Koło Naukowe Teologów - s. 93; odczyty gości z kraju - s. 94; odczyty pracowników KUL - s. 94]
 • Klimek Monika, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne metody oraz formy stymulowania rozwoju dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym i lokalnym”. Rzeszów, 5 listopada 2015 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 1.
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1. UWAGI
  [Akademicki Związek Sportowy - s. 88; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 89-90; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 87-88; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 87-89; muzykologia - s. 88; odczyty gości z kraju - s. 88; odczyty pracowników KUL - s. 88]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2. UWAGI
  [Inops - s. 190; Koło Klasyków Studentów KUL - s. 188; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 187-189; odczyty gości z kraju - s. 188; odczyty pracowników KUL - s. 188; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 189]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 1. UWAGI
  [Akademicki Związek Sportowy - s. 102; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 104; Koło Naukowe Studentów Muzykologii - s. 103; Koło Polonistów Studentów KUL - 104-105; odczyty gości z kraju - s. 103-104; odczyty pracowników KUL - s. 103-104; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 102-105]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 2. UWAGI
  [Koło Klasyków Studentów KUL - s. 98; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 96-97; Królikowski Bohdan - s. 100; odczyty gości z kraju - s. 98-99; odczyty pracowników KUL - s. 98-99]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 3-4. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 150; Feicht Hieronim, CM - s. 152; Koło Klasyków Studentów KUL - s. 152; Koło Nauk Społecznych - s. 153-154; Koło Naukowe Esperantystów - s. 151; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 154-155; Koło Naukowe Studentów Muzykologii - s. 151, 153-154; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 154; Koło Naukowe Teologów - s. 154; Koło Polonistów Studentów KUL - 151, 153-154; odczyty gości z kraju - s. 151; odczyty pracowników KUL - s. 151; Studencki Międzyuczelniany Komitet Akcji Trzeźwości - s. 154; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 150]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1969, R. 12, nr 3. UWAGI
  [Inops - s. 95; Jubileusze - s. 96; Koło Nauk Społecznych - s. 95-96; Koło Naukowe Studentów Muzykologii - s. 96; Koło Polonistów Studentów KUL - 92-95; odczyty gości z kraju - s. 97; odczyty pracowników KUL - s. 97; Scena Plastyczna KUL - s. 96]
 • Kronika Uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1967, R. 10, nr 4. UWAGI
  [Akademicki Związek Sportowy - s. 94; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 93; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 92-93; Koło Naukowe Teologów - s. 93; Koło Polonistów Studentów KUL - 93; odczyty gości z kraju - s. 93-94; odczyty pracowników KUL - s. 93-94; Towarzystwo Przyjaciół KUL - s. 91-92]
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 1. UWAGI
  [odczyty pracowników KUL - s. 87-89; Swieżawski Stefan - s. 92]
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 2. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 88; Koło Naukowe Teologów - s. 91-94; Koło Teologiczne Księży Studentów UL - s. 89-91; Nowodworski Witold - s. 87; Wojtyła Karol kard. - s. 82; Związek Nauczycielstwa Polskiego - s. 88; odczyty gości z kraju - s. 85-86; odczyty pracowników KUL - s. 85-86; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 88]
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 3. UWAGI
  [Greinacher Robert ks. - s. 83; odczyty gości z kraju - s. 90; odczyty pracowników KUL - s. 90; Rahner Karl SI - s. 85-87; Sugranyes Franch Ramon de - s. 84; Six François de ks. - s. 84; Villain Maurice ks. - s. 84]
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 4. UWAGI
  [Ingarden Roman - s. 85; odczyty pracowników KUL - s. 87-88; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 89]
 • Kronika Uniwersytecka od początku r.ak. 1925/1926, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1926, r. 2, z. 1 (3). UWAGI
  [Cezary Pęcherski – s. 23-26; zmarli studenci – s. 26-27; Akademia Papieska – s. 27-28; Działalność naukowa i popularyzacyjna – s. 28-34; powszechne wykłady – s. 35-36; odczyty wykładowców – s. 36; konkurs na prace studenckie – s. 36; egzaminy państwowe – s. 37]
 • Kronika Uniwersytetu, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1928, r. 4, z. 1 (5). UWAGI
  [Inauguracja – s. 37-40; konwikt – s. 38; statut uniwersytetu – s. 42-47; Fundacja Potulickiej – s. 47; Wydział Teologiczny – s. 48-49; Wydział Prawa Kanonicznego – s. 49-50; Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych – s. 50-52; Wydział Nauk Humanistycznych – s. 52-54; odczyty wykładowców – s. 48-50, 53-54; działalność wydawnicza – s. 55-60; VI Tydzień społeczny Odrodzenia – s. 61-62; statystyka studentów – s. 63-66]
 • Kruk S., Wojciechowski Norbert, Kronika Akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 1. UWAGI
  [Koło Anglistów Studentów KUL - s. 157; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 158; Koło Nauk Społecznych - s. 158; Koło Naukowe Teologów - s. 157-158; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 157; odczyty gości z kraju - s. 159; odczyty pracowników KUL - s. 159; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 158]
 • K.T., Z pobytu delegacji KUL za granicą, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 3.
 • Leśniak Magdalena, Marcinkowska Justyna, XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny „Sprawiedliwość i miłość w rodzinie i społeczeństwie”. Kielce, 14-15 maja 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 3.
 • Łaguna Mariola, Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Narracyjnej. Kraków, 9-10 września 2005 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2006, t. 9, nr 1.
 • Maciejewski M., Smosarski Józef, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 1. UWAGI
  [Inops - s. 146-153; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 146-153; Koło Naukowe Romanistów - s. 146-153; Koło Nauk Społecznych - s. 146-153; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 146-153; Koło Naukowe Germanistów Studentów KUL - s. 146-153; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 146-153; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 146-153; odczyty gości z kraju - s. 146-153; odczyty pracowników KUL - s. 146-153; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 146-153]
 • Maciejewski M., Smosarski Józef, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 3. UWAGI
  [Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 134-139; Koło Nauk Społecznych - s. 134-139; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 134-139; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 134-139; odczyty gości z kraju - s. 134-139; odczyty gości z zagranicy - s. 134-139]
 • Maciejewski M., Smosarski Józef, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1961, R. 4, nr 3. UWAGI
  [Koło Anglistów Studentów KUL - s. 150; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 151; Koło Klasyków Studentów KUL - s. 152; Koło Naukowe Germanistów Studentów KUL - s. 150; Koło Naukowe Studentów Muzykologii - s. 152; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 151-152; Koło Naukowe Teologów - 152; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 153-154; odczyty gości z kraju - s. 153; odczyty pracowników KUL - s. 153; Studencki Międzyuczelniany Komitet Akcji Trzeźwości - s. 153; Związek Nauczycielstwa Polskiego - s. 149-150, 152-153]
 • Młodzież współczesna, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 3.
 • Musiał Dagmara, Steuden Stanisława, Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Positive Disintegration: The Theory of the Future, Fort Lauderdale (USA), 7-10 XI 2002 r., „Roczniki Psychologiczne” 2003, t. 6.
 • n. m., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 4. UWAGI
  [odczyty gości z kraju - s. 163-165; odczyty gości z zagranicy - s. 163-165]
 • Nagy Stanisław, VIII Kongres Federacji Uniwersytetów Katolickich, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1969, R. 12, nr 4.
 • Napiórkowski Stanisław Celestyn, Wiadomości różne, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 2. UWAGI
  [odczyty gości z kraju - s. 138-141; odczyty gości z zagranicy - s. 138-141]
 • Parzyszek Magdalena, IX Konferencja Naukowa, „Pedagogiczna aksjologia w świetle nauczania św. Jana Pawła II”. Biała Podlaska, 6 maja 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 4.
 • Parzyszek Magdalena, XXIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Więź i pokój w rodzinie i społeczeństwie”. Kielce, 12 maja 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Parzyszek Magdalena, XXV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Nadzieja i przebaczenie w rodzinie i społeczeństwie”. Kielce, 15 maja 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 4. UWAGI
  [odczyt pracownika KUL - s. 98]
 • Parzyszek Magdalena, XXVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny na temat „Z rodziną ku niepodległości Polski w 100 rocznicę odzyskania niepodległości w 1918 roku”. Kielce, 15 maja 2018, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 4. UWAGI
  [pedagogika - s. 135-136]
 • Podgórski M., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 3. UWAGI
  [filologia angielska - s. 130; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 127-128; Koło Historyków Sztuki - s. 131; Koło Miłośników Dramatu Antycznego - s. 129-130; Koło Nauk Społecznych - s. 128; Koło Naukowe Studentów Psychologii - 128; muzykologia - s. 138-139; odczyty gości z kraju - s. 126-127; odczyty gości z zagranicy - s. 126-127; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 129]
 • [Podgórski M.] M.P., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1963, R. 6, nr 1. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 135; filologia romańska - s. 135; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 134; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 134; odczyty gości z kraju - s. 134; odczyty pracowników KUL - s. 134]
 • Sękowska Zofia, Sesje pedagogiczne, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 4.
 • [Sękowska Zofia] Z.S., Uniwersyteckie sesje pedagogiczne, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 1.
 • Sidor-Piekarska Bożena, Sprawozdanie z wyjazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie 12-13 maja 2010, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).
 • Stepulak Marian Zdzisław, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Psychologicznej na temat „Etyczno-prawne aspekty działalności psychologów”. Kraków, 12-13 czerwca 1998 roku, „Roczniki Psychologiczne” 1998, t. 1.
 • Suchenek Agnieszka, Sympozjum Naukowe „Wokół porodu XXI wieku”. Warszawa, 14 października 2012, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.
 • Szymołon Jerzy, Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Religii (Warszawa, 20-21 października 1998 roku), „Roczniki Psychologiczne” 1999, t. 2.
 • Wyjazdy za granicę, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 1.
 • Z akcji odczytowej pracowników nauki KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 1.
 • Z aktualnych problemów Polski współczesnej, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 3.
 • Z Towarzystwa Ekonomicznego w Lublinie, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, r. 5, z. 1 (6).


Działalność popularyzująca naukę
 • [Fita Stanisław] S.F., Wykłady dla duchowieństwa, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 4.
 • Kronika Uniwersytecka, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1927, r. 3, z. 1 (4). UWAGI
  [Inauguracja – s. 15, Wydział Teologiczny – s. 19-21; Wydział Prawa Kanonicznego – s. 21-23; Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych – s. 23-25; Wydział Nauk Humanistycznych – s. 25-27; Leon Białkowski – s. 26; Aleksander Kossowski – s. 26-27; Akademia ku czci św. Franciszka – s. 27; Akademia Papieska – s. 27-28; działalność naukowa i popularyzatorska – s. 28-37; Towarzystwo Teologiczne – s. 37-38; IV Zjazd Odrodzenia – s. 39-40; statystyka studentów [1926/1927] – s. 41-44]
 • Kronika Uniwersytecka od początku r.ak. 1925/1926, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1926, r. 2, z. 1 (3). UWAGI
  [Cezary Pęcherski – s. 23-26; zmarli studenci – s. 26-27; Akademia Papieska – s. 27-28; Działalność naukowa i popularyzacyjna – s. 28-34; powszechne wykłady – s. 35-36; odczyty wykładowców – s. 36; konkurs na prace studenckie – s. 36; egzaminy państwowe – s. 37]
 • K.T., Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae (Wykłady dla duchowieńśtwa: 23-35 sierpnia 1965), „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2.
 • K.T., Laikat w misterium Kościoła (Wykłady dla duchowieństwa 22-24 VIII 1967 r.), „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 1.
 • mn, Ethos polskiego charakteru. Wykłady dla duchowieństwa, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1.
 • Paluchowski Andrzej, Wykłady dla duchowieństwa, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 4.
 • Piwowarski Władysław, Kapłan w świecie współczesnym, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 4. UWAGI
  [wykłady dla duchowieństwa]
 • Sawa Robert, Lubelski Festiwal Nauki, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • [Turowski Jan] J.T., Delegacja KUL na Tygodniu Kultury Katolickiej Ziem Zachodnich, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 2.
 • Turowski Konstanty, Wpływ Kościoła na kulturę polską (Wykłady dla duchowieństwa 23-25 VIII), „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 4.
 • Turowski Konstanty, Wykłady dla duchowieństwa, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 4.
 • Wójcik Kazimierz, Wychowanie chrześcijańskie młodzieży (Wykłady uniwersyteckie dla duchowieństwa), „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1969, R. 12, nr 1.
 • Wykłady dla duchowieństwa na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 2.


Działalność wydawnicza
 • A.B., Dyskusja nad „Zeszytami Naukowymi KUL”, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 1.
 • Biblioteka Uniwersytetu Lubelskiego, „Wiadomości Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1923, r. 1, z. 2.
 • Fijołek Mirosław, Teologia w Polsce, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Hlebowicz Adam, "Negatywnie ustosunkowani do negatywnej rzeczywistości". Działalność opozycyjna studentów KUL w latach 1982-1987, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, nr 11-12 (132-133).
 • J.C., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1967, R. 10, nr 3. UWAGI
  [Akademicki Związek Sportowy - s. 87-88; Eutrapelia - s. 89; Koło Nauk Społecznych - s. 86; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 87; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 86-88; Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - s. 87; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 88]
 • Kronika Uniwersytetu, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1928, r. 4, z. 1 (5). UWAGI
  [Inauguracja – s. 37-40; konwikt – s. 38; statut uniwersytetu – s. 42-47; Fundacja Potulickiej – s. 47; Wydział Teologiczny – s. 48-49; Wydział Prawa Kanonicznego – s. 49-50; Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych – s. 50-52; Wydział Nauk Humanistycznych – s. 52-54; odczyty wykładowców – s. 48-50, 53-54; działalność wydawnicza – s. 55-60; VI Tydzień społeczny Odrodzenia – s. 61-62; statystyka studentów – s. 63-66]
 • [Podgórski M.] M.P., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1964, R. 7, nr 1. UWAGI
  [Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 88, 90-91; Koło Historyków Sztuki - s. 88-89, 91; Koło Klasyków Studentów KUL - s. 88-91; Koło Miłośników Dramatu Antycznego - s. 88, 90; Koło Nauk Społecznych - s. 88-89; Koło Naukowe Germanistów Studentów KUL - s. 88-91; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 88-91; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 88-91; Koło Naukowe Teologów - s. 89, 91; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 88-91; Nowodworski Witold - s. 87; Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - s. 88]
 • Podwójny numer „Zeszytów Naukowych KUL”, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2.
 • Podziękowanie za „Zeszyty Naukowe KUL”, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2.
 • Przemówienie ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego dn. 7 X 1928 r., „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, r. 5, z. 1 (6). UWAGI
  [Towarzystwo Przyjaciół KUL – s. 6; uprawnienia – s. 7-8; Fundacja Potulickiej – s. 8-9; działalność wydawnicza – s. 12; remonty – s. 14-16; sale fundacyjne – s. 16-19]
 • Smołka Ewa, Promocja książek wydanych w Instytucie Pedagogiki w roku akademickim 2008/2009, „Roczniki Pedagogiczne” 2010, t. 2(38).
 • Sprawozdania z książek, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1926, r. 2, z. 1 (3).
 • Sprawozdania z książek, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1927, r. 3, z. 1 (4).
 • Turowski Konstanty, Pięć lat „Zeszytów Naukowych KUL”, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 4.
 • Zmiana w składzie Redakcji, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1964, R. 7, nr 4.
 • Zmiana w zespole redakcyjnym ZN KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2.
 • Zmiany w Redakcji ZN KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1967, R. 10, nr 1.
 • Zmiany w zespole redakcyjnym, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1.
 • Zmniejszenie objętości „Zeszytów”, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1963, R. 6, nr 3.


Finanse
 • Dotacje i ofiary, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1927, r. 3, z. 1 (4).
 • Dotacje Kuryj Biskupich od dnia 1-go maja 1928 do 1-go października 1929 r., „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, r. 5, z. 1 (6).
 • Ofiary na odbudowę kaplicy uniwersyteckiej [1928-1930], „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, r. 5, z. 1 (6).
 • Ofiary od dn. 1 maja 1928 r. do dn. 1 października 1929, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, r. 5, z. 1 (6).
 • Zapisy i ofiary, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1926, r. 2, z. 1 (3). UWAGI
  [Fundacja Potulicka – s. 43-44; Ofiary złożone do Kasy Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego – s. 45; Składki członkowskie – s. 46-48]


Historia KUL
1918-1939
 • Cieszyński Nikodem, Uniwersytet Lubelski, jego powstanie i rozwój, Poznań 1924.
 • Dąbkowski Przemysław, Uniwersytet Lubelski jako konieczność dziejowa, „Wiadomości Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1923, R. 1, z. 2.
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]
 • Karolewicz Grażyna, Czy w okresie międzywojennym Katolicki Uniwersytet Lubelski miał charakter tylko regionalny?, „Summarium. Societatis Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II” 2008, R. 37(57).
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 1, Lublin 1996.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1938.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski we wspomnieniach pierwszych studentów z lat 1918-1925, red. Grażyna Karolewicz, Lublin 1978. UWAGI
  [Akademicki Komitet Pomocy Żołnierzowi-Studentowi - s. 33]
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dziejów uczelni, red. Grażyna Karolewicz, Marek Zahajkiewicz, Zygmunt Zieliński, Lublin 1992. UWAGI
  [Akademickie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc Bliźniemu” - s. 331]
 • Kronika Uniwersytetu, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1928, r. 4, z. 1 (5). UWAGI
  [Inauguracja – s. 37-40; konwikt – s. 38; statut uniwersytetu – s. 42-47; Fundacja Potulickiej – s. 47; Wydział Teologiczny – s. 48-49; Wydział Prawa Kanonicznego – s. 49-50; Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych – s. 50-52; Wydział Nauk Humanistycznych – s. 52-54; odczyty wykładowców – s. 48-50, 53-54; działalność wydawnicza – s. 55-60; VI Tydzień społeczny Odrodzenia – s. 61-62; statystyka studentów – s. 63-66]
 • KUL uniwersytetem niepodległej Polski: konferencja z okazji 100-lecia Uniwersytetu w Senacie RP 8 maja 2018 r., red. Magdalena Maria Charzyńska-Wójcik, Jolanta Klimek-Grądzka, Dariusz Skórczewski, Lublin 2018.
 • Łubnicki Narcyz, Początki życia uniwersyteckiego w Lublinie. Wspomnienia sprzed lat trzydziestu, „Życie Szkoły Wyższej” 1974, nr 7/8.
 • Przemówienie ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego 1929/1930 dn. 6 X 1929 r., „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, r. 5, z. 1 (6). UWAGI
  [Wiktor Porzeziński – s. 22; uprawnienia – s. 23-24; sale fundacyjne – s. 25-26]
 • Przemówienie ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego dn. 7 X 1928 r., „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, r. 5, z. 1 (6). UWAGI
  [Towarzystwo Przyjaciół KUL – s. 6; uprawnienia – s. 7-8; Fundacja Potulickiej – s. 8-9; działalność wydawnicza – s. 12; remonty – s. 14-16; sale fundacyjne – s. 16-19]
 • Raina Peter, Stefan kardynał Wyszyński. Prymas Tysiąclecia, t.1, Wrocław 2016. UWAGI
  [KUL - s. 25-26; Korniłowicz Władysław ks. - s. 27]
 • Ryba Mieczysław, Wizja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w świetle projektu jego założycieli, „Człowiek w kulturze” 2017, t. 27.
 • Rzeczpospolita Akademicka. Działalność młodzieży studenckiej na KUL-u w II Rzeczypospolitej, red. Mieczysław Ryba, Lublin 2010.
 • Turowski Konstanty, Śp. Franciszek Skąpski, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1967, R. 10, nr 3.

1939-1944
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]
 • Działalność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w czasie okupacji, red. Jan Ziółek, Lublin 1983.
 • Losy pracowników i studentów Katolickiego Uniwerstetetu Lubelskiego w czasie okupacji niemieckiej, oprac. Jan Ziółek, Lublin 2009.

1944-1989
 • Aparat ucisku na Lubelszczyźnie w latach 1944-1956 wobec duchowieństwa katolickiego, red. Marian Peret, Zygmunt Zieliński, Lublin 2000.
 • Choma-Jusińska Małgorzata, Rola duszpasterstwa akademickiego o. Ludwika Wiśniewskiego w działalności opozycji, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2005, nr 1 (7).
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]
 • Formacja Ludwik. Duszpasterstwo Akademickie Ojca Ludwika Wiśniewskiego w Lublinie 1972-1981, red. Małgorzata Choma-Jusińska, Małgorzata Żórawska, Lublin 2011.
 • Gałaszewska-Chilczuk Dorota, Czy komuniści zdobyli KUL? Działania aparatu władzy wobec środowiska naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944-1956, [w:] Aparat represji wobec inteligencji w latach 1945-1956, red. Rafał Habielski, Dominika Rafalska, Warszawa 2010.
 • Gałaszewska-Chilczuk Dorota, Polityka państwa wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944-1968, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2006, nr 2 (10).
 • Gałaszewska-Chilczuk Dorota, "Wrogie" Uniwersytety. Polityka państwa wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (1944-1969), Warszawa 2013.
 • Gawrysiakowa Janina, Jóźwik Małgorzata, NSZZ "Solidarność" w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1980-2010, Lublin 2015.
 • Gigilewicz Edward, Ciemnogród, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Hlebowicz Adam, "Negatywnie ustosunkowani do negatywnej rzeczywistości". Działalność opozycyjna studentów KUL w latach 1982-1987, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, nr 11-12 (132-133).
 • Jaroszyński Piotr, KUL w czasach PRL-u - kartka z historii, „Człowiek w kulturze” 2010, t. 21.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1944-1952. Wspomnienia i relacje, red. Jan Ziółek, Lublin 1999.
 • Krąpiec Mieczysław, Człowiek. Kultura. Uniwersytet, oprac. Andrzej Wawrzyniak, Lublin 1982. UWAGI
  [Inauguracje - s. 355-381; Jan Paweł II - s. 421-424; Wyszyński Stefan kard. - s. 425-444; Król Jan kard. - s. 445-447; Górski Konrad - s. 448-449; Miłosz Czesław - s. 450-451]
 • KUL uniwersytetem niepodległej Polski: konferencja z okazji 100-lecia Uniwersytetu w Senacie RP 8 maja 2018 r., red. Magdalena Maria Charzyńska-Wójcik, Jolanta Klimek-Grądzka, Dariusz Skórczewski, Lublin 2018.
 • Napiórkowski Stanisław Celestyn, Ponazywam gwiazdy na moim niebie. Przemówienie z okazji wręczenia księgi pamiątkowej (KUL, 10.12.1999), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1999, R. 17, nr 59.
 • Przestrzeń wolności i prawdy. Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1944-1989, red. Józef Fert, Lublin 2008.
 • Przytuła Agnieszka, Cud lubelski 1949. Łzy - nadzieje - represje, Lublin 1993.
 • Represje wokół uczestników wydarzeń w Katedrze Lubelskiej w 1949 roku, oprac. Agnieszka Przytuła, Jan Ziółek, Lublin 1999.
 • Sekściński Bogdan, Studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wobec antykościelnej polityki PRL-u (1944-1961), „Saeculum Christianum” 2011, R. 17, nr 1.
 • Sławińska Irena, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Środowisko zamknięte czy otwarte?, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 3-4.
 • Sławińska Irena, Szlakami moich wód, Lublin 2004. UWAGI
  [ks. Antoni Słomkowski - s. 141]
 • Sobieraj Maciej, Między oporem a lojalności. Działania SB wobec KUL na przykładzie rozpracowania prof. Jerzego Kłoczowskiego, Lublin 2015.
 • Sobieraj Maciej, Źródła do dziejów opozycji na Lubelszczyźnie w latach siedemdziesiątych XX wieku w zbiorach lubelskiego oddziału IPN, [w:] Z Archiwum IPN, t. 1, red. Bernadetta Gronek, Lublin 2005.
 • "Spotkania": krąg "Spotkań"; wspomnienia: pierwszy powielacz, KUL, spiskowanie, druk, kolportaż; kalendarium; wydawnictwo: Lublin, Paryż, red. Anna Kiszka, Maciej Sobieraj, Lublin 2011.
 • Sprawozdanie z działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akademickim 1988/89, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1990, R. 8, nr 21.
 • Sprawozdanie z działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akademickim 1989/90, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1990, R. 8, nr 24.
 • Świda-Szaciłowska Helena, Wszystko, co pamiętam. Wspomnienia 1928-1960, red. Agata Fijuth-Dudek, Tomasz Osiński, Lublin 2019. UWAGI
  [Iuventus Christiana - s. 124-127]

po 1989
 • Gawrysiakowa Janina, Jóźwik Małgorzata, NSZZ "Solidarność" w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1980-2010, Lublin 2015.
 • Informator Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2005.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, oprac. Katarzyna Bojko, Zdzisław Cieszkowski, Anna Swęda, Lublin 2000.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, red. Krzysztof Stanowski, [b.m.], [b.r.].
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski jako instytucja naukowa i dydaktyczna, [b.m.], [b.r.].
 • Kiczuk Stanisław, Sprawozdanie z działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akademickim 1996/97, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny: dokumenty, studia, informacje” 1997, R. 15, nr 51.
 • Kronika Jubileuszu 100-lecia KUL : 2016, 2017, 2018, red. Katarzyna Bojko, Lidia Jaskuła, Anna Kowalczyk, Lilianna Kycia, Leszek Wojtowicz, Lublin 2019.
 • KUL uniwersytetem niepodległej Polski: konferencja z okazji 100-lecia Uniwersytetu w Senacie RP 8 maja 2018 r., red. Magdalena Maria Charzyńska-Wójcik, Jolanta Klimek-Grądzka, Dariusz Skórczewski, Lublin 2018.
 • Michalczyk Jadwiga, Katolicki Uniwersytet Lubelski 97, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny: dokumenty, studia, informacje” 1997, R. 15, nr 51.


Kierunki studiów i projekty tutoringowe
 • 50 lat teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, red. Andrzej Kiciński, Czesław Krakowiak, Wiesław Przygoda, Michał Wyrostkiewicz, Lublin 2009.
 • Administracja, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Architektura Krajobrazu, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Bezpieczeństwo narodowe, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Biotechnologia, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Borowska Barbara, Buk-Cegiełka Marta, Seminarium Wymiany Doświadczeń „Integralna edukacja − wybrane zagadnienia”. „Rozwijanie wielostronnej aktywności dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym w procesie twórczego kształcenia językowego”. Lublin, 4 marca 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Buk-Cegiełka Marta, Cykliczne seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Lublin, rok akademicki 2013/14, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 2.
 • Buk-Cegiełka Marta, Seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz studentów pedagogiki. Lublin, 16 grudnia 2016, „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 2.
 • Byczkowski J., Dyskusje teologiczne księży studentów, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 4. UWAGI
  [teologia - s. 125-126]
 • Domagała-Zyśk Ewa, Sprawozdanie z "European Spring Academy 2008", „Roczniki Pedagogiczne” 2009, t. 1(37).
 • Domagała-Zyśk Ewa, Sprawozdanie z programu "European Autumn Seminars 2008" Lublin, 12-22 listopada 2008 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2010, t. 2(38).
 • Gładysz Andrzej, Działalność artystyczna studentów Instytutu Muzykologii, [w:] 100 lat Teologii na KUL, red. Jacenty Mastej, Sławomir Nowosad, Lublin 2018.
 • J.C., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 2. UWAGI
  [filologia polska - s. 90; filozofia - s. 89-90; Koło Historyków Sztuki - s. 89; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 85, 89; odczyty gości z kraju - s. 90; odczyty gości z zagranicy - s. 90]
 • Jeziorański Marek, Magier Piotr, Międzynarodowy program współpracy „Trinational”. Alice Salomon Hochschule Berlin, Institut du Travail Social de la Région Auvergne w Clermont-Ferrand, Instytutu Pedagogiki KUL. Spotkanie I - Berlin, 18-25 maja 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 1. UWAGI
  [warstwicowa teoria wychowania Stefana Kunowskiego - s. 185-187]
 • Jeziorański Marek, Magier Piotr, Międzynarodowy Program Współpracy „Trinational” Alice Salomon Hochschule Berlin, Institut du Travail Social de la Région Auvergne w Clermont-Ferrand Instytutu Pedagogiki KUL. Spotkanie II. Clermont-Ferrand, 21-28 września 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 4.
 • Jeziorański Marek, Magier Piotr, Międzynarodowy Program Współpracy „Trinational”. Alice Salomon Hochschule Berlin Institut du Travail Social de la Région Auvergne w Clermont-Ferrand Instytutu Pedagogiki KUL. Spotkanie III − Lublin, 12-19 kwietnia 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 4.
 • Kasjaniuk Elżbieta, Akademia „Artes Liberales”, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Komisarczyk Maria, Warsztaty logopedyczne „Wspomaganie rozwoju mowy dzieci jako misja nauczyciela-pedagoga”. Lublin 6, 13, 17 marca 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 2.
 • Koncert muzyki kameralnej, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1. UWAGI
  [muzykologia - s. 107]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1. UWAGI
  [Akademicki Związek Sportowy - s. 88; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 89-90; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 87-88; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 87-89; muzykologia - s. 88; odczyty gości z kraju - s. 88; odczyty pracowników KUL - s. 88]
 • Kukołowicz Teresa, Sprawozdanie z sesji pedagogicznych odbytych w roku akad. 1964/65, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 4. UWAGI
  [pedagogika - s. 81-81]
 • Lewandowska Paulina, Współpraca Międzynarodowa Koła Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących "Surdus Loquens" w latach 2012-2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3. UWAGI
  [odczyt pracownika KUL s. 216]
 • Maciejewski M., Smosarski Józef, Kronika wydarzeń uniwersyteckich, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 3. UWAGI
  [Koło Nauk Społecznych - s. 131-139; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 131-139; muzykologia - 131-139; Studencki Teatr Anglistów - s. 131-139]
 • Madała Tadeusz, Narecki Krzysztof, Filologia klasyczna w KUL w latach 1918-2004, Lublin 2006.
 • Mechanizmy ewolucji biochemicznej, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2. UWAGI
  [filozofia - s. 186-187]
 • Michna Maria, Skupień Teresa, Zawadzka Aneta, Sprawozdanie z cyklicznych spotkań "Uczę się Ciebie Nauczycielu" 2012-2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 2.
 • Mrowiec Karol, Kultura muzyczna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2. UWAGI
  [muzykologia - s. 160-165]
 • Mrowiec Karol, Z działalności Instytutu Muzykologii Kościelnej KUL (1956-1966), „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1967, R. 10, nr 2. UWAGI
  [muzykologia - s. 82-85]
 • Pamięci T.S. Eliota, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 2. UWAGI
  [filologia polska - s. 90]
 • Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Historia i współczesność, red. Alina Rynio, Ryszard Skrzyniarz, Lublin 2011. UWAGI
  [Adamczyk Mieczysław - s. 41-42; Cudak Henryk - s. 43-44]
 • Peroń Małgorzata, Akademia Młodych Humanistów KUL, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Podgórski M., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 3. UWAGI
  [filologia angielska - s. 130; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 127-128; Koło Historyków Sztuki - s. 131; Koło Miłośników Dramatu Antycznego - s. 129-130; Koło Nauk Społecznych - s. 128; Koło Naukowe Studentów Psychologii - 128; muzykologia - s. 138-139; odczyty gości z kraju - s. 126-127; odczyty gości z zagranicy - s. 126-127; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 129]
 • [Podgórski M.] M.P., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 4. UWAGI
  [filologia romańska - s. 163; Inops - s. 163; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 161-162; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 162-163]
 • [Podgórski M.] M.P., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1963, R. 6, nr 1. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 135; filologia romańska - s. 135; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 134; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 134; odczyty gości z kraju - s. 134; odczyty pracowników KUL - s. 134]
 • Przemówienie Ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego dnia 4 października 1931 roku, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1931, r. 6, z. 1 (7). UWAGI
  [Studium Administracyjne dla urzędników drugiej kategorii – s. 25; odczyty gości z zagranicy – s. 26; Akademia ku czci św. Jana Kantego – s. 26; Akademia Papieska – s. 26; Akademia ku czci św. Tomasza – s. 26-27; Fundacja naukowa im. Henryka Dembińskiego – s. 29-30; sale fundacyjne – s. 30; konwikt – s. 31-32; Towarzystwo Hedvigianum – s. 32-33]
 • Recital muzyki organowej, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1. UWAGI
  [muzykologia - s. 104]
 • Sękowska Zofia, Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 2.
 • Sękowska Zofia, Wiadomości różne, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1963, R. 6, nr 2. UWAGI
  [pedagogika - s. 101-103]
 • Sidor-Piekarska Bożena, Sprawozdanie z wyjazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie 12-13 maja 2010, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).
 • Wach Tomasz, „Pedagogika wobec zadań społecznych”. Uniwersyteckie Seminaria Naukowe Katedry Pedagogiki Opiekuńczej KUL 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 4.
 • Walczak Ewa, Seminarium wymiany doświadczeń nauczycieli jako wartość dodana w kształceniu w kształceniu studentów, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 2.
 • Woroniecki Jacek, Metoda i program nauczania teologii moralnej, Lublin 1922.


Ludzie KUL
Bibliotekarze
Ćwiertnia Aleksandra
 • Sudrawska I., Aleksandra Ćwiertnia, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 2.

Królikowski Bohdan
 • Buczyński Mieczysław, Stylizacja archaiczna w powieściach Ryszarda Jegorowa i Bohdana Królikowskiego, [w:] Polska powieść historyczna XX wieku, red. Lech Ludorski, Lublin 1990.
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 2. UWAGI
  [Koło Klasyków Studentów KUL - s. 98; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 96-97; Królikowski Bohdan - s. 100; odczyty gości z kraju - s. 98-99; odczyty pracowników KUL - s. 98-99]
 • Królikowski Bohdan, Grzechy pamięci, Warszawa 2002.
 • Ludorski Lech, Refleks Sienkiewiczowski w powieściach historycznych Bohdana Królikowskiego, [w:] Polska powieść historyczna XX wieku, red. Lech Ludorski, Lublin 1990.
 • Nasalska Anna, Proza w półwieczu, [w:] Lublin literacki 1932–1982: szkice i wspomnienia, red. Waldemar Michalski, Józef Zięba, Lublin 1984. UWAGI
  [Królikowski Bohdan - s. 260-261]
 • Rafalska Bożena, Szable, konie i… Lwów w opowieściach Bohdana Królikowskiego, „Gazeta Lwowska” 1995, nr 1/2.

Nowodworski Witold
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 2. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 88; Koło Naukowe Teologów - s. 91-94; Koło Teologiczne Księży Studentów UL - s. 89-91; Nowodworski Witold - s. 87; Wojtyła Karol kard. - s. 82; Związek Nauczycielstwa Polskiego - s. 88; odczyty gości z kraju - s. 85-86; odczyty pracowników KUL - s. 85-86; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 88]
 • Maciejewski M., Smosarski Józef, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1961, R. 4, nr 1. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 161; Janicka-Świderska Irena - s. 158; Koło Klasyków Studentów KUL - s. 159-160; Koło Nauk Społecznych - s. 159; Koło Naukowe Esperantystów - s. 161; Koło Naukowe Germanistów Studentów KUL - s. 158; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 160; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 159-161; Nowodworski Witold - s. 158; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 158]
 • [Podgórski M.] M.P., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1964, R. 7, nr 1. UWAGI
  [Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 88, 90-91; Koło Historyków Sztuki - s. 88-89, 91; Koło Klasyków Studentów KUL - s. 88-91; Koło Miłośników Dramatu Antycznego - s. 88, 90; Koło Nauk Społecznych - s. 88-89; Koło Naukowe Germanistów Studentów KUL - s. 88-91; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 88-91; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 88-91; Koło Naukowe Teologów - s. 89, 91; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 88-91; Nowodworski Witold - s. 87; Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - s. 88]

Szczęch Stanisław
 • Nowodworski Witold, Śp. Dr Stanisław Szczęch, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1963, R. 6, nr 4.


Doktorzy honoris causa
Adamkus Valdas
 • Szostek Andrzej, Adamkus Valdas, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Argüello Kiko
 • Kiko Argüello. Doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2013.
 • Zarzycki Stanisław, Argüello Kiko, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bartłomiej I
 • Clément Olivier, Prawda was wyzwoli. Rozmowy z Patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem I, przekł. Janina Dembska, Maria Żurowska, Warszawa 1998.
 • Fijołek Mirosław, Stracona ekumeniczna okazja, „Więź” 2000, R. 43, nr 3.
 • Fotiju Eleni, Zrozumieć reakcje prawosławnych braci, „Więź” 2000, R. 43, nr 12.
 • Jego Świątobliwość Bartłomiej I patriarcha ekumeniczny doktor honoris causa. Lublin, 20 sierpnia 2010 r., Lublin 2010.
 • Koza Stanisław Józef, Bartłomiej I, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Leśniewski Krzysztof, Uroczystość nadania doktoratu „honoris causa” Jego Świątobliwości Bartholomeosowi I, Arcybiskupowi Konstantynopola i Patriarsze Ekumenicznemu, przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną. ChAT, Warszawa 16 X 1998 roku, „Roczniki Teologiczne” 1998-1999, t. 45-46, z. 7.
 • Pańczak Bogdan, Jeden Kościół, różne unie, „Więź” 2000, R. 43, nr 20.
 • Patriarcha Ekumeniczny Bartolomeusz I w Polsce, „Roczniki Teologiczne” 2000, t. 43, z. 1.
 • Wieczorek Bartosz, Dobry kosmos Zielonego Patriarchy, „Znak” 2008, R. 60, nr 2 (633).

Bartoszewski Władysław
 • 50 lat pisarstwa Władysława Bartoszewskiego 1942-1992: bibliografia z glosą wstępną Aleksandra Gieysztora, oprac. Zofia Steczowicz-Sajdera, Wiedeń 1992.
 • Gapski Henryk, Bartoszewski Władysław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Księga pamiątkowa nadania tytułu doctora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego prof. Władysławowi Bartoszewskiemu. Gdańsk, 28 listopada 2005 roku, oprac. Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2006.
 • Prawda i pojednanie. W 80. Rocznicę urodzin Władysława Bartoszewskiego, red. Jan Barcz, Warszawa 2002.
 • Władysław Bartoszewski. Doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, oprac. Iwona Pachcińska, Lublin 2008.
 • Władysław Bartoszewski. Życie i twórczość, red. Andrzej Krzysztof Kuner, Warszawa 2000.

Bertone Tarcisio kard.
 • Izdebska Marietta, Bertone Tarcisio kard., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Kardynał Tarcisio Bertone SDB Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej. Doktor honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, red. Grzegorz Sokołowski, Wrocław 2010.
 • Tarcisio kardynał Bertone. Doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Beata Górka, Lublin 2008.

Blanchet Émile Arsene bp
 • Fijołek Mirosław, Blanchet Émile Arsene bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Borkowska Anna Zofia OSB
 • Gapski Henryk, Borkowska Anna Zofia OSB, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Siostra Małgorzata Anna Borkowska, OSB. Doktor honoris causa KUL, Lublin 2011.

Brzeziński Zbigniew Kazimierz
 • Biela Adam, Brzeziński Zbigniew Kazimierz, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Kondziela Joachim, Powitanie Zbigniewa Brzezińskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Ethos” 1990, R. 3, nr 1/2 (9/10).

Buttiglione Rocco
 • Wierzbicki Alfred Marek, Buttiglione Rocco, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Coccopalmerio Francesco kard.
 • Izdebska Marietta, Coccopalmerio Francesco kard., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Kardynał Francesco Coccopalmerio: doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2014.

Cordes Paul Josef kard.
 • Paul Josef Kardynał Cordes doktor honoris causa: Lublin, 2 października 2009, Lublin 2009.
 • Przygoda Wiesław, Cordes Paul Josef kard., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Corecco Eugenio bp
 • Kottke Dagmara, Corecco Eugenio bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Dedecius Karl

Fulman Marian Leon bp
 • Galek Czesław, Międzynarodowe Sympozjum: "Biskup lubelski Marian Leon Fulman - pedagog trudnych lat", Lublin, 13 stycznia 2009 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2010, t. 2(38).
 • Misiura Grzegorz, „Zawsze pragnąłem waszego dobra”. Biskup Marian Leon Fulman jako społecznik oraz propagator integracji środowiska organistów w diecezji lubelskiej, „Teka Komisji Historycznej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie” 2017, t. XIV.
 • Walewander Edward, Fulman Marian Leon bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Walewander Edward, Fulman Marian Leon bp, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. V, red. Ludomir Bieńkowski, Lublin 1989.

Giovanni Reale
 • Rynio Alina, Rodzina szczególnym miejscem kształtowania postawy miłości, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).

Glemp Józef kard.

Glorieux Palemon ks.

Górski Konrad
 • Krąpiec Mieczysław, Człowiek. Kultura. Uniwersytet, oprac. Andrzej Wawrzyniak, Lublin 1982. UWAGI
  [Inauguracje - s. 355-381; Jan Paweł II - s. 421-424; Wyszyński Stefan kard. - s. 425-444; Król Jan kard. - s. 445-447; Górski Konrad - s. 448-449; Miłosz Czesław - s. 450-451]

Hahn Wiktor
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Starnawski Jerzy, Wiktor Hahn (1871-1959), [w:] Jerzy Starnawski, Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku, Lublin 2004.

Hariakianakis Stylianos abp

Hlond August kard.

Jan Paweł II
 • Dobrzyński Andrzej, Humanistyczny i społeczny wymiar encykliki „Dives in misericordia” św. Jana Pawła II, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2016, R. 10, nr 1.
 • Hlebowicz Adam, "Negatywnie ustosunkowani do negatywnej rzeczywistości". Działalność opozycyjna studentów KUL w latach 1982-1987, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, nr 11-12 (132-133).
 • Jasińska Katarzyna, Karola Wojtyły ujęcie powinności moralnej a rozumienie istoty wychowania, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 1.
 • Jasińska Katarzyna, Poszukiwanie podstaw moralności a wychowanie. Rozważania w nawiązaniu do poglądów Karola Wojtyły i Maxa Schelera, „Roczniki Pedagogiczne” 2010, t. 2(38).
 • Jeziorański Marek, Bł. Jana Pawła II koncepcja wychowania małżonków, Lublin 2013.
 • Kasjaniuk Elżbieta, Maryjna rekapitulacja służebna w ujęciu błogosławionego Jana Pawła II, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2013, R. 7, nr 1.
 • Kasjaniuk Elżbieta, Prazasada jedności według błogosławionego Jana Pawła II, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2012, R. 6, nr 2.
 • Kuśmierz Ireneusz, Diakonia na rzecz Prawdy według Katechez środowych Jana Pawła II o Kościele (1991-1995), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2005, R. 23, nr 80.
 • Nadbrzeżny Antoni, Papież Słowianin do braci Słowian. Fenomen słów i spotkań, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2012, R. 6, nr 1.
 • Parzyszek Magdalena, IX Konferencja Naukowa, „Pedagogiczna aksjologia w świetle nauczania św. Jana Pawła II”. Biała Podlaska, 6 maja 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 4.
 • Rynio Alina, Etyczno-społeczny aspekt geniuszu kobiety w nauczaniu Jana Pawła II, „Roczniki Pedagogiczne” 2010, t. 2(38).
 • Scola Angelo, Doświadczenie człowieka. U źródeł nauczania Jana Pawła II, tłum. Patrycja Mikulska, Lublin 2010.
 • Siwecki Leon, John Paul II’s Idea of Trinitarian Ecclesiology, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2010, R. 4, nr 1.
 • Skowronek Alfons Józef, Jan Paweł II. Wokół tajemnicy pontyfikatu, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2011, R. 5, nr 1.
 • Stala Józef, W kierunku integralnej edukacji religijnej w rodzinie. Próba refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II w kontekście polskich uwarunkowań, Tarnów 2010.
 • Sztaba Mariusz, Miłość społeczna wewnętrzną formą wychowania społecznego. Refleksja w świetle nauczania społecznego Jana Pawła II i Benedykta XVI, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).
 • Zboralska Maria, Przekraczanie siebie fundamentalną kategorią antropologii Karola Wojtyły – Jana Pawła II, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2012, R. 6, nr 1.

Kałwa Piotr bp
 • Burczak Krzysztof, Kałwa Piotr Andrzej bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Stasiak Marian, Piotr Kałwa (1893-1974), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.
 • Stasiak Marian, Piotr Kałwa (1893-1974), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2006.
 • Zahajkiewicz Marek, Kałwa Piotr Andrzej, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 8, red. Bogusław Migut, Lublin 2000.

Kozielecki Józef
 • Rapa Natalia, Józefa Kozieleckiego koncepcja wychowania człowieka innowacyjnego na tle pedagogiki twórczości, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 1.

Król Jan kard.
 • Krąpiec Mieczysław, Człowiek. Kultura. Uniwersytet, oprac. Andrzej Wawrzyniak, Lublin 1982. UWAGI
  [Inauguracje - s. 355-381; Jan Paweł II - s. 421-424; Wyszyński Stefan kard. - s. 425-444; Król Jan kard. - s. 445-447; Górski Konrad - s. 448-449; Miłosz Czesław - s. 450-451]

Lubich Chiara
 • Kornas-Biela Dorota, International Interdisciplinary Congress „Conflict, Dialogue and Culture of Unity”. Lublin, 3-4 czerwca 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Kozubek Mariola T., Wspólnota dzieci i młodzieży Ruchu Focolari miejscem kształtowania umiejętności pokonywania trudności, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 3.

Michiels Gommar Józef OFMCap.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Miłosz Czesław
 • Kopka Bogusław, Majchrzak Grzegorz, Operacja "Poeta". Służba Bezpieczeństwa na tropach Czesława Miłosza, Lublin 2007.
 • Krąpiec Mieczysław, Człowiek. Kultura. Uniwersytet, oprac. Andrzej Wawrzyniak, Lublin 1982. UWAGI
  [Inauguracje - s. 355-381; Jan Paweł II - s. 421-424; Wyszyński Stefan kard. - s. 425-444; Król Jan kard. - s. 445-447; Górski Konrad - s. 448-449; Miłosz Czesław - s. 450-451]

Parandowski Jan
 • Starnawski Jerzy, Jan Parandowski (1895-1978), [w:] Jerzy Starnawski, Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku, Lublin 2004.

Ratzinger Joseph kard.
 • Beyga Paweł, Wybrane implikacje dogmatyczne modlitwy ku wschodowi u Josepha Ratzingera, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2015, R. 9, nr 1.
 • Bruździński Andrzej, Symbolika herbu papieża Benedykta XVI, [w:] Historia świadectwem czasów. Księdzu Profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi, red. Włodzimierz Bielak, Stanisław Tylus, Lublin 2006.
 • Ćwikliński Grzegorz, Joseph Ratzinger’s conception of christological meditation as the heart of faith and theology, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2016, R.10, nr 1.
 • Góźdź Krzysztof, Chrystologia Logosu według Josepha Ratzingera, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2011, R. 5, nr 2.
 • Góźdź Krzysztof, Istota Kościoła według Josepha Ratzingera, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2017, R. 11, nr 1.
 • Góźdź Krzysztof, Kościół świętych - Kościół grzeszników według Josepha Ratzingera - Benedyktem XVI, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2014, R. 8, nr 2.
 • Kołek Beata, Wybrane zagadnienia pedagogii obdarowania papieża Benedykta XVI, „Roczniki Pedagogiczne” 2010, t. 2(38).
 • Lewandowski Jerzy, Benedykta XVI metafizyczna koncepcja wolności. Refleksja nad Spe salvi nr 24, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2010, R. 4, nr 2.
 • Moralewicz Bartosz, Zarys Josepha Ratzingera/Benedykta XVI chrystologii sensu. Wokół metody, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2019, R. 13, nr 1.
 • Rusiecki Mieczysław, Nadzieja w kontekście aretologicznego przesłania papieża Benedykta XVI, „Roczniki Pedagogiczne” 2012, t. 4(40), nr 2.
 • Samulnik Tomasz, Główne tezy teologii muzyki Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2017, R. 11, nr 2.
 • Sarto Pablo Blanco, Myśl teologiczna Josepha Ratzingera, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2013, R. 7, nr 2.
 • Smuniewski Cezary, Verso il superamento della crisi. La teologia dell’Eucaristia e del sacerdozio di Benedetto XVI, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2017, R. 11, nr 2.
 • Sosnowski Aleksander, Das Gebet Jesu in der Lehre vom Papst Benedikt XVI, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2018, R. 12, nr 2.
 • Sztaba Mariusz, Miłość społeczna wewnętrzną formą wychowania społecznego. Refleksja w świetle nauczania społecznego Jana Pawła II i Benedykta XVI, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).
 • Szymik Jerzy, Acedia, neognoza, popreligia et consortes. Josepha Ratzingera/ Benedykta XVI teologiczne diagnozy kryzysów współczesności, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2016, R. 10, nr 2.
 • Szymik Jerzy, „Logos” i „ratio”. J. Ratzingera/Benedykta XVI opowieść o Bogu, który obdarza łaską rozumu i łaską wiary, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2012, R. 6, nr 1.
 • Szymik Jerzy, Religio vera. Rzeczywistość chrześcijaństwa – chrześcijański wymiar rzeczywistości według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2013, R. 7, nr 2.
 • Szymik Jerzy, Tam otwiera się niebo. Maryjny wymiar teologii i sztuki chrześcijańskiego życia według Josepha Ratzingera - Benedykta XVI, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2014, R. 8, nr 2.
 • Szymik Jerzy, Współczesne zadania teologii. Wizja J. Ratzingera / Benedykta XVI, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2010, R. 4, nr 1.
 • Tak, Ojcze. Chrystologia modlitwy w ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2015, R. 9, nr 2.
 • Trojnar Wiktor, Znaczenie pojęcia duszy dla rozwoju twierdzeń eschatologicznych. Dogmatyczne implikacje reformy liturgicznej „Vaticanum II” w świetle nauczania J. Ratzingera/Benedykta XVI, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2018, R. 12, nr 1.
 • Zatwardnicki Sławomir, Przebóstwienie w perspektywie chrystologicznej. Śladami Josepha Ratzingera - Benedykta XVI, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2014, R. 8, nr 2.

Sapieha Adam książę kard.

Sawicki Franciszek ks.

Smet de Josef Maria ks.

Tatarkiewicz Władysław

Twardowski Jan ks.
 • Konieczna Agnieszka, Poetycka definicja Boga w utworach księdza Jana Twardowskiego, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2011, R. 5, nr 2.

Vaeyenbergh van Honore Marie Louis

Willebrands Jan Gerard Maria kard.

Wyszyński Stefan kard.
 • Bednarczyk Rafał, Prawa, obowiązki i zadania wychowawcze rodziców w myśli Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Studium katechetyczne, Warszawa 2017.
 • Czaczkowska Ewa, Kardynał Wyszyński. Biografia, Kraków 2013.
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]
 • Dziuba Andrzej Franciszek, Kardynał Stefan Wyszyński, Kraków 2010.
 • Krąpiec Mieczysław, Człowiek. Kultura. Uniwersytet, oprac. Andrzej Wawrzyniak, Lublin 1982. UWAGI
  [Inauguracje - s. 355-381; Jan Paweł II - s. 421-424; Wyszyński Stefan kard. - s. 425-444; Król Jan kard. - s. 445-447; Górski Konrad - s. 448-449; Miłosz Czesław - s. 450-451]
 • Krąpiec Mieczysław, Stefan kardynał Wyszyński a Katolicki Uniwersytet Lubelski, [w:] Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981). Myśl społeczna, red. Stanisław Fel, Marek Wódka, Lublin 2017.
 • Micewski Andrzej, Kardynał Wyszyński. Prymas i Mąż Stanu, t. 1, Paris 1982.
 • Micewski Andrzej, Stefan kardynał Wyszyński (1901-1981), Warszawa 2000.
 • Nitecki Piotr, "Wiem jak godną stolicę obejmuję w dziedzictwie". Biskup Stefan Wyszyński. Pasterz Kościoła Lubelskiego, Lublin 2012.
 • Nitecki Piotr, Włocławskie dzieje ks. Stefana Wyszyńskiego 1917-1946, Warszawa 2008.
 • Pylak Bolesław, Stefan Wyszyński. Biskup lubelski, Lublin 2000.
 • Raina Peter, Kardynał Wyszyński. Droga na Stolicę Prymasowską, Warszawa 1998.
 • Raina Peter, Stefan kardynał Wyszyński. Prymas Tysiąclecia, t. 1-5, Wrocław 2016.
 • Romaniuk Marian P., Kardynał Stefan Wyszyński. Rys biograficzny w trzydziestą rocznicę narodzin dla nieba. Biografia, teksty źródłowe, kult, Gniezno 2011.
 • Romaniuk Marian P., Życie, twórczość i posługa Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, Warszawa 1994.
 • Sitarz Mirosław, Lata studenckie Księdza Stefana Wyszyńskiego w Lublinie, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2017, t. XII, nr 14 (1).
 • Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia - absolwent KUL ... kandydat na ołtarze, red. Agnieszka Romanko, Mirosław Sitarz, Anna Słowikowska, Lublin 2017.
 • Stefana Wyszyńskiego teologiczny obraz Chrystusa w relacji do Ojca i Ducha Świętego według "Wszystko postawiłem na Maryję", „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2005, R. 23, nr 79.
 • Szewczak Iwona, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczna potrzeba pamięci osoby i dzieła Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Lublin, 28 lutego 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 1.
 • Szymik Jerzy, Prymas Tysiąclecia. "Pisząc światłami, leczyć ludzkie rany…", [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994.
 • Wojtyła Karol, Znaczenie kardynała Stefana Wyszyńskiego dla współczesnego Kościoła, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1971, R. 14, nr 3.
 • Wódka Marek, Myśl społeczna Stefana Kardynała Wyszyńskiego, „Przegląd Uniwersytecki” 2016, R. 28, nr 4-5 (162-163).
 • Żaryn Jan, Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecie (1901-1981), Warszawa 2015.


Dziekani i prodziekani
Araszkiewicz Feliks
 • Bojanowicz Kinga, Araszkiewicz Feliks, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Fita Stanisław, Araszkiewicz Feliks, [w:] Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 2, red. Tadeusz Radzik, Adam Witusik, Jan Ziółek, Lublin 1996.
 • Fita Stanisław, Feliks Araszkiewicz, [w:] Lublin Literacki 1932-1982. Szkice i wspomnienia, red. Waldemar Michalski, Józef Zięba, Lublin 1984.
 • Fita Stanisław, Feliks Araszkiewicz (14 stycznia 1895-30 maja 1966), „Pamiętnik Literacki” 1966, t. 57, z. 4.
 • Fita Stanisław, Feliks Araszkiewicz. Regionalista-naukowiec-pedagog, [w:] W kręgu Hieronima Łopacińskiego, red. Tadeusz Jeziorski, Lublin 1977.
 • Papierkowski Stanisław, Feliks Araszkiewicz (1895-1966), „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1967, R. 10, nr 2.

Bar Wiesław Stanisław OFMConv
 • Bar Wiesław Stanisław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bartnik Czesław Stanisław ks.
 • Bartnik Czesław, Dobry człowiek łaską Bożą. Podziękowanie za Medal za Zasługi dla KUL JP II, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2009, R. 3, nr 1.
 • Góźdź Krzysztof, Bartnik Czesław Stanisław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Słomka Walerian, Laudacja na cześć ks. prof. dr hab. Czesława S. Bartnika na okoliczność wręczenia mu Medalu za Zasługi dla KUL, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2009, R. 3, nr 1.

Bender Ryszard
 • Ryba Mieczysław, Bender Ryszard, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Białkowski Leon Ignacy
 • Karolewicz Grażyna, Białkowski Leon Ignacy, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Kłoczowski Jerzy, Śp. Leon Białkowski, „Roczniki Humanistyczne” 1957, t. 4, z. 4.
 • Kronika Uniwersytecka, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1927, r. 3, z. 1 (4). UWAGI
  [Inauguracja – s. 15, Wydział Teologiczny – s. 19-21; Wydział Prawa Kanonicznego – s. 21-23; Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych – s. 23-25; Wydział Nauk Humanistycznych – s. 25-27; Leon Białkowski – s. 26; Aleksander Kossowski – s. 26-27; Akademia ku czci św. Franciszka – s. 27; Akademia Papieska – s. 27-28; działalność naukowa i popularyzatorska – s. 28-37; Towarzystwo Teologiczne – s. 37-38; IV Zjazd Odrodzenia – s. 39-40; statystyka studentów [1926/1927] – s. 41-44]
 • Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969. UWAGI
  [Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Akademickie Koło Ludoznawstwa Polskiego - s. 50; Akademickie Koło Misjologiczne - s. 303; Akademickie Koło Odbudowy Warszawy - s. 353; Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża - s. 87; Akademickie Koło Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” - s. 354; Akademickie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc Bliźniemu” - s. 88, 303; Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Bownik Zygmunt Bolesław - s. 238; Bratnia Pomoc - s. 337-338; Bursa Akademicka - s. 44; Caritas Academica - s. 304, 337, 351; Centrala Kół Naukowych - s. 50; Chór Akademicki - s. 128, 251]
 • Nowodworski Witold, Bibliografia prac Leona Białkowskiego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1967, t. 26.
 • Starnawski Jerzy, Leon Białkowski (1885-1952), [w:] Jerzy Starnawski, Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku, Lublin 2004.

Biela Adam
 • Biela Adam, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Bondyra-Łuczka Ewelina, Filipiuk Dorota, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Człowiek w pracy i organizacji: perspektywa psychologiczna”. Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania KUL. Lublin, 24-25 listopada 2011 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2012, t. 15, nr 3.

Bouffałł Bronisław
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Przyborowska-Klimczak Anna, Staszewski Wojciech Szczepan, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, [w:] Księga jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Małgorzata Ganczar, Stanisław Jóźwiak, Agnieszka Kawałko, Małgorzata Kruszewska-Gagoś, Hanna Witczak, Lublin 2008.
 • Szarek Anna, Bouffałł Bronisław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Szarek Anna, Bronisław Bouffałł (1867-1949), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.

Brajerski Tadeusz
 • In memoria aeterna. Pracownicy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II spoczywający na Cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie, oprac. Marek Pawelec, Lublin 2015.
 • Karolewicz Grażyna, Brajerski Tadeusz, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969. UWAGI
  [Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Akademickie Koło Ludoznawstwa Polskiego - s. 50; Akademickie Koło Misjologiczne - s. 303; Akademickie Koło Odbudowy Warszawy - s. 353; Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża - s. 87; Akademickie Koło Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” - s. 354; Akademickie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc Bliźniemu” - s. 88, 303; Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Bownik Zygmunt Bolesław - s. 238; Bratnia Pomoc - s. 337-338; Bursa Akademicka - s. 44; Caritas Academica - s. 304, 337, 351; Centrala Kół Naukowych - s. 50; Chór Akademicki - s. 128, 251]
 • Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994. UWAGI
  [Akademickie Koło Ruchu Trzeźwości KUL im. św. Maksymiliana Marii Kolbego - s. 713; Bender Ryszard - passim; Brajerski Tadeusz - passim; Chór Akademicki - s. 726-731; Collegium Ioannis Pauli II - s. 53, 75-77; Słomkowski Antoni ks. - passim]
 • Starnawski Jerzy, Tadeusz Brajerski (1913-1997), [w:] Jerzy Starnawski, Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku, Lublin 2004.

Burczak Krzysztof ks.
 • Burczak Krzysztof, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Charytanowicz Małgorzata
 • Charytanowicz Małgorzata, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Charzyńska-Wójcik Magdalena Maria
 • Charzyńska-Wójcik Magdalena Maria, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Chlewiński Zdzisław ks.
 • Francuz Piotr, Ksiądz Profesor Zdzisław Chlewiński, „Roczniki Psychologiczne” 2001, t. 4.
 • Kornas-Biela Dorota, Chlewiński Zdzisław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Oleś Piotr, Jubileusz Profesora Zdzisława Chlewińskiego, „Roczniki Psychologiczne” 2002, t. 5.

Chrzanowski Wiesław Marian
 • Chaciński Jacek, Osoba Profesora Wiesława Chrzanowskiego oraz jego dorobek naukowy i dydaktyczny, [w:] Justitia Civitatis Fundamentum. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Charzyńskiego, red. Jacek Chaciński, Henryk Cioch, Antoni Dębiński, Lublin 2003.
 • Zakrzewski Piotr, Chrzanowski Wiesław Marian, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Chyliński Konstanty
 • Karolewicz Grażyna, Chyliński Konstanty, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Cioch Henryk
 • Ćwir Karolina, Cioch Henryk, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Czesnys Błażej ks.
 • Czesnys Błażej, [w:] Leksykon Polskich Dogmatyków XX i XXI wieku, red. Krzysztof Góźdź, Lublin 2010.
 • Karolewicz Grażyna, Czesnys Błażej, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969. UWAGI
  [Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Akademickie Koło Ludoznawstwa Polskiego - s. 50; Akademickie Koło Misjologiczne - s. 303; Akademickie Koło Odbudowy Warszawy - s. 353; Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża - s. 87; Akademickie Koło Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” - s. 354; Akademickie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc Bliźniemu” - s. 88, 303; Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Bownik Zygmunt Bolesław - s. 238; Bratnia Pomoc - s. 337-338; Bursa Akademicka - s. 44; Caritas Academica - s. 304, 337, 351; Centrala Kół Naukowych - s. 50; Chór Akademicki - s. 128, 251]
 • Napiórkowski Stanisław Celestyn, Pięćdziesięciolecie teologii dogmatycznej na KUL, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1968, t. 15, z. 2.

Czuma Ignacy
 • Karolewicz Grażyna, Czuma Ignacy, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Kędziora Robert, Ignacy Czuma (1891-1963), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.
 • Kędziora Robert, Ignacy Czuma (1891-1963), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2006.
 • Życie i twórczość profesora Ignacego Czumy, red. Kazimierz Ostaszewski, Jacek Szczot, Lublin 2009.

Deryng Antoni
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Przyborowska-Klimczak Anna, Staszewski Wojciech Szczepan, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, [w:] Księga jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Małgorzata Ganczar, Stanisław Jóźwiak, Agnieszka Kawałko, Małgorzata Kruszewska-Gagoś, Hanna Witczak, Lublin 2008.
 • Staszewski Wojciech, Antoni Deryng (1901-1978), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.

Dębiński Antoni ks.
 • Janeczek Stanisław, Dębiński Antoni ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Dubanowicz Edward
 • Czarnek Przemysław, Edward Dubanowicz (1881-1943), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.

Fermont Edward OFMCap
 • Bartoszewski Jan, Fermont Eduard OFMCap, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 5, red. Ludomir Bieńkowski, Stanisław Kamiński, Jerzy Misiurek, Krystyna Stawecka, Antoni Stępień, Adam Szafrański, Jan Szlaga, Anzelm Weiss, Lublin 1989.
 • Bender Ryszard, Władze naczelne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1944-1968, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.
 • [Gryglewicz Feliks] G.F., Śp. ojciec Gondulf Edward Fermont, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1964, R. 7, nr 2.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Łach Stanisław, Kronika Wydziału Teologicznego 1944-1968, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.
 • Napiórkowski Stanisław Celestyn, Pięćdziesięciolecie teologii dogmatycznej na KUL, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1968, t. 15, z. 2.
 • Prejs Roland, O. Gondulf Cyryl Edward Fermont OFMCap (1945-1950), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Wojtkowski Andrzej, Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-1944, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.

Florczak Józef ks.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Orzeszyna Krzysztof, Józef Florczak (1887-1943), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.

Glaser Stefan
 • Gałązka Małgorzata, Stefan Glaser (1895-1984), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Górski Ludwik
 • Izdebski Jan, Ludwik Górski (1894-1945), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Granat Wincenty ks.
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]
 • Gajowiak Elżbieta, Wokół warsztatu naukowego Księdza Profesora Wincentego Granata, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1999, R. 17, nr 58.
 • Hojnowski Jan, Profesor, pisarz, człowiek, [w:] Chrześcijanie, t. 11, red. Bohdan Bejze, [b.m.] 1983.
 • Ks. Wincenty Granat. Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa ks. prof. Wincentego Granata, oprac. Halina Irena Szumił, Sandomierz 1980.
 • Szumił Halina Irena, Działalność naukowa ks. prof. Wincentego Granata, Lublin 2005.
 • Szumił Halina Irena, Recepcja myśli filozoficznej i teologicznej ks. prof. Wincentego Granata na przykładzie prac dyplomowych (1972-2005), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2005, R. 23, nr 81.
 • Szumił Halina Irena, Teologiczna myśl ks. Wincentego Granata: bibliografia prac dyplomowych 1976-2000, Lublin 2000.
 • Szumił Halina Irena, Teologiczna myśl Ks. Wincentego Granta. Bibliografia prac dyplomowych, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1995, R. 13, nr 44.
 • Szumił Halina Irena, Teologiczna myśl Ks. Wincentego Granta. Bibliografia prac dyplomowych (1995-2000), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2000, R. 18, nr 61.
 • Szumił Halina Irena, Teologiczna myśl Ks. Wincentego Granta. Bibliografia prac dyplomowych 2000-2005, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” R. 23, nr 80.
 • Żył prawdą w miłości, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1996, R. 14, nr 45.
 • Żył prawdą w miłości: Sługa Boży ksiądz profesor Wincenty Granat (1900-1979): rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1965-1970), red. Adam Kończak, Sandomierz 1997.

Gryglewicz Feliks ks.

Hahn Wiktor
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Starnawski Jerzy, Wiktor Hahn (1871-1959), [w:] Jerzy Starnawski, Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku, Lublin 2004.

Hajduk Zygmunt ks.

Halban Leon
 • Ćwikła Leszek, Leon Halban (1893-1960), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.

Hemperek Piotr bp
 • Miszal Henryk, Hemperek Piotr bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Tymosz Stanisław, Piotr Hemperek (1931-1992), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.
 • Tymosz Stanisław, Piotr Hemperek (1931-1992), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2006.

Hoemaeker Hubert Józef OFMCap
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Homerski Józef ks.
 • Ordon Hubert, Ksiądz prałat prof. dr hab. Józef Homerski (1922-2004), „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 2006, R. 59, nr 1.
 • Rubinkiewicz Ryszard, ks. Prof. Dr hab. Józef Homerski 20 VIII 1922 - 3 VIII 2004. Wspomnienie pośmiertne, „Roczniki Teologiczne” 2005, t. 52, z. 1.
 • Zmarł Ks. Prof. Józef Homerski (1922-2004), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2004, R. 22, nr 78.

Insadowski Henryk ks.
 • Dębiński Antoni, Henryk Insadowski (1888-1946), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.
 • Dębiński Antoni, Henryk Insadowski (1888-1946), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2006.
 • Dębiński Antoni, Insadowski Henryk ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Jakubanis Henryk
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Klinger Witold, Jakubanis Henryk, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 10, Kraków 1962-1964.
 • Pastuszka Józef, Henryk Jakubanis (1879—1949) Wspomnienie pośmiertne, „Roczniki Filozoficzne” 1949-1950, R. 2-3.

Kalinowski Mirosław ks.
 • Fijałkowski Miroslaw, Kalinowski Mirosław, [w:] Leksykon teologii pastoralnej, red. Miroslaw Fijałkowski, Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda, Lublin 2006.
 • Polak Grzegorz, Kto jest kim w Kościele: ekumeniczne "who is who" chrześcijaństwa w Polsce, Warszawa 1999. UWAGI
  [Bobowski Władysław Józef bp - s. 28-29; Kalinowski Mirosław ks. - s. 151; Witaszek Gabriel CSsR - s. 404-405]
 • Szczur Piotr, ks. Mirosław Kalinowski (2008-), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • The John Paul II Catholic University of Lublin Faculty of Theology Members and Selected Bibliography, ed. Krzysztof Góźdź, Jerzy Pałucki, Lublin 2006. UWAGI
  [Kalinowski Mirosław ks. - s. 267-273]

Kałwa Piotr bp
 • Burczak Krzysztof, Kałwa Piotr Andrzej bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Stasiak Marian, Piotr Kałwa (1893-1974), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.
 • Stasiak Marian, Piotr Kałwa (1893-1974), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2006.
 • Zahajkiewicz Marek, Kałwa Piotr Andrzej, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 8, red. Bogusław Migut, Lublin 2000.

Kiczuk Stanisław
 • Tkaczyk Marcin, Kiczuk Stanisław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Tkaczyk Marcin, Publikacje prof. dra hab. Stanisława Kiczuka, „Roczniki Filozoficzne” 2008, t. 56, nr 1.
 • Tkaczyk Marcin, Stanisława Kiczuka logika świata realnego, „Roczniki Filozoficzne” 2008, t. 56, nr 1.

Kondziela Joachim ks.
 • Balawajder Edward, Joachim Jan Kondziela (1932-1992), [w:] Wspólnota o osobie. Wspomnienia o księdzu Joachimie Kondzieli, red. Edward Balawajder, Grażyna Jabłczyńska, Janusz Mariański, Lublin 1996.
 • Kampka Franciszek, Kondziela Joachim, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Kampka Franciszek, Kondziela Joachim, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 9, red. Andrzej Szostek, Lublin 2002.
 • Kampka Franciszek, Portret uczonego, [w:] Wspólnota o osobie. Wspomnienia o księdzu Joachimie Kondzieli, red. Edward Balawajder, Grażyna Jabłczyńska, Janusz Mariański, Lublin 1996.
 • Narecki Zbigniew, Bibliografia, [w:] Wspólnota o osobie. Wspomnienia o księdzu Joachimie Kondzieli Edward Balawajder, Grażyna Jabłczyńska, Janusz Mariański, Lublin 1996.
 • Wspólnota o osobie. Wspomnienia o księdzu Joachimie Kondzieli, red. Edward Balawajder, Grażyna Jabłczyńska, Janusz Mariański, Lublin 1996.

Kopeć Edward ks.
 • Mandziuk Józef, Kopeć Edward ks., [w:] Słownik polskich teologów katolickich 1994-2003, t. 9, red. Józef Mandziuk, Warszawa 2006.
 • Rusecki Marian, Kopeć Edward ks., [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 9, red. Bogusław Migut, Robert Sawa, Andrzej Szostek, Lublin 2002.
 • Rusecki Marian, ks. Edward Kopeć (1972-1975, 1976-1981), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Rusecki Marian, O księdzu profesorze Edwardzie Kopciu i jego wkładzie w polską teologię fundamentalną, „Biblioteka Teologii Fundamentalnej” 2011, t. 6.

Krakowiak Kazimiera
 • Bednarska Magdalena, Konferencja Naukowa ,,Fonem – Sylaba – Logos – Paideia. Język w wychowaniu i pedagogice”. Lublin, 12-13 maja 2016 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 3.

Kremer Piotr ks.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1925-1939 we wspomnieniach swoich pracowników i studentów, red. Grażyna Karolewicz, Lublin 1989. UWAGI
  [Akademickie Koło Misjologiczne - passim; Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża - s. 44, 149; Bratnia Pomoc - passim; Centrala Kół Naukowych - s. 33-34; Kremer Piotr Antoni ks. - passim; Słomkowski Antoni ks. - passim]
 • Librowski Stanisław, Kremer Piotr, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XV, red. Emanuel Rostworowski, Wrocław 1970.
 • Łukaszyk Romuald, Pięćdziesięciolecie teologii fundalmentalnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1918-1939, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1968, t. 15, z. 2.
 • Moskal Tomasz, ks. Piotr Antoni Kremer (1918-1924, 1929-1934), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Rusecki Marian, Kremer Piotr, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 9, red. Bogusław Migut, Robert Sawa, Andrzej Szostek, Lublin 2002.

Krupa Andrzej Ludwik OFM
 • Amicta sole. Księga pamiątkowa ku czci Ojca Profesora Andrzeja Ludwika Krupy OFM (1910-1992), red. Stanisław Celestyn Napiórkowski, Lublin 2003.
 • Krupa Ludwik Andrzej OFMObs, [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994.
 • Murawiec Wiesław Franciszek, Krupa Ludwik Andrzej, [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich 1981-1993, t. 8, red. Józef Mandziuk, Warszawa 1995.
 • Napiórkowski Stanisław Celestyn, Krupa Andrzej Ludwik, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 9, red. Bogusław Migut, Robert Sawa, Andrzej Szostek, Lublin 2002.
 • Napiórkowski Stanisław Celestyn, Pięćdziesięciolecie teologii dogmatycznej na KUL, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1968, t. 15, z. 2.
 • Rusecki Innocenty, Krupa Andrzej, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, red. Jerzy Myszor, Warszawa 2003.
 • Rusecki Innocenty, Represje władz komunistycznych PRL względem zakonników bernardyńskich w latach 1947-1952, „W Nurcie Franciszkańskim” 2004, nr 13.
 • Siudy Teofil, Bibliografia publikacji o.prof. dra hab. Ludwika Andrzeja Krupy, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1982, nr 29, z. 2.
 • Siudy Teofil, O. Ludwik Andrzej Krupa. Szkic biograficzny, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1982, nr 29, z. 2.
 • Smagacz Arkadiusz, O. Andrzej Ludwik Krupa OFM (1963-1965), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Św.p. O. Profesor Andrzej Ludwik Krupa OFM. Materiały do biografii z teczki personalnej prowadzonej na KUL (sygn. A-296), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1992, R. 10, nr 31.
 • Wyczawski Hieronim Eugeniusz, Krupa Ludwik Andrzej, [w:] Słownik Polskich Pisarzy Franciszkańskich, red. Joachim Roman Bar, Hieronim Eugeniusz Wyczawski, Warszawa 1981.

Kryczka Piotr

Krzyżanowski Witold
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Kukołowicz Teresa
 • Parzyszek Magdalena, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z pomocą człowiekowi…” w pierwszą rocznicę śmierci śp. Profesor Teresy Kukołowicz. Lublin, 27 lutego 2015 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 1.
 • Rynio Alina, Teoria wychowania w akademickiej działalności Profesor Teresy Kukołowicz, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 1.

Kukulski Zygmunt
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Magier Piotr, La pédagogie à l’Université Catholique de Lublin par rapport au progrès de la pédagogie en Pologne. Esquisse historique et théorique, „Roczniki Pedagogiczne” 2012, t. 4(40), nr 2. UWAGI
  [Kunowski Stefan - s. 61-62; Kukulski Zygmunt - s. 61; Instytut Pedagogiki - s. 61-64; personalizm - s. 63]
 • Skrzyniarz Ryszard, „Przedmiot, źródła i metody badań w biografii – refleksje metodologiczne w pedagogice”. III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa. Lublin, 16-17 kwietnia 2015 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 3. UWAGI
  [Zygmunt Kukulski s. 163-164]
 • Starnawski Jerzy, Zygmunt Kukulski (1890-1944), [w:] Jerzy Starnawski, Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku, Lublin 2004.

Kunicki Aleksander
 • Widło Jacek, leksander Kunicki (1908-1984), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.

Kunowski Stefan
 • Jazukiewicz Iwona, Aktualność założeń warstwicowej teorii wychowania Stefana Kunowskiego, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 1.
 • Jeziorański Marek, Magier Piotr, Międzynarodowy program współpracy „Trinational”. Alice Salomon Hochschule Berlin, Institut du Travail Social de la Région Auvergne w Clermont-Ferrand, Instytutu Pedagogiki KUL. Spotkanie I - Berlin, 18-25 maja 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 1. UWAGI
  [warstwicowa teoria wychowania Stefana Kunowskiego - s. 185-187]
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Magier Piotr, La pédagogie à l’Université Catholique de Lublin par rapport au progrès de la pédagogie en Pologne. Esquisse historique et théorique, „Roczniki Pedagogiczne” 2012, t. 4(40), nr 2. UWAGI
  [Kunowski Stefan - s. 61-62; Kukulski Zygmunt - s. 61; Instytut Pedagogiki - s. 61-64; personalizm - s. 63]
 • Świdrak Ewelina, Sprawozdanie z konferencji "Wczoraj i dziś pedagogiki uniwersyteckiej w świetle życia i twórczości Profesora Stefana Kunowskiego" 15 grudnia 2009, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).

Lacrampe Ludwik Maria Karol OP
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Langkammer Hugolin Helmut OFM
 • Deus meus et omnia. Księga pamiątkowa ku czci o. prof. Hugolina Langkammera OFM w 50. rocznicę święceń kapłańskich, red. Mirosław Stanisław Wróbel, Lublin 2005.
 • Langkammer Hugolin, OFM, [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994.
 • Mazurek Joachim, Langkammer Hugolin Helmut, [w:] Słownik Polskich Pisarzy Franciszkańskich, red. Joachim Roman Bar, Hieronim Eugeniusz Wyczawski, Warszawa 1981.
 • Prejs Roland, O. Hugolin Helmut Langkammet OFM (1987-1993), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci O. Prof. Hugolina Langkammera OFM, red. Andrzej Kiejza, Antoni Paciorek, Gabriel Witaszek, Lublin 2000.

Longchamps de Bérier Roman
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]
 • Jędrejek Grzegorz, Roman Longchamps de Bérier (1883-1941), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.
 • Jędrejek Grzegorz, Roman Longchamps de Bérier (1883-1941), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2006.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Roman Longchamps de Berier (1883-1941), [w:] Krzysztof Pol, Poczet prawników polskich XIX-XX w., uzup. Adam Redzik, Warszawa 2011.

Łach Stanisław ks.
 • Bender Ryszard, Władze naczelne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1944-1968, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.
 • Filipak Marian, Bibliografia prac księdza profesora dr hab. Stanisława Łacha, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1978, t. 25, z. 1.
 • Grygiel Marek, ks. Stanisław Łach (1957-1963), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Łach Stanisław, Kronika Wydziału Teologicznego 1944-1968, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.
 • Piech Stanisław, Łach Stanisław, [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich 1981-1993, t. 8, red. Józef Mandziuk, Warszawa 1995.
 • Piech Stanisław, Łach Stanisław, [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich 1981-1993, t. 8, red. Józef Mandziuk, Warszawa 1995.
 • Piech Stanisław, Łach Stanisław, [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich 1981-1993, t. 8, red. Józef Mandziuk, Warszawa 1995.
 • Ziółek Jan, Katolicki Uniwerstet Lubelski w latach 1944-1992, [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994.

Łoś Jan Stanisław
 • Bender Ryszard, Profesor Stanisław Łoś, „Więź” 1974, R. 17, nr 4.
 • Bloch Czesław, Sułowski Zygmunt, Kronika Wydziału Nauk Humanistycznych 1944-1968, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.
 • Gach Piotr, Łoś Stanisław Jan, [w:] Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 2, red. Tadeusz Radzik, Adam Witusik, Jan Ziółek, Lublin 1996.
 • Kusz Paulina, Jan Stanisław Łoś wobec kwestii ukraińskiej (1918-1939), Lublin 2010.
 • Kusz Paulina, Poglądy Jana Stanislawa Łosia na kwestie galicyjskiej mniejszości ukraińskiej w drugiej Rzeczypospolitej, „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” 2011, nr 38.
 • Libera Paweł, Z dziejów „Buntu Młodych” i „Polityki”. Listy Aleksandra i Adolfa Marii Bocheńskich do Stanisława Łosia (1932-1939), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2013, t. 48.
 • Szpor Romuald, Stanisław Łoś – eseista niepospolity, „Kierunki” 1974, R. 18, nr 9 (924).
 • Wrzeszcz Maria, Lubił niezapominajki (Wspomnienie o profesorze Janie Stanisławie Łosiu), [w:] Księga jubileuszowa 90-lecia Koła Naukowego Historyków Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Andrzej Gładysz, Jacek Pożarowszczyk, Bartłomiej Proc, Lublin 2009.
 • Ziółek Ewa, Łoś Stanisław Jan, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Ziółek Jan, Osiągnięcia naukowe humanistyki KUL w ciągu 80 lat istnienia, [w:] Nauka i wiara. 80 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Andrzej Szostek, Lublin 1999. UWAGI
  [Łoś Jan Stanisław - s. 91]
 • Zwolski Edward, Jan Stanisław Łoś, „Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL” 1974, nr 3(23).
 • Zwolski Edward, Jan Stanisław Łoś 1890–1974, „Tygodnik Powszechny” 1974, R. 28, nr 13 (1314).

Majka Józef ks.
 • Kryczka Piotr, Katolicka etyka społeczna na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 3.

Micheletti Andrzej Michał ks.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Michiels Gommar Józef OFMCap.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Olczak Stanisław

Paciorkiewicz Maurycy Michał
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Wiślicki Jan, Ś.p. Maurycy Michał Paciorkiewicz. Życie i prace naukowe, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1928, r. 4, z. 1 (5).

Pałucki Jerzy ks.
 • Karolewicz Grażyna, Instytut Historii Kościoła 1964-2004, Lublin 2005.
 • Pałucki Jerzy ks., [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994.
 • The John Paul II Catholic University of Lublin Faculty of Theology Members and Selected Bibliography, ed. Krzysztof Góźdź, Jerzy Pałucki, Lublin 2006. UWAGI
  [Kalinowski Mirosław ks. - s. 267-273]
 • Ziółkowska Marta, ks. Jerzy Pałucki (2003-2008), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.

Papierkowski Zdzisław
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Pastuszka Józef Adam
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Peretiatkowicz Antoni
 • Antoni Peretiatkowicz (1884-1956), [w:] Krzysztof Pol, Poczet prawników polskich XIX-XX w., uzup. Adam Redzik, Warszawa 2011.
 • Dudek Dariusz, Antoni Peretiatkowicz (1884-1956), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2006.
 • Dudek Dariusz, Peretiatkowicz Antoni, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Płużek Zenomena
 • Falkowski Andrzej, Francuz Piotr, Łaguna Mariola, Oleś Piotr, Prężyna Władysław, Uchnast Zenon, Pamięci Profesor Zenomeny Płużek, „Roczniki Psychologiczne” 2005, t. 8, nr 2.

Podbielski Henryk

Poplatek Władysław ks.
 • Bender Ryszard, Władze naczelne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1944-1968, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.
 • Greniuk Franciszek, Dzieje Sekcji Teologii Moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-1968, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1968, t. 15, z. 3.
 • Krucki Łukasz, ks. Władysław Poplatek (1965-1972), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Łach Stanisław, Kronika Wydziału Teologicznego 1944-1968, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.
 • Mandziuk Józef, Poplatek Władysław, [w:] Słownik polskich teologów katolickich 1994-2003, t. 9, red. Józef Mandziuk, Warszawa 2006.
 • Misiurek Jerzy, Teologia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Nurty-osoby-osiągnięcia, Lublin 1999. UWAGI
  [Poplatek Władysław ks. - s. 41]
 • Piwowarski Władysław, Zarys dziejów Sekcji Teologii Pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubeskim 1958-1968, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1968, t. 15, z. 3.
 • Poplatek Władysław ks., [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994.
 • Urban Wincenty, Dorobek naukowy księży repatriantów w Polsce w latach 1945-1970, „Homo Dei” 1970, R. 39, nr 3.
 • Urban Wincenty, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i jego znaczenie dla nauki polskiej w okresie międzywojennym oraz jej organizacji w Polsce Ludowej, „Studia Lubaczowskie” 1981, nr 1.
 • Zuchowski Zygmunt, Egzorta na pogrzebie Protonotariusza Apostolskiego Ks. Prof. Doktora hab. Władysława Poplatka wygłoszona 18 lutego 1994 r. w Lublinie, „Zamojski Informator Diecezjalny” 1994, R. 3, nr 2.

Popławski Mieczysław Stanisław
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Starnawski Jerzy, Mieczysław Stanisław Popławski (1893-1946), [w:] Jerzy Starnawski, Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku, Lublin 2004.

Popowski Remigiusz ks.

Poręba Piotr ks.
 • Bednarczyk Piotr, Ks. Piotr Poręba. Pedagog i Profesor, „Currenda” 1992, nr 142.
 • Czekalski Ryszard, Poręba Piotr ks., [w:] Słownik katechetyki w Polsce XX w., red. Ryszard Czekalski, Warszawa 2003.
 • Kumor Bolesław, Poręba Piotr (1908-1991), [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich 1981-1993, t. 8, red. Józef Mandziuk, Warszawa 1995.
 • Łach Stanisław, Kronika Wydziału Teologicznego 1944-1968, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.
 • Nowak Adam, Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. 4, Tarnów 2004. UWAGI
  [Macheta Kazimierz ks. - s. 276; Poręba Piotr ks. - s. 278]
 • Poręba Piotr ks., [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994.
 • Ślusarz Andrzej, Psychopedagogika rodziny księdza Piotra Poręby, Kraków 2003.
 • Tomkiewicz Antoni, ks. Piotr Poręba (1908-1991), [w:] 50 lat teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, red. Andrzej Kiciński, Czesław Krakowiak, Wiesław Przygoda, Michał Wyrostkiewicz, Lublin 2009.
 • Tomkiewicz Antoni, Poręba Piotr, [w:] Leksykon teologii pastoralnej, red. Miroslaw Fijałkowski, Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda, Lublin 2006.
 • Tomkiewicz Antoni, Prace naukowe prowadzone pod kierunkiem Ks. Prof. dra hab. Piotra Poręby, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1981, t. 28, z. 6.
 • Tylus Stanisław, ks. Piotr Poręba (1975-1976), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.

Porzeziński Wiktor
 • Kukulski Zygmunt, Ś.p. Dr. Wiktor Porzeziński, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, r. 5, z. 1 (6).
 • Przemówienie ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego 1929/1930 dn. 6 X 1929 r., „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, r. 5, z. 1 (6). UWAGI
  [Wiktor Porzeziński – s. 22; uprawnienia – s. 23-24; sale fundacyjne – s. 25-26]

Ptaszycki Stanisław Ludwik
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Wspomnienia, „Pamiętnik Lubelski” 1935, t. 2. UWAGI
  [Stanisław Ptaszycki - s. 283-286; Bohdan Rutkiewicz - s. 287-290]

Radomski Bolesław ks.
 • Bender Ryszard, Władze naczelne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1944-1968, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.
 • Grzebień Ludwik, Radomski Bolesław Józef, [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 7, red. Ludwik Grzebień, Warszawa 1983.
 • Karolewicz Grażyna, Represje wobec społeczności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944-1956, [w:] Aparat ucisku na Lubelszczyźnie w latach 1944-1956 wobec duchowieństwa katolickiego, red. Marian Peret, Zygmunt Zieliński, Lublin 2000.
 • Kumor Bolesław, Radomski Bolesław Józef, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 29, red. Emanuel Rostworowski, Wrocław 1986.
 • Łach Stanisław, Kronika Wydziału Teologicznego 1944-1968, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.
 • Marczewski Jarosław Roman, ks. Bolesław Radomski (1950-1956), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Story Marek, Ksiądz Profesor Bolesław Radomski (1904-1956), „Resovia Sacra” 2002/2003, nr 9/10.
 • Ziółek Jan, Katolicki Uniwerstet Lubelski w latach 1944-1992, [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994.
 • Ziółek Jan, Wstęp, [w:] Katolicki Uniwerstet Lubelski w latach 1944-1952. Wspomnienia i relacje, red. Jan Ziółek, Lublin 1999.

Rechowicz Marian Józef ks.
 • Karolewicz Grażyna, Instytut Historii Kościoła 1964-2004, Lublin 2005.
 • Mandziuk Józef, Rechowicz Marian, [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich 1981-1993, t. 8, red. Józef Mandziuk, Warszawa 1995.
 • Wielgus Stanisław, Biskup Marian Rechowicz, profesor i rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1985, R. 14, nr 1.
 • Zahajkiewicz Marek, Biskup profesor Marian Rechowicz badacz przeszłości i założyciel Międzywydziałowego Zakładu Historii Kultury w Średniowieczu, „Acta Mediaevalia” 2007, t. 20.
 • Zahajkiewicz Marek, Ks. Marian Rechowicz (1956-1957), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Zieliński Zygmunt, Mistrzowie w pamięci ucznia, [w:] Historia świadectwem czasów. Księdzu Profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi, red. Włodzimierz Bielak, Stanisław Tylus, Lublin 2006.

Roth Jan SJ
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Ryczan Kazimierz bp
 • W służbie wartościom. Księga pamiątkowa poświęcona Księdzu Biskupowi Profesorowi dr. hab. Kazimierzowi Ryczanowi z okazji 60-lecia urodzin, red. Ryszard Kamiński, Kielce 1999.

Słomkowski Antoni ks.
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]
 • Karolewicz Grażyna, Drugi założyciel KUL, „Więź” 1982, R. 25, nr 6.
 • Karolewicz Grażyna, Ksiądz Antoni Słomkowski, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2000, R. 18, nr 61.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Karolewicz Grażyna, W służbie "Deo et Patriae": ks. Idzi Radziszewski (1871-1922) i ks. Antoni Słomkowski (1900-1982), „Ethos” 2009, R. 22, nr 1/2 (85/86).
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1925-1939 we wspomnieniach swoich pracowników i studentów, red. Grażyna Karolewicz, Lublin 1989. UWAGI
  [Akademickie Koło Misjologiczne - passim; Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża - s. 44, 149; Bratnia Pomoc - passim; Centrala Kół Naukowych - s. 33-34; Kremer Piotr Antoni ks. - passim; Słomkowski Antoni ks. - passim]
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1944-1952. Wspomnienia i relacje, red. Jan Ziółek, Lublin 1999.
 • Ksiądz rektor Antoni Słomkowski. Stulecie urodzin, oprac. Izabella Słomkowska-Malinowska, Lublin 2001.
 • Ksiądz rektor Antoni Słomkowski. Stulecie urodzin. Materiały z sympozjum KUL, 5 grudnia 2000, red. Marek Chmielewski, Lublin 2001.
 • Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969. UWAGI
  [Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Akademickie Koło Ludoznawstwa Polskiego - s. 50; Akademickie Koło Misjologiczne - s. 303; Akademickie Koło Odbudowy Warszawy - s. 353; Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża - s. 87; Akademickie Koło Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” - s. 354; Akademickie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc Bliźniemu” - s. 88, 303; Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Bownik Zygmunt Bolesław - s. 238; Bratnia Pomoc - s. 337-338; Bursa Akademicka - s. 44; Caritas Academica - s. 304, 337, 351; Centrala Kół Naukowych - s. 50; Chór Akademicki - s. 128, 251]
 • Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994. UWAGI
  [Akademickie Koło Ruchu Trzeźwości KUL im. św. Maksymiliana Marii Kolbego - s. 713; Bender Ryszard - passim; Brajerski Tadeusz - passim; Chór Akademicki - s. 726-731; Collegium Ioannis Pauli II - s. 53, 75-77; Słomkowski Antoni ks. - passim]
 • Piotrowski Mirosław, Wyjątkowy rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ksiądz profesor Antoni Słomkowski (1900-1982), „Nasz Dziennik” 2008, nr 75.
 • Sławińska Irena, Szlakami moich wód, Lublin 2004. UWAGI
  [ks. Antoni Słomkowski - s. 141]
 • Słomkowski Antoni, Wspomnienia z czasów pełnienia obowiązków rektora KUL, [w:] Katolicki Uniwerstet Lubelski w latach 1944-1952. Wspomnienia i relacje, red. Jan Ziółek, Lublin 1999.
 • Urbański Stanisław, Ks. Antoni Słomkowski, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2009, t. 22, vol. 2.
 • Warzeszak Józef, Ks. Antoni Słomkowski 1900-1982: rektor i odnowiciel KUL, teolog-rekolekcjonista, człowiek sumienia, Warszawa 1999. UWAGI
  [Biblioteka Uniwersytecka ul. Chopina 27 - s. 34-36]
 • Warzeszak Józef, Nieznane strony życia i działalności ks. Rektora Antoniego Słomkowskiego (1900-1982), „Warszawskie Studia Teologiczne” 1998, t. 11.
 • Zelek Andrzej, Ks. Antoni Słomkowski jako twórca szkoły duchowości w Warszawie, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2009, t. 22, vol. 2.
 • Ziółek Jan, Ks. Antoni Słomkowski (1937-1939), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Ziółek Jan, Ks. Antoni Słomkowski - Rektor KUL 1944-1952, „Przegląd Uniwersytecki” 1994, R. 6, nr 4 (30).
 • Ziółek Jan, Ks. Rektor Antoni Słomkowski w powojennej historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2009, t. 22, vol. 2.
 • Ziółek Jan, Początki powojennej działalności KUL, „Chrześcijanin w Świecie” 1984, R. 16, nr 134.
 • Ziółek Jan, Rektor Antoni Słomkowski - drugi założyciel KUL-u, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1982, R. 11, nr 1-2.

Srebrny Stefan
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Starnawski Jerzy, Stefan Srebrny (1890-1962), [w:] Jerzy Starnawski, Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku, Lublin 2004.

Stasiak Marian ks.

Straszewski Maurycy
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Strzeszewski Czesław

Szlaga Jan Bernard ks.
 • Babiński Jarosław, Człowiek teologiczny w pismach biskupa Jana Bernarda Szlagi, Pelplin 2007.
 • Mross Henryk, Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższego Seminarium Duchownego Pelplin 1939-1995. Słownik bio-bibliograficzny, Pelplin 1997. UWAGI
  [Szlaga Jan Bernard ks. - s. 242-256]
 • Oto idę. Księga Pamiątkowa dla Biskupa Profesora Jana Bernarda Szlagi w 65. rocznicę urodzin, oprac. Waldemar Chrostowski, Warszawa 2005.
 • Słowo Boga i drogi człowieka. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Pelplińskiego prof. dr hab. Jana Barnarda Szlagi, red. Zbigniew Machnikowski, Tczew-Pelplin 1998.
 • Walkusz Jan, ks. Jan Bernard Szlaga (1981-1984), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.

Szymański Antoni ks.
 • Epitafium ku czci śp. ks. prof. dr. Antoniego Szymańskiego, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 1.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Turowski Jan
 • Nagrody Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2.

Umiński Józef ks.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Waściszakowski vel. Waściszewski Leon Bernard
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Weiss Anzelm ks.
 • Kościół i historia. Drogi i wzajemne powiązania. Księga pamiątkowa ku czci księdza profesora Anzelma Weissa, red. Stanisław Tylus, Jan Walkusz, Lublin 2001.
 • Olejnik Czesław, Weiss Anzelm Romuald, [w:] Czesław Olejnik, Wolsztyński słownik biograficzny, cz. 2, Wolsztyn 2007. UWAGI
  [Weiss Anzelm - s. 301-303]
 • Walkusz Jan, ks. Anzelm Weiss (1993-1999), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.

Wilk Józef SDB
 • Opozda Danuta, Wspomnienie o Ks. Profesorze Józefie Wilku SDB w dziesiątą rocznicę śmierci, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.
 • Parzyszek Magdalena, Konferencja "Status pedagogiki rodziny" odbywającej się podczas Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej. Lublin, 20 listopada 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.

Wiślicki Jan ks.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Witaszek Gabriel CSsR
 • Polak Grzegorz, Kto jest kim w Kościele: ekumeniczne "who is who" chrześcijaństwa w Polsce, Warszawa 1999. UWAGI
  [Bobowski Władysław Józef bp - s. 28-29; Kalinowski Mirosław ks. - s. 151; Witaszek Gabriel CSsR - s. 404-405]
 • Witaszek Gabriel, [w:] Zbigniew Andrzej Judycki, Polscy duchowni w świecie. Słownik biograficzny, t. 1, Kielce 2008.
 • Wysocki Marcin, ks. Gabriel Witaszek CSsR (1999-2002), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.

Wojtkowski Andrzej
 • Karolewicz Grażyna, Jubileusz 25-lecia pracy na KUL prof. dra Andrzeja Wojtkowskiego, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1969, R. 12, nr 2.
 • Starnawski Jerzy, Andrzej Wojtkowski (1891-1975), [w:] Jerzy Starnawski, Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku, Lublin [b.r.].
 • Zieliński Zygmunt, Mistrzowie w pamięci ucznia, [w:] Historia świadectwem czasów. Księdzu Profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi, red. Włodzimierz Bielak, Stanisław Tylus, Lublin 2006.

Woroniecki Jacek Adam Marian Tomasz Pius Leon OP
 • Bednarski Feliks W., Uniwersalizm pedagogiczny o. Jacka Woronieckiego, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1959, t. 6, z. 1-2.
 • Bloch Czesław, Katolicki Uniwersytet Lubelski a polonia na świecie, [w:] Katolicki Uniwerstet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dziejów uczelni, red. Grażyna Karolewicz, Marek Zahajkiewicz, Zygmunt Zieliński, Lublin 1992.
 • Błeszczyńska Imelda, O. Jacek Woroniecki. Dominikanin - wychowaca - patriota 1878-1949, Lublin 2006.
 • Błeszczyńska Imelda, O. Jacek Woroniecki jako założyciel Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi, „W drodze” 1974, R. 2, nr 8.
 • Bocheński Józef Maria, Wspomnienia, Kraków 1994. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 64]
 • Człowiek - moralność - wychowanie. Życie i myśl Jacka Woronieckiego OP, red. Stanisław Gałkowski, Maurycy Lucjan Niedziela, Lublin 2000.
 • Derdziuk Andrzej, Aretologia w podręcznikach moralistów kapucyńskich w okresie między Soborem Watykańskim I a Watykańskim II, Lublin 2001. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 59]
 • Gałkowski Stanisław, Ku dobru. Aktualność filozofii wychowania Jacka Woronieckiego, Rzeszów 1998.
 • Gaweł Eugeniusz, Wychowawcza funkcja etyki w ujęciu o. Jacka Woronieckiego, „W drodze” 1974, R. 2, nr 8.
 • Górski Karol, Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 322]
 • Inlender Bogusław, O. Jacek Woroniecki, „Znak” 1966, R. 18, nr 6(144).
 • Kalinowska Katarzyna, Jacek Woroniecki o społeczeństwie i państwie, Lublin 2005.
 • Karolewicz Grażyna, Ksiądz Idzi Benedykt Radzieszewski 1871-1922, Lublin 1992. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 94]
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Kłósak Kazimierz, O. Jacek Woroniecki, „Przegląd Filozoficzny” 1949, R. 45, z. 3-4.
 • Kobylińska Zdzisława, Il concetto dell'educazione morale dell'uomo nell'insegnamento di Padre Jacek Woroniecki, Roma 1992.
 • Kowalski Kazimierz, O. Jacek Woroniecki jako apostoł tomizmu, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1959, t. 6, z. 1-2.
 • Krajski Stanisław, Antropologiczne podstawy katolickiej etyki wychowczej o. Jacka Woronieckiego, „Odpowiedzialność i Czyn” 1988, nr 1, z. 2.
 • Król Remigiusz, Filozofia osoby w koncepcjach Jacka Woronieckiego i Tadeusza Ślipki, Kraków 2005.
 • Plezia Marian, O ojcu Jacku Woronieckim, „W drodze” 1974, R. 2, nr 8.
 • Pogrzeb śp. o. Jacka Woronieckiego, „Róża Duchowna” 1949, R. 51, nr 7-8.
 • Polak Ryszard, Filozofia wychowania Jacka Woronieckiego, [w:] Filozofia i edukacja, red. Imelda Chłodna, Piotr Jaroszyński, Paweł Tarasiewicz, Lublin 2005.
 • Polak Ryszard, Jacek Woroniecki - postać i dzieło, w: Jacek Woroniecki, W szkole wychowania, Lublin 2008.
 • Polak Ryszard, Jacek Woroniecki - życie i twórczość naukowa, „Człowiek w kulturze” 1999, t. 12.
 • Polak Ryszard, Jacka Woronieckiego głos w sprawie programów szkolnych, cech osobowych nauczyciela oraz zadań wychowawczych szkoły w okresie II Rzeczypospolitej, „Człowiek w kulturze” 1999, t. 12.
 • Polak Ryszard, O. Jacek Woroniecki OP (1924-1929), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Przybylski Bernard, W poszukiwaniu autentyzmu dominikańskiego (Ojciec Jacek Woroniecki OP 1878-1949), „W drodze” 1974, R. 2, nr 8.
 • Schrade Urlich, Problem narodu i ojczyzny w ujęciu J. Woronieckiego i I.M. Bocheńskiego, „Arcana” 2000, nr 6.
 • Skrobicki Zbigniew, Program odrodzenia katolicko-społecznego w Polsce w ujęciu czasopisma "Prąd" 1909-1939, Lublin 1987. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 372-378]
 • Stępień Katarzyna, Jacka Woronieckiego "Przewodnik po literaturze religijnej", „Człowiek w kulturze” 1999, t. 12.
 • Strzeszewski Czesław, Na przełomie czasów. Moje wspomnienia, Lublin 1995. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 156]
 • Świeżawski Stefan, Wielki przełom 1907-1945, Lublin 1989. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 132]
 • Tarnowski Piotr, Inicjatywy duszpasterskie w lubelskim środowisku akademickim w latach 1918-1939, [w:] Katolicki Uniwerstet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dziejów uczelni, red. Grażyna Karolewicz, Marek Zahajkiewicz, Zygmunt Zieliński, Lublin 1992.
 • Turowski Konstanty, Historia Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie", Warszawa 1987.
 • Wilk Stanisław, Episkopat Kościoła katolickiego w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] Katolicki Uniwerstet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dziejów uczelni, red. Grażyna Karolewicz, Marek Zahajkiewicz, Zygmunt Zieliński, Lublin 1992.
 • Wilk Stanisław, Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1992.

Wóycicki Aleksander ks.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Zdyb Marian

Życzyński Henryk Marian
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.


Pracownicy administracji
Borkowski Julian
 • Turowski Konstanty, Śp. Julian Borkowski, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1.

Budziarek Marek
 • Budziarek Mikołaj, Ś.P, Doktor Marek Budziarek (1951-2006), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2006, R. 24, nr 85-86.

Dziewałtowska-Gintowt Anna
 • Starnawska Maria, Śp. Anna Dziewałtowska-Gintowt (25 VI 1909-6 X 1967), „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 1.

Górny Jan
 • Leszczuk Edmund, Śp. Jan Górny, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 4.

Łoś Marta
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1969, R. 12, nr 3. UWAGI
  [Łoś Marta - s. 80; odczyty gości z zagranicy - s. 80-81; Pigoń Stanisław - s. 79-80]
 • Wierzbicka Elżbieta, Marta z Budnych Łosiowa (1898-1969) i jej dwór w Niemcach w latach 1918-1944, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców. Materiały III sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 11-13 października 2006, red. Hubert Łaszkiewicz, Lublin 2007.

Szalkiewiczowa Halina
 • Martyniakowa Alina, Śp. Halina Szalkiewiczowa, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 2.

Szczęch Stanisław

Woronowski Franciszek
 • Władze uniwersytecki KUL w roku akademickim 1963/64, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1963, R. 6, nr 4.

Zabłocki Karol
 • Starnawski Jerzy, Śp. Karol Zabłocki, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 1.


Rektorzy i prorektorzy
Bartkowski Bolesław SDB
 • Dąbek Stanisław, Bartkowski Bolesław SDB, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Dąbek Stanisław, Refleksje rozproszone. Ksiądz profesor Bolesław Bartkowski. 3 marca 1936-25 marca 1998, „Ruch Muzyczny” 1998, R. 42, nr 13.
 • Jasiński Tomasz, Ks. Profesor Bolesław Bartkowski 3 III 1936-25 III 1998, „Muzyka” 1998, t. 43, nr 3(170).

Białkowski Leon Ignacy
 • Karolewicz Grażyna, Białkowski Leon Ignacy, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Kłoczowski Jerzy, Śp. Leon Białkowski, „Roczniki Humanistyczne” 1957, t. 4, z. 4.
 • Kronika Uniwersytecka, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1927, r. 3, z. 1 (4). UWAGI
  [Inauguracja – s. 15, Wydział Teologiczny – s. 19-21; Wydział Prawa Kanonicznego – s. 21-23; Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych – s. 23-25; Wydział Nauk Humanistycznych – s. 25-27; Leon Białkowski – s. 26; Aleksander Kossowski – s. 26-27; Akademia ku czci św. Franciszka – s. 27; Akademia Papieska – s. 27-28; działalność naukowa i popularyzatorska – s. 28-37; Towarzystwo Teologiczne – s. 37-38; IV Zjazd Odrodzenia – s. 39-40; statystyka studentów [1926/1927] – s. 41-44]
 • Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969. UWAGI
  [Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Akademickie Koło Ludoznawstwa Polskiego - s. 50; Akademickie Koło Misjologiczne - s. 303; Akademickie Koło Odbudowy Warszawy - s. 353; Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża - s. 87; Akademickie Koło Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” - s. 354; Akademickie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc Bliźniemu” - s. 88, 303; Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Bownik Zygmunt Bolesław - s. 238; Bratnia Pomoc - s. 337-338; Bursa Akademicka - s. 44; Caritas Academica - s. 304, 337, 351; Centrala Kół Naukowych - s. 50; Chór Akademicki - s. 128, 251]
 • Nowodworski Witold, Bibliografia prac Leona Białkowskiego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1967, t. 26.
 • Starnawski Jerzy, Leon Białkowski (1885-1952), [w:] Jerzy Starnawski, Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku, Lublin 2004.

Czerkawski Jan
 • Gutowski Piotr, Czerkawski Jan, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Gutowski Piotr, Jan Czerkawski, „Principia. Ekspres Filozoficzny” 2007, nr 41.
 • Z dziejów filozoficznej refleksji nad człowiekiem. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Czerkawskiego (1939-2007), red. Przemysław Gut, Piotr Gutowski, Lublin 2007.

Czuma Ignacy
 • Karolewicz Grażyna, Czuma Ignacy, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Kędziora Robert, Ignacy Czuma (1891-1963), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.
 • Kędziora Robert, Ignacy Czuma (1891-1963), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2006.
 • Życie i twórczość profesora Ignacego Czumy, red. Kazimierz Ostaszewski, Jacek Szczot, Lublin 2009.

Dębiński Antoni ks.
 • Janeczek Stanisław, Dębiński Antoni ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Granat Wincenty ks.
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]
 • Gajowiak Elżbieta, Wokół warsztatu naukowego Księdza Profesora Wincentego Granata, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1999, R. 17, nr 58.
 • Hojnowski Jan, Profesor, pisarz, człowiek, [w:] Chrześcijanie, t. 11, red. Bohdan Bejze, [b.m.] 1983.
 • Ks. Wincenty Granat. Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa ks. prof. Wincentego Granata, oprac. Halina Irena Szumił, Sandomierz 1980.
 • Szumił Halina Irena, Działalność naukowa ks. prof. Wincentego Granata, Lublin 2005.
 • Szumił Halina Irena, Recepcja myśli filozoficznej i teologicznej ks. prof. Wincentego Granata na przykładzie prac dyplomowych (1972-2005), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2005, R. 23, nr 81.
 • Szumił Halina Irena, Teologiczna myśl ks. Wincentego Granata: bibliografia prac dyplomowych 1976-2000, Lublin 2000.
 • Szumił Halina Irena, Teologiczna myśl Ks. Wincentego Granta. Bibliografia prac dyplomowych, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1995, R. 13, nr 44.
 • Szumił Halina Irena, Teologiczna myśl Ks. Wincentego Granta. Bibliografia prac dyplomowych (1995-2000), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2000, R. 18, nr 61.
 • Szumił Halina Irena, Teologiczna myśl Ks. Wincentego Granta. Bibliografia prac dyplomowych 2000-2005, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” R. 23, nr 80.
 • Żył prawdą w miłości, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1996, R. 14, nr 45.
 • Żył prawdą w miłości: Sługa Boży ksiądz profesor Wincenty Granat (1900-1979): rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1965-1970), red. Adam Kończak, Sandomierz 1997.

Hemperek Piotr bp
 • Miszal Henryk, Hemperek Piotr bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Tymosz Stanisław, Piotr Hemperek (1931-1992), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.
 • Tymosz Stanisław, Piotr Hemperek (1931-1992), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2006.

Kiczuk Stanisław
 • Tkaczyk Marcin, Kiczuk Stanisław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Tkaczyk Marcin, Publikacje prof. dra hab. Stanisława Kiczuka, „Roczniki Filozoficzne” 2008, t. 56, nr 1.
 • Tkaczyk Marcin, Stanisława Kiczuka logika świata realnego, „Roczniki Filozoficzne” 2008, t. 56, nr 1.

Krąpiec Mieczysław OP
 • Rosiak Dariusz, Wielka odmowa. Agent, filozof, antykomunista, Wołowiec 2014.

Krupa Andrzej Ludwik OFM
 • Siudy Teofil, O. Ludwik Andrzej Krupa. Szkic biograficzny, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1982, nr 29, z. 2.
 • Św.p. O. Profesor Andrzej Ludwik Krupa OFM. Materiały do biografii z teczki personalnej prowadzonej na KUL (sygn. A-296), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1992, R. 10, nr 31.

Kruszyński Józef ks.
 • J.M. Ks. Rektor Kruszyński, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1926, r. 2, z. 1 (3).
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Ptaszycki Stanisław Ludwik
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Wspomnienia, „Pamiętnik Lubelski” 1935, t. 2. UWAGI
  [Stanisław Ptaszycki - s. 283-286; Bohdan Rutkiewicz - s. 287-290]

Radziszewski Idzi ks.
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]
 • Karolewicz Grażyna, Ksiądz Idzi Benedykt Radzieszewski 1871-1922, Lublin 1992. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 94]
 • Karolewicz Grażyna, Ksiądz Idzi Radziszewski (1871-1922) - Założyciel Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, [w:] Chrześcijanie, t. 9, red. Bohdan Bejze, Warszawa 1982.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Karolewicz Grażyna, W służbie "Deo et Patriae": ks. Idzi Radziszewski (1871-1922) i ks. Antoni Słomkowski (1900-1982), „Ethos” 2009, R. 22, nr 1/2 (85/86).
 • Kremer Piotr, Ś.p. Ks. Dr. Idzi Radziszewski, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1923, r. 1, z. 1.
 • Strawińska Maria, Wspomnienie o ks. I. Radziszewskim, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 1.
 • Wodzianowska Irena, Ksiądz Idzi Radziszewski w służbie Bogu i Ojczyźnie, „Summarium. Societatis Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II” 2018, R. 47(67).

Rechowicz Marian Józef ks.
 • Karolewicz Grażyna, Instytut Historii Kościoła 1964-2004, Lublin 2005.
 • Mandziuk Józef, Rechowicz Marian, [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich 1981-1993, t. 8, red. Józef Mandziuk, Warszawa 1995.
 • Wielgus Stanisław, Biskup Marian Rechowicz, profesor i rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1985, R. 14, nr 1.
 • Zahajkiewicz Marek, Biskup profesor Marian Rechowicz badacz przeszłości i założyciel Międzywydziałowego Zakładu Historii Kultury w Średniowieczu, „Acta Mediaevalia” 2007, t. 20.
 • Zahajkiewicz Marek, Ks. Marian Rechowicz (1956-1957), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Zieliński Zygmunt, Mistrzowie w pamięci ucznia, [w:] Historia świadectwem czasów. Księdzu Profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi, red. Włodzimierz Bielak, Stanisław Tylus, Lublin 2006.

Słomkowski Antoni ks.
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]
 • Karolewicz Grażyna, Drugi założyciel KUL, „Więź” 1982, R. 25, nr 6.
 • Karolewicz Grażyna, Ksiądz Antoni Słomkowski, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2000, R. 18, nr 61.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Karolewicz Grażyna, W służbie "Deo et Patriae": ks. Idzi Radziszewski (1871-1922) i ks. Antoni Słomkowski (1900-1982), „Ethos” 2009, R. 22, nr 1/2 (85/86).
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1925-1939 we wspomnieniach swoich pracowników i studentów, red. Grażyna Karolewicz, Lublin 1989. UWAGI
  [Akademickie Koło Misjologiczne - passim; Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża - s. 44, 149; Bratnia Pomoc - passim; Centrala Kół Naukowych - s. 33-34; Kremer Piotr Antoni ks. - passim; Słomkowski Antoni ks. - passim]
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1944-1952. Wspomnienia i relacje, red. Jan Ziółek, Lublin 1999.
 • Ksiądz rektor Antoni Słomkowski. Stulecie urodzin, oprac. Izabella Słomkowska-Malinowska, Lublin 2001.
 • Ksiądz rektor Antoni Słomkowski. Stulecie urodzin. Materiały z sympozjum KUL, 5 grudnia 2000, red. Marek Chmielewski, Lublin 2001.
 • Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969. UWAGI
  [Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Akademickie Koło Ludoznawstwa Polskiego - s. 50; Akademickie Koło Misjologiczne - s. 303; Akademickie Koło Odbudowy Warszawy - s. 353; Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża - s. 87; Akademickie Koło Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” - s. 354; Akademickie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc Bliźniemu” - s. 88, 303; Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Bownik Zygmunt Bolesław - s. 238; Bratnia Pomoc - s. 337-338; Bursa Akademicka - s. 44; Caritas Academica - s. 304, 337, 351; Centrala Kół Naukowych - s. 50; Chór Akademicki - s. 128, 251]
 • Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994. UWAGI
  [Akademickie Koło Ruchu Trzeźwości KUL im. św. Maksymiliana Marii Kolbego - s. 713; Bender Ryszard - passim; Brajerski Tadeusz - passim; Chór Akademicki - s. 726-731; Collegium Ioannis Pauli II - s. 53, 75-77; Słomkowski Antoni ks. - passim]
 • Piotrowski Mirosław, Wyjątkowy rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ksiądz profesor Antoni Słomkowski (1900-1982), „Nasz Dziennik” 2008, nr 75.
 • Sławińska Irena, Szlakami moich wód, Lublin 2004. UWAGI
  [ks. Antoni Słomkowski - s. 141]
 • Słomkowski Antoni, Wspomnienia z czasów pełnienia obowiązków rektora KUL, [w:] Katolicki Uniwerstet Lubelski w latach 1944-1952. Wspomnienia i relacje, red. Jan Ziółek, Lublin 1999.
 • Urbański Stanisław, Ks. Antoni Słomkowski, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2009, t. 22, vol. 2.
 • Warzeszak Józef, Ks. Antoni Słomkowski 1900-1982: rektor i odnowiciel KUL, teolog-rekolekcjonista, człowiek sumienia, Warszawa 1999. UWAGI
  [Biblioteka Uniwersytecka ul. Chopina 27 - s. 34-36]
 • Warzeszak Józef, Nieznane strony życia i działalności ks. Rektora Antoniego Słomkowskiego (1900-1982), „Warszawskie Studia Teologiczne” 1998, t. 11.
 • Zelek Andrzej, Ks. Antoni Słomkowski jako twórca szkoły duchowości w Warszawie, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2009, t. 22, vol. 2.
 • Ziółek Jan, Ks. Antoni Słomkowski (1937-1939), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Ziółek Jan, Ks. Antoni Słomkowski - Rektor KUL 1944-1952, „Przegląd Uniwersytecki” 1994, R. 6, nr 4 (30).
 • Ziółek Jan, Ks. Rektor Antoni Słomkowski w powojennej historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2009, t. 22, vol. 2.
 • Ziółek Jan, Początki powojennej działalności KUL, „Chrześcijanin w Świecie” 1984, R. 16, nr 134.
 • Ziółek Jan, Rektor Antoni Słomkowski - drugi założyciel KUL-u, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1982, R. 11, nr 1-2.

Sokołowski Czesław bp
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Szostek Andrzej MIC
 • Krupa Marzena, Pierwszy Professor Emeritus, „Przegląd Uniwersytecki” 2016, R. 28, nr 4-5 (162-163).

Szymański Antoni ks.
 • Epitafium ku czci śp. ks. prof. dr. Antoniego Szymańskiego, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 1.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Waściszakowski vel. Waściszewski Leon Bernard
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Wielgus Stanisław ks.

Wilk Stanisław SDB

Wojtyska Henryk Damian CP
 • Prejs Roland, Ojciec Profesor Henryk Damian Wojtyska CP (1933-2009), „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 2010, t. 9.

Woroniecki Jacek Adam Marian Tomasz Pius Leon OP
 • Bednarski Feliks W., Uniwersalizm pedagogiczny o. Jacka Woronieckiego, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1959, t. 6, z. 1-2.
 • Bloch Czesław, Katolicki Uniwersytet Lubelski a polonia na świecie, [w:] Katolicki Uniwerstet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dziejów uczelni, red. Grażyna Karolewicz, Marek Zahajkiewicz, Zygmunt Zieliński, Lublin 1992.
 • Błeszczyńska Imelda, O. Jacek Woroniecki. Dominikanin - wychowaca - patriota 1878-1949, Lublin 2006.
 • Błeszczyńska Imelda, O. Jacek Woroniecki jako założyciel Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi, „W drodze” 1974, R. 2, nr 8.
 • Bocheński Józef Maria, Wspomnienia, Kraków 1994. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 64]
 • Człowiek - moralność - wychowanie. Życie i myśl Jacka Woronieckiego OP, red. Stanisław Gałkowski, Maurycy Lucjan Niedziela, Lublin 2000.
 • Derdziuk Andrzej, Aretologia w podręcznikach moralistów kapucyńskich w okresie między Soborem Watykańskim I a Watykańskim II, Lublin 2001. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 59]
 • Gałkowski Stanisław, Ku dobru. Aktualność filozofii wychowania Jacka Woronieckiego, Rzeszów 1998.
 • Gaweł Eugeniusz, Wychowawcza funkcja etyki w ujęciu o. Jacka Woronieckiego, „W drodze” 1974, R. 2, nr 8.
 • Górski Karol, Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 322]
 • Inlender Bogusław, O. Jacek Woroniecki, „Znak” 1966, R. 18, nr 6(144).
 • Kalinowska Katarzyna, Jacek Woroniecki o społeczeństwie i państwie, Lublin 2005.
 • Karolewicz Grażyna, Ksiądz Idzi Benedykt Radzieszewski 1871-1922, Lublin 1992. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 94]
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Kłósak Kazimierz, O. Jacek Woroniecki, „Przegląd Filozoficzny” 1949, R. 45, z. 3-4.
 • Kobylińska Zdzisława, Il concetto dell'educazione morale dell'uomo nell'insegnamento di Padre Jacek Woroniecki, Roma 1992.
 • Kowalski Kazimierz, O. Jacek Woroniecki jako apostoł tomizmu, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1959, t. 6, z. 1-2.
 • Krajski Stanisław, Antropologiczne podstawy katolickiej etyki wychowczej o. Jacka Woronieckiego, „Odpowiedzialność i Czyn” 1988, nr 1, z. 2.
 • Król Remigiusz, Filozofia osoby w koncepcjach Jacka Woronieckiego i Tadeusza Ślipki, Kraków 2005.
 • Plezia Marian, O ojcu Jacku Woronieckim, „W drodze” 1974, R. 2, nr 8.
 • Pogrzeb śp. o. Jacka Woronieckiego, „Róża Duchowna” 1949, R. 51, nr 7-8.
 • Polak Ryszard, Filozofia wychowania Jacka Woronieckiego, [w:] Filozofia i edukacja, red. Imelda Chłodna, Piotr Jaroszyński, Paweł Tarasiewicz, Lublin 2005.
 • Polak Ryszard, Jacek Woroniecki - postać i dzieło, w: Jacek Woroniecki, W szkole wychowania, Lublin 2008.
 • Polak Ryszard, Jacek Woroniecki - życie i twórczość naukowa, „Człowiek w kulturze” 1999, t. 12.
 • Polak Ryszard, Jacka Woronieckiego głos w sprawie programów szkolnych, cech osobowych nauczyciela oraz zadań wychowawczych szkoły w okresie II Rzeczypospolitej, „Człowiek w kulturze” 1999, t. 12.
 • Polak Ryszard, O. Jacek Woroniecki OP (1924-1929), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Przybylski Bernard, W poszukiwaniu autentyzmu dominikańskiego (Ojciec Jacek Woroniecki OP 1878-1949), „W drodze” 1974, R. 2, nr 8.
 • Schrade Urlich, Problem narodu i ojczyzny w ujęciu J. Woronieckiego i I.M. Bocheńskiego, „Arcana” 2000, nr 6.
 • Skrobicki Zbigniew, Program odrodzenia katolicko-społecznego w Polsce w ujęciu czasopisma "Prąd" 1909-1939, Lublin 1987. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 372-378]
 • Stępień Katarzyna, Jacka Woronieckiego "Przewodnik po literaturze religijnej", „Człowiek w kulturze” 1999, t. 12.
 • Strzeszewski Czesław, Na przełomie czasów. Moje wspomnienia, Lublin 1995. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 156]
 • Świeżawski Stefan, Wielki przełom 1907-1945, Lublin 1989. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 132]
 • Tarnowski Piotr, Inicjatywy duszpasterskie w lubelskim środowisku akademickim w latach 1918-1939, [w:] Katolicki Uniwerstet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dziejów uczelni, red. Grażyna Karolewicz, Marek Zahajkiewicz, Zygmunt Zieliński, Lublin 1992.
 • Turowski Konstanty, Historia Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie", Warszawa 1987.
 • Wilk Stanisław, Episkopat Kościoła katolickiego w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] Katolicki Uniwerstet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dziejów uczelni, red. Grażyna Karolewicz, Marek Zahajkiewicz, Zygmunt Zieliński, Lublin 1992.
 • Wilk Stanisław, Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1992.


Studenci i absolwenci
Ablewicz Jerzy abp
 • Ablewicz Jerzy (1919-1990), [w:] Adam Nowak, Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. 1, Tarnów 1999.
 • Ablewicz Jerzy Karol, [w:] Krzysztof Rafał Prokop, Biskupi Kościoła katolickiego w III Rzeczpospolitej. Leksykon biograficzny, Kraków 1998.
 • Biskupi tarnowscy okresu komunistycznego: ks. bp Jan Piotra Stepa i ks. abp Jerzy Karol Ablewicz, red. Antoni Żurek, Tarnów 2010.
 • Gigilewicz Edward, Ablewicz Jerzy, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Jasiak Robert, Religijny fundament życia moralnego chrześcijan w nauczaniu abp Jerzego Ablewicza, Tarnów 2003.
 • Kluz Marek, Chrześcijańska wizja zycia moralnego w nauczaniu Jerzego Ablewicza Biskupa tarnowskiego (1962-1990), Lublin 2001.
 • Świadek wierny. Dziesiąta rocznica śmierci arcybiskupa Jerzego Ablewicza, red. Józef Stala, Tarnów 2000.
 • Tragarz Mirosław, Listy pasterskie w posłudze słowa biskupa Jerzego Ablewicza, „Polonia Sacra” 2016, nr 20.

Adam Anton ks.
 • Ku personalistycznemu rozumieniu łaski. Studium z charytologii księdza Wincentego Granata, czyli doktorat Antona Adama, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1997, R. 15, nr 48.
 • Skrzyniarz Ryszard, Adam Anton ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Adamczyk Grzegorz
 • Adamczyk Grzegorz, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Adamowicz Leszek Stanisław ks.
 • Adamowicz Leszek Stanisław ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Adamska Anna Barbara
 • Adamska Anna Barbara, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Akimjak Amantius OFS
 • Skrzyniarz Ryszard, Akimjak Amantius OFS, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Babiak Augustyn ks.
 • Siwak Wacław, Metropolita Andrzej Szeptycki i jego synody. Doktorat ks. Augustyna Babiaka, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1999, R. 17, nr 58.

Bafia Stanisław CSSR
 • Bafia Stanisław CSSR, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bagiński Eugeniusz
 • Kasjaniuk Elżbieta, Bagiński Eugeniusz, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Kryczka Piotr, Katolicka etyka społeczna na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 3.

Bagiński Jan bp
 • Bagiński Jan bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bajor Wanda
 • Bajor Wanda, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bajorski Adam ks.
 • "Epikleza eucharystyczna uzgodnienia z Limy", czyli doktorat Ks. Adama Bajorskiego Misjonarza św. Rodziny, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1997, R. 15, nr 49.

Baliński Witold
 • Karolewicz Grażyna, Baliński Witold, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Bała Maciej ks.
 • Bała Maciej ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bałabuch Adam bp
 • Szamik Monika, Bałabuch Adam bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bańka Józef Marian
 • Wieczorek Krzysztof, Bańka Józef Marian, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bar Wiesław Stanisław OFMConv
 • Bar Wiesław Stanisław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Barankiewicz Tomasz Zbigniew ks.
 • Barankiewicz Tomasz Zbigniew, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Barańska Anna
 • Barańska Anna, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Barańska Ewa
 • Niedokos Judyta, Barańska Ewa, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bareła Stefan bp
 • Biskupi "rodem" z KUL-u, [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994.
 • Człowiek zawierzenia. Stefan Bareła III biskup częstochowski (1916-1984), red. Wanda Dąbrowska, Marian Duda, Marian Mikołajczyk, Częstochowa 1986.
 • Gigilewicz Edward, Bareła Stefan bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Mikołajczyk Marian, Biskup Stefan Bereła - Pasterz oddany bez reszty Kościołowi, „Veritati et Caritati” 2016, t. 6.
 • Służyć Prawdzie i Miłości. Pamięci Księdza Biskupa Stefana Bareły III Ordynariusza Częstochowskiego, red. Jan Kowalski, Częstochowa 1984.
 • Warzybok Ludwik, Biskupi ordynariusze Częstochowy, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 1974, t. 2.

Bartnik Czesław Stanisław ks.
 • Bartnik Czesław, Dobry człowiek łaską Bożą. Podziękowanie za Medal za Zasługi dla KUL JP II, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2009, R. 3, nr 1.
 • Góźdź Krzysztof, Bartnik Czesław Stanisław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Słomka Walerian, Laudacja na cześć ks. prof. dr hab. Czesława S. Bartnika na okoliczność wręczenia mu Medalu za Zasługi dla KUL, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2009, R. 3, nr 1.

Bazydło Janusz
 • Bazydło Janusz, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bazylak Józef ks.
 • Buglewicz Urszula, Służył bogactwem serca i umysłu, „Niedziela” 2013, nr 9.
 • Gigilewicz Weronika, Bazylak Józef ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Ks. Józef Bazylak (1932-2013). Takim pozostał wśród nas, red. Edward Walewander, Lublin 2013.

Bednaruk Waldemar Władysław
 • Bednaruk Waldemar Władysław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Behnke Joachim ks.
 • Pawelec Marek, Behnke Joachim ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Behrendt Czesława
 • Pawelec Marek, Behrendt Czesława, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bejze Bohdan bp
 • Ad Dei gloriam et pacem in terris. W służbie dla chwały Bożej i pokoju na ziemi. Księga Pamiątkowa ku czci Biskupa Profesora Bohdana Bejze w 70. Rocznicę Urodzin, „Łódzkie Studia Teologiczne” 1999, t. 8.
 • Biskup prof. dr hab. Bohdan Bejze (1929-2005). Rys biograficzny i bibliografia prac, „Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie” 2005, R. 79, z. 3.
 • Czalej Sławomir, Analogiczne poznawanie Boga w ujęciu biskupa profesora Bohdana Bejze, „Łódzkie Studia Teologiczne” 1998, t. 7.
 • Szczyrba Sławomir, Bejze Bohdan bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Szczyrba Sławomir, Biskup prof. dr hab. Bohdan Bejze (1929-2005), „Studia Philosophiae Christianae” 2005, R. 41, nr 2.
 • Szczyrba Sławomir, Filozof i biskup. Bohdan Bejze (1929-2005), „Ruch Filozoficzny” 2005, t. 62, nr 4.

Bekman Maria
 • Pawelec Marek, Bekman Maria, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bełch Kazimierz ks.
 • Bartnicki Roman, Wydział Teologiczny na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Studia Theologica Varsaviensia” 2013, R. 51, nr 1.
 • Fijołek Mirosław, Bełch Kazimierz ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Nabywaniec Stanisław, Sprawa obiektowa nr 1: Kościół. Kościół przemyski w świetle akt rzeszowskiej bezpieki (1944-1989), Rzeszów 2011. UWAGI
  [Bełch Kazimierz ks. - s. 336]
 • Ślemp Elżbieta, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, „Fides” 2005, nr 1/2 (20/21).

Bender Agnieszka
 • Bender Agnieszka, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bender Ryszard
 • Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994. UWAGI
  [Akademickie Koło Ruchu Trzeźwości KUL im. św. Maksymiliana Marii Kolbego - s. 713; Bender Ryszard - passim; Brajerski Tadeusz - passim; Chór Akademicki - s. 726-731; Collegium Ioannis Pauli II - s. 53, 75-77; Słomkowski Antoni ks. - passim]
 • Ryba Mieczysław, Bender Ryszard, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bensch Teodor bp
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Słomkowski Antoni, Śp. ks. biskup Teodor Bensch, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 2.

Bernagiewicz Robert ks.
 • Fijołek Mirosław, Bernagiewicz Robert ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bernat Zdzisław ks.
 • Chałupka Władysław, Cofta Gerard, Zdzisław Bernat. Człowiek, kapłan, muzyk, Poznań 2004.
 • Dąbek Stanisław, Bernat Zdzisław ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Jazdon Andrzej, Bernat Zdzisław, [w:] Kompozytorzy polscy, t. 2, red. Marek Podhajski, Gdańsk 2005.

Besler Gabriela Teresa
 • Besler Gabriela Teresa, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Białasiewicz Wojciech
 • Gapski Henryk, Białasiewicz Wojciech, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Judyccy Agata i Zbigniew, Polonia. Słownik biograficzny, Warszawa 2000. UWAGI
  [Białasiewicz Wojciech - s. 24-25]

Białogłowski Edward bp
 • Kowalczyk Mirosław, Białogłowski Edward bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Motyka Andrzej, Biskup Edward Białogłowski – życie i działalność, [w:] W mocy Ducha Świętego. Księga pamiątkowa dla Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Edwarda Białogłowskiego z okazji XXV rocznicy święceń biskupich, Rzeszów 2013.

Biela Adam
 • Bondyra-Łuczka Ewelina, Filipiuk Dorota, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Człowiek w pracy i organizacji: perspektywa psychologiczna”. Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania KUL. Lublin, 24-25 listopada 2011 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2012, t. 15, nr 3.

Bielak Włodzimierz ks.
 • Bielak Włodzimierz, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bielecki Marek
 • Bielecki Marek, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bielecki Stanisław
 • Leksykon Teologii Pastoralnej, red. Marek Fiałkowski, Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda, Lublin 2006. UWAGI
  [Bielecki Stanisław - s. 99-100]
 • Śmigiel Wiesław, Bielecki Stanisław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Życie i działalność naukowo-dydaktyczna oraz organizacyjna ks. prof. dra hab. Stanisława Bieleckiego, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 2012, t. 59, z. 4.

Bień Janusz Andrzej
 • Bień Janusz Andrzej, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bieńkowski Ludomir
 • Gach Piotr Paweł, Ludomir Bieńkowski jako historyk, tłumacz i wykładowca, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1994, R. 37, nr 1-2.
 • Gigilewicz Edward, Bieńkowski Ludomir, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Biesaga Tadeusz SDB
 • Biesaga Tadeusz SDB, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Biłat Andrzej
 • Biłat Andrzej, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bis Dorota
 • Bis Dorota, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Biskup Rafał Arkadiusz
 • Biskup Rafał Arkadiusz, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Blin Władysław bp
 • Blin Władysław bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bloch Czesław
 • Gołębiowski Jacek, Bloch Czesław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bloch-Rozmej Anna
 • Bloch-Rozmej Anna, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bloch-Trojnar Maria Jadwiga
 • Bloch-Trojnar Maria Jadwiga, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Błachnio Agata Patrycja
 • Błachnio Agata Patrycja, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Błaszkiewicz Tadeusz Bogusław bp
 • Błaszkiewicz Tadeusz Bogusław, [w:] Krzysztof Rafał Prokop, Biskupi Kościoła katolickiego w III Rzeczpospolitej. Leksykon biograficzny, Kraków 1998.
 • Gigilewicz Edward, Błaszkiewicz Tadeusz Bogusław bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bober Sabina Ewa
 • Bober Sabina, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bobowski Władysław Józef bp
 • Biskupi "rodem" z KUL-u, [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994.
 • Bobowski Władysław Józef, [w:] Krzysztof Rafał Prokop, Biskupi Kościoła katolickiego w III Rzeczpospolitej. Leksykon biograficzny, Kraków 1998.
 • Polak Grzegorz, Kto jest kim w Kościele: ekumeniczne "who is who" chrześcijaństwa w Polsce, Warszawa 1999. UWAGI
  [Bobowski Władysław Józef bp - s. 28-29; Kalinowski Mirosław ks. - s. 151; Witaszek Gabriel CSsR - s. 404-405]
 • Przebóstwiać to, co ludzkie. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Władysław Bobkowskiego, red. Józef Stala, Sojka Stanisław, Tarnów 2007.
 • Switek Mateusz, Bobowski Władysław Józef bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Zawsze czułem się na swoim miejscu. Z biskupem Władysławem Bobkowskim rozmawia Grzegorz Brożek, Tarnów 2011.

Bobrowski Ireneusz
 • Czopek-Kopciuch Barbara, Instytut Języka Polskiego PAN i jego dyrektorzy, [w:] Język polski wczoraj-dziś-jutro…, red. Barbara Czopek-Kopciuch, Piotr Żmigrodzki, Kraków 2010.
 • Lubaś Władysław, Instutut Języka Polskiego PAN w Krakowie w latach 1973-1991, „Polonica” 1994, t. 16.
 • Nowicki Tomasz, Bobrowski Ireneusz, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bochenek Krzysztof
 • Bochenek Krzysztof, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bodzioch Beata
 • Bodzioch Beata, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bojarska-Syrek Joanna
 • Fijołek Mirosław, Bojarska-Syrek Joanna, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Legutko Piotr, Jedyne takie muzeum. Odzyskana pamięć o powstaniu warszawskim, Kraków 2004.
 • Teatr akademicki, [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994.

Bojko Pelagia Halina
 • Bojko Pelagia Halina, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bondaruk Anna Elżbieta
 • Bondaruk Anna Elżbieta, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Borkowska Urszula OSU
 • Deptuła Czesław, Kras Paweł, Siostra Profesor Urszula Borkowska OSU, [w:] Ecclesia – Cultura – Potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa, red. Agnieszka Januszek, Paweł Kras, Agnieszka Nalewajek, Wojciech Polak, Kraków 2006.
 • Januszek-Sieradzka Agnieszka, Mistrzyni. Wspomnienie o Siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej, „Ibidem” 2014, t. 10.
 • Kras Paweł, Mistrzyni. Wspomnienie o s. prof. Urszuli Borkowskiej OSU, „Przegląd Uniwersytecki” 2014, R. 26.
 • Kras Paweł, Siostra Profesor i studenci, „Ibidem” 2014, t. 10.
 • Kras Paweł, Urszula Borkowska OSU (11 VIII 1935-12 V 2014), „Kwartalnik Historyczny” 2015, R. 122, z. 2.
 • Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny, red. Marek Halawa, t. 5, Warszawa 2006. UWAGI
  [Borkowska Urszula OSU - s. 99]

Borkowska-Martyniakowa Alina Ludmiła
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Borowiec Jerzy Zygmunt
 • Kaucha Krzysztof, Borowiec Jerzy Zygmunt, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bortnowska-Dąbrowska Halina
 • Głąb Anna, Bortnowska-Dąbrowska Halina, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Borusewicz Bogdan
 • Borusewicz Bogdan, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Borzyszkowski Marian ks.
 • Wójcik Kazimierz, Borzyszkowski Marian ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Boużyk Maria Małgorzata
 • Boużyk Maria Małgorzata, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Brajerska-Mazur Agata
 • Brajerska-Mazur Agata, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Brajerski Tadeusz
 • In memoria aeterna. Pracownicy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II spoczywający na Cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie, oprac. Marek Pawelec, Lublin 2015.
 • Karolewicz Grażyna, Brajerski Tadeusz, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969. UWAGI
  [Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Akademickie Koło Ludoznawstwa Polskiego - s. 50; Akademickie Koło Misjologiczne - s. 303; Akademickie Koło Odbudowy Warszawy - s. 353; Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża - s. 87; Akademickie Koło Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” - s. 354; Akademickie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc Bliźniemu” - s. 88, 303; Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Bownik Zygmunt Bolesław - s. 238; Bratnia Pomoc - s. 337-338; Bursa Akademicka - s. 44; Caritas Academica - s. 304, 337, 351; Centrala Kół Naukowych - s. 50; Chór Akademicki - s. 128, 251]
 • Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994. UWAGI
  [Akademickie Koło Ruchu Trzeźwości KUL im. św. Maksymiliana Marii Kolbego - s. 713; Bender Ryszard - passim; Brajerski Tadeusz - passim; Chór Akademicki - s. 726-731; Collegium Ioannis Pauli II - s. 53, 75-77; Słomkowski Antoni ks. - passim]
 • Starnawski Jerzy, Tadeusz Brajerski (1913-1997), [w:] Jerzy Starnawski, Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku, Lublin 2004.

Braun-Gałkowska Maria
 • Dalej w tę samą stronę. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Marii Braun Gałkowskiej, red. Aleksandra Gała, Iwona Ulfik-Jaworska, Lublin 2012.
 • Gigilewicz Weronika, Braun-Gałkowska Maria, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bronk Andrzej Ignacy SVD
 • Walczak Monika, Bronk Andrzej Ignacy, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Broński Włodzimierz ks.
 • Broński Włodzimierz, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Budziarek Marek
 • Budziarek Mikołaj, Ś.P, Doktor Marek Budziarek (1951-2006), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2006, R. 24, nr 85-86.

Budzik Stanisław abp
 • Budzik Stanisław, [w:] Leksykon Polskich Dogmatyków XX i XXI wieku, red. Krzysztof Góźdź, Lublin 2010.
 • Konieczny Mariusz, Budzik Stanisław abp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Budzisz Andrzej Roman
 • Budzisz Andrzej Roman, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bugel Walerian ks.
 • Unia Użhorodzka czyli doktorat ks. Waleriana Bugela, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1999, R. 17, nr 58.

Bujak Grzegorz Tomasz ks.
 • Bujak Grzegorz Tomasz ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bulas Ryszarda
 • Fijołek Mirosław, Bulas Ryszarda, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Burczak Krzysztof ks.
 • Burczak Krzysztof, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Butkiewicz Marian

Cekiera Czesław Marian SDS
 • Gigilewicz Weronika, Cekiera Czesław Marian SDS, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Płużek Zenomena, Psychologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-1968, „Roczniki Filozoficzne” 1968, t. 16, z. 4.

Chachaj Jacek Leszek
 • Chachaj Jacek Leszek, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Chachulski Tomasz
 • Chachulski Tomasz, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Charlińska Elżbieta
 • Charlińska Elżbieta, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Charytański Jan Zbigniew SJ
 • Cieślak Stanisław, Popiołek Irena, Jan Charatyński SJ jako szef i katecheta. Wspomnienia, red., Kraków 2015.
 • Kasjaniuk Elżbieta, Charytański Jan Zbigniew SJ, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Charzyńska-Wójcik Magdalena Maria
 • Charzyńska-Wójcik Magdalena Maria, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Charzyński Rafał Jan ks.
 • Charzyński Rafał Jan, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Chlebowski Piotr
 • Chlebowski Piotr, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Chlewiński Zdzisław ks.
 • Francuz Piotr, Ksiądz Profesor Zdzisław Chlewiński, „Roczniki Psychologiczne” 2001, t. 4.
 • Oleś Piotr, Jubileusz Profesora Zdzisława Chlewińskiego, „Roczniki Psychologiczne” 2002, t. 5.

Chłodna-Błach Imelda
 • Chłodna-Błach Imelda, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Chmielewski Marek
 • Chmielewski Marek, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Chodkowski Robert Roman
 • Lewandowski Janusz, Chodkowski Robert Roman, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Chovanec Marian bp
 • Skrzyniarz Ryszard, Chovanec Marian bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Chrapek Jan bp
 • Biskup Jan Chrapek - ślady obecności. Ogólnopolskie sympozjum na temat życia i działalności Jana Chrapka, red. Mirosław Wąsik, Radom 2003.
 • Chrapek Jan, [w:] Krzysztof Rafał Prokop, Biskupi Kościoła katolickiego w III Rzeczpospolitej. Leksykon biograficzny, Kraków 1998.
 • Gigilewicz Edward, Chrapek Jan bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Mój Radom. Wspomniając biskupa Jana Chrapka, red. Piotr Turzyński, Radom 2002.
 • Ślady Serca - wspomnienia o biskupie Janie Chrapku, red. Marek Fituch, Edward Poniewierski, Marki 2002.

Christians Ludwik
 • Karolewicz Grażyna, Christians Ludwik, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Chruszczewski Adam
 • Kumor-Mielnik Joanna, Chruszczewski Adam, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Chuchra Maria Agata
 • Chuchra Maria Agata, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Chudy Wojciech Franciszek
 • Chuda Mirosława, Chudy Wojciech Franciszek, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Stawrowski Zbigniew, Refleksja jako fundament rzeczywistości. Wojciecha Chudego czytanie Hegla, „Ethos” 2007, R. 20, nr 3/4 (79/80).
 • Szudra Artur, Pedagogika godności. Etyka pedagogiczna w ujęciu Wojciecha Chudego, „Ethos” 2007, R. 20, nr 3/4 (79/80).
 • Ślęczka Piotr, "Prawda jest jak powietrze". Wojciecha Chudego filozofia kłamstwa społecznego, „Ethos” 2007, R. 20, nr 3/4 (79/80).
 • Uzar Katarzyna, Fenomen nadziei w Wojciecha Chudego filozofii wychowania, „Roczniki Pedagogiczne” 2009, t. 1(37).
 • Uzar Katarzyna, I Międzynarodowa Konferencja "O personalistyczny wymiar filozofii wychowania" dedykowana śp. Wojciechowi Chudemu (1947-2007), „Roczniki Pedagogiczne” 2009, t. 1(37). UWAGI
  [film "Droga do Wielunia" Dariusza Kiregera s. 169]
 • Wierzbicki Alfred, Filozofia refleksji i refleksja nad filozofią, „Ethos” 2007, R. 20, nr 3/4 (79/80).

Chwalewski Franciszek Wincenty

Chwałek Jan ks.
 • Artificium. Ars. Scientia. Księga Jubileuszowa w 80. rocznicę urodzin Ks. Profesora Jana Chwałka, red. Maria Szymanowicz, Lublin 2010.
 • Gładysz Andrzej, Chwałek Jan ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Chyrowicz Barbara SSpS
 • Chyrowicz Barbara, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Ciereszko Henryk bp
 • Ciereszko Henryk bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Cieśla Stanisław
 • Zabielska Janina, Cieśla Stanisław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Cisło Mieczysław bp
 • Kowalczyk Mirosław, Cisło Mieczysław bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Ciszewski Marian SDB
 • Janeczek Stanisław, Ciszewski Marian SDB, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Cygan Jerzy OFMCap.
 • Charzyński Rafał, Cygan Jerzy OFMCap., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Cyran Eugeniusz Wacław
 • Cyran Eugeniusz Wacław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Cywiński Piotr Mateusz
 • Fijołek Mirosław, Cywiński Piotr Mateusz, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Czachorowski Marek Lesław
 • Czachorowski Marek Lesław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Czaja Andrzej Konrad bp
 • Czaja Andrzej, [w:] Leksykon Polskich Dogmatyków XX i XXI wieku, red. Krzysztof Góźdź, Lublin 2010.
 • Marczewski Marek, Czaja Andrzej Konrad bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Czajka Stanisław bp
 • Bąbiński Henryk, Częstochowskie Seminarium Duchowne w latach II wojny światowej, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 1969, R. 43.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Patykiewicz W., Ks. biskup Stanisław Czajka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1967, R. 10, nr 3.
 • Sokołowski Leopold, Śp. Ksiądz biskup Stanisław Czajka, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 1965, R. 39.
 • Związek Jan, Czajka Stanisław bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Czarnek Przemysław
 • Czarnek Przemysław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Czech-Jezierska Bożena Anna
 • Czech-Jezierska Bożena Anna, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Czechowicz Agnieszka
 • Czechowicz Agnieszka, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Czerkawski Jan
 • Gutowski Piotr, Czerkawski Jan, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Gutowski Piotr, Jan Czerkawski, „Principia. Ekspres Filozoficzny” 2007, nr 41.
 • Z dziejów filozoficznej refleksji nad człowiekiem. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Czerkawskiego (1939-2007), red. Przemysław Gut, Piotr Gutowski, Lublin 2007.

Czernecka-Rej Bożena Krystyna
 • Czernecka-Rej Bożena Krystyna, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Czubiel Lucjan
 • Lewandowska Izabela, Czubiel Lucjan, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Lewandowska Izabela, Konserwatorskie zwierzenia. Rozmowy z Lucjanem Czubielem konserwatorem zabytków w Olsztynie 1956-1993. Wywiad-rzeka. Materiały źródłowe, Olsztyn 2015.

Danielewicz Zbigniew
 • Doktorat Zbigniewa Danielewicza: Nauka Adwentystów Dania Siódmego oraz Świadków Jehowy o bliskiej paruzji, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny: dokumenty, studia, informacje” 1995, R. 13, nr 43.

Dąbrowski Jan
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Dębiński Antoni ks.
 • Janeczek Stanisław, Dębiński Antoni ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Drzazga Józef, bp
 • Biskupi spośród profesorów i wychowanków KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 3.

Gietko Marian
 • Makarewicz Renata, Marian Gietko (1898-1949) - nauczyciel, wychowawca, społecznik. Zarys problematyki, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 1.

Gilski Marek ks.
 • Mariologia kontekstualna św. Augustyna, czyli doktorat Marka Gilskiego, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2002, R. 20, nr 67.

Glaeser Zygfryd
 • Doktorat Ks. Zygrfyda Glaesera o Nissiotisie, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1995, R. 13, nr 44.

Góźdź Krzysztof ks.
 • Habilitacja z teologii dogmatycznej ks. Krzysztofa Goździa, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1996, R. 14, nr 47.

Hemperek Piotr bp

Homerski Józef ks.
 • Zmarł Ks. Prof. Józef Homerski (1922-2004), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2004, R. 22, nr 78.

Jasiński Janusz
 • Jasiński Janusz, Migawki z życia mojego, Dąbrówno 2017.

Jerzy Popiełuszko ks.
 • Kiereś Barbara, Obrońca prawdy. Materiały z konferencji: „O prawdzie w życiu publicznym. Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko w 30. rocznice zbrodni”, zorganizowanej przez Fundację Niepodległości i Instytut Europeistyki KUL Jana Pawła II 21 listopada 2014 r. oraz „Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko obrońca prawdy o człowieku”, zorganizowanej przez KU NSZZ „Solidarność´” KUL przy współudziale Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL Jana Pawła II 14 kwietnia 2015 r., oprac. E. Różycka, Lublin: Fundacja Niepodległości 2015, ss. 248., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 1.

Kałwa Piotr bp
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Kantyka Przemysław ks.
 • Doktorat ks. Przemysława Kantyki. Autorytet w Kościele według dokumentów dialogu katolicko-anglikańskiego na forum światowym, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2001, R. 19, nr 65.

Kiczuk Stanisław
 • Tkaczyk Marcin, Kiczuk Stanisław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Tkaczyk Marcin, Publikacje prof. dra hab. Stanisława Kiczuka, „Roczniki Filozoficzne” 2008, t. 56, nr 1.
 • Tkaczyk Marcin, Stanisława Kiczuka logika świata realnego, „Roczniki Filozoficzne” 2008, t. 56, nr 1.

Klonowiecki Wit
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Kondziela Joachim ks.
 • Balawajder Edward, Joachim Jan Kondziela (1932-1992), [w:] Wspólnota o osobie. Wspomnienia o księdzu Joachimie Kondzieli, red. Edward Balawajder, Grażyna Jabłczyńska, Janusz Mariański, Lublin 1996.
 • Kampka Franciszek, Kondziela Joachim, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Kampka Franciszek, Kondziela Joachim, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 9, red. Andrzej Szostek, Lublin 2002.
 • Kampka Franciszek, Portret uczonego, [w:] Wspólnota o osobie. Wspomnienia o księdzu Joachimie Kondzieli, red. Edward Balawajder, Grażyna Jabłczyńska, Janusz Mariański, Lublin 1996.
 • Narecki Zbigniew, Bibliografia, [w:] Wspólnota o osobie. Wspomnienia o księdzu Joachimie Kondzieli Edward Balawajder, Grażyna Jabłczyńska, Janusz Mariański, Lublin 1996.
 • Wspólnota o osobie. Wspomnienia o księdzu Joachimie Kondzieli, red. Edward Balawajder, Grażyna Jabłczyńska, Janusz Mariański, Lublin 1996.

Kowecka Elżbieta
 • Klonder Andrzej, Mazur Elżbieta, Profesor Elżbieta Kowecka (19 IX 1929-8 VIII 2001), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2001, R. 49, nr 4.

Królikowski Bohdan
 • Buczyński Mieczysław, Stylizacja archaiczna w powieściach Ryszarda Jegorowa i Bohdana Królikowskiego, [w:] Polska powieść historyczna XX wieku, red. Lech Ludorski, Lublin 1990.
 • Królikowski Bohdan, Grzechy pamięci, Warszawa 2002.
 • Ludorski Lech, Refleks Sienkiewiczowski w powieściach historycznych Bohdana Królikowskiego, [w:] Polska powieść historyczna XX wieku, red. Lech Ludorski, Lublin 1990.
 • Nasalska Anna, Proza w półwieczu, [w:] Lublin literacki 1932–1982: szkice i wspomnienia, red. Waldemar Michalski, Józef Zięba, Lublin 1984. UWAGI
  [Królikowski Bohdan - s. 260-261]
 • Rafalska Bożena, Szable, konie i… Lwów w opowieściach Bohdana Królikowskiego, „Gazeta Lwowska” 1995, nr 1/2.

Krzemiński Krzysztof ks.
 • Historiozbawcze posłannictwo Ducha Świętego według Heriberta Muehlena. Doktorat Ks. Krzysztofa Krzemińskiego. KUL, 22.04.1999, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1999, R. 17, nr 59.

Kudasiewicz Józef ks.
 • Pek Kazimierz, Mariologia Józefa Kudasiewicza dla Kościoła w Polsce, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2014, R. 8, nr 2.

Kuligowski Roman ks.
 • Moralność a dialog, czyli doktorat Ks. Romana Kuligowskiego, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1997, R. 15, nr 48.

Kunowski Stefan
 • Jazukiewicz Iwona, Aktualność założeń warstwicowej teorii wychowania Stefana Kunowskiego, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 1.
 • Jeziorański Marek, Magier Piotr, Międzynarodowy program współpracy „Trinational”. Alice Salomon Hochschule Berlin, Institut du Travail Social de la Région Auvergne w Clermont-Ferrand, Instytutu Pedagogiki KUL. Spotkanie I - Berlin, 18-25 maja 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 1. UWAGI
  [warstwicowa teoria wychowania Stefana Kunowskiego - s. 185-187]
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Magier Piotr, La pédagogie à l’Université Catholique de Lublin par rapport au progrès de la pédagogie en Pologne. Esquisse historique et théorique, „Roczniki Pedagogiczne” 2012, t. 4(40), nr 2. UWAGI
  [Kunowski Stefan - s. 61-62; Kukulski Zygmunt - s. 61; Instytut Pedagogiki - s. 61-64; personalizm - s. 63]
 • Świdrak Ewelina, Sprawozdanie z konferencji "Wczoraj i dziś pedagogiki uniwersyteckiej w świetle życia i twórczości Profesora Stefana Kunowskiego" 15 grudnia 2009, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).

Ledwoń Ireneusz Sławomir OFM
 • Doktorat o. Ireneusza Ledwonia OFM: Pojęcie objawienia Bożego i motywy jego wiarygodności według René Latourelle`a, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny: dokumenty, studia, informacje” 1995, R. 13, nr 43.

Leśniewski Krzysztof
 • Doktorat Krzysztofa Leśniewskiego: Ekumenizm w czasie według Geores`a Florovsky`ego, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny: dokumenty, studia, informacje” 1995, R. 13, nr 43.

Macheta Kazimierz ks.
 • Macheta Kazimierz ks., [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994.
 • Napiórkowski Stanisław Celestyn, Ks. Dr Kazimierz Macheta (1944-1990), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1991, R. 9, nr 26.
 • Nowak Adam, Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. 4, Tarnów 2004. UWAGI
  [Macheta Kazimierz ks. - s. 276; Poręba Piotr ks. - s. 278]
 • Zmarł ks. dr Kazimierz Macheta, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1991, R. 9, nr 25.

Martyniak Czesław Szymon
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Motyka Krzysztof, Martyniak Czesław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Turowski Konstanty, 30 rocznica śmierci prof. Czesława Martyniaka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 3.

Moricová Jana
 • Słowacka Siedmiobolesna, czyli doktorat Jany Moricovej, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1999, R. 17, nr 59.

Moskal Krzysztof
 • Moskal Krzysztof, Eklezjologia Jana Husa. Prezentacja rozprawy doktorskiej, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2000, R. 18, nr 60.

Moskwa Stefan bp
 • Zmarł Biskup Stefan Moskwa (1935-2004), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2004, R. 22, nr 78.

Nadbrzeżny Antoni ks.
 • Święto Schillebeeckxa na KUL, czyli doktorat ks. Antoniego Nadbrzeżnego, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2001, R. 19, nr 67.

Napiórkowski Stanisław Celestyn OFMConv
 • Kulczycka Anna, Napiórkowski Stanisław Celestyn, Wykaz wybranych prac magisterskich (wraz ze spisami treści) napisanych na seminarium z mariologii pod kierunkiem S.C. Napiórkowskiego OFMConv, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2005, R. 23, nr 79.
 • Napiórkowski Stanisław Celestyn, Ponazywam gwiazdy na moim niebie. Przemówienie z okazji wręczenia księgi pamiątkowej (KUL, 10.12.1999), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1999, R. 17, nr 59.
 • Tradycja i otwartość : księga pamiątkowa poświęcona o. profesorowi dr hab. Stanisławowi Celestynowi Napiórkowskiemu, red. Anna Kowalczyk, Lublin 1999.

Nieciecki Jan ks.
 • Rolska Irena, Ksiądz Doktor Jan Nieciecki, [w:] Laudator Temporis Acti. Studia z dziejów sztuki i kultury ofiarowane Księdzu Doktorowi Janowi Niecieckiemu w 65. rocznicę urodzin, red. Krzysztof Gombin, Krzysztof Przylicki, Irena Rolska, Lublin 2015.

ogólne informacje
 • Kronika Uniwersytecka, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1927, r. 3, z. 1 (4). UWAGI
  [Inauguracja – s. 15, Wydział Teologiczny – s. 19-21; Wydział Prawa Kanonicznego – s. 21-23; Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych – s. 23-25; Wydział Nauk Humanistycznych – s. 25-27; Leon Białkowski – s. 26; Aleksander Kossowski – s. 26-27; Akademia ku czci św. Franciszka – s. 27; Akademia Papieska – s. 27-28; działalność naukowa i popularyzatorska – s. 28-37; Towarzystwo Teologiczne – s. 37-38; IV Zjazd Odrodzenia – s. 39-40; statystyka studentów [1926/1927] – s. 41-44]
 • Kronika Uniwersytecka od początku r.ak. 1925/1926, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1926, r. 2, z. 1 (3). UWAGI
  [Cezary Pęcherski – s. 23-26; zmarli studenci – s. 26-27; Akademia Papieska – s. 27-28; Działalność naukowa i popularyzacyjna – s. 28-34; powszechne wykłady – s. 35-36; odczyty wykładowców – s. 36; konkurs na prace studenckie – s. 36; egzaminy państwowe – s. 37]
 • Kronika Uniwersytetu, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1928, r. 4, z. 1 (5). UWAGI
  [Inauguracja – s. 37-40; konwikt – s. 38; statut uniwersytetu – s. 42-47; Fundacja Potulickiej – s. 47; Wydział Teologiczny – s. 48-49; Wydział Prawa Kanonicznego – s. 49-50; Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych – s. 50-52; Wydział Nauk Humanistycznych – s. 52-54; odczyty wykładowców – s. 48-50, 53-54; działalność wydawnicza – s. 55-60; VI Tydzień społeczny Odrodzenia – s. 61-62; statystyka studentów – s. 63-66]
 • Statystyka studentów [1925/1926], „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1926, r. 2, z. 1 (3).
 • Statystyka studentów [1928/1929, 1929/1930], „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, r. 5, z. 1 (6).
 • Zjazd księży b. studentów, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, r. 5, z. 1 (6).

Pek Kazimierz MIC
 • Mariologia pneumatologiczna Y. Congara [doktorat Kazimierza Peka MIC], „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1999, R. 17, nr 59.

Popielski Kazimierz
 • Ksiądz profesor doktor habilitowany Kazimierz Popielski - doktor honoris causa, „Roczniki Psychologiczne” 2002, t. 5.

Prężyna Władysław ks.
 • Steuden Stanisława, Pamięci Księdza Profesora Władysława Prężyny, „Roczniki Psychologiczne” 2006, t. 9, nr 1.
 • Szymołon Jerzy, Śliwak Jacek, Ks. prof. dr hab. Władysław Prężyna – kapłan, psycholog i nauczyciel, „Roczniki Psychologiczne” 2006, t. 9, nr 1.

Radwan Marian SCJ
 • Między Rzymem a Nowosybirskiem. Księga jubileuszowa dedykowana ks. Marianowi Radwanowi SCJ, red. Hubert Łaszkiewicz, Irena Wodzianowska, Lublin 2012.
 • Wodzianowska Irena, Bibliografia publikacji ks. dr. hab. Mariana Radwana za lata 1967-2012, [w:] Między Rzymem a Nowosybirskiem. Księga jubileuszowa dedykowana ks. Marianowi Radwanowi SCJ, red. Hubert Łaszkiewicz, Irena Wodzianowska, Lublin 2012.
 • Wodzianowska Irena, Drogami wiary i nauki. Słowo o Jubilacie, [w:] Między Rzymem a Nowosybirskiem. Księga jubileuszowa dedykowana ks. Marianowi Radwanowi SCJ, red. Hubert Łaszkiewicz, Irena Wodzianowska, Lublin 2012.

Reczek Eugeniusz SJ
 • Dębowska Maria, Eugeniusz Reczek SJ – pierwszy kierownik Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych, [w:] W służbie nauki, wychowania i wartości : szkice biograficzne o lubelskim środowisku naukowym, red. Barbara Borowska, Małgorzata Łobacz, Ryszard Skrzyniarz, Lublin 2015.

Rogowski Roman Edward ks.
 • Bartnik Czesław, Anthropo-kosmo-theo-logia. Z refleksji nad myślą teologiczną Romana Edwarda Rogowskiego, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2016, R. 10, nr 1.

Rychlicki Czesław ks.
 • Habilitacja ks. Czesława Rychlickiego, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1998, R. 16, nr 54.

Rynio Alina Maria
 • Braun Katarzyna, Kierunki badań Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 1.
 • Szewczak Iwona, Dr hab. Alina Rynio. Rys biograficzny, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 1.

Siwak Wacław ks.
 • Maryja w tajemnicy wcielenia według Jana Pawła II. Doktorat Ks. Wacława Siwaka. KUL, 18.01.1999, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1999, R. 17, nr 57.

Strąkowski Henryk, bp
 • Biskupi spośród profesorów i wychowanków KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 3.
 • Pałka Paweł, Śp. Ks. Biskup Henryk Strąkowski, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2.

Strojnowska Bronisława
 • Braun-Gałkowska Maria, Wspomnienie o Bronisławie Strojnowskiej wygłoszone w Kościele Akademickim KUL podczas uroczystości pogrzebowych w dniu 2 marca 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.

Szczęch Stanisław

Szeligowski Jerzy
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]

Szwarc Urszula
 • Habilitacja z Biblii dr Urszuli Szwarc, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1998, R. 16, nr 52.

Szymik Jerzy ks.
 • Na tę chwilę cieszyliśmy się od dawna...Habilitacja ks. Jerzego Szymika, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1997, R. 15, nr 48.

Tadeusz Witkowski FDP
 • Otrębski Wojciech, Sękowski Andrzej, Prof. dr hab. Tadeusz Witkowski FDP (1935-2000). Twórca Lubelskiej Szkoły Psychologii Rehabilitacji, „Roczniki Psychologiczne” 2000, t. 3.

Turowski Jan
 • Nagrody Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2.

Wielgus Stanisław ks.

Wilk Józef SDB
 • Opozda Danuta, Wspomnienie o Ks. Profesorze Józefie Wilku SDB w dziesiątą rocznicę śmierci, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.
 • Parzyszek Magdalena, Konferencja "Status pedagogiki rodziny" odbywającej się podczas Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej. Lublin, 20 listopada 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.

Wilk Stanisław SDB

Wiśniowski Eugeniusz
 • Müller Wiesław, Profesor Eugeniusz Wiśniowski, „Roczniki Humanistyczne. Historia” 2000, t. 48, z. 2.
 • Nastalska Joanna, Bibliografia prac profesora Eugeniusza Wiśniowskiego, „Roczniki Humanistyczne. Historia” 2000, t. 48, z. 2.
 • Wojciechowski Leszek, Wiśniowski Eugeniusz, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Wit Zbigniew ks.

Witek Stanisław ks.
 • Wierna Renata, Ks. prof. dr hab. Stanisław Witek (1924-1987), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1996, R. 14, nr 46.

Wyszyński Stefan kard.
 • Bednarczyk Rafał, Prawa, obowiązki i zadania wychowawcze rodziców w myśli Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Studium katechetyczne, Warszawa 2017.
 • Czaczkowska Ewa, Kardynał Wyszyński. Biografia, Kraków 2013.
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]
 • Dziuba Andrzej Franciszek, Kardynał Stefan Wyszyński, Kraków 2010.
 • Krąpiec Mieczysław, Człowiek. Kultura. Uniwersytet, oprac. Andrzej Wawrzyniak, Lublin 1982. UWAGI
  [Inauguracje - s. 355-381; Jan Paweł II - s. 421-424; Wyszyński Stefan kard. - s. 425-444; Król Jan kard. - s. 445-447; Górski Konrad - s. 448-449; Miłosz Czesław - s. 450-451]
 • Krąpiec Mieczysław, Stefan kardynał Wyszyński a Katolicki Uniwersytet Lubelski, [w:] Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981). Myśl społeczna, red. Stanisław Fel, Marek Wódka, Lublin 2017.
 • Micewski Andrzej, Kardynał Wyszyński. Prymas i Mąż Stanu, t. 1, Paris 1982.
 • Micewski Andrzej, Stefan kardynał Wyszyński (1901-1981), Warszawa 2000.
 • Nitecki Piotr, Ksiądz Stefan Wyszyński student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1925-1929, Lublin 2006.
 • Nitecki Piotr, "Wiem jak godną stolicę obejmuję w dziedzictwie". Biskup Stefan Wyszyński. Pasterz Kościoła Lubelskiego, Lublin 2012.
 • Nitecki Piotr, Włocławskie dzieje ks. Stefana Wyszyńskiego 1917-1946, Warszawa 2008.
 • Pylak Bolesław, Stefan Wyszyński. Biskup lubelski, Lublin 2000.
 • Raina Peter, Kardynał Wyszyński. Droga na Stolicę Prymasowską, Warszawa 1998.
 • Raina Peter, Stefan kardynał Wyszyński. Prymas Tysiąclecia, t. 1-5, Wrocław 2016.
 • Romaniuk Marian P., Kardynał Stefan Wyszyński. Rys biograficzny w trzydziestą rocznicę narodzin dla nieba. Biografia, teksty źródłowe, kult, Gniezno 2011.
 • Romaniuk Marian P., Życie, twórczość i posługa Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, Warszawa 1994.
 • Sitarz Mirosław, Lata studenckie Księdza Stefana Wyszyńskiego w Lublinie, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2017, t. XII, nr 14 (1).
 • Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia - absolwent KUL ... kandydat na ołtarze, red. Agnieszka Romanko, Mirosław Sitarz, Anna Słowikowska, Lublin 2017.
 • Stefana Wyszyńskiego teologiczny obraz Chrystusa w relacji do Ojca i Ducha Świętego według "Wszystko postawiłem na Maryję", „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2005, R. 23, nr 79.
 • Szewczak Iwona, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczna potrzeba pamięci osoby i dzieła Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Lublin, 28 lutego 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 1.
 • Szymik Jerzy, Prymas Tysiąclecia. "Pisząc światłami, leczyć ludzkie rany…", [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994.
 • Wojtyła Karol, Znaczenie kardynała Stefana Wyszyńskiego dla współczesnego Kościoła, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1971, R. 14, nr 3.
 • Wódka Marek, Myśl społeczna Stefana Kardynała Wyszyńskiego, „Przegląd Uniwersytecki” 2016, R. 28, nr 4-5 (162-163).
 • Żaryn Jan, Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecie (1901-1981), Warszawa 2015.

Zahajkiewicz Marek Tomasz ks.
 • Bielak Włodzimierz, Bibliografia publikacji Księdza Profesora Marka Tomasza Zahajkiewicza, [w:] Historia świadectwem czasów. Księdzu Profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi, red. Włodzimierz Bielak, Stanisław Tylus, Lublin 2006.
 • Tylus Stanisław, Wokół osoby Jubilata. Życie i działalność naukowo-dydaktyczna Ks. Prof. Dr. Hab. Marka Tomasza Zahajkiewicza, [w:] Historia świadectwem czasów. Księdzu Profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi, red. Włodzimierz Bielak, Stanisław Tylus, Lublin 2006.

Zieliński Zygmunt ks.
 • Zieliński Zygmunt, Mistrzowie w pamięci ucznia, [w:] Historia świadectwem czasów. Księdzu Profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi, red. Włodzimierz Bielak, Stanisław Tylus, Lublin 2006.

Zuberbier Andrzej ks.
 • Śp. ks. prof. dr hab. Andrzej Zuberbier, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2000, R. 18, nr 61.

Zygner Leszek
 • Doktorat Leszka Zygnera ATK 21.11.1997, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1998, R. 16, nr 54.


Wielcy Kanlcerze
Budzik Stanisław abp
 • Budzik Stanisław, [w:] Leksykon Polskich Dogmatyków XX i XXI wieku, red. Krzysztof Góźdź, Lublin 2010.
 • Konieczny Mariusz, Budzik Stanisław abp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Fulman Marian Leon bp
 • Galek Czesław, Międzynarodowe Sympozjum: "Biskup lubelski Marian Leon Fulman - pedagog trudnych lat", Lublin, 13 stycznia 2009 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2010, t. 2(38).
 • Misiura Grzegorz, „Zawsze pragnąłem waszego dobra”. Biskup Marian Leon Fulman jako społecznik oraz propagator integracji środowiska organistów w diecezji lubelskiej, „Teka Komisji Historycznej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie” 2017, t. XIV.
 • Walewander Edward, Fulman Marian Leon bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Walewander Edward, Fulman Marian Leon bp, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. V, red. Ludomir Bieńkowski, Lublin 1989.

Kałwa Piotr bp
 • Burczak Krzysztof, Kałwa Piotr Andrzej bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Stasiak Marian, Piotr Kałwa (1893-1974), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.
 • Stasiak Marian, Piotr Kałwa (1893-1974), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2006.
 • Zahajkiewicz Marek, Kałwa Piotr Andrzej, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 8, red. Bogusław Migut, Lublin 2000.

Pylak Bolesław bp
 • Biskupi "rodem" z KUL-u, [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994.
 • Krupa Marzena, Arcybiskup i uczony, „Przegląd Uniwersytecki” 2016, R. 28, nr 4-5 (162-163).

Wyszyński Stefan kard.
 • Bednarczyk Rafał, Prawa, obowiązki i zadania wychowawcze rodziców w myśli Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Studium katechetyczne, Warszawa 2017.
 • Czaczkowska Ewa, Kardynał Wyszyński. Biografia, Kraków 2013.
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]
 • Dziuba Andrzej Franciszek, Kardynał Stefan Wyszyński, Kraków 2010.
 • Krąpiec Mieczysław, Człowiek. Kultura. Uniwersytet, oprac. Andrzej Wawrzyniak, Lublin 1982. UWAGI
  [Inauguracje - s. 355-381; Jan Paweł II - s. 421-424; Wyszyński Stefan kard. - s. 425-444; Król Jan kard. - s. 445-447; Górski Konrad - s. 448-449; Miłosz Czesław - s. 450-451]
 • Krąpiec Mieczysław, Stefan kardynał Wyszyński a Katolicki Uniwersytet Lubelski, [w:] Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981). Myśl społeczna, red. Stanisław Fel, Marek Wódka, Lublin 2017.
 • Micewski Andrzej, Kardynał Wyszyński. Prymas i Mąż Stanu, t. 1, Paris 1982.
 • Micewski Andrzej, Stefan kardynał Wyszyński (1901-1981), Warszawa 2000.
 • Nitecki Piotr, "Wiem jak godną stolicę obejmuję w dziedzictwie". Biskup Stefan Wyszyński. Pasterz Kościoła Lubelskiego, Lublin 2012.
 • Nitecki Piotr, Włocławskie dzieje ks. Stefana Wyszyńskiego 1917-1946, Warszawa 2008.
 • Pylak Bolesław, Stefan Wyszyński. Biskup lubelski, Lublin 2000.
 • Raina Peter, Kardynał Wyszyński. Droga na Stolicę Prymasowską, Warszawa 1998.
 • Raina Peter, Stefan kardynał Wyszyński. Prymas Tysiąclecia, t. 1-5, Wrocław 2016.
 • Romaniuk Marian P., Kardynał Stefan Wyszyński. Rys biograficzny w trzydziestą rocznicę narodzin dla nieba. Biografia, teksty źródłowe, kult, Gniezno 2011.
 • Romaniuk Marian P., Życie, twórczość i posługa Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, Warszawa 1994.
 • Sitarz Mirosław, Lata studenckie Księdza Stefana Wyszyńskiego w Lublinie, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2017, t. XII, nr 14 (1).
 • Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia - absolwent KUL ... kandydat na ołtarze, red. Agnieszka Romanko, Mirosław Sitarz, Anna Słowikowska, Lublin 2017.
 • Stefana Wyszyńskiego teologiczny obraz Chrystusa w relacji do Ojca i Ducha Świętego według "Wszystko postawiłem na Maryję", „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2005, R. 23, nr 79.
 • Szewczak Iwona, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczna potrzeba pamięci osoby i dzieła Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Lublin, 28 lutego 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 1.
 • Szymik Jerzy, Prymas Tysiąclecia. "Pisząc światłami, leczyć ludzkie rany…", [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994.
 • Wojtyła Karol, Znaczenie kardynała Stefana Wyszyńskiego dla współczesnego Kościoła, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1971, R. 14, nr 3.
 • Wódka Marek, Myśl społeczna Stefana Kardynała Wyszyńskiego, „Przegląd Uniwersytecki” 2016, R. 28, nr 4-5 (162-163).
 • Żaryn Jan, Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecie (1901-1981), Warszawa 2015.


Wykładowcy i pracownicy naukowi
Abramowicz Maciej
 • Abramowicz Maciej, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Achremowicz Wanda
 • Kapitan Joanna, Wanda Achremowicz, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Starnawski Jerzy, Achremowiczowa z d. Nowodworska Wanda, (1901-1974), [w:] Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 2, red. Tadeusz Radzik, Adam Witusik, Jan Ziółek, Lublin 1996.
 • Starnawski Jerzy, Wanda Achremowiczowa (1901-1974), „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1974, R. 9.

Adamczyk Grzegorz
 • Adamczyk Grzegorz, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Adamczyk Mieczysław
 • Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Historia i współczesność, red. Alina Rynio, Ryszard Skrzyniarz, Lublin 2011. UWAGI
  [Adamczyk Mieczysław - s. 41-42; Cudak Henryk - s. 43-44]
 • Skrzyniarz Ryszard, Adamczyk Mieczysław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Adamczyk Stanisław ks.
 • Kowalczyk Stanisław, Adamczyk Stanisław, [w:] Encyklopedia filozofii polskiej, t. 1, red. Andrzej Maryniarczyk, Lublin 2011.
 • Kowalczyk Stanisław, Adamczyk Stanisław ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Kowalczyk Stanisław, Główne nurty twórczości filozoficznej ks. Stanisława Adamczyka, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 1979, t. 7.
 • Michałowski Witold, Koncepcja, problematyka i aspekty logiczne teorii poznania w ujęciu ks. Stanisława Adamczyka, „Roczniki Filozoficzne” 1964, R. 12, z. 1.
 • Mikucki Kazimierz, Problem obecności nauki w niektórych wersjach klasycznego sposobu uprawiania filozofii w Polsce, „Studia Philosophiae Christianae” 2014, R. 40, nr 2.
 • Wawrzyniak Andrzej, Zdybicka Zofia, Z dziejów metafizyki i nauk pokrewnych na KUL 1918-1968, „Roczniki Filozoficzne” 1969, R. 17, z. 1.

Adamczyk Władysław
 • Dymmel Piotr, Jakóbczak Zofia, Bibliografia publikacji pracowników Archiwum Państwowego w Lublinie 1918-2008, Lublin 2008.
 • Karolewicz Grażyna, Adamczyk Władysław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Adamko Rastislav ks.
 • Skrzyniarz Ryszard, Adamko Rastislav ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Adamowicz Leszek Stanisław ks.
 • Adamowicz Leszek Stanisław ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Adamska Anna Barbara
 • Adamska Anna Barbara, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Adamski Franciszek
 • Mariański Janusz, Adamski Franciszek, [w:] Leksykon socjologii moralności. Podstawy – teorie – badania – perspektywy, red. Janusz Mariański, Lublin 2015.
 • Okoń Wincenty, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2011. UWAGI
  [Adamski Franciszek - s. 12]
 • Skrzyniarz Ryszard, Adamski Franciszek, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Andrusiw Stafania
 • Kaczmarek Marta, Andrusiw Stefania, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Andrzejewski Roman
 • Łopucki Rafał, Andrzejewski Roman, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Antonowicz Lech
 • Antonowicz Lech, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Anzulewicz Henryk
 • Anzulewicz Henryk, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Bibliografia prac Henryka Anzulewicza, „Przegląd Tomistyczny” 2015, t. 21.

Araszkiewicz Feliks
 • Bojanowicz Kinga, Araszkiewicz Feliks, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Fita Stanisław, Araszkiewicz Feliks, [w:] Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 2, red. Tadeusz Radzik, Adam Witusik, Jan Ziółek, Lublin 1996.
 • Fita Stanisław, Feliks Araszkiewicz, [w:] Lublin Literacki 1932-1982. Szkice i wspomnienia, red. Waldemar Michalski, Józef Zięba, Lublin 1984.
 • Fita Stanisław, Feliks Araszkiewicz (14 stycznia 1895-30 maja 1966), „Pamiętnik Literacki” 1966, t. 57, z. 4.
 • Fita Stanisław, Feliks Araszkiewicz. Regionalista-naukowiec-pedagog, [w:] W kręgu Hieronima Łopacińskiego, red. Tadeusz Jeziorski, Lublin 1977.
 • Papierkowski Stanisław, Feliks Araszkiewicz (1895-1966), „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1967, R. 10, nr 2.

Archutowski Józef ks.
 • Gryglewicz Feliks, Archutowski Józef ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Grzybek Stanisław, Wspomnienie o ks. J. Archutowskim, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 1950, R. 3.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Łach Stanisław, Śp. Ks. Józef Archutowski, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1965, t. 12, z. 1.

Arndt Marian OFM
 • Sawa Robert, Arndt Marian OFM, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bajda Jerzy Jan ks.
 • Derdziuk Andrzej, Bajda Jerzy Jan ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bajor Wanda
 • Bajor Wanda, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bakhtin Victor
 • Bakhtin Victor, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Baliński Witold
 • Karolewicz Grażyna, Baliński Witold, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Balwierz Marian Zygmunt
 • Ledwoń Ireneusz, Balwierz Marian Zygmunt, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Piesiur Mirosław, Kościół katowicki dla misji, Katowice 2009. UWAGI
  [Balwierz Marian Zygmunt - s. 191]
 • Polscy Misjonarze w Świecie. 50 lat od Dekretu Soborowego „Ad gentes”, t. 1, Afryka i Madagaskar, red. Damian Cichy, Wojciech Kluj, Jarosław Różański, Kazimierz Szymczycha, Warszawa 2015. UWAGI
  [Balwierz Marian Zygmunt - s. 43]

Bańkowski Piotr
 • Chodkowska Anita, Materiały Piotra Bańkowskiego, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” 2008, nr 49.
 • Karolewicz Grażyna, Bańkowski Piotr, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Pietrzkiewicz Dorota, Życie i praca Piotra Bańkowskiego (1885-1976), „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2012, R. 6.
 • Rymwid-Mickiewicz Irena, Piotr Bańkowski (1885-1976), [w:] Nasze biografie, red. Irena Rymwid-Mickiewicz, Warszawa 2006.

Bar Wiesław Stanisław OFMConv
 • Bar Wiesław Stanisław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Barankiewicz Tomasz Zbigniew ks.
 • Barankiewicz Tomasz Zbigniew, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Baranowski Jerzy
 • Lameński Lechosław, Baranowski Jerzy, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Barańska Anna
 • Barańska Anna, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Barańska Ewa
 • Niedokos Judyta, Barańska Ewa, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Barszczewski Aleksander
 • Biełaruskija piśmienniki Polszczy: druhaja pałowa XX stahoddzia, red. Michaił Skobła, Mińsk 2000. UWAGI
  [Barszczewski Aleksander - s. 3-10, 277-290]
 • Droga ku wzajemności. Tom jubileuszowy dedykowany Profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu, red. Mikołaj Chaustowicz, Mikołaj Timoszuk, Warszawa 2006.
 • Siwek Beata, Barszczewski Aleksander, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Siwek Beata, Biografia Profesora Aleksandra Barszczewskiego. Wykaz publikacji Profesora Aleksandra Barszczewskiego, „Roczniki Humanistyczne” 2005, t. 53, z. 7.
 • „Światła masz tyle w sobie...” Ze studiów wschodniosłowiańskich. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. Marta Kaczmarczyk, Albert Nowacki, Monika Sidor, Beata Siwek, Lublin 2015.
 • Woźniak Anna, Profesor Aleksander Barszczewski i jego związki z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Na jubileusz 75-lecia, „Roczniki Humanistyczne” 2005, t. 53, z. 7.

Barth Grzegorz ks.
 • Barth Grzegorz, [w:] Leksykon Polskich Dogmatyków XX i XXI wieku, red. Krzysztof Góźdź, Lublin 2010.
 • Barth Grzegorz ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bartkowski Bolesław SDB
 • Dąbek Stanisław, Bartkowski Bolesław SDB, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Dąbek Stanisław, Refleksje rozproszone. Ksiądz profesor Bolesław Bartkowski. 3 marca 1936-25 marca 1998, „Ruch Muzyczny” 1998, R. 42, nr 13.
 • Jasiński Tomasz, Ks. Profesor Bolesław Bartkowski 3 III 1936-25 III 1998, „Muzyka” 1998, t. 43, nr 3(170).

Bartnik Czesław Stanisław ks.
 • Bartnik Czesław, Dobry człowiek łaską Bożą. Podziękowanie za Medal za Zasługi dla KUL JP II, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2009, R. 3, nr 1.
 • Góźdź Krzysztof, Bartnik Czesław Stanisław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Słomka Walerian, Laudacja na cześć ks. prof. dr hab. Czesława S. Bartnika na okoliczność wręczenia mu Medalu za Zasługi dla KUL, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2009, R. 3, nr 1.

Bartoszewski Konrad
 • Gigilewicz Edward, Bartoszewski Konrad, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bartoszewski Władysław
 • 50 lat pisarstwa Władysława Bartoszewskiego 1942-1992: bibliografia z glosą wstępną Aleksandra Gieysztora, oprac. Zofia Steczowicz-Sajdera, Wiedeń 1992.
 • Gapski Henryk, Bartoszewski Władysław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Księga pamiątkowa nadania tytułu doctora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego prof. Władysławowi Bartoszewskiemu. Gdańsk, 28 listopada 2005 roku, oprac. Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2006.
 • Prawda i pojednanie. W 80. Rocznicę urodzin Władysława Bartoszewskiego, red. Jan Barcz, Warszawa 2002.
 • Władysław Bartoszewski. Doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, oprac. Iwona Pachcińska, Lublin 2008.
 • Władysław Bartoszewski. Życie i twórczość, red. Andrzej Krzysztof Kuner, Warszawa 2000.

Baudouin de Courtenay Jan
 • Działalność naukowa, dydaktyczna i społeczno-polityczna Jana Niecisława Baudouin de Courtenay w Rosji, red. Jerzy Róziewicz, Wrocław 1991.
 • Fijołek Mirosław, Baudouin de Courtenay Jan, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Jan Niecisław Baudouin de Courtenay a lingwistyka światowa. Materiały z konferencji międzynarodowej, Warszawa 4-7 IX 1979, red. Janusz Rieger, Mieczysław Szymczak, Stanisław Urbańczyk, Wrocław 1989.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Łaziński Marek, Jan Baudouin de Courtenay i Aleksander Brückner, „LingVaria: Półrocznik Wydziału Polonistyki UJ poświęcony zagadnieniom języka i językoznawstwa” 2017, nr 23.
 • Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa, t. 2, Jan Baudouin de Courtenay. Teksty mniej znane, oprac. Mirosław Skarżyński, t. 21, Kraków 2016. UWAGI
  [Baudouin de Courtenay Jan - s. 23-57]
 • Nitsch Kazimierz, Baudouin de Courtenay Jan, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 1, red. Władysław Konopczyński, Kraków 1935.
 • Saloni Zygmunt, Jan Baudouin de Courtenay o kwestii narodowości, „LingVaria: Półrocznik Wydziału Polonistyki UJ poświęcony zagadnieniom języka i językoznawstwa” 2017, nr 23.
 • Sękowska Elżbieta, Listy Jana Baudouina de Courtenay jako świadectwo autobiograficzne, „LingVaria: Półrocznik Wydziału Polonistyki UJ poświęcony zagadnieniom języka i językoznawstwa” 2017, nr 23.
 • Towards a History of Linguistics in Poland. From the Early Beggings to the End of the Twentieth Century, red. Ernst Frideryk Konrad Koerner, Aleksander Szwedek, Amsterdam 2001.

Bazydło Janusz

Bazylak Józef ks.
 • Buglewicz Urszula, Służył bogactwem serca i umysłu, „Niedziela” 2013, nr 9.
 • Gigilewicz Weronika, Bazylak Józef ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Ks. Józef Bazylak (1932-2013). Takim pozostał wśród nas, red. Edward Walewander, Lublin 2013.

Bednarski Feliks OP
 • Malinowski Krzysztof, Bednarski Feliks Wojciech, [w:] Encyklopedia filozofii polskiej, t. 1, red. Andrzej Maryniarczyk, Lublin 2011.
 • Malinowski Krzysztof, Bednarski Feliks Wojciech, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 10, red. Andrzej Maryniarczyk, Lublin 2009.
 • Malinowski Krzysztof, Bednarski Feliks Wojciech OP, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Malinowski Krzysztof, Filozof moralności – wychowawca – patriota. Prof. dr hab. Feliks Wojciech Bednarski OP (1911-2006), „Summarium. Societatis Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II” 2006, R. 35(55).

Bednaruk Waldemar Władysław
 • Bednaruk Waldemar Władysław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bejze Bohdan bp
 • Ad Dei gloriam et pacem in terris. W służbie dla chwały Bożej i pokoju na ziemi. Księga Pamiątkowa ku czci Biskupa Profesora Bohdana Bejze w 70. Rocznicę Urodzin, „Łódzkie Studia Teologiczne” 1999, t. 8.
 • Biskup prof. dr hab. Bohdan Bejze (1929-2005). Rys biograficzny i bibliografia prac, „Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie” 2005, R. 79, z. 3.
 • Czalej Sławomir, Analogiczne poznawanie Boga w ujęciu biskupa profesora Bohdana Bejze, „Łódzkie Studia Teologiczne” 1998, t. 7.
 • Szczyrba Sławomir, Bejze Bohdan bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Szczyrba Sławomir, Biskup prof. dr hab. Bohdan Bejze (1929-2005), „Studia Philosophiae Christianae” 2005, R. 41, nr 2.
 • Szczyrba Sławomir, Filozof i biskup. Bohdan Bejze (1929-2005), „Ruch Filozoficzny” 2005, t. 62, nr 4.

Bender Agnieszka