Indeks tematyczny


Budynki KUL
Biblioteka Uniwersytecka (ul. Chopina 27)
 • Adamczuk Arkadiusz, Kasiura Iwona, Zygmunt Klukowski - żołnierz i bibliofil, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 4 (186).
 • Baran-Sanocka Małgorzata, Program wieloletni dla KUL, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 4 (186).
 • Chwalewski Franciszek, Sekcja Czytelni [BU KUL], „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1971, t. 23.
 • Gustaw Romuald, Rola i znaczenie Biblioteki [KUL], „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1971, t. 23.
 • Jaźwierska Jadwiga, Biblioteka Uniwersytecka. Gmach przy ul. Chopina 27, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Kunowska Maria, Sekcja Starych Druków [BU KUL], „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1971, t. 23.
 • Nowodworski Witold, Gmach Biblioteki [BU KUL], „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1971, t. 23.
 • Nowodworski Witold, Ś.p. Emilia Szeliga-Szeligowska, „Roczniki Humanistyczne” 1953, t. 4, z. 4.
 • Słomkowski Antoni, Budowa domu przy ulicy Chopina 27 i biblioteki, [w:] Katolicki Uniwerstet Lubelski w latach 1944-1952. Wspomnienia i relacje, red. Jan Ziółek, Lublin 1999.
 • Szumił Halina Irena, Ćwierćwiecze Czytelni Teologicznej w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1993, t. 62.
 • Warzeszak Józef, Ks. Antoni Słomkowski 1900-1982: rektor i odnowiciel KUL, teolog-rekolekcjonista, człowiek sumienia, Warszawa 1999. UWAGI
  [Biblioteka Uniwersytecka ul. Chopina 27 - s. 34-36]
 • Wiśliński Jan, Oddział Magazynów i Konserwacji Zbiorów [BU KUL], „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1971, t. 23.

Biblioteka Uniwersytecka (ul. Dolna Panny Marii 4)
 • Dzierzkowska Danuta, Biblioteka Główna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego1918-1939, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1964, t. 8.
 • Jaźwierska Jadwiga, Biblioteka Uniwersytecka. Gmach przy ul. Dolnej Panny Marii 4, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Nowodworski Witold, Ś.p. Emilia Szeliga-Szeligowska, „Roczniki Humanistyczne” 1953, t. 4, z. 4.

Bursa Akademicka, Rynek 17 (Dom Akademiczek)
 • Matyaszewska Elżbieta, Bursa Akademicka. Rynek 17, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Centrum Transferu Wiedzy

Collegium Ioannis Pauli II
 • Bednarczyk Michał, Collegium Ioannis Pauli II, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994. UWAGI
  [Akademickie Koło Ruchu Trzeźwości KUL im. św. Maksymiliana Marii Kolbego - s. 713; Bender Ryszard - passim; Brajerski Tadeusz - passim; Chór Akademicki - s. 726-731; Collegium Ioannis Pauli II - s. 53, 75-77; Słomkowski Antoni ks. - passim]
 • Michalczyk Jadwiga, Kolegium Jana Pawła II, „Przegląd Uniwersytecki” 2000, R. 12, nr 2 (64).
 • Wyczyński Paweł, Kolegium Jana Pawła II. Dar serca, Lublin 1998.

Collegium Iuridicum
 • Matyaszewska Elżbieta, Collegium Iuriducum, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • "Szkoła lubelska" (Gimnazjum im. Stefana Batorego), „Scriptores” 2006, nr 30.

Collegium Norwidianum
 • Bednarczyk Michał, Collegium Norwidianum, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Dom Akademicki Studentów, ul. Niecała 8
 • Matyaszewska Elżbieta, Dom Koła Pomocy Młodzieży Akademickiej Uniwersytetu Lubelskiego, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Dom Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym
 • Sawa Robert, Dom Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Gmach Główny
 • Baran-Sanocka Małgorzata, Program wieloletni dla KUL, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 4 (186).
 • Fundacje sal od 1 maja 1928 r. do 30 września 1929 r., „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, R. 5, z. 1(6).
 • Koszałka Bronisława, Biblioteki zakładowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1971, t. 23.
 • Kramiszewska Aneta, Aleje Racławickie 14. Historia gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019.
 • Kronika, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1974, R. 3, nr 1-2 (5-6). UWAGI
  [Gmach Główny - s. 81, Encyklopedia Katolicka - s. 81-82, IX Tydzień Eklezjologiczny - s. 88, XVII Tydzień Filozoficzny - s. 90-92, Goście zagraniczni - s. 95-96, Koła naukowe - s. 97-100, PTTK - 100]
 • Przemówienie ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego 1929/1930 dn. 6 X 1929 r., „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, R. 5, z. 1(6). UWAGI
  [Wiktor Porzeziński – s. 22; uprawnienia – s. 23-24; sale fundacyjne – s. 25-26]
 • Przemówienie ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego dn. 7 X 1928 r., „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, R. 5, z. 1(6). UWAGI
  [Towarzystwo Przyjaciół KUL – s. 6; uprawnienia – s. 7-8; Fundacja Potulickiej – s. 8-9; działalność wydawnicza – s. 12; remonty – s. 14-16; sale fundacyjne – s. 16-19]
 • Przemówienie Ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego dnia 5 października 1930 roku, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1931, R. 6, z. 1(7). UWAGI
  [sale fundacyjne – s. 12-14; konwikt – s. 14-15]
 • Sawa Robert, Gmach Główny, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Kampus Poczekajka

Konwikt im. św. Jana Kantego dla Księży Studentów
 • Konwikt św. Jana Kantego, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1931, R. 6, z. 1(7).
 • Matyaszewska Elżbieta, Konwikt im. św. Jana Kantego dla Księży Studentów, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Przemówienie Ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego dnia 4 października 1931 roku, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1931, R. 6, z. 1(7). UWAGI
  [Studium Administracyjne dla urzędników drugiej kategorii – s. 25; odczyty gości z zagranicy – s. 26; Akademia ku czci św. Jana Kantego – s. 26; Akademia Papieska – s. 26; Akademia ku czci św. Tomasza – s. 26-27; Fundacja naukowa im. Henryka Dembińskiego – s. 29-30; sale fundacyjne – s. 30; konwikt – s. 31-32; Towarzystwo Hedvigianum – s. 32-33]
 • Przemówienie Ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego dnia 5 października 1930 roku, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1931, R. 6, z. 1(7). UWAGI
  [sale fundacyjne – s. 12-14; konwikt – s. 14-15]
 • Zieliński Zygmunt, Dzieje Konwiktu Księży Studentów, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.


Działalność międzynarodowa
Odczyty gości z zagranicy
 • Bruce Marshall z wizytą na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 4.
 • Dr H. Buddensieg na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 3.
 • Dr Richard L. Rubinstein na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2.
 • Goście zagraniczni na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 1.
 • Goście zagraniczni na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 4.
 • Górny W., Spotkanie z Romanem Jakobsonem, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 2.
 • J.C., Claude Backvis na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1964, R. 7, nr 4.
 • [Kłoczowski Jerzy] J.K., Odczyt prof.. R. Foreville, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 4.
 • Kornas-Biela Dorota, International Interdisciplinary Congress „Conflict, Dialogue and Culture of Unity”. Lublin, 3-4 czerwca 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Kronika, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1973, R. 2, nr 1(3). UWAGI
  [ks. Wincenty Granat - s. 49, Instytut Geografii Historycznej Kościoła - s. 41-44, Witold Nowodworski - s. 50, Opłatek Uniwersytecki - s. 44-45, Czesław Strzeszewski - s. 51, Andrzej Wojtkowski - s. 46-48]
 • Kronika, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1974, R. 3, nr 1-2 (5-6). UWAGI
  [Gmach Główny - s. 81, Encyklopedia Katolicka - s. 81-82, IX Tydzień Eklezjologiczny - s. 88, XVII Tydzień Filozoficzny - s. 90-92, Goście zagraniczni - s. 95-96, Koła naukowe - s. 97-100, PTTK - 100]
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1969, R. 12, nr 3. UWAGI
  [Łoś Marta - s. 80; odczyty gości z zagranicy - s. 80-81; Pigoń Stanisław - s. 79-80]
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 3. UWAGI
  [Greinacher Robert ks. - s. 83; odczyty gości z kraju - s. 90; odczyty pracowników KUL - s. 90; Rahner Karl SI - s. 85-87; Sugranyes Franch Ramon de - s. 84; Six François de ks. - s. 84; Villain Maurice ks. - s. 84]
 • Kronika Uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 4. UWAGI
  [Kozłowiecki Adam SI - s. 86-87; Towarzystwo Przyjaciół KUL - s. 86]
 • Kruk S., Wojciechowski Norbert, Kronika Akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 1. UWAGI
  [Koło Anglistów Studentów KUL - s. 157; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 158; Koło Nauk Społecznych - s. 158; Koło Naukowe Teologów - s. 157-158; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 157; odczyty gości z kraju - s. 159; odczyty pracowników KUL - s. 159; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 158]
 • Linca-Ćwikła Agnieszka, Sprawozdanie z XXVIII Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Instytutów i Wydziałów Pedagogiki Uniwersytetów Katolickich (ACISE − L'association catholique internationale des institutions de sciences de l'éducation): Sprawiedliwość i miłosierdzie w edukacji i we współczesnej szkole, „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 1.
 • Lisa Larsen, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 2.
 • Maciejewski Marian, Smosarski Józef, Odczyt o Grecji, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 2.
 • Odczyt prof. Béli Sulana, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1.
 • Odczyt prof. dr. Ambroise Jobert, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2.
 • Odczyt Roberta Chatela, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 3.
 • Odczyty i wykłady, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 2.
 • Powstanie kultu męczenników, „Vox Patrum” 1982, lipiec-grudzień.
 • Pożarowszczyk Jacek, "Hiszpańskie" konferencje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku 2007, „Ibidem” 2008, t. 5.
 • Prof. Georges Duby na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2.
 • Przemówienie Ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego dnia 4 października 1931 roku, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1931, R. 6, z. 1(7). UWAGI
  [Studium Administracyjne dla urzędników drugiej kategorii – s. 25; odczyty gości z zagranicy – s. 26; Akademia ku czci św. Jana Kantego – s. 26; Akademia Papieska – s. 26; Akademia ku czci św. Tomasza – s. 26-27; Fundacja naukowa im. Henryka Dembińskiego – s. 29-30; sale fundacyjne – s. 30; konwikt – s. 31-32; Towarzystwo Hedvigianum – s. 32-33]
 • Radca kulturalny ambasady francuskiej na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 4.
 • Rynio Alina, Rodzina szczególnym miejscem kształtowania postawy miłości, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).
 • Słowiński Konrad, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Transformacja w Europie. Ocenić przeszłość. Zaprojektować przyszłość". Lublin, 27-28 maja 2015, „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 1.
 • Tymosz Stanisław, Wykład ks. dr. Marka Bartchaka z USA w KUL-u, „Prawo - Administracja - Kościół” 2000, nr 2-3.
 • Wizyty gości zagranicznych, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1972, R. 1, nr 2.
 • Wybitni działacze polonijni odwiedzają KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 4.
 • [Wykład prof. dr. R. Düchtinga], „Vox Patrum” 1989, z. 17.
 • Z życia akademickiego, „Odrodzenie. Miesięcznik akademicki” 1936, R. 2, nr 4. UWAGI
  [Turniej Krasomówczy Koła Prawników S.KUL - s. 12-13; Koło Misjologiczne - s. 13; Koło Pedagogiczne - s. 13; Bratnia Pomoc - s. 13; Sodalicja Mariańska - s. 13; odczyt prof. J. Lotha - s. 13]

Wizyty
 • Brzuszkiewicz Katarzyna A., Wyjazd do Polskiej Szkoły SEN w Dublinie. 6-15 lutego 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 2.
 • Buk-Cegiełka Marta, Wizyta studentów z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu w Instytucie Pedagogiki KUL. Lublin, 16-29 listopada 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 2.
 • Domagała-Zyśk Ewa, Sprawozdanie z European Spring Academy. Münster, 27 marca-8 kwietnia 2006 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2007, t. 35, z. 2.
 • Sprawozdanie z działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akademickim 1988/89, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1990, R. 8, nr 21.
 • Sprawozdanie z działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akademickim 1989/90, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1990, R. 8, nr 24.

Współpraca
 • Dzierzkowska Danuta, Ksiądz Bronisław Ussas 1885-1977, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1979, t. 39.
 • Wyjazdy zagraniczne pracowników naukowych, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1972, R. 1, nr 2.


Działalność naukowa
Konferencje, kongresy, sympozja, seminaria
 • Abramowicz Aneta Maria, Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych. V Zjazd katedr i wykładowców prawa wyznaniowego, Krasnobród, 13-15 maja 2008 r., „Roczniki Nauk Prawnych” 2008, t. XVIII, nr 2.
 • Anzulewicz Piotr, Ku teologii pokoju. Sympozjum Sekcji Dogmatycznej Teologów Polskich, Łódź-Łagiewniki, 16-18 września 1985 r., „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1986, R. 4, nr 6.
 • Badeńska Łucja, Bis Dorota, Braun Katarzyna, Petkowicz Aneta, Szewczak Iwona, Zbierański Robert, Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum na temat: "Wychowanie chrześcijańskie metodą harcerską", „Roczniki Pedagogiczne” 2009, t. 1(37).
 • Bara Damian, Negocjacje, mediacja i arbitraż - skuteczne narzędzia rozwiązywania sporów w obrocie gospodarczym? Międzynarodowa konferencja naukowa połączona z inauguracją działalności Centrum Badań ADR "Prawo i Gospodarka", Lublin, 27-28 listopada 2013 r., „Studia Prawnicze KUL” 2014, nr 1.
 • Barth Grzegorz, O otwartym seminarium naukowym "Diakonat stały w Polsce" KUL, 27 X 2004 r., „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2004, R. 22, nr 78.
 • Bednarska Magdalena, Konferencja Naukowa ,,Fonem – Sylaba – Logos – Paideia. Język w wychowaniu i pedagogice”. Lublin, 12-13 maja 2016 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 3.
 • Bernecka Agnieszka, Gabryel Mateusz Jan, XXIII Tydzień Prawników, Lublin, 20-24 kwietnia 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 1.
 • Bernecka Agnieszka, Prawna ochrona życia. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 6 maja 2016 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 3.
 • Bernecka Agnieszka, Prawo cywilne - wczoraj i dziś. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 21 kwietnia 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 1.
 • Biały Aneta, Alternatywne rozwiązywanie sporów. Regulacja prawna mediacji. Konferencja naukowa, Lublin, 26-27 kwietnia 2010 r., „Studia Prawnicze KUL” 2010, nr 2-3.
 • Biały Aneta, Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju polskiej spółdzielczości. Forum Spółdzielcze 2017, Lublin, 7 czerwca 2017 r., „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 3.
 • Biały Aneta, XXV Ogólnopolska Konferencja uniwersyteckich poradni prawnych "Bezpłatna pomoc prawna pod rządami nowego prawa. Rola uniwersyteckich poradni prawnych w systemie poradnictwa prawnego", Lublin, 15-17 kwietnia 2016 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2016, t. XXVI, nr 3.
 • Biernacka Agnieszka, III Ogólnopolska Konferencja „Świat głuchoniewidomych – wyzwania współczesności”. Lublin, 21-22 listopada 2014 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 3.
 • Bis Dorota, Braun Katarzyna, Jeziorański Marek, XXVIII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów. „Opowiem wam o swojej pasji − słowem, obrazem, dźwiękiem...”. Sandomierz, 15-20 września 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 4.
 • Biskup Rafał, Chajda Michał, Procedury publicznoprawne, „Prawo - Administracja - Kościół” 2000, nr 2-3.
 • Biskup Rafał, Czas reform - Konferencja naukowa zorganizowana w dniach 25-26 listopada 1999 r. przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, „Prawo - Administracja - Kościół” 2000, nr 1.
 • Biskup Rafał, Izdebski Jan, Prawnicze koncepcje nauki o administracji publicznej, „Prawo - Administracja - Kościół” 2001, nr 2-3.
 • Biskup Rafał, Szewczak Marcin, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji nt. "Zmiany globalne jako czynnik rozwoju lokalnego", „Prawo - Administracja - Kościół” 2006, nr 3.
 • Biskup Rafał, Uroczysta sesja z okazji 80. rocznicy urodzin Jana Pawła II, „Prawo - Administracja - Kościół” 2000, nr 2-3.
 • Biskup Rafał, Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, „Prawo - Administracja - Kościół” 2000, nr 4.
 • Błachnio Agata, Przepiórka Aneta, Zaleski Zbigniew, Closer to Emotions: New Perspectives and Approaches. A Report from a Conference Series in Lublin, „Roczniki Psychologiczne” 2009, t. 12, nr 1.
 • Bojarska Anna, Sesja Naukowa „Prawe sumienie w zawodach zaufania publicznego”. Lublin, 15 grudnia 2014 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 3.
 • Bondyra-Łuczka Ewelina, Filipiuk Dorota, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Człowiek w pracy i organizacji: perspektywa psychologiczna”. Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania KUL. Lublin, 24-25 listopada 2011 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2012, t. 15, nr 3.
 • Borowska Barbara, Buk-Cegiełka Marta, Ogólnopolska konferencja „Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej”. Warszawa, 12 grudnia 2017, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 2.
 • Borowska Barbara, Buk-Cegiełka Marta, Seminarium Wymiany Doświadczeń „Integralna edukacja − wybrane zagadnienia”. „Rozwijanie wielostronnej aktywności dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym w procesie twórczego kształcenia językowego”. Lublin, 4 marca 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Braun Katarzyna, I Seminarium Opiekunów Młodzieżowego Wolontariatu, Lublin, 20 marca 2012, „Roczniki Pedagogiczne” 2012, t. 4(40), nr 3.
 • Bubiło Jarosław, Praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych w świetle prawa i polityki społecznej. Teoria, badania, praktyka wobec wyzwań współczesności. Konferencja naukowa, Zamość, 23 listopada 2009 r., „Studia Prawnicze KUL” 2010, nr 1.
 • Bucoń Paweł, "Człowiek - historia - prawo". Sprawozdanie z konferencji naukowej z dnia 25 maja 2012 roku, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2012, nr 2.
 • Bucoń Paweł, "Wyzwania współczesnego państwa prawa - ochrona praworządności". Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej z dnia 23 maja 2012 roku, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2012, nr 2.
 • Buczek Lech, Kiedy człowiek staje się towarem. Konferencja naukowa, Lublin, 28 lutego 2012 r., „"Studia Prawnicze KUL"” 2012, nr 2.
 • Buczek Lech, Sprawozdanie z seminarium naukowegonpt. "The Rule of Law Around the World" połączonego z promocją książki "Internacional prosecutors" oraz uroczystością dziesięciolecia istnienia Instytutu na rzecz państwa prawa, Lublin, 8 grudnia 2012 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2013, t. XXIII, nr 3.
 • Buczek Maciej, Rokosz Marcin, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Współpraca przemysłu i nauki - klucz do sukcesu", Lublin, 16 stycznia 2017 r., „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 2.
 • Buk-Cegiełka Marta, Cykliczne seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Lublin, rok akademicki 2013/14, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 2.
 • Buk-Cegiełka Marta, Seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz studentów pedagogiki. Lublin, 16 grudnia 2016, „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 2.
 • Buk-Cegiełka Marta, Walczak Ewa, Sprawozdanie z cyklicznego seminarium "W poszukiwaniu pedagogicznej koncepcji integralnego rozwoju i wychowania dziecka", 2009-2010, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).
 • Burczak Krzysztof, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sobór Watykański II - inspiracje i wpływ na Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Lublin, 8 grudnia 2005 r., „Roczniki Nauk Prawnych” 2006, t. XVI, nr 2.
 • Bysiecka-Maciaszek Anna, The European Integration Contest (Lublin, 13th April, 2012), „Rewiew of Comparative Law” 2013, vol. 18.
 • Bzdyrak Grzegorz, Auctoritas in iudicium. Ogólnopolska Konferencja Naukowa i uroczyste odnowienie doktoratów, Lublin, 21 października 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 2.
 • Bzdyrak Grzegorz, Mitis Iudex Dominus Iesus. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Lublin, 5 listopada 2015 roku, „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 2.
 • Chajda Michał, Ogólnopolska sesja naukowa: Administracyjno-prawne uwarunkowania działalności instytucji finansowych, „Prawo - Administracja - Kościół” 2001, nr 1.
 • Chmura Radosław, Włodarczyk Wojciech, Interdyscyplinarne Warsztaty Internetowe "INTERNET 2000" - konferencja zorganizowana w dniach 14-16 grudnia 1999 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Prawo - Administracja - Kościół” 2000, nr 1.
 • Chrześcijanie a życie publiczne w Cesarstwie Rzymskim III-IV w., „Vox Patrum” 1984, t. 6-7.
 • Chudy Wojciech, Ewangelia w kulturze i dziejach. Sesja naukowa Instytutu Jana Pawła II KUL oraz Papieskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie. Lublin, 8-22 maja 1987 r., „Ethos” 1988, R. 1, nr 1.
 • Ciepły Filip, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Kontratyp karcenia małoletnich", Stalowa Wola, 15 marca 2010 r., „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2010, nr 2.
 • Ciepły Filip, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Więziennictwo lubelskie w hołdzie Janowi Pawłowi II", Lublin, 10 czerwca 2008, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2008, nr 3.
 • Ciepły Filip, "Sztuka czy bluźnierstwo? Wolność w sztuce a obraza uczuć religijnych". Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Lublin, 12 kwietnia 2013 roku, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2013, nr 3.
 • Cieślicka Wioletta, Polski system prawny. Tradycja - zagrożenia - kierunki rozwoju, „Prawo - Administracja - Kościół” 2001, nr 1.
 • Cioch Henryk, Międzynarodowa Konferencja: Organizacje pozarządowe, „Prawo - Administracja - Kościół” 2001, nr 2-3.
 • Czebator Łukasz, Środki przeciwdziałania terroryzmowi w prawie karnym. Międzynarodowa konferencja naukowa, Lublin, 16 maja 2012 r., „"Studia Prawnicze KUL"” 2012, nr 3.
 • Częsz Bogdan, Chrześcijańskie dziedzictwo bizantyńsko-słowiańskie. VI Kongres Teologów Polskich, „Vox Patrum” 1989, z. 17.
 • Ćwikła Leszek, Lipska Marzena, Cuius regio, eius religio? Zjazd Historyków Państwa i Prawa Lublin, 22-23 IX 2006, „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 1.
 • Dąbrowska Anna, Śwital Paweł, Służąc dobru wspólnemu. Konferencja Jubileuszowa Ks. Prof. Sławomira Fundowicza, Lublin, 15 listopada 2014 r., „Studia Prawnicze KUL” 2015, nr 1.
 • Dębiński Antoni, Sympozjum "Religia i prawo karne w starożytnym Rzymie" w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 16-17 maja 1997 r., „Roczniki Nauk Prawnych” 1998, t. VIII.
 • Doktór-Bindas Kamila, Podstawy regulacji stosunków państwo-Kościół w Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Włoskiej. Konferencja naukowa, Lublin, 24 IV 2009 r., „Studia Prawnicze KUL” 2009, nr 2-3.
 • Domagała-Zyśk Ewa, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej - obszary wsparcia". KUL, 11.12.2012, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 2.
 • Dworas-Kulik Justyna, Dziecko w rodzinie dawniej i dziś. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Chełm, 14 marca 2018 r., „Studia Prawnicze KUL” 2018, nr 4.
 • Dworas-Kulik Justyna, Polska nad Bałtykiem - implikacje prawne i gospodarcze w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Chełm, 9 października 2018 r., „Studia Prawnicze KUL” 2018, nr 4.
 • Dworas-Kulik Justyna, Z dziejów bankowości - historia monetarna Polski od X wieku do współczesności. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 9 maja 2018 r., „Studia Prawnicze KUL” 2018, nr 4.
 • Dyda Konrad, Ordon Marta, "Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II". Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 9 czerwca 2017 r., „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 3.
 • Dziurda-Multan Amelia, Ogólnopolska konferencja naukowa „Edukacja osób z uszkodzeniami słuchu – nowe wyzwania dla logopedów i pedagogów”. Lublin, 18-19 listopada 2006 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2008, t. 36, z. 2.
 • Eckmann Augustyn, Doroczne spotkanie Sekcji Filologicznej, „Vox Patrum” 1984, t. 6-7.
 • Eckmann Augustyn, Udział Sekcji Filologicznej w VI Kongresie Teologów Polskich, „Vox Patrum” 1989, z. 17.
 • Fajgielski Paweł, 10 lat ochrony danych osobowych w Polsce. Konferencja naukowa, Lublin, 5 XI 2007, „Studia Prawnicze KUL” 2008, nr 2.
 • Fiejdasz Lidia, Sanctorum Mater; I co dalej? VII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego, Lublin, 19 V 2008 r., „Studia Prawnicze KUL” 2008, nr 3.
 • Fiejdasz Lidia, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Wprowadzenie euro w Polsce - problematyka prawna", Lublin, 23 maja 2009 r., „Roczniki Nauk Prawnych” 2009, t. XIX, nr 2.
 • Fiejdasz Lidia, Technologie informatyczne w sądownictwie - doświadczenia i perspektywy, „"Studia Prawnicze KUL"” 2012, nr 1.
 • Fiejdasz-Buczek Lidia, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Sprawy kanonizacyjne po 'Sanctorum Mater' - 10 lat doświadczeń", Lublin, 8 listopada 2017 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2018, t. XXVIII, nr 1.
 • Fiejdasz-Buczek Lidia, Prawa polityczne duchownych i pracowników związków wyznaniowych (w 65. rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka). Międzynarodowe seminarium naukowe, Lublin, 10 grudnia 2013 r., „Studia Prawnicze KUL” 2014, nr 2.
 • Fiejdasz-Buczek Lidia, Sprawy kanonizacyjne po "Sanctorum Mater" - 10 lat doświadczeń. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 8 listopada 2017 r., „Studia Prawnicze KUL” 2018, nr 1.
 • Fiejdasz-Buczek Lidia, Święty pośród Świętych. Przed kanonizacją Jana Pawła II. Międzynarodowe sympozjum z prawa kanonizacyjnego, Lublin, 2 kwietnia 2014 r., „Studia Prawnicze KUL” 2014, nr 4.
 • Figiel Józef, Ojcowie Kościoła w polemice z herezjami (Lublin, KUL, 17-19 V 2016), „Vox Patrum” 2016, t. 66.
 • Gabryel Mateusz, Krzyżanowski Piotr, Rola służb specjalnych w państwie prawa. Konferencja Naukowa, Lublin, 25 lutego 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2015, nr 2.
 • Gabryel Mateusz Jan, Swobody działań na rynku. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 19-21 maja 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 1.
 • Galek Czesław, Międzynarodowe Sympozjum: "Biskup lubelski Marian Leon Fulman - pedagog trudnych lat", Lublin, 13 stycznia 2009 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2010, t. 2(38).
 • Gałązka Małgorzata, Hominum causa omne ius constitutum est. Sesja naukowa z okazji Jubileuszu Pani Profesor dr hab. Alicji Grześkowiak, Lublin, 25 X 2006, „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 1.
 • Ganczar Małgorzata, Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy. XI Międzynarodowa Konferecja Naukowa, Lublin, 13-14 IX 2007, „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 4.
 • Gapska Edyta, Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Doświadczenia i perspektywy. Ogólnopolska konferencja naukowa, Lublin, 15-16 października 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 2.
 • Gądzik Zuzanna, Nowelizacja Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 26 maja 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2015, nr 2.
 • Gil Damian, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej -"Zasady postępowań sądowych w świetle ostatnich nowelizacji", Sandomierz, 25 kwietnia 2016 roku, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2016, nr 3.
 • Gil Damian, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości VI - nt. "Węzłowe problemy dowodzenia w perspektywie porównawczej", Sandomierz, 26-27.04.2016 r., „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2016, nr 2.
 • Gizicki Wojciech, „Polityka USA wobec Europy w kontekście wyborów prezydenckich: kontynuacja czy zmiana?”. Lublin, 29 października 2012 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, t. 5(41), z. 3.
 • Gizicki Wojciech, „Wdzięk Wenus, siła Marsa? Euroatlantycka wizja ładu światowego”. Stary Sącz, 15-17 maja 2013 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, t. 5(41), z. 3.
 • Głowa Anna, Granice świętości w świecie starożytnym i wczesnochrześcijańskim (X Sympozjum Kazimierskie, Kazimierz n. Wisłą, 1-3 X 2010), „Vox Patrum” 2011, t. 56.
 • Głowa Anna, Kontynuacja i zmiana w procesie chrystianizacji starożytnego świata (XI Sympozjum Kazimierskie, Kazimierz nad Wisłą, 28-30, „Vox Patrum” 2012, t. 58.
 • Grabias Aleksandra, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Psychologiczne aspekty prokreacji". Lublin, 4 czerwca 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.
 • Gralewski Sebastian, Relacja z sesji naukowej "Władza i władca na starożytnym Bliskim Wschodzie", „Ibidem” 2009, t. 6.
 • Grądzka Ilona, Zmieniać Konstytucję, czy nie zmieniać? 58. Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Zamość, 2-4 czerwca 2016 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 4.
 • Greszata Marta, Konferencja naukowa "Wokół instytucji małżeństwa" zorganizowana 23 czerwca 1999 r. przez Katedrę Kościelnego Prawa Procesowego, „Prawo - Administracja - Kościół” 2000, nr 1.
 • Greszata Marta, Seminaria dla biegłych trybunałów kościelnych zorganizowane w dniach 16-17 stycznia 1999 r. oraz 24-26 września 1999 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Prawo - Administracja - Kościół” 2000, nr 1.
 • Greszata Marta, Sprawozdanie z ogólnopolskiej sesji naukowej "Dzieło II Synodu Plenarnego w Polsce" zorganizowanej 24 października 2001 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Prawo - Administracja - Kościół” 2002, nr 1.
 • Grodź Stanisław, Polska i holenderska refleksja nad chrześcijańską tożsamością w Europie, „Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii” 2011, t. 3(58).
 • Grzywaczewski Józef, Praca charytatywna w starożytności chrześcijańskiej (Lublin, 27-28 X 1992), „Vox Patrum” 1991-1992, z. 20-23.
 • Grzywaczewski Józef, Święty Augustyn w 1600 rocznicę chrztu, „Vox Patrum” 1987, z. 12-13. UWAGI
  [materiały - "Vox Patrum" 1988, z. 14]
 • Gumińska Ilona, Jurak Elżbieta, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktywność opiekuńczo-wychowawcza w różnych okresach ludzkiego życia” z cyklu: Człowiek a aktywność kulturowo-społeczna i opiekuńczo-wychowawcza. Lublin, 21 października 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 4.
 • Gumińska Ilona, Konferencja „Praca socjalna i opieka społeczna w środowisku lokalnym”. Janów Lubelski, 17 czerwca 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 4.
 • Gumińska Ilona, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Historyczne konteksty relacji: uczeń-mistrz-uczeń. Źródła wielkich mistrzów". Lublin, 18 listopada 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 4.
 • Gumińska-Sagan Ilona, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Otwartość na człowieka, środowisko i transcendencję”. Lublin, 1-2 października 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Haciuk Anna, Wójcik Dominika, Środki zaskarżania w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Lublin, 5 grudnia 2016 r., „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 1.
 • Haładyj Anna, Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym - doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 19-20 X 2006, „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 1.
 • Haładyj Anna, Sustainability - Legal and Socio-Economic Challenges. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 14 marca 2018 r., „Studia Prawnicze KUL” 2018, nr 2.
 • Hałasa Michał, Polskie i ukraińskie prawo spółek. Międzynarodowe sympozjum naukowe, Lublin, 1-3 lipca 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 2.
 • Hałasa Michał, System rejestracji przedsiębiorców w Polsce na tle prawnoporównawczym - doświadczenia i perspektywy. Konferencja naukowa, Lublin, 19 kwietnia 2012 r., „"Studia Prawnicze KUL"” 2012, nr 4.
 • Hodór Kinga, Report of the Scientific Conference on "Future of the Immigration and Asylum Policy of the European Union" Lublin, 11 march 2016, „Rewiew of Comparative Law” 2016, vol. 24/1.
 • Hryszan Katarzyna, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej”. Lublin, 14 marca 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 3.
 • Hunkiewicz Cezary, Niewiadomy Anna, Międzynarodowa Konferencja „Studia nad wiedzą: Tworzenie iluzji społecznych – wiedza w sferze publicznej”. Lublin, 1-2 grudnia 2011, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.
 • II Sympozjum Kazimierskie, „Vox Patrum” 1993-1995, z. 24-29.
 • II Sympozjum o symbolu apostolskim na KUL-u, „Vox Patrum” 1993-1995, z. 24-29.
 • III Spotkanie Kazimierskie, „Vox Patrum” 1997, z. 32-33.
 • [Informacja o II Seminarium Kazimierskim z Prawa Rzymskiego], „Vox Patrum” 2009, t. 53-54.
 • [Informacja o konferencji], „Vox Patrum” 2002, t. 42-43.
 • [Informacja o konferencji], „Vox Patrum” 2002, t. 42-43.
 • [Informacja o konferencji 2007 r.], „Vox Patrum” 2006, t. 50-51.
 • [Informacja o konferencji 2007 r.], „Vox Patrum” 2006, t. 50-51.
 • [Informacja o konferencji bizantynistycznej 2012 r.], „Vox Patrum” 2012, t. 58.
 • [Informacja o konferencji "Kapłaństwo w nauce Ojców Kościoła"], „Vox Patrum” 1989, z. 17.
 • [Informacja o konferencji "Kara śmierci w starożytnym państwie rzymskim"], „Vox Patrum” 1993-1995, z. 24-29.
 • [Informacja o konferencji z okazji 70. rocznicy urodzin ks. Remigiusza Popowskiego SDB], „Vox Patrum” 2005, t. 48.
 • [Informacja o sympozjum i wręczeniu księgi pamiątkowej ks. Franciszkowi Drączkowskiemu], „Vox Patrum” 2011, t. 56.
 • [Informacja o Sympozjum Kazimierskim], „Vox Patrum” 1998, z. 34-35.
 • [Informacja o Sympozjum Kazimierskim], „Vox Patrum” 1999, z. 36-37.
 • [Informacja o Sympozjum Kazimierskim], „Vox Patrum” 2006, t. 50-51.
 • Informacja o sympozjum na temat "Biblia a literatura", „Vox Patrum” 1981.
 • [Informacja o sympozjum prawa karnego 2004 r.], „Vox Patrum” 2003, t. 44-45.
 • [Informacja o VII Kongresie TReologów Polskich], „Vox Patrum” 2002, t. 42-43.
 • Iskra Justyna, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Psychologia czasu: teoretyczne inspiracje − doświadczanie − temporalne kompetencje − podejścia badawcze”. Lublin, 20-21 września 2004 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2005, t. 8, nr 1.
 • Iwan Ryszard, Report on the Symposium Social Thought in Stefan Cardinal Wyszyński, Primate of Poland, „Roczniki Nauk Społecznych” 1982, t. 10.
 • Iwaszkiewicz-Wronikowska Bożena, Męczennicy w świecie późnego antyku (VI sympozjum Kazimierskie, Kazimierz nad Wisłą, 5-6 V 2003), „Vox Patrum” 2003, t. 44-45.
 • Iwaszkiewicz-Wronikowska Bożena, Topografia świata wczesnochrześcijańskiego w pracach polskich badaczy (Kazimierz n. Wisłą, 3-4 X 1998 r.), „Vox Patrum” 1998, z. 34-35.
 • IX Sympozjum Kazimierskie, „Vox Patrum” 2006, t. 50-51.
 • Jabłońska Iwona, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Perły polskiej myśli edukacyjnej. Nowe źródła do poznania myśli i dzieła Edmunda Bojanowskiego”. Lublin, 10 marca 2017 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 1.
 • Janicka Anna, Kościół - Polska - Europa, „Prawo - Administracja - Kościół” 2000, nr 4.
 • Janicka Anna, Wykład prof. Dietera Schenka pt. Poczta Polska w Gdańsku - historia pewnego morderstwa sądowego, „Prawo - Administracja - Kościół” 2001, nr 4.
 • Jaskuła LIdia K., Sprawozdanie z konferencji naukowej "Standardy wykonywania władzy publicznej", Stalowa Wola, 26 listopada 2007 r., „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2008, nr 1.
 • Jasnos Andrzej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktualność przekazu źródeł i myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego dla współczesnej edukacji”. Gostyń–Grabonóg, 1 kwietnia 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr specjalny.
 • Jasnos Andrzej, VI Dębicka Debata o Wychowaniu „Czas rodzinny – dar i zadanie”. Dębica, 21 kwietnia 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 1.
 • Jaszcz Adam, Non nova sed nove - codex iuris canonici 1917 w setną rocznicę promulgacji. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 18 października 2017 r., „Studia Prawnicze KUL” 2018, nr 1.
 • Jaszczewska Sylwia, Sprawozdanie z IV Dni Pedagogicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Lublin, 12 kwietnia 2007 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2008, t. 36, z. 2.
 • Jaśkiewicz Grzegorz, Tajemnica Wcielenia w nauce Ojców Kościoła (Lublin KUL, 27-28 XI 2000), „Vox Patrum” 2000, z. 38-39. UWAGI
  [materiały - "Vox Patrum" 20(2000), t. 38-39]
 • Jeziorański Marek, Konferencja Jubileuszowa Instytutu Pedagogiki KUL „Pedagogika adekwatna na gruncie wielkiej tradycji”. Lublin, 17-19 października 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Jędrejek Grzegorz, Międzynarodowa konferencja zorganizowana 11 maja 2000 r. przez Katedrę Prawa Sakramentów Świętych z okazji wręczenia prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM Księgi pamiątkowej Plenitudo legis dilectio, „Prawo - Administracja - Kościół” 2000, nr 2-3.
 • Jędrzejczyk Michał, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Finansowej "Finansowanie i opodatkowanie rolnictwa. Potrzeba i kierunki zmian", Nałęczów, 19-21 październik 2016 roku, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2016, nr 4.
 • Jóźwiak Stanisław, "Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce". Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Rzymskiego, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 9-12 maja 04 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2005, t. XV, nr 1.
 • Jurek Krzysztof, Sprawozdanie z konferencji "Tożsamość w wielokulturowym kontekście" (Warszawa, 7-8 listopada 2011 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 1.
 • Kaczmarkowski Michał, Spotkanie tłumaczy pism św. Augustyna, „Vox Patrum” 1988, z. 14.
 • Kajmowicz Katarzyna, "Efektywna ochrona sądowa - rzymskie korzenie i instytucje współczesne". VIII Polsko-hiszpańska Konferencja Europejskiej Tradycji Prawnej, Lublin, 2 czerwca 2017 r., „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 3.
 • Kania Janusz, Zjazd kierowników muzeów kościelnych odbyty w Lublinie 18-19 IX 1986, w trzydziestym roku działalności Ośrodka ABMK, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1987, t. 54.
 • Kapłaństwo w starożytności chrześcijańskiej, „Vox Patrum” 1993-1995, z. 24-29.
 • Karp Sabina, Kędracka Malwina, VII Ogólnopolska konferencja naukowa "Kodeks prawa kanonicznego w badanich młodych naukowców", „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2018, t. 13, nr 15(1).
 • Kaucha Krzysztof, Sprawozdanie z konferencji "Nauka wobec zjawisk paranormalnych", „Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii” 2010, t. 2(57).
 • Kisała Magdalena, Sprawozdanie z Konferencji naukowej "Planowanie strategiczne i przestrzenne", „Prawo - Administracja - Kościół” 2005, nr 4.
 • Klebaniuk Jarosław, III Ogólnopolska Konferencja Psychologii Narracyjnej „Człowiek – jedna czy wiele narracji?”. Święta Katarzyna, 11-14 września 2003 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2004, t. 7, nr 2.
 • Klimek Monika, Konferencja Naukowa „Formy wspierania rodziny – teoria i praktyka”. Lublin, 1 grudnia 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 4.
 • Kochanek Piotr, Antyczna i bizantyńska sztuka kulinarna (Lublin, KUL i UMCS, 9 XI 2012), „Vox Patrum” 2013, R. 33, t. 59.
 • Kochanek Piotr, III Ogólnopolska Konferencja Bizantynistyczna z cyklu wybrane aspekty kultury bizantyniskiej, pt. "Doktryny geopolityczne i ideologie władzy w Cesarstwie Bizantyńskim oraz ich oddziaływanie na Bałkany" (Lublin, 26-27 XI 2015), „Vox Patrum” 2016, t. 66.
 • Kochanek Piotr, IV Ogólnopolska Konferencja Bizantynistyczna z cyklu "Wybrane aspekty kultury bizantyńskiej", pt. "Słowo i obraz w kulturze bizantyńskie" (Lublin, 16-17 XI 2017), „Vox Patrum” 2018, t. 70.
 • Kochanek Piotr, Komisja bizantynologiczna KNoKA PAN w Lublinie (Lublin, KUL, 29 V 2010), „Vox Patrum” 2011, t. 56.
 • Kochanek Piotr, Międzynarodowa Konferencja Bizantynistyczna "Patriarchaty Wschodu w starożytności" (Lublin, 18 XI 2011), „Vox Patrum” 2011, t. 56.
 • Kochanek Piotr, Muzyka w Bizancjum: "Kanon Paschalny" Jana Damasceńskiego (Sympozjum bizantynistyczno-patrystyczne połączone z koncertem muzyki bizantyńskiej, Lublin, 17 V 2012), „Vox Patrum” 2012, t. 58.
 • Kochanek Piotr, Ogólnopolska Konferencja Starożytnicza "Siła i bezsilność władzy, zbiorowości i jednostki w świecie grecko-rzymskim i bizantyńskim" (Lublin - Dąbrowica, KUL - UMCS, 18-19 V 2017), „Vox Patrum” 2017, t. 68.
 • Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL w 2003/2004, „Vox Patrum” 2002, t. 42-43.
 • Kongres CIHEC na KUL-u, „Vox Patrum” 1993-1995, z. 24-29.
 • Kongres Teologów Polskich, „Vox Patrum” 1983, z. 4. UWAGI
  [Teksty wystąpień - "Vox Patrum" 1983, z. 4]
 • KOngres Teologów Polskich w Lublinie, „Vox Patrum” 1989, z. 16.
 • Kornas-Biela Dorota, International Interdisciplinary Congress „Conflict, Dialogue and Culture of Unity”. Lublin, 3-4 czerwca 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Kornas-Biela Dorota, Krupa Renata, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Miłość, małżeństwo, rodzina jako wyzwanie pedagogiczne w czasach seksualizacji młodzieży”. Lublin, 8 kwietnia 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 3.
 • Kos Piotr, Sprawozdanie z II Dni Pedagogicznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Roczniki Nauk Społecznych” 2006, t. 34, z. 2.
 • Kosińska Anna, Conference Report: "10 Years of Polish Migration Policy in the European Union", „Rewiew of Comparative Law” 2014, vol. 19.
 • Kosińska Anna Magdalena, Wpływ acquis communautiare i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. 10 lat Polski w Unii Europejskiej i 15 lat acquis Schengen w prawie UE, „Studia Prawnicze KUL” 2014, nr 2.
 • Kostrubiec Beata, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji psychologicznej „Rysunek projekcyjny w badaniach psychologicznych”. Lublin. 10 maja 2002 r., „Roczniki Psychologiczne” 2002, t. 5.
 • Kosznik Karina, Kwapis Krzysztof, Sprawozdanie z XIII konferencji Aktualia 2006, „Roczniki Psychologiczne” 2007, t. 10, nr 1.
 • Kowalski Grzegorz, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Kościół - Państwo - Polityka - Etyka", „Prawo - Administracja - Kościół” 2004, nr 3.
 • Kowalski Grzegorz, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Strefa Schengen, Europa bez granic czy nowa żelazna kurtyna?", Tomaszów Lubelski, 16 grudnia 2008 r., „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2009, nr 1.
 • Kozak Iryna, The Rule of L:aw around the World. Seminarium naukowe połączone z promocją książki, Lublin, 8 grudnia 2012 r., „"Studia Prawnicze KUL"” 2013, nr 1.
 • Kozińska Anna Maria, Sobieraj Kamila, Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Kazimierz Dolny, 19-22 września 2010 r., „Studia Prawnicze KUL” 2010, nr 4.
 • Krakowiak Łukasz, Konferencja Naukowa „O tym się nie mówi...” zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących „Surdus Loquens”. Lublin, 8-9 maja 2015 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 3.
 • Kręcisz-Plis Elżbieta, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Warsztatowa „Sztuka dla wszystkich: Zanim niewidome dziecko zostanie dorosłym odbiorcą sztuki”. Lublin, 28-29 maja 2015 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 3.
 • Kręcisz-Plis Elżbieta, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kotwice Kariery – kompleksowe wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich potencjału”. Lublin, 17 czerwca 2015 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 3.
 • Krukowski Józef, Kościół i państwo w świecie współczesnym, „Roczniki Nauk Prawnych” 1993, t. III.
 • Krukowski Józef, Sympozjum na temat projektu Konstytucji RP, „Roczniki Nauk Prawnych” 1997, t. VII.
 • Krukowski Józef, VIII Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego, „Roczniki Nauk Prawnych” 1994, t. IV.
 • Kruszewska-Gagoś Małgorzata, Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Materialnego Pogranicza. Konferencja międzynarodowa, Lublin, 6-8 września 2010 r., „Studia Prawnicze KUL” 2010, nr 4.
 • Krzewska Elżbieta, V Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Oblicza patriotyzmu w biografiach”. Lublin, 21-22 kwietnia 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 4.
 • Krzysztofik Edyta, Report on the Scientific Conference on "Comparative Study of three Waves of Polish Emigration: After World War II, in the Period of the Solidarity Movement and after Polish Accession to the European Union" Lublin, 27th Octobber 2015, „Rewiew of Comparative Law” 2015, vol. 23/4.
 • Krzyżanowski Piotr, Prawne i społeczne aspekty migracji. Ogólnopolska konferencja naukowa, Lublin, 3 grudnia 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 2.
 • Kucia-Guściora Beata, Central and Eastern Europe tax experiences and problems in the context of European integration. Międzynarodowa konferencja nsaukowa, Lublin, 19-20 listopada 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 2.
 • Kuć Małgorzata, Kara jako środek odwetu i wychowania, „Prawo - Administracja - Kościół” 2003, nr 3.
 • Kuć Małgorzata, Konferencja: "Psychologia w prawie karnym", „Prawo - Administracja - Kościół” 2001, nr 1.
 • Kuć Małgorzata, Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji, „Prawo - Administracja - Kościół” 2005, nr 1-2.
 • Kuć Małgorzata, Sprawozdanie z sympozjum "Autorytet i godność służb penitencjarnych a skuteczność metod resocjalizacji", „Prawo - Administracja - Kościół” 2004, nr 3.
 • Kujawa Małgorzata, "Kultura grup marginalnych i mniejszościowych". Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, „Roczniki Nauk Społecznych” 2003, t. 31, z. 1.
 • Kułak-Krzysiak Katarzyna, Current Health Issues in Central and Eastern Europe. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 3 czerwca 2016 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 4.
 • Kwarciana Kamila, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej Polska - Słowacja - Ukraina", Lublin, 15-17 września 2016 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2017, t. XXVII, nr 1.
 • Kwarciana Kamila, Międzynarodowa konferencja naukowa "Stefan Wyszyński Prymas Tysiaclecia - absolwent KUL... kandydat na ołtarze", „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2017, t. 12, nr 14(1).
 • Kwarciana Kamila, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia - absolwent KUL ... kandydat na ołtarze", Lublin, 10 grudnia 2016 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2017, t. XXVII, nr 2.
 • Kwiatkowski Damian, Kulturowy wymiar integracji europejskiej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 9-10 listopada 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 2.
 • Kwiatkowski Damian, Respond Ewa, Relacje polityczne między Polską i Ukrainą. Doświadczenia i perspektywy oraz Wyzwania społeczno-gospodarcze Ukrainy przed przystąpieniem do Unii Europejskiej. Polsko-ukraińskie Konferencje Naukowe zorganizowane pod patronatem Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku, Lublin, 14-15 maja 2014 r., „Studia Prawnicze KUL” 2015, nr 1.
 • Lachowicz Jerzy, Miejsca święte w epoce późnego antyku (VII Sympozjum Kazimierskie, Kazimierz Dolny, 7-9 X 2004), „Vox Patrum” 2004, t. 46-47.
 • Lachowicz Jerzy, Papiestwo w starożytności chrześcijańskiej (Lublin, KUL, 25-26 XI 2002), „Vox Patrum” 2004, t. 46-47. UWAGI
  [materiały - "Vox Patrum" 24(2004), t. 46-47]
 • Lachowicz Jerzy, Świeccy w Kościele starożytnym, „Vox Patrum” 2001, t. 40-41. UWAGI
  [materiały - "Vox Patrum" 22(2002), t. 42-43]
 • Lachowicz Jerzy, Udział Sekcji Patrystycznej w VII Kongresie Polskich Teologów Polskich (Lublin, KUL, 13 IX 2004), „Vox Patrum” 2004, t. 46-47.
 • Ledworuch Dominika, XV Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców „W trosce o kształt polskiej edukacji. Jakiej reformy potrzeba szkole?”. Lublin, 12 marca 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 2.
 • Lendzion Anna, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju". Lublin, 4-6 kwietnia 2011 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2012, t. 4(40). UWAGI
  [jubileusz s. 140]
 • Leraczyk Izabela, Gaius noster. Polskie studia nad "Instytucjami" Gaiusa w latach 1816-2016. Ogólnopolska konferencja naukowa, Lublin, 17-18 października 2016 r., „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 1.
 • Leśniak Magdalena, Mulawa Emilia, Konferencja Naukowa „Formy wspierania rodziny – teoria i praktyka”. Lublin, 15 marca 2016 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 1.
 • Leśniak Magdalena, Mulawa Emilia, Konferencja Naukowa: „Badania narracyjne w pedagogice − przedmiot i metody analiz”. Lublin, 16 grudnia 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 4.
 • Lewandowski Paweł, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców", Lublin, 6 czerwca 2015, „Roczniki Nauk Prawnych” 2015, t. XXV, nr 3.
 • Lewandowski Paweł, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo" z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego, Lublin, 27 stycznia 2015 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2015, t. XXV, nr 1.
 • Lewicka Mariola, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Technologie informatyczne w sądowmnictwie. Doświadczenia i perspektywy", Lublin, 19 listopada 2011, „Roczniki Nauk Prawnych” 2012, t. XXII, nr 1.
 • Lewicka Mariola, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Życie i działalność profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Romana Longchamps de Berier i Zdzisława Papierkowskiego" oraz spotkania opłatkowego Stowarzyszenia. Lublin, 14 stycznia 2012 roku", „Biuletyn Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2012, R. 7, nr 9.
 • Lewicka Mariola, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat "Życie i działalność profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Romana Longchamps de Bérier i Zdzisława Papierkowskiego" oraz ze spotkania opłatkowego Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Lublin, 14 stycznia 2012 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2012, t. XXII, nr 3.
 • Linca-Ćwikła Agnieszka, Sprawozdanie z XXVIII Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Instytutów i Wydziałów Pedagogiki Uniwersytetów Katolickich (ACISE − L'association catholique internationale des institutions de sciences de l'éducation): Sprawiedliwość i miłosierdzie w edukacji i we współczesnej szkole, „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 1.
 • Lipska Marzena, Międzynarodowa Konferencja Historyków Prawa zorganizowana w dniach 17-18 czerwca 1999 r. przez Katedrę Historii Państwa i Prawa, „Prawo - Administracja - Kościół” 2000, nr 1.
 • Lis Artur, Konferencja naukowa: "Roman Longchamps de Berier (1883-1941). Profesor lwowski i lubelski" (Stalowa Wola, 24 luty 2012 rok), „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2011, nr 4.
 • Lis Artur, Ogólnopolska konferencja naukowa "Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości: Kultura i Tożsamość", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Lublin, 10.12.2018 r.), „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2018, nr 4.
 • Lis Artur, Rogowski Paweł, "Gloria victis" - 150. rocznica powstania styczniowego. Sprawozdanie z sympozjum naukowego (Stalowa Wola, 7 marca 2013 r.), „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2013, nr 1.
 • Lis Artur, Sesja naukowa "Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej", „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2011, nr 2.
 • Lis Artur, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej", Stalowa Wola, 14 marca 2010 r., „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2010, nr 3.
 • Lis Artur, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Rozwój konstytucyjnej państwowości w Polsce - przeszłość i teraźniejszość (Stalowa Wola, 27 kwietnia 2012 r.), „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2012, nr 1.
 • Lis Artur, VIII Międzynarodowe Sympozjum z prawa kanonizacyjnego "Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej", połączone z wręczeniem Księgi Jubileuszowej "Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism" Księdzu Profesorowi Henrykowi Misztalowi, Lublin, 23 listopada 2009 r., „Studia Prawnicze KUL” 2010, nr 1.
 • Longosz Stanisław, Jan Paweł II a antyk chrześcijański (Lublin, KUL, 28-29 XI 2006), „Vox Patrum” 2006, t. 50-51. UWAGI
  [materiały - "Vox Patrum" 27(2007), t. 50-51]
 • Longosz Stanisław, Kongres Teologów Polskich, „Vox Patrum” 1982, styczeń-czerwiec.
 • Longosz Stanisław, Symbol apostolski w nauce i sztuce Kościoła starożytnego, „Vox Patrum” 1991-1992, z. 20-23.
 • Longosz Stanisław, Sympozjum ambrozjańskie w KUL (Lublin, 25-26 XI 1997), „Vox Patrum” 1997, z. 32-33.
 • Longosz Stanisław, Sympozjum ambrozjańskie w KUL (Lublin, 25-26 XI 1997), „Vox Patrum” 1997, z. 32-33.
 • Łuczak Aleksandra, Mikrut Małgorzata, Stefan Kard. Wyszyński. Kościół. Naród. Państwo, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2002, R. 20, nr 67.
 • Łukasik-Turecka Agnieszka, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu RP w 2015 roku na Lubelszczyźnie". 3 listopada 2015 roku na KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 1.
 • Łukasik-Turecka Agnieszka, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2014 roku. Kampania wyborcza na Lubelszczyźnie – przebieg, narzędzia komunikowania politycznego, wyniki”, Lublin, 28 maja 2014, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 3.
 • Łusiak Piotr, Miszczak Katarzyna, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Z dziejów bankowości - w setną rocznicę powstania Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej", Lublin 24 kwietnia 2017 r., „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 2.
 • Magier Piotr, Sprawozdanie z konferencji naukowej: „Antropologia i antropologiczne podstawy w pedagogice ogólnej”. Lublin–Dąbrowica, 11-14 czerwca 2007 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2008, t. 36, z. 2.
 • Majeran Roman, Byt czy dobro? Metamorfozy neoplatonizmu (Lublin, KUL, 7-10 X 2003), „Vox Patrum” 2003, t. 44-45.
 • Malinowska Miłosława, 70-lecie wprowadzenia jednolitej rejestracji stanu cywilnego w Polsce. Konferencja, Lublin, 7 października 2016 r., „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 1.
 • Malinowska Miłosława, Rejestracja stanu cywilnego w nowej rzeczywistości informatycznej i prawnej. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 10 listopada 2017 r., „Studia Prawnicze KUL” 2018, nr 1.
 • Malinowski Andrzej, Kolokwium patrystyczno-archeologiczne ww Lublinie, „Vox Patrum” 1981.
 • Malinowski Andrzej, Sympozjum bazyliańskie w Lublinie, „Vox Patrum” 1982, lipiec-grudzień.
 • Mania Kamil, Aktualne problemy prawa socjalnego. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 13 maja 2016 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 3.
 • Mania Kamil, Bezpieczeństwo prawne z perspektywy prawa administracyjnego. Ogólnopolska konferencja naukowa, Lublin, 7 kwietnia 2016 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 3.
 • Mania Kamil, Bodźce prawno-finansowe w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zachęty i utrudnienia. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 8 maja 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 1.
 • Mania Kamil, Nadzór i kontrola w administracji samorządowej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 20 kwietnia 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 1.
 • Marczewski Marek, Rodzina w Kościele starożytnym, „Vox Patrum” 1983, z. 5.
 • Markiewicz Anna, Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej "Społeczna odpowiedzialność gospodarki" (Lublin, 15–16 października 2012 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.
 • Materniak Magdalena, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich (Lublin, 12-13 listopada 2014 r.), „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2015, nr 2.
 • Maziarczuk Sylwia, Międzynarodowe sympozjum pt. "Święty pośród Świętych. Przed kanonizacją Jana Pawła II", Lublin, 2 kwietnia 2014 r., „Roczniki Nauk Prawnych” 2014, t. XXIV, nr 3.
 • Maziarczuk Sylwia, Sprawozdanie z konferencji naukowej "30-lecia reaktywacji kierunku prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim". Lublin, 22 maja 2013 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2013, t. 8, nr 10.
 • Maziarczuk Sylwia, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Drogi kariery prawniczej absolwentów Wydziału Prawa KUL". Lublin, 10 listopada 2012 r., „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2013, t. 8, nr 10.
 • Mazurkiewicz Ryszard, Arcybiskup Jan Łaski jako prymas Polski i mąż stanu. Sesja naukowa, Majdan Sopocki, 7 XII 2006, „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 1.
 • Mełgieś Katarzyna, Current Health Law Issues in Central and Eastern Europe (Lublin, 3 June 2016, Conference Report), „Rewiew of Comparative Law” 2016, vol. 26-27/3-4.
 • Michna Maria, Zawadzka Aneta, Cykliczne spotkania „Uczę się Ciebie Nauczycielu”. Lublin, rok akademicki 2013/14, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 2.
 • Miernik Bożena, Konferencja Naukowa „Zrozumieć FAS. Płodowy Zespół Alkoholowy – stereotypy, dylematy, wyzwania”. Lublin, 20 kwietnia 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 3.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla uczczenia Jubileuszu 70-lecia urodzin Ks. Profesora Augustyna Eckmanna, „Vox Patrum” 2011, t. 56.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa "Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo" z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2015, t. 10, nr 12(1).
 • Międzynarodowa konferencja o neoplatonizmie w KUL 2003, „Vox Patrum” 2002, t. 42-43.
 • Międzynarodowa Konferencja Patrystyczna w KUL: "Między "religio licita" a "religio regalis". Kościół i teologia czasu przemian (w 1700. rocznicę "edyktu mediolańskiego")", „Vox Patrum” 2012, t. 58.
 • Międzynarodowe sympozjum ambrozjańskie w KUL, „Vox Patrum” 1996, z. 30-31.
 • Międzynarodowe sympozjum o neoplatonizmie w 2003 roku w Lublinie, „Vox Patrum” 1999, z. 36-37.
 • Międzynarodowy Kongres o neoplatonizmie w KUL 2003, „Vox Patrum” 2001, t. 40-41.
 • Mikołajczuk Krzysztof, Wykład prof. dra hab. Cyrila Vasila SJ na temat: "Patriarchaty w ustroju hierarchicznym Kościoła katolickiego", „Prawo - Administracja - Kościół” 2003, nr 4.
 • Mikos Daria, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Stefan Kardynał Wyszyński - nauczyciel praw Bożych", Lublin, 13 stycznia 2018 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2018, t. XXVIII, nr 1.
 • Mirosław Karolina, III Uniwersyteckie Seminarium Pedagogiki Społecznej: „Nauki społeczne wobec współczesnych wyzwań”. Lublin, 12 maja 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 4.
 • Miszczuk Emilia, Wołk Agnieszka, Układ z Schengen, szanse i zagrożenia dla transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy. Konferencja międzynarodowa, Lublin, 28 II-1 III 2007, „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 2-3.
 • Misztal Henryk, Sympozjum z prawa kanonizacyjnego na KUL (w 20 roku pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II), „Roczniki Nauk Prawnych” 1998, t. VIII.
 • Misztal-Konecka Joanna, Salus Rei Publicae lex, Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu, „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 2-3.
 • Misztal-Konecka Joanna, Tylec Grzegorz, Prawo a informacja. IV Konferencja naukowa z cyklu "Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości", Lublin, 12 kwietnia 2011 r., „Studia Prawnicze KUL” 2011, nr 3-4.
 • Misztal-Konecka Joanna, Zaprzaluk Agata, Środki prawne kreowania wizerunku sądów w społeczeństwie. Konferencja naukowa, Lublin, 4 grudnia 2012 r., „Studia Prawnicze KUL” 2013, nr 4.
 • Miziński Artur G., Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Unitas in veritate" z uroczystą prezentacją polskiego przekładu Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, „Prawo - Administracja - Kościół” 2002, nr 1.
 • Morska Agnieszka, Wach Tomasz, Seminarium Metodyczne „Niepełnosprawność, penalizacja i penitencja – w izolacji więziennej”. Lublin, 20 czerwca 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Motyka Krzysztof, "The Days of Human Rights" at the Catholic University of Lublin, „The Rewiew of Comparative Law” 1988, vol. 2.
 • Mrugała Katarzyna, VIII Tydzień Prawników w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Prawo - Administracja - Kościół” 2000, nr 2-3.
 • Münnich Monika, Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Opodatkowanie działalności gospodarczej. IX Ogólnopolska konferencja naukowa, Nałęczów, 5-6 czerwca 2017 r., „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 3.
 • Münnich Monika, Zdunek Adam, Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Fiskalne i pozafiskalne granice opodatkowania. X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 4-5 czerwca 2018 r., „Studia Prawnicze KUL” 2018, nr 4.
 • Nagórny Janusz, Kongres Teologów Europy Środkowo-Wschodniej, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1991, R. 9, nr 27 (dodatek).
 • Obchody 1600 rocznicy śmierci św. Ambrożego na KUL-u, „Vox Patrum” 1993-1995, z. 24-29.
 • Ochwat Patryk, Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia instytucji rzecznika konsumentów "Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania", Lublin, 13-14 marca 2014 r., „Roczniki Nauk Prawnych” 2014, t. XXIV, nr 2.
 • Ochwat Patryk, Reports of thee 2nd International Scientific Conference on "Sales in Consumer Trade" Lublin, 14-15 May 2015, „Rewiew of Comparative Law” 2015, vol. 21/2.
 • Ogolnopolska Konferencja Naukowa "Auctoritatis in iudicium" oraz uroczyste odnowienie doktoratów, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2015, t. 10, nr 12(2).
 • Ogólnopolskie sympozjum o świętym Augustynie, „Vox Patrum” 1985, z. 8-9.
 • Ogólnopolskie Sympozjum w KUL na temat: "Stosunek do ludzi starszych w starożytności klasycznej i chrześcijańskiej", „Vox Patrum” 2009, t. 53-54.
 • Okrutna Ewelina, Zagrodnik Dorota, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Potrzeby, szanse i bariery rozwoju naukowego doktorantów”. Lublin, 20 czerwca 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 4. UWAGI
  [Koło Naukowe Doktorantów Pedagogiki KUL - 105]
 • Oleś Maria, Sprawozdanie z konferencji „Aktualia 2001”, „Roczniki Psychologiczne” 2001, t. 4.
 • Ordon Marta, Ochrona dziecka w prawie publicznym. Konferencja naukowa, Tomaszów Lubelski, 25 V 2007, „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 4.
 • Ordon Marta, Ogólnopolskie sympozjum - "Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego", „Prawo - Administracja - Kościół” 2003, nr 1.
 • Ordon Marta, Pozyskiwanie środków na działalność instytucji kościelnych. Konferencja naukowa, Lublin, 10 VI 2008 r., „Studia Prawnicze KUL” 2008, nr 4.
 • Ordon Marta, Sprawozdanie z ogónopolskiego Sympozjum "Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej", „Prawo - Administracja - Kościół” 2004, nr 4.
 • Orzeszyna Krzysztof, IV Międzynarodowa Konferencja "Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowowschodniej w perspektywie integracji europejskiej" zorganizowana pod patronatem Prymasa Polski z okazji 10. rocznicy podpisania Konkordatu między Stolicą Apostolską i Polską, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1-2 września 2003 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2004, t. XIV, z. 2.
 • Orzeszyna Krzysztof, Sympozjum na temat "Ocena projektu Konstytucji RP Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego" (19 XII 1995 r.), „Roczniki Nauk Prawnych” 1996, t. VI.
 • Ostaszewski Kazimierz, Życie i twórczość profesora Ignacego Czumy (1891-1963). Konferencja Naukowa, Lublin, 29 X 2007, „Studia Prawnicze KUL” 2008, nr 1.
 • Pal Renata Maria, Studium porównawcze trzech fal polskiej emigracji: po II wojnie światowej, okresu solidarnościowego i po akcesji do Unii Europejskiej. Konferencja Naukowa, Lublin, 27 października 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 2.
 • Pałubska Maria R., Terroryzm wczoraj i dziś. W 10. rocznicę zamachów w Madrycie z 11 marca 2004 roku. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 21 marca 2014 r., „Studia Prawnicze KUL” 2014, nr 3.
 • Pałubska Maria Regina, Sprawozdanie z sympozjum: Społeczno-moralna potrzeba bezpieczeństwa i porządku publicznego, „Prawo - Administracja - Kościół” 2006, nr 4.
 • Parchomiuk Jerzy, Służąc dobru wspólnemu. Ogólnopolska konferencja naukowa, Lublin, 15 listopada 2014 r., „Studia Prawnicze KUL” 2014, nr 4.
 • Parol Agnieszka, 10 lat Agencji FRONTEX w strefie Schengen. Konferencja Naukowa, Lublin, 22 kwietnia 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2015, nr 2.
 • Parol Agnieszka, 60 lat obowiązywania Ustawy Zasadniczej Niemiec. Doświadczenia i perspektywy. Konferencja Międzynarodowa, Lublin, 12 V 2009, „Studia Prawnicze KUL” 2009, nr 4.
 • Parol Agnieszka, Aktualne problemy kontroli konstytucyjności prawa. Konferencja naukowa, Lublin, 12 listopada 2010 r., „Studia Prawnicze KUL” 2011, nr 3-4.
 • Parol Agnieszka, Zanikające granice. Transgraniczny przepływ osób w Unii Europejskiej z perspektywy Polski i Lublina. Konferencja naukowa, Lublin, 15 listopada 2012 r., „"Studia Prawnicze KUL"” 2013, nr 1.
 • Parzyszek Magdalena, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla doktorantów i studentów z cyklu: Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej na temat: „Wywiad w procesie poznania naukowego i w praktyce pedagogicznej”. Lublin, 12 grudnia 2017, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 3.
 • Parzyszek Magdalena, Konferencja Naukowa „Rodzina w sytuacji straty bliskiej osoby”. Lublin, 15 marca 2016 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 1.
 • Parzyszek Magdalena, Konferencja "Status pedagogiki rodziny" odbywającej się podczas Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej. Lublin, 20 listopada 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.
 • Parzyszek Magdalena, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z pomocą człowiekowi…” w pierwszą rocznicę śmierci śp. Profesor Teresy Kukołowicz. Lublin, 27 lutego 2015 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 1.
 • Parzyszek Magdalena, Ogólnopolskie sympozjum naukowe "Ekologia rodziny w ujęciu Profesora Włodzimierza Fijałkowskiego". Lublin, 21 marca 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.
 • Pawliszak Piotr, Sprawozdanie z konferencji „Pomiędzy etyką a polityką. 80 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1918-1998”, „Roczniki Nauk Społecznych” 1999, t. 27, z. 1.
 • Pawliszak Piotr, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji "Symbols, Powers and Politics", „Roczniki Nauk Społecznych” 2002, t. 30, z. 1.
 • Peciakowski Tomasz, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji "Rola społeczeństwa obywatelskiego. Sfera publiczna jako pozainstytucjonalna przestrzeń artykulacji interesów społeczeństwa obywatelskiego", 29-30 marca 2011 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, „Roczniki Nauk Społecznych” 2011, t. 3(39), z. 1.
 • Pietruszka Lidia, I Uniwersyteckie Seminarium Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej "Pedagogika penitencjarna wobec zadań społecznych". Lublin, 15 maja 2012, „Roczniki Pedagogiczne” 2012, t. 4(40), nr 4.
 • Pietruszka Lidia, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z serii Człowiek a aktywność kulturowo-społeczna i opiekuńczo-wychowawcza na temat: „Podmiotowość w opiece – między ideą a rzeczywistością”. Lublin, 17 kwietnia 2018, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 4.
 • Piskorska Beata, „Dziesięć lat polski w Unii Europejskiej – nowe otwarcie”, Warszawa, 5-6 czerwca 2014 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2014, t. 6(42), z. 3.
 • Piskorska Beata, Konferencja „«Nowa zimna wojna?»” Niemcy, Rosja i Unia Europejska w poszukiwaniu pokoju”, Lublin, 1 czerwca 2015, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 3.
 • Piskorska Beata, Seminarium naukowe „Europejskie doświadczenia z demokracją i gospodarką rynkową – przykład Ukrainy”, Lublin, 27 kwietnia 2015, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 3.
 • Piskorska Beata, Sprawozdanie z konferencji ekspercko-naukowej "Kryzys uchodźczy - konsekwencje dla przyszłości Unii Europejskiej, Niemiec i Polski". (Lublin, 6 czerwca 2016 roku), „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 3.
 • Piskorska Beata, Sprawozdanie z konferencji ekspercko-naukowej „System bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku” (Lublin, 26 listopada 2015 roku), „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 3.
 • Piskorska Beata, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nowy plan na Europę – co przyniesie rok 2018?”. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 23 stycznia 2018 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2018, t. 10(46), z. 3.
 • Piskorska Beata, „Współpraca transatlantycka. Aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe”. Lublin, 7 czerwca 2013 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, t. 5(41), z. 3.
 • Pławecki Antoni, Chrześcijanie a życie publiczne w Cesarstwie Rzymskim w III i IV w., „Vox Patrum” 1985, z. 8-9.
 • Potrzeszcz Jadwiga, Antoni Kość jako filozof prawa. Ogólnopolska Konferencja Naukowa połączona z prezentacją Księgi Abiit, non obit, poświęconej pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Lublin, 22 marca 2013 r., „"Studia Prawnicze KUL"” 2013, nr 3.
 • Potrzeszcz Jadwiga, Czesław Martyniak - życie i dzieło. W hołdzie w 70. rocznicę śmierci Profesora. Konferencja naukowa, Tomaszów Lubelski, 10 grudnia 2009 r., „Studia Prawnicze KUL” 2010, nr 1.
 • Potrzeszcz Jadwiga, Wykładnia prawa - aspekty teoretyczne i praktyczne. II Międzyuczelniane Warsztaty Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka, Lublin, 6 maja 2014 r., „Studia Prawnicze KUL” 2014, nr 3.
 • Pożarowszczyk Jacek, "Hiszpańskie" konferencje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku 2007, „Ibidem” 2008, t. 5.
 • Precz Izabela, Migranci w procesie integracji - doświadczenia i rekomendacje. Konferencja naukowa, Lublin, 17 listopada 2010 r., „Studia Prawnicze KUL” 2011, nr 1.
 • Religia i prawo karne w Starożytnym Rzymie, „Vox Patrum” 1996, z. 30-31.
 • Rodzina wczesnochrześcijańska i jej zadania, „Vox Patrum” 1983, z. 4. UWAGI
  [referaty - "Vox Patrum" 1985, z. 8-9]
 • Romanko Agnieszka, "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców". VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 3 czerwca 2017 r., „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 3.
 • Romanko Agnieszka, Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 26 maja 2018 r., „Studia Prawnicze KUL” 2018, nr 4.
 • Romanko Agnieszka, Relacje Kościół-Państwo na Ukrainie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lwów, 24 listopada 2017 r., „Studia Prawnicze KUL” 2018, nr 1.
 • Romanko Agnieszka, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Hodie et Cras - dziś i jutro kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku 30 lat od promulgacji". Lublin, 23 października 2013 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2013, t. 8, nr 10(2).
 • Romanko Agnieszka, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów "Kodeks prawa kanonicznego w badaniach młodych naukowców", „Biuletyn Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2012, R. 7, nr 9.
 • Romanko Agnieszka, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP)", Lublin, 9-10 grudnia 2011 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2012, t. XXII, nr 2.
 • Romanko Agnieszka, Stefan Kardynał Wyszyński - Nauczyciel Praw Bożych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 13 stycznia 2018 r., „Studia Prawnicze KUL” 2018, nr 1.
 • Romanko Agnieszka, Wasilewicz Urszula, Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach konstytucji. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 4-5 września 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 2.
 • Rycak Artur, Sieniow Tomasz, "Arbitraż i mediacja w prawie pracy. Doświadczenia amerykańskie i polskie. Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej, „Roczniki Nauk Prawnych” 2005, t. XV, nr 2.
 • Rynio Alina, Integralne wychowanie człowieka. Sprawozdanie z Konferencji z okazji XXV-lecia śmierci Stefana Kunowskiego (1909-1977), „Roczniki Nauk Społecznych” 2002, t. 30, z. 2.
 • Rzeszót Marzena, Contemporary Challenges for International Law - Human Rights Protection, Combating Terrorism and Prosecution of International Criminals. Międzynarodowa Konferencja Prawnicza, Lublin, 15 kwietnia 2013 r., „"Studia Prawnicze KUL"” 2013, nr 3.
 • Rzeszót Marzena, Sprostać wyzwaniom przyszłości: edukacja prawnicza i prawo w interesie publicznym w Polsce. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 7-8 IV 2008, „Studia Prawnicze KUL” 2008, nr 3.
 • Rzeszót Marzena, Współczesne problemy prawa pracy z polskiej i amerykańskiej perspektywy. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 20 października 2010 r., „Studia Prawnicze KUL” 2010, nr 4.
 • Salamon Katarzyna, Sherstyuk Ivan, Sprawozdanie z konferencji „Aktualia 2004”, „Roczniki Psychologiczne” 2004, t. 7, nr 2.
 • Sekcja patrystyczna na VII Kongresie Teologów Polskich, „Vox Patrum” 2003, t. 44-45.
 • Sesja naukowa nt. "Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości" 15-18.05.1985 r., „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1985, R. 3, nr 5.
 • Sitarz Mirosław, II Międzynarodowa Konferencja Kultura i Prawo "Wolność w mediach", „Roczniki Nauk Prawnych” 2001, t. XI, z. 1.
 • Sitarz Mirosław, II Międzynarodowa Konferencja Kultura i Prawo: "Wolność w mediach", „Prawo - Administracja - Kościół” 2000, nr 2-3.
 • Sitarz Mirosław, Pierwsza międzynarodowa konferencja Kultura i prawo, „Roczniki Nauk Prawnych” 1999, t. IX, z. 1.
 • Sitarz Mirosław, Sprawozdanie z Jubileuszu 25-lecia reaktywacji studiów prawniczych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Lublin, 19-20 maja 2006, „Roczniki Nauk Prawnych” 2006, t. XVI, nr 2.
 • Sitarz Mirosław, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Przyszłość Unii Europejskiej - Przyszłość Europy" Lublin, 29 września 2007 r., „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2007, R. 2, nr 2.
 • Sitarz Mirosław, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Ecclesia et Status", „Prawo - Administracja - Kościół” 2004, nr 4.
 • Siudowski Marek, IX Tydzień Prawników, „Prawo - Administracja - Kościół” 2001, nr 2-3.
 • Siwicka Małgorzata, Jubileuszowa Konferencja Naukowa. Starożytny dramat, teoria, praktyka, recepcja ku czci Panów Profesorów: Roberta Chodkowskiego i Henryka Podbielskiego (Lublin, 8-10 X 2009), „Vox Patrum” 2011, t. 56.
 • Skorupa Ambroży, Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym. Między prawem a sumieniem, „Prawo - Administracja - Kościół” 2005, nr 3.
 • Skorupa Ambroży, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym. Między prawem a sumieniem", Lublin, 9-10 maja 2005 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2006, t. XVI, nr 1.
 • Skorupa Ambroży, Sprawozdanie z sympozjum "Recepcja Vaticanum II w prawie kanonicznym", Lublin, 20 kwietnia 2005 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2006, t. XVI, nr 1.
 • Skrzyniarz Ryszard, I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki". Lublin, 19-20 kwietnia 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.
 • Skrzyniarz Ryszard, IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki” na temat: „Obcy wśród swoich: wychowawczy wymiar biografii pogranicza”. Lublin, 22-23 kwietnia 2016 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 3.
 • Skrzyniarz Ryszard, „Przedmiot, źródła i metody badań w biografii – refleksje metodologiczne w pedagogice”. III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa. Lublin, 16-17 kwietnia 2015 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 3. UWAGI
  [Zygmunt Kukulski s. 163-164]
 • Sławecka Anna, Doświadczenia w kontroli samorządu terytorialnego przez Najwyższą Izbę Kontroli, „Prawo - Administracja - Kościół” 2002, nr 2-3.
 • Sławek-Czochra Małgorzata, Jaka informacja?, „Roczniki Nauk Społecznych” 2010, t. 2(38), z. 1.
 • Słowikowska Anna, IV Ogolnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców", „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2015, t. 10, nr 12(2).
 • Słowikowska Anna, Kapłaństwo posługi. Sympozjum, Lublin, 25 maja 2010 r., „Studia Prawnicze KUL” 2010, nr 4.
 • Słowikowska Anna, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dziecko w rodzinie dawniej i dziś". Chełm, 14 marca 2018 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2018, t. XXVIII, nr 2.
 • Słowikowska Anna, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Rodzina drogą Kościoła", Lublin, 25 marca 2014 r., „Roczniki Nauk Prawnych” 2014, t. XXIV, nr 2.
 • Słowikowska Anna, Reddite ergo sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 27 stycznia 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2015, nr 3.
 • Słowikowska Anna, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Informatyzacja w sądownictiwe - doświadczenia i perspektywy", „Biuletyn Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2012, R. 7, nr 9.
 • Słowikowska Anna, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego: obowiązywanie i stosowanie w Polsce", Łódź, 3-4 września 2008 r., „Roczniki Nauk Prawnych” 2008, t. XVIII, nr 2.
 • Słowikowska Anna, Sprawozdanie z sesji naukowej "Eucharystia Fons Vitae" - współczesne problemy prawne, „Roczniki Nauk Prawnych” 2008, t. XVIII, nr 1.
 • Słowikowska Anna, Zając Paweł, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców", Lublin, 1 czerwca 2013 r., „Roczniki Nauk Prawnych” 2013, t. XXIV, nr 1.
 • Słowikowska Anna, Zając Paweł, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców", Lublin, 7 czerwca 2014 r., „Roczniki Nauk Prawnych” 2014, t. XXIV, nr 3.
 • Słowikowska Anna, Zając Paweł, Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców. II Ogólnopolska konferencja naukowa, Lublin, 1 czerwca 2013 r., „Studia Prawnicze KUL” 2013, nr 4.
 • Słowiński Konrad, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Transformacja w Europie. Ocenić przeszłość. Zaprojektować przyszłość". Lublin, 27-28 maja 2015, „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 1.
 • Słowiński Konrad, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji "Propaganda w systemach demokratycznych i niedemokratycznych" (Lublin, 30 XI-1 XII 2011 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 3.
 • Sobul Krystyna, Sprawozdanie z seminarium archiwistyki kościelnej, poświęconego kancelariom i składnicom akt zakonów i zgromadzeń żeńskich w Polsce, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1970, t. 20.
 • Sobul Krystyna, Sprawozdanie z seminarium archiwistyki kościelnej, przeprowadzonego na KUL w roku 1967, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1968, t. 16.
 • Sojka Stanisław, LXXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego, „Vox Patrum” 1984, t. 6-7.
 • Spałek Adam, Sprawozdanie z III Dni Pedagogicznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, „Roczniki Nauk Społecznych” 2007, t. 35, z. 2.
 • Stanisz Piotr, Aktualne zagadnienia postępowania kanonizacyjnego. Sympozjum połączone z uroczystością wręczenia Księgi Jubileuszowej Księdzu Profesorowi Henrykowi Misztalowi, „Prawo - Administracja - Kościół” 2001, nr 2-3.
 • Stanisz Piotr, Represje karne wobec osób duchownych i konsekrowanych w PRL w latach 1945-1989, „Prawo - Administracja - Kościół” 2003, nr 3.
 • Staszewski Wojciech Szczepan, Konferencja naukowa Internet - problemy prawne (Lublin, 2 grudnia 1998 r.), „Roczniki Nauk Prawnych” 1999, t. IX, z. 1.
 • Staszewski Wojciech Szczepan, Sprawozdanie z forum dyskusyjnego "Przestępczość zorganizowana a wschodnia granica Unii Europejskiej", „Prawo - Administracja - Kościół” 2004, nr 4.
 • Stepaniuk Beata, Preferencje podatkowe. Konerencja naukowa, Lublin, 20 lutego 2013 r., „"Studia Prawnicze KUL"” 2013, nr 2.
 • Stępniewska Alicja, Symbol apostolski w nauce i sztuce pierwszego tysiąclecia (Lublin KUL, 23-24 XI 1995 r.), „Vox Patrum” 1993-1995, z. 24-29.
 • Stępniewska Alicja, Sympozjum damazjańskie 1600-lecia śmierci św. Damazego papieża 10-lecie śmierci Jean Daniélou, „Vox Patrum” 1984, t. 6-7.
 • Stępniewski Tomasz, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rosja Putina – Ukraina – Europa: geopolityka, bezpieczeństwo, gospodarka” (Lublin, 31 marca 2014 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 1.
 • Stępniewski Tomasz, Sprawozdanie z seminarium naukowego „Wojna Rosji z Ukrainą. Wyzwania dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej” (Warszawa, 10 marca 2015 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 1.
 • Stoch Elżbieta, Sprawozdanie z konferencji "Współczesne wychowanie a pedagogika klasyczna" Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 5 grudnia 2007, „Roczniki Pedagogiczne” 2009, t. 1(37).
 • Stodulska Irmina Weronika, Prawo w poezji, poezja w prawie. Refleksje antyczne. Seminarium naukowe, Kazimierz Dolny, 17-18 maja 2013 r., „Studia Prawnicze KUL” 2014, nr 1.
 • Stolarek Dorota, Międzynarodowa konferencja naukowa, pt. "Prawo rzymskie a kultura prawna Europy", „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2008, nr 1.
 • Stolarek Dorota, Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Prawo rzymskie a kultura prawna Europy", „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2008, nr 2.
 • Stolarek Dorota, Prawo rzymskie a kultura prawna Europy. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 22-23 X 2007, „Studia Prawnicze KUL” 2008, nr 1.
 • Stróż Anna, Ofiara - kapłan - ołtarz w świecie późnego antyku, „Vox Patrum” 2006, t. 50-51.
 • Swoboda Antoni, Katecheza partystyczna (W 1600 rocznicę śmierci Cyryla Jerozolimskiego), „Vox Patrum” 1988, z. 15.
 • Sympozjum nt. Religijności ludowej (KUL) 10-12.06.1985 r., „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1985, R. 3, nr 5.
 • Sympozjum o katechezie patrystycznej, „Vox Patrum” 1988, z. 14.
 • Sympozjum o zasługach Jana Pawła II wobec antyku chrześcijańskiego, „Vox Patrum” 2004, t. 46-47.
 • Sympozjum w KUL na temat małżeństwa, rodziny i wychowania w myśli św. Jana Chryzostoma, „Vox Patrum” 2006, t. 50-51.
 • Sympozjum w KUL o papiestwie w starożytności, „Vox Patrum” 2003, t. 44-45.
 • Sympozjum w KUL o papiestwie w starożytności chrześcijańskiej, „Vox Patrum” 2002, t. 42-43.
 • Sympozjum w KUL o roli świeckich w Kościele starożytnym, „Vox Patrum” 2001, t. 40-41.
 • Sympozjum w KUL o Wcieleniu w nauce Ojców Kościoła, „Vox Patrum” 1999, z. 36-37.
 • Sympozjum w KUL o zasługach Jana Pawła II wobec antyku chrześcijańskiego, „Vox Patrum” 2005, t. 48.
 • Szczot Elżbieta, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Synodalność Kościoła w nauczaniu i działalności Jana Pawła II", „Prawo - Administracja - Kościół” 2004, nr 3.
 • Szczur Piotr, Antyczne źródła i ich współczesne interpretacje (Lublin, KUL, 6-7 X 2017), „Vox Patrum” 2018, t. 70.
 • Szczur Piotr, Jubileusz 50-lecia Instytutu Historii Kościoła i Patrologii KUL (Lublin, KUL, 27 V 2014), „Vox Patrum” 2014, t. 61.
 • Szczur Piotr, Międzynarodowa Konferencja Bizantynistyczna "Epokowe przełomy i odrodzenia w historii Bizancjum" (Lublin, 15 XI 2013), „Vox Patrum” 2014, t. 61.
 • Szczur Piotr, Międzynarodowa Konferencja Patrystyczna: "Między 'Religio licita' a 'Religio legalis' - Kościół i teologia czasu przemian" (Lublin, KUL, 21-23 X 2013, „Vox Patrum” 2014, t. 61.
 • Szegda Joanna, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Tożsamość religijna w nowoczesności” (26-27 czerwca 2013 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2014, t. 6(42), z. 2.
 • Szewczak Iwona, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczna potrzeba pamięci osoby i dzieła Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Lublin, 28 lutego 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 1.
 • Szewczak Marcin, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Wspólna Polityka Rolna - szansą dla polskiego rolnictwa", „Prawo - Administracja - Kościół” 2005, nr 3.
 • Sztychmiler Ryszard, Ogólnopolskie sympozjum na temat małżeństwa chrześcijańskiego (KUL 18 II 1992), „Roczniki Nauk Prawnych” 1991-1992, t. I-II.
 • Sztychmiler Ryszard, Przyczyna sprawcza małżeństwa. Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum kanonistycznego, KUL 12-13 X 1992 r., „Roczniki Nauk Prawnych” 1993, t. III.
 • Szudra-Barszcz Anna, Seminarium Naukowe „Między filozofią wychowania a praktyką pedagogiczną”, Lublin, 21 listopada 2011, „Roczniki Pedagogiczne” 2012, t. 4(40), nr 3.
 • Szulich-Kałuża Justyna, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Tożsamość i komunikacja”, „Roczniki Nauk Społecznych” 2010, t. 2(38), z. 1. UWAGI
  [Katedra Socjologii Kultury - s. 317; Leon Dyczewski - s. 317]
 • Szyszka Małgorzata, Obrady „Współczesne obrazy i skrypty solidarności rodzinnej” podczas XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego. Gdańsk, 15 września 2016 r., „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 2.
 • Śliwak Jacek, Sprawozdanie z Sympozjum pt. „Społeczne i religijne konteksty funkcjonowania człowieka”, zorganizowanego z okazji 30-lecia Katedry Psychologii Społecznej i Psychologii Religii KUL, „Roczniki Psychologiczne” 2010, t. 13, nr 1.
 • Świdrak Ewelina, Sprawozdanie z konferencji "Wczoraj i dziś pedagogiki uniwersyteckiej w świetle życia i twórczości Profesora Stefana Kunowskiego" 15 grudnia 2009, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).
 • Świerczek Justyna, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne problemy etyki prawniczej", Lublin, 3 kwietnia 2017 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2017, t. XXVII, nr 3.
 • Tabaszewski Robert, "Prawa człowieka a nowe technologie". I Europejskie Forum Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, Lublin, 31 maja 2017 r., „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 3.
 • Tajemnica Wcielenia w nauce Ojców Kościoła, „Vox Patrum” 1998, z. 34-35.
 • Telusiewicz Piotr, Rodzina w prawie. Druga Konferencja Naukowa, Stalowa Wola, 13 XII 2007, „Studia Prawnicze KUL” 2008, nr 2.
 • Telusiewicz Piotr, Sprawozdanie z drugiej konferencji naukowej z cyklu "Rodzina w prawdzie", Stalowa Wola, 13 grudnia 2007 roku, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2008, nr 2.
 • Trzewik Jacek, Działalność gospodarcza na obszarach chronionych. III Krajowa konferencja naukowa Sieci Zrównoważonego Rozwoju, Lublin, 18-19 listopada 2013 r., „Studia Prawnicze KUL” 2014, nr 1.
 • Tunia Anna, Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Ogólnopolsk konferencja naukowa, Dwikozy, 13-14 września 2016 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 4.
 • Tymosz Stanisław, Recepcja II Polskiego Synodu Plenarnego, „Prawo - Administracja - Kościół” 2002, nr 1.
 • Tymosz Stanisław, Recepcja Vaticanum II w prawie kanonicznym, „Prawo - Administracja - Kościół” 2005, nr 1-2.
 • Tyrawa Dominik, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Aktualne problemy kontroli konstytucyjności prawa", „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2010, nr 4.
 • Tyrawa Dominik, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Szkoła - wychowanie i edukacja", Biłgoraj, 10 marca 2009 r., „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2009, nr 1.
 • Tyrawa Dominik, Sprrawozdanie naukowe z konferencji "Studia prawnicze a rzeczywistość zawodowa", „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2008, nr 2.
 • Uzar Katarzyna, I Międzynarodowa Konferencja "O personalistyczny wymiar filozofii wychowania" dedykowana śp. Wojciechowi Chudemu (1947-2007), „Roczniki Pedagogiczne” 2009, t. 1(37). UWAGI
  [film "Droga do Wielunia" Dariusza Kiregera s. 169]
 • Uzar Katarzyna, Sprawozdanie z konferencji "Starzenie się z godnością". Jubileusz 25-lecia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 7-8 czerwca 2010, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).
 • V Sympozjum Kazimierskie 2001, „Vox Patrum” 2000, z. 38-39.
 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców", „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2017, t. 12, nr 14(2).
 • VI Sympozjum Kazimierskie 2003, „Vox Patrum” 2001, t. 40-41.
 • VII Sympozjum Kazimierskie, „Vox Patrum” 2003, t. 44-45.
 • VIII Sympozjum Kazimierskie, „Vox Patrum” 2004, t. 46-47.
 • Wach Tomasz, I Panel Dyskusyjny Ekspertów „Ludzkie zachowania ryzykowne − problem, etiologia, możliwości i warunki jego racjonalizacji”. Lublin, 18 maja 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 4.
 • Wach Tomasz, „Pedagogika wobec zadań społecznych”. Uniwersyteckie Seminaria Naukowe Katedry Pedagogiki Opiekuńczej KUL 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 4.
 • Walczak Ewa, Seminarium wymiany doświadczeń nauczycieli jako wartość dodana w kształceniu w kształceniu studentów, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 2.
 • Walencik Dariusz, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II - Struktura i zadania", „Prawo - Administracja - Kościół” 2004, nr 3.
 • Walencik Dariusz, Sprawozdanie z Konferencji: "Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II - Struktura i zadania, „Prawo - Administracja - Kościół” 2004, nr 1-2.
 • Walewander Edward, Główne kierunki badań Instytutu Pedagogiki KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 1999, t. 27, z. 2.
 • Waniewska-Bobin Magdalena, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Służba prawdzie, wolności i życiu”, KUL, 15-16.10.2007 r., „Roczniki Nauk Społecznych” 2009, t. (1)37, z. 1.
 • Waniweska Magdalena, „Władysław Grabski – uczony, działacz społeczny i polityczny”. Sprawozdanie z konferencji naukowej, „Roczniki Nauk Społecznych” 2006, t. 34, z. 1.
 • Wawro Franciszka Wanda, Działalność Koła Naukowego Studentów Pedagogiki KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 2000-2001, t. 28-29, z. 2.
 • Węglińska Justyna, Państwo - społeczeństwo - kultura: formalne i nieformalne źródła prawa. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. XXIII Zjazd Katedr Teorii i filozofii prawa, Lublin, 23-26 września 2018 r., „Studia Prawnicze KUL” 2018, nr 4.
 • Wilkołaska Karolina, I Seminarium Naukowe Katedry Pedagogiki Rodziny oraz Pracowni Pedagogiki Prenatalnej i Prokreacji „Psychopedagogiczne problemy wczesnego rodzicielstwa”. Lublin, 22 lutego 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.
 • Wilkołaska Karolina, Sesja Naukowa na temat „Zagrożenia i szanse dla «dzieci ulicy»”. Lublin, 15 kwietnia 2015 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 3.
 • Witczak Hanna, Sądy powszechne w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, „Prawo - Administracja - Kościół” 2000, nr 4.
 • Woch Ewa, "Kilka refleksji na temat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego po wejściu w życie nowej Konstytucji", „Prawo - Administracja - Kościół” 2001, nr 2-3.
 • Wolski Michał, Sprawozdanie z konferencji "Gorąca Historia Zimnej Wojny", „Ibidem” 2009, t. 6.
 • Wódka Marek, Sprawozdanie z konferencji "Ks. Antoni Szymański (1881-1942). Rektor – Uczony – Działacz społeczny" (Lublin, 9 października 2012 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, t. 5(41), z. 4.
 • Wódka Marek, Sprawozdanie z konferencji "Religia w przestrzeni publicznej" (Lublin, 16 maja 2012 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.
 • Wódka Marek, Warstwa ideowo-filozoficzna "Roczników Nauk Społecznych", „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.
 • Wójcik Barbara, Dzieci-uchodźcy, czyli co dalej po przekroczeniu granicy. Wykład otwarty Michaela Flynna, Lublin, 22 czerwca 2012 r., „"Studia Prawnicze KUL"” 2012, nr 4.
 • Wójcik Grzegorz, Ogólnopolska konferencja "Kreowanie tożsamości szkoły katolickiej ". Lublin, 24-25 kwietnia 2012, „Roczniki Pedagogiczne” 2012, t. 4(40), nr 4.
 • Wójcik Magdalena, XVII Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców „Nauczyciel i szkoła w trosce o dobro dziecka”. Lublin, 10 marca 2018, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 4.
 • Wójcik Monika, Apud patres. Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej. III Seminarium Kazimierskie z Prawa Rzymskiego, Kazimierz Dolny, 22-23 października 2010 r., „Studia Prawnicze KUL” 2010, nr 4.
 • Wójcik Monika, Konferencja naukowa "Starożytne kodyfikacje prawa a współczesna kultura jurydyczna" (10-11 XII 1999), „Roczniki Nauk Prawnych” 2000, X, z. 1.
 • Wójcik Monika, Konferencja naukowa: Prawo w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-1952 (Lublin, 4-5 grudnia 1998 r.), „Roczniki Nauk Prawnych” 1999, t. IX, z. 1.
 • Wójcik Monika, Starożytne kodyfikacje prawa a współczesna kultura jurydyczna Konferencja naukowa zorganizowana w dniach 10-11 grudnia 1999 r. przez Katedrę Prawa Rzymskiego, „Prawo - Administracja - Kościół” 2000, nr 1.
 • Wronikowska Bożena, Spotkanie kazimierskie (Kazimierz n/Wisłą, 27-28 V 1995 r.), „Vox Patrum” 1993-1995, z. 24-29.
 • Wronikowska Ewa, Konferencja: "Dialog społeczny: miraż czy rzeczywistość?", „Prawo - Administracja - Kościół” 2001, nr 1.
 • Wysocki Marcin, Sympozjum patrystyczne: "Radość u Ojców Kościoła" i wręczenie Księgi Jubileuszowej ks. prof. Franciszkowi Drączkowskiemu (Lublin, KUL, 4 X 2011), „Vox Patrum” 2012, t. 58.
 • Wytrążek Wojciech, Aktualne problemy administracji publicznej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 23 września 2017 r., „Studia Prawnicze KUL” 2018, nr 1.
 • Wytrążek Wojciech, Działalność gospodarcza w turystyce. Konferencja naukowa, Lublin, 25 V 2009, „Studia Prawnicze KUL” 2009, nr 4.
 • Wytrążek Wojciech, "Nowe kierunki w prawie administracyjnym". Ogólnopolska konferencja naukowa, Lublin, 12 maja 2017 r., „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 3.
 • Wytrążek Wojciech, Sprzedaż w obrocie konsumenckim. II Międzynarodowa Konferencja Konsumencka, Lublin, 14-15 maja 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 1.
 • X Sympozjum Kazimierskie, „Vox Patrum” 2009, t. 53-54.
 • Z źycia Wydziału, „"Studia Prawnicze KUL"” 2013, nr 1.
 • Z źycia Wydziału, „"Studia Prawnicze KUL"” 2013, nr 3.
 • Z źycia Wydziału, „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 4.
 • Z źycia Wydziału, „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 2.
 • Z życia Wydziału, „Studia Prawnicze KUL” 2008, nr 3.
 • Z życia Wydziału, „Studia Prawnicze KUL” 2013, nr 4.
 • Z życia Wydziału, „Studia Prawnicze KUL” 2015, nr 3.
 • Z życia Wydziału, „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 1.
 • Z życia Wydziału, „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 2.
 • Z życia Wydziału, „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 3.
 • Zadykowicz Tadeusz, Prawa człowieka. Przesłanie moralne Kościoła. W 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, „Roczniki Teologii Moralnej” 2009, t. 1(56).
 • Zając Paweł, Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 6 czerwca 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 2.
 • Zakrzewski Piotr, Zuba-Ciszewska Maria, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Forum spółdzielcze 2017. Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju polskiej spółdzielczości", Lublin, 7 czerwca 2017 r., „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2017, nr 1.
 • Zaręba Agnieszka, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Negocjacje w XXI wieku – teoria, praktyka i znaczenie” (Lublin, 29 listopada 2016 roku), „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 3.
 • Zmorzanka Anna Z., Małżeństwo, rodzina i wychowanie w nauczaniu św. Jana Chryzostoma (Lublin, KUL, 27-28 XI 2008), „Vox Patrum” 2009, t. 53-54. UWAGI
  [materiały - "Vox Patrum" 29(2009), t. 53-54]
 • Zmorzanka Anna Z., Posiedzenia Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL w roku akademickim 2002/2003, „Vox Patrum” 2002, t. 42-43.
 • Zmorzanka Anna Z., Stosunek do ludzi starszych w starożytności klasycznej i chrześcijańskiej (Lublin, KUL, 25-26 XI 2010), „Vox Patrum” 2009, t. 53-54. UWAGI
  [materiały - "Vox Patrum" 31(2011), t. 56]
 • Zżycia Wydziału, „Studia Prawnicze KUL” 2008, nr 2.
 • Żurek Antoni, Polskie studia nad antykiem chrześcijańskim (Lublin KUL, 25-26 V 1999), „Vox Patrum” 1999, z. 36-37. UWAGI
  [materiały - "Vox Patrum" 19(1999), z. 36-37]

Odczyty gości z kraju
 • [Informacja o wykładzie Anny Świderkówny], „Vox Patrum” 2000, z. 38-39.
 • [Informacja o wykładzie dr. W. Wiatkowskiego], „Vox Patrum” 1998, z. 34-35.
 • Jan Dobraczyński na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 3.
 • J.C., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 2. UWAGI
  [filologia polska - s. 90; filozofia - s. 89-90; Koło Historyków Sztuki - s. 89; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 85, 89; odczyty gości z kraju - s. 90; odczyty gości z zagranicy - s. 90]
 • J.C., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 4. UWAGI
  [Koło Miłośników Dramatu Antycznego - s. 90; odczyty gości z kraju - s. 89; odczyty pracowników KUL - s. 89; STS "Oset" - s. 89]
 • Klimalanka Anna, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1969, R. 12, nr 2. UWAGI
  [Koło Naukowe Teologów - s. 93; odczyty gości z kraju - s. 94; odczyty pracowników KUL - s. 94]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1. UWAGI
  [Akademicki Związek Sportowy - s. 88; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 89-90; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 87-88; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 87-89; muzykologia - s. 88; odczyty gości z kraju - s. 88; odczyty pracowników KUL - s. 88]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2. UWAGI
  [Inops - s. 190; Koło Klasyków Studentów KUL - s. 188; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 187-189; odczyty gości z kraju - s. 188; odczyty pracowników KUL - s. 188; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 189]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 1. UWAGI
  [Akademicki Związek Sportowy - s. 102; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 104; Koło Naukowe Studentów Muzykologii - s. 103; Koło Polonistów Studentów KUL - 104-105; odczyty gości z kraju - s. 103-104; odczyty pracowników KUL - s. 103-104; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 102-105]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 2. UWAGI
  [Koło Klasyków Studentów KUL - s. 98; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 96-97; Królikowski Bohdan - s. 100; odczyty gości z kraju - s. 98-99; odczyty pracowników KUL - s. 98-99]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 3-4. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 150; Feicht Hieronim, CM - s. 152; Koło Klasyków Studentów KUL - s. 152; Koło Nauk Społecznych - s. 153-154; Koło Naukowe Esperantystów - s. 151; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 154-155; Koło Naukowe Studentów Muzykologii - s. 151, 153-154; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 154; Koło Naukowe Teologów - s. 154; Koło Polonistów Studentów KUL - 151, 153-154; odczyty gości z kraju - s. 151; odczyty pracowników KUL - s. 151; Studencki Międzyuczelniany Komitet Akcji Trzeźwości - s. 154; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 150]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1969, R. 12, nr 3. UWAGI
  [Inops - s. 95; Jubileusze - s. 96; Koło Nauk Społecznych - s. 95-96; Koło Naukowe Studentów Muzykologii - s. 96; Koło Polonistów Studentów KUL - 92-95; odczyty gości z kraju - s. 97; odczyty pracowników KUL - s. 97; Scena Plastyczna KUL - s. 96]
 • Kronika Uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1967, R. 10, nr 4. UWAGI
  [Akademicki Związek Sportowy - s. 94; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 93; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 92-93; Koło Naukowe Teologów - s. 93; Koło Polonistów Studentów KUL - 93; odczyty gości z kraju - s. 93-94; odczyty pracowników KUL - s. 93-94; Towarzystwo Przyjaciół KUL - s. 91-92]
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 2. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 88; Koło Naukowe Teologów - s. 91-94; Koło Teologiczne Księży Studentów UL - s. 89-91; Nowodworski Witold - s. 87; Wojtyła Karol kard. - s. 82; Związek Nauczycielstwa Polskiego - s. 88; odczyty gości z kraju - s. 85-86; odczyty pracowników KUL - s. 85-86; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 88]
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 3. UWAGI
  [Greinacher Robert ks. - s. 83; odczyty gości z kraju - s. 90; odczyty pracowników KUL - s. 90; Rahner Karl SI - s. 85-87; Sugranyes Franch Ramon de - s. 84; Six François de ks. - s. 84; Villain Maurice ks. - s. 84]
 • Kruk S., Wojciechowski Norbert, Kronika Akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 1. UWAGI
  [Koło Anglistów Studentów KUL - s. 157; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 158; Koło Nauk Społecznych - s. 158; Koło Naukowe Teologów - s. 157-158; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 157; odczyty gości z kraju - s. 159; odczyty pracowników KUL - s. 159; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 158]
 • Longosz Stanisław, Wykłady publiczne z dziedziny antyku chrześcijańskiego, „Vox Patrum” 1988, z. 14.
 • Łukasik-Turecka Agnieszka, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu RP w 2015 roku na Lubelszczyźnie". 3 listopada 2015 roku na KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 1.
 • Łukasik-Turecka Agnieszka, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2014 roku. Kampania wyborcza na Lubelszczyźnie – przebieg, narzędzia komunikowania politycznego, wyniki”, Lublin, 28 maja 2014, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 3.
 • Maciejewski Marian, Smosarski Józef, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 1. UWAGI
  [Inops - s. 146-153; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 146-153; Koło Naukowe Romanistów - s. 146-153; Koło Nauk Społecznych - s. 146-153; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 146-153; Koło Naukowe Germanistów Studentów KUL - s. 146-153; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 146-153; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 146-153; odczyty gości z kraju - s. 146-153; odczyty pracowników KUL - s. 146-153; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 146-153]
 • Maciejewski Marian, Smosarski Józef, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 3. UWAGI
  [Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 134-139; Koło Nauk Społecznych - s. 134-139; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 134-139; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 134-139; odczyty gości z kraju - s. 134-139; odczyty gości z zagranicy - s. 134-139]
 • Maciejewski Marian, Smosarski Józef, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1961, R. 4, nr 3. UWAGI
  [Koło Anglistów Studentów KUL - s. 150; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 151; Koło Klasyków Studentów KUL - s. 152; Koło Naukowe Germanistów Studentów KUL - s. 150; Koło Naukowe Studentów Muzykologii - s. 152; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 151-152; Koło Naukowe Teologów - 152; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 153-154; odczyty gości z kraju - s. 153; odczyty pracowników KUL - s. 153; Studencki Międzyuczelniany Komitet Akcji Trzeźwości - s. 153; Związek Nauczycielstwa Polskiego - s. 149-150, 152-153]
 • Młodzież współczesna, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 3.
 • n. m., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 4. UWAGI
  [odczyty gości z kraju - s. 163-165; odczyty gości z zagranicy - s. 163-165]
 • Napiórkowski Stanisław Celestyn, Wiadomości różne, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 2. UWAGI
  [odczyty gości z kraju - s. 138-141; odczyty gości z zagranicy - s. 138-141]
 • Piskorska Beata, Konferencja „«Nowa zimna wojna?»” Niemcy, Rosja i Unia Europejska w poszukiwaniu pokoju”, Lublin, 1 czerwca 2015, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 3.
 • Piskorska Beata, Seminarium naukowe „Europejskie doświadczenia z demokracją i gospodarką rynkową – przykład Ukrainy”, Lublin, 27 kwietnia 2015, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 3.
 • Piskorska Beata, Sprawozdanie z konferencji ekspercko-naukowej "Kryzys uchodźczy - konsekwencje dla przyszłości Unii Europejskiej, Niemiec i Polski". (Lublin, 6 czerwca 2016 roku), „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 3.
 • Piskorska Beata, Sprawozdanie z konferencji ekspercko-naukowej „System bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku” (Lublin, 26 listopada 2015 roku), „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 3.
 • Piskorska Beata, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nowy plan na Europę – co przyniesie rok 2018?”. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 23 stycznia 2018 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2018, t. 10(46), z. 3.
 • Podgórski M., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 3. UWAGI
  [filologia angielska - s. 130; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 127-128; Koło Historyków Sztuki - s. 131; Koło Miłośników Dramatu Antycznego - s. 129-130; Koło Nauk Społecznych - s. 128; Koło Naukowe Studentów Psychologii - 128; muzykologia - s. 138-139; odczyty gości z kraju - s. 126-127; odczyty gości z zagranicy - s. 126-127; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 129]
 • [Podgórski M.] M.P., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1963, R. 6, nr 1. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 135; filologia romańska - s. 135; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 134; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 134; odczyty gości z kraju - s. 134; odczyty pracowników KUL - s. 134]
 • Sękowska Zofia, Sesje pedagogiczne, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 4.
 • [Sękowska Zofia] Z.S., Uniwersyteckie sesje pedagogiczne, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 1.
 • Słowiński Konrad, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Transformacja w Europie. Ocenić przeszłość. Zaprojektować przyszłość". Lublin, 27-28 maja 2015, „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 1.
 • Starnawski Jerzy, Zarys dziejów recepcji Mickiewicza w Lublinie i na Lubelszczyźnie, „Roczniki Humanistyczne” 1954/1955, t. 5. UWAGI
  [filologia polska na KUL - s. 291-298, 300-???; Piotr Bańkowski - s. 292, 297; ks. Cezary Pęcherski - s. 292, 297; Wiktor Hahn - s. 292-293; Julian Krzyżanowski - s. 293-295; Henryk Życzyński - s. 295-297, 298; absolwenci filologii polskiej (Adam Luterek, Aleksandra Kopystyńska, Ignacy Nestorowicz) - s. 298; Zygmunt Kukulski - s. 298, Juliusz Kleiner - s. 300-302, 304-305, 308; wznowienie działalności KUL - s. 292, 300; Towarzystwo Naukowe KUL - 300-301; Jan Parandowski - s. 302; Jerzy Kowalski - s. 302; Stefan Kawyn - s. 302, 304-305, 308; Maria Dłuska - s. 303; Czesław Zgorzelski - s. 304, 305; Jerzy Pogonowski - s. 304; Witold Chwalewik - s. 304; prace doktorskie (Zygmunt Bownik, Andrzej Lewicki) i prace magisterskie (Jan Słomkowski, Jadwiga Romanowska, Wanda Łakowiczówna) s. 305; odczyty gości z kraju s. 305-306, 310; Biblioteka Uniwersytecka KUL - s. 309, 310; odczyty pracowników KUL - s. 310; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 310]
 • Szegda Joanna, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Tożsamość religijna w nowoczesności” (26-27 czerwca 2013 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2014, t. 6(42), z. 2.
 • Z aktualnych problemów Polski współczesnej, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 3.
 • Zaręba Agnieszka, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Negocjacje w XXI wieku – teoria, praktyka i znaczenie” (Lublin, 29 listopada 2016 roku), „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 3.

Odczyty pracowników KUL
 • Baka Łukasz, Tomczyk Justyna, Sprawozdanie z VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Jakość życia w pracy i poza nią”. Zawady k. Częstochowy, 11-12 października 2012 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2012, t. 15, nr 4.
 • Batory Anna, Brygoła Elwira, Małek Karolina, Sprawozdanie z V Konferencji Narracyjnej „Życie Człowieka w Wielkich i Małych Narracjach”. Polanica Zdrój, 27-29 września 2007 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2008, t. 11, nr 1.
 • Bednarska Magdalena, Międzynarodowa Konferencja poświęcona 200-leciu Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie ,,Głusi i słabosłyszący w perspektywie tradycji, teraźniejszości i przyszłości”. Warszawa, 22-23 września 2017, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 3.
 • Bis Dorota, Braun Katarzyna, Jeziorański Marek, XXIX Letnia Szkoła Młodych Pedagogów. Pułtusk, 14-19 września 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 4.
 • Bis Dorota, Braun Katarzyna, Jeziorański Marek, XXX Letnia Szkoła Młodych Pedagogów „Pułapki badań nad edukacją”. Katowice–Wisła, 12-16 września 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Bis Dorota, XXVII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów. Wojanów, 23-27 września 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 4.
 • Brygoła Elwira, Puchalska-Wasyl Małgorzata, Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji Dialogowego Ja. Ateny, 30 września-3 października 2010 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2011, t. 14, nr 1.
 • Buksik Dariusz, Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum „Psychospołeczne uwarunkowania radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”. Warszawa, 29 maja 2009 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2010, t. 13, nr 1.
 • Chmielnicka Elżbieta, Gajda Tomasz, Sprawozdanie z konferencji „Narracja jako sposób konstruowania rzeczywistości”. Śródborów, 18-20 października 2001 r., „Roczniki Psychologiczne” 2002, t. 5.
 • Chmielnicka-Kuter Elżbieta, Sprawozdanie z konferencji „Podstawy naukowe psychoterapii”. Warszawa, 12-13 czerwca 2010 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2011, t. 14, nr 2.
 • Fita Stanisław, Działalność naukowa wykładowców KUL poza Uniwersytetem, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 2.
 • Francuz Piotr, Sprawozdanie z “International Conference on Behavioral, Cognitive and Psychological Sciences”. Singapore, 26-28 lutego 2010 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2010, t. 13, nr 2.
 • Górny W., Z wizytą u „Pax Romana”, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 4.
 • [Informacja o odczytach o antyku chrześcijańskim 1981/1982], „Vox Patrum” 1982, styczeń-czerwiec.
 • [Informacja o wykładach o antyku chrześcijańskim], „Vox Patrum” 1982, lipiec-grudzień.
 • [Informacje o wykładach naukowych w 1988 r.], „Vox Patrum” 1988, z. 15.
 • Iskra Justyna, Klinkosz Waldemar, Sprawozdanie z konferencji „Psychologia ilości, psychologia jakości. Relacje i interakcje”. Wrocław, 22-23 kwietnia 2008 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2008, t. 11, nr 2.
 • Jabłońska Dagmara, Konferencja Naukowa „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w gospodarce opartej na wiedzy. Doświadczenia, najlepsze praktyki, perspektywy”. Lublin, 19 września 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.
 • J.C., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 2. UWAGI
  [filologia polska - s. 90; filozofia - s. 89-90; Koło Historyków Sztuki - s. 89; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 85, 89; odczyty gości z kraju - s. 90; odczyty gości z zagranicy - s. 90]
 • J.C., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 4. UWAGI
  [Koło Miłośników Dramatu Antycznego - s. 90; odczyty gości z kraju - s. 89; odczyty pracowników KUL - s. 89; STS "Oset" - s. 89]
 • Klimalanka Anna, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1969, R. 12, nr 2. UWAGI
  [Koło Naukowe Teologów - s. 93; odczyty gości z kraju - s. 94; odczyty pracowników KUL - s. 94]
 • Klimek Monika, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne metody oraz formy stymulowania rozwoju dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym i lokalnym”. Rzeszów, 5 listopada 2015 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 1.
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1. UWAGI
  [Akademicki Związek Sportowy - s. 88; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 89-90; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 87-88; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 87-89; muzykologia - s. 88; odczyty gości z kraju - s. 88; odczyty pracowników KUL - s. 88]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2. UWAGI
  [Inops - s. 190; Koło Klasyków Studentów KUL - s. 188; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 187-189; odczyty gości z kraju - s. 188; odczyty pracowników KUL - s. 188; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 189]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 1. UWAGI
  [Akademicki Związek Sportowy - s. 102; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 104; Koło Naukowe Studentów Muzykologii - s. 103; Koło Polonistów Studentów KUL - 104-105; odczyty gości z kraju - s. 103-104; odczyty pracowników KUL - s. 103-104; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 102-105]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 2. UWAGI
  [Koło Klasyków Studentów KUL - s. 98; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 96-97; Królikowski Bohdan - s. 100; odczyty gości z kraju - s. 98-99; odczyty pracowników KUL - s. 98-99]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 3-4. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 150; Feicht Hieronim, CM - s. 152; Koło Klasyków Studentów KUL - s. 152; Koło Nauk Społecznych - s. 153-154; Koło Naukowe Esperantystów - s. 151; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 154-155; Koło Naukowe Studentów Muzykologii - s. 151, 153-154; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 154; Koło Naukowe Teologów - s. 154; Koło Polonistów Studentów KUL - 151, 153-154; odczyty gości z kraju - s. 151; odczyty pracowników KUL - s. 151; Studencki Międzyuczelniany Komitet Akcji Trzeźwości - s. 154; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 150]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1969, R. 12, nr 3. UWAGI
  [Inops - s. 95; Jubileusze - s. 96; Koło Nauk Społecznych - s. 95-96; Koło Naukowe Studentów Muzykologii - s. 96; Koło Polonistów Studentów KUL - 92-95; odczyty gości z kraju - s. 97; odczyty pracowników KUL - s. 97; Scena Plastyczna KUL - s. 96]
 • Kronika Uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1967, R. 10, nr 4. UWAGI
  [Akademicki Związek Sportowy - s. 94; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 93; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 92-93; Koło Naukowe Teologów - s. 93; Koło Polonistów Studentów KUL - 93; odczyty gości z kraju - s. 93-94; odczyty pracowników KUL - s. 93-94; Towarzystwo Przyjaciół KUL - s. 91-92]
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 1. UWAGI
  [odczyty pracowników KUL - s. 87-89; Swieżawski Stefan - s. 92]
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 2. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 88; Koło Naukowe Teologów - s. 91-94; Koło Teologiczne Księży Studentów UL - s. 89-91; Nowodworski Witold - s. 87; Wojtyła Karol kard. - s. 82; Związek Nauczycielstwa Polskiego - s. 88; odczyty gości z kraju - s. 85-86; odczyty pracowników KUL - s. 85-86; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 88]
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 3. UWAGI
  [Greinacher Robert ks. - s. 83; odczyty gości z kraju - s. 90; odczyty pracowników KUL - s. 90; Rahner Karl SI - s. 85-87; Sugranyes Franch Ramon de - s. 84; Six François de ks. - s. 84; Villain Maurice ks. - s. 84]
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 4. UWAGI
  [Ingarden Roman - s. 85; odczyty pracowników KUL - s. 87-88; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 89]
 • Kronika Uniwersytecka od początku r.ak. 1925/1926, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1926, R. 2, z. 1(3). UWAGI
  [Cezary Pęcherski – s. 23-26; zmarli studenci – s. 26-27; Akademia Papieska – s. 27-28; Działalność naukowa i popularyzacyjna – s. 28-34; powszechne wykłady – s. 35-36; odczyty wykładowców – s. 36; konkurs na prace studenckie – s. 36; egzaminy państwowe – s. 37]
 • Kronika Uniwersytetu, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1928, R. 4, z. 1(5). UWAGI
  [Inauguracja – s. 37-40; konwikt – s. 38; statut uniwersytetu – s. 42-47; Fundacja Potulickiej – s. 47; Wydział Teologiczny – s. 48-49; Wydział Prawa Kanonicznego – s. 49-50; Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych – s. 50-52; Wydział Nauk Humanistycznych – s. 52-54; odczyty wykładowców – s. 48-50, 53-54; działalność wydawnicza – s. 55-60; VI Tydzień społeczny Odrodzenia – s. 61-62; statystyka studentów – s. 63-66]
 • Kruk S., Wojciechowski Norbert, Kronika Akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 1. UWAGI
  [Koło Anglistów Studentów KUL - s. 157; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 158; Koło Nauk Społecznych - s. 158; Koło Naukowe Teologów - s. 157-158; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 157; odczyty gości z kraju - s. 159; odczyty pracowników KUL - s. 159; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 158]
 • K.T., Z pobytu delegacji KUL za granicą, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 3.
 • Leśniak Magdalena, Marcinkowska Justyna, XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny „Sprawiedliwość i miłość w rodzinie i społeczeństwie”. Kielce, 14-15 maja 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 3.
 • Longosz Stanisław, Wykłady publiczne z dziedziny antyku chrześcijańskiego, „Vox Patrum” 1988, z. 14.
 • Łaguna Mariola, Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Narracyjnej. Kraków, 9-10 września 2005 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2006, t. 9, nr 1.
 • Łukasik-Turecka Agnieszka, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu RP w 2015 roku na Lubelszczyźnie". 3 listopada 2015 roku na KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 1.
 • Łukasik-Turecka Agnieszka, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2014 roku. Kampania wyborcza na Lubelszczyźnie – przebieg, narzędzia komunikowania politycznego, wyniki”, Lublin, 28 maja 2014, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 3.
 • Maciejewski Marian, Smosarski Józef, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 1. UWAGI
  [Inops - s. 146-153; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 146-153; Koło Naukowe Romanistów - s. 146-153; Koło Nauk Społecznych - s. 146-153; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 146-153; Koło Naukowe Germanistów Studentów KUL - s. 146-153; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 146-153; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 146-153; odczyty gości z kraju - s. 146-153; odczyty pracowników KUL - s. 146-153; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 146-153]
 • Maciejewski Marian, Smosarski Józef, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 3. UWAGI
  [Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 134-139; Koło Nauk Społecznych - s. 134-139; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 134-139; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 134-139; odczyty gości z kraju - s. 134-139; odczyty gości z zagranicy - s. 134-139]
 • Maciejewski Marian, Smosarski Józef, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1961, R. 4, nr 3. UWAGI
  [Koło Anglistów Studentów KUL - s. 150; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 151; Koło Klasyków Studentów KUL - s. 152; Koło Naukowe Germanistów Studentów KUL - s. 150; Koło Naukowe Studentów Muzykologii - s. 152; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 151-152; Koło Naukowe Teologów - 152; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 153-154; odczyty gości z kraju - s. 153; odczyty pracowników KUL - s. 153; Studencki Międzyuczelniany Komitet Akcji Trzeźwości - s. 153; Związek Nauczycielstwa Polskiego - s. 149-150, 152-153]
 • Młodzież współczesna, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 3.
 • Musiał Dagmara, Steuden Stanisława, Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Positive Disintegration: The Theory of the Future, Fort Lauderdale (USA), 7-10 XI 2002 r., „Roczniki Psychologiczne” 2003, t. 6.
 • n. m., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 4. UWAGI
  [odczyty gości z kraju - s. 163-165; odczyty gości z zagranicy - s. 163-165]
 • Nagy Stanisław, VIII Kongres Federacji Uniwersytetów Katolickich, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1969, R. 12, nr 4.
 • Napiórkowski Stanisław Celestyn, Wiadomości różne, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 2. UWAGI
  [odczyty gości z kraju - s. 138-141; odczyty gości z zagranicy - s. 138-141]
 • Parzyszek Magdalena, IX Konferencja Naukowa, „Pedagogiczna aksjologia w świetle nauczania św. Jana Pawła II”. Biała Podlaska, 6 maja 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 4.
 • Parzyszek Magdalena, XXIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Więź i pokój w rodzinie i społeczeństwie”. Kielce, 12 maja 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Parzyszek Magdalena, XXV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Nadzieja i przebaczenie w rodzinie i społeczeństwie”. Kielce, 15 maja 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 4. UWAGI
  [odczyt pracownika KUL - s. 98]
 • Parzyszek Magdalena, XXVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny na temat „Z rodziną ku niepodległości Polski w 100 rocznicę odzyskania niepodległości w 1918 roku”. Kielce, 15 maja 2018, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 4. UWAGI
  [pedagogika - s. 135-136]
 • Piskorska Beata, Konferencja „«Nowa zimna wojna?»” Niemcy, Rosja i Unia Europejska w poszukiwaniu pokoju”, Lublin, 1 czerwca 2015, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 3.
 • Piskorska Beata, Seminarium naukowe „Europejskie doświadczenia z demokracją i gospodarką rynkową – przykład Ukrainy”, Lublin, 27 kwietnia 2015, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 3.
 • Piskorska Beata, Sprawozdanie z konferencji ekspercko-naukowej "Kryzys uchodźczy - konsekwencje dla przyszłości Unii Europejskiej, Niemiec i Polski". (Lublin, 6 czerwca 2016 roku), „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 3.
 • Piskorska Beata, Sprawozdanie z konferencji ekspercko-naukowej „System bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku” (Lublin, 26 listopada 2015 roku), „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 3.
 • Piskorska Beata, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nowy plan na Europę – co przyniesie rok 2018?”. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 23 stycznia 2018 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2018, t. 10(46), z. 3.
 • Podgórski M., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 3. UWAGI
  [filologia angielska - s. 130; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 127-128; Koło Historyków Sztuki - s. 131; Koło Miłośników Dramatu Antycznego - s. 129-130; Koło Nauk Społecznych - s. 128; Koło Naukowe Studentów Psychologii - 128; muzykologia - s. 138-139; odczyty gości z kraju - s. 126-127; odczyty gości z zagranicy - s. 126-127; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 129]
 • [Podgórski M.] M.P., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1963, R. 6, nr 1. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 135; filologia romańska - s. 135; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 134; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 134; odczyty gości z kraju - s. 134; odczyty pracowników KUL - s. 134]
 • Sękowska Zofia, Sesje pedagogiczne, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 4.
 • [Sękowska Zofia] Z.S., Uniwersyteckie sesje pedagogiczne, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 1.
 • Sidor-Piekarska Bożena, Sprawozdanie z wyjazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie 12-13 maja 2010, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).
 • Słowiński Konrad, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Transformacja w Europie. Ocenić przeszłość. Zaprojektować przyszłość". Lublin, 27-28 maja 2015, „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 1.
 • Starnawski Jerzy, Zarys dziejów recepcji Mickiewicza w Lublinie i na Lubelszczyźnie, „Roczniki Humanistyczne” 1954/1955, t. 5. UWAGI
  [filologia polska na KUL - s. 291-298, 300-???; Piotr Bańkowski - s. 292, 297; ks. Cezary Pęcherski - s. 292, 297; Wiktor Hahn - s. 292-293; Julian Krzyżanowski - s. 293-295; Henryk Życzyński - s. 295-297, 298; absolwenci filologii polskiej (Adam Luterek, Aleksandra Kopystyńska, Ignacy Nestorowicz) - s. 298; Zygmunt Kukulski - s. 298, Juliusz Kleiner - s. 300-302, 304-305, 308; wznowienie działalności KUL - s. 292, 300; Towarzystwo Naukowe KUL - 300-301; Jan Parandowski - s. 302; Jerzy Kowalski - s. 302; Stefan Kawyn - s. 302, 304-305, 308; Maria Dłuska - s. 303; Czesław Zgorzelski - s. 304, 305; Jerzy Pogonowski - s. 304; Witold Chwalewik - s. 304; prace doktorskie (Zygmunt Bownik, Andrzej Lewicki) i prace magisterskie (Jan Słomkowski, Jadwiga Romanowska, Wanda Łakowiczówna) s. 305; odczyty gości z kraju s. 305-306, 310; Biblioteka Uniwersytecka KUL - s. 309, 310; odczyty pracowników KUL - s. 310; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 310]
 • Stepulak Marian Zdzisław, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Psychologicznej na temat „Etyczno-prawne aspekty działalności psychologów”. Kraków, 12-13 czerwca 1998 roku, „Roczniki Psychologiczne” 1998, t. 1.
 • Suchenek Agnieszka, Sympozjum Naukowe „Wokół porodu XXI wieku”. Warszawa, 14 października 2012, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.
 • Szegda Joanna, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Tożsamość religijna w nowoczesności” (26-27 czerwca 2013 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2014, t. 6(42), z. 2.
 • Szymołon Jerzy, Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Religii (Warszawa, 20-21 października 1998 roku), „Roczniki Psychologiczne” 1999, t. 2.
 • Szyszka Małgorzata, Obrady „Współczesne obrazy i skrypty solidarności rodzinnej” podczas XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego. Gdańsk, 15 września 2016 r., „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 2.
 • Wierzbicki Zbigniew T., Sympozjum austriacko-polskie, „Roczniki Nauk Społecznych” 1985, t. 13, z. 1.
 • Wyjazdy za granicę, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 1.
 • Z akcji odczytowej pracowników nauki KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 1.
 • Z aktualnych problemów Polski współczesnej, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 3.
 • Z czynności Wydziału Historyczno-Filozoficznego Towarzystwa Naukowego K.U.L., „Roczniki Humanistyczne” 1949, t. 1.
 • Z Towarzystwa Ekonomicznego w Lublinie, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, R. 5, z. 1(6).
 • Zaręba Agnieszka, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Negocjacje w XXI wieku – teoria, praktyka i znaczenie” (Lublin, 29 listopada 2016 roku), „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 3.

Projekty badawcze
 • Alberski Robert, Łukasik-Turecka Agnieszka, Musiał-Karg Magdalena, Plecka Danuta, Turska-Kawa Agnieszka, Tybuchowska-Hartlińska Karolina, Wojtasik Waldemar, Raport z badań w ramach projektu „Preferencje polityczne. Postawy - Identyfikacje - Zachowania 2013”, „Roczniki Nauk Społecznych” 2014, t. 6(42), z. 1.


Działalność popularyzująca naukę
 • [Fita Stanisław] S.F., Wykłady dla duchowieństwa, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 4.
 • Kronika Uniwersytecka, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1927, R. 3, z. 1(4). UWAGI
  [Inauguracja – s. 15, Wydział Teologiczny – s. 19-21; Wydział Prawa Kanonicznego – s. 21-23; Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych – s. 23-25; Wydział Nauk Humanistycznych – s. 25-27; Leon Białkowski – s. 26; Aleksander Kossowski – s. 26-27; Akademia ku czci św. Franciszka – s. 27; Akademia Papieska – s. 27-28; działalność naukowa i popularyzatorska – s. 28-37; Towarzystwo Teologiczne – s. 37-38; IV Zjazd Odrodzenia – s. 39-40; statystyka studentów [1926/1927] – s. 41-44]
 • Kronika Uniwersytecka od początku r.ak. 1925/1926, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1926, R. 2, z. 1(3). UWAGI
  [Cezary Pęcherski – s. 23-26; zmarli studenci – s. 26-27; Akademia Papieska – s. 27-28; Działalność naukowa i popularyzacyjna – s. 28-34; powszechne wykłady – s. 35-36; odczyty wykładowców – s. 36; konkurs na prace studenckie – s. 36; egzaminy państwowe – s. 37]
 • Królikowski Bohdan, Wystawa jubileuszowa „50 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1918-1968”, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1971, t. 23.
 • K.T., Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae (Wykłady dla duchowieńśtwa: 23-35 sierpnia 1965), „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2.
 • K.T., Laikat w misterium Kościoła (Wykłady dla duchowieństwa 22-24 VIII 1967 r.), „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 1.
 • Lis Artur, VII Lubelski Festiwal Nauki w WZPiNoG w Stalowej Woli, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2010, nr 4.
 • mn, Ethos polskiego charakteru. Wykłady dla duchowieństwa, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1.
 • Paluchowski Andrzej, Wykłady dla duchowieństwa, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 4.
 • Piwowarski Władysław, Kapłan w świecie współczesnym, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 4. UWAGI
  [wykłady dla duchowieństwa]
 • Sawa Robert, Lubelski Festiwal Nauki, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Szewczak Marcin, Humanista XXI wieku. IV Lubelski Festiwal Nauki na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II, Lublin, 24-25 IX 2007, „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 4.
 • Szewczak Marcin, Wiedza Lekarstwem Duszy. V Lubelski Festiwal Nauki na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 22-26 IX 2008 r., „Studia Prawnicze KUL” 2008, nr 4.
 • [Turowski Jan] J.T., Delegacja KUL na Tygodniu Kultury Katolickiej Ziem Zachodnich, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 2.
 • Turowski Konstanty, Wpływ Kościoła na kulturę polską (Wykłady dla duchowieństwa 23-25 VIII), „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 4.
 • Turowski Konstanty, Wykłady dla duchowieństwa, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 4.
 • Wójcik Kazimierz, Wychowanie chrześcijańskie młodzieży (Wykłady uniwersyteckie dla duchowieństwa), „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1969, R. 12, nr 1.
 • Wykłady dla duchowieństwa, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1972, R. 1, nr 1.
 • Wykłady dla duchowieństwa na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 2.
 • Wykłady Uniwersyteckie dla Duchowieństwa, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1972, R. 1, nr 2.
 • [Wystąpienie w Radiu Maryja], „Vox Patrum” 2003, t. 44-45.


Działalność wydawnicza
 • 25 tomów czasopisma Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, „Ateneum Kapłańskie” 1973, R. 65, t. 80, z. 2(385).
 • Co piszą o Froncie Pracy?, „Front Pracy” 1935, R. 3, nr 1.
 • Cybulak Jarosław K., Szczenięce lata Ibidemu, „Ibidem” 2014, t. 10.
 • Do naszych czytelników i czytelniczek, „Akademik. Dwutygodnik młodzieży akademickiej” 1919, nr 1.
 • Drączkowski Franciszek, Redaktor naczelny "Vox Patrum", ks. prof. Stanisław Longosz odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, „Vox Patrum” 2004, t. 46-47.
 • Głos o Froncie Pracy, „Front Pracy” 1935, R. 3, nr 2.
 • Hamryszczak Artur, Bibliografia zawartości czasopisma „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”. Tomy 61-81, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2004, t. 82.
 • Hamryszczak Artur, Półrocznik „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”. Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2013, t. 100.
 • Jędrzejczak Maria L., Bibliografia zawartości pierwszych dziesięciu tomów czasopisma „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1965, t. 10.
 • Keller Dawid, Do czego może przydać się Garamond?, „Ibidem” 2014, t. 10.
 • Kronika, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1974, R. 3, nr 1-2 (5-6). UWAGI
  [Gmach Główny - s. 81, Encyklopedia Katolicka - s. 81-82, IX Tydzień Eklezjologiczny - s. 88, XVII Tydzień Filozoficzny - s. 90-92, Goście zagraniczni - s. 95-96, Koła naukowe - s. 97-100, PTTK - 100]
 • Krukowski Stanisław, Bibliografia zawartości czasopisma „Studia Polonijne”: tomy 22-26 (2001-2005), „Studia Polonijne” 2006, T. 27.
 • Librowski Stanisław, Bibliografia zawartości czasopisma „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”. Tomy 1-50, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1986, t. 52.
 • Librowski Stanisław, Bibliografia zawartości czasopisma „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”. Tomy 51-60, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1991, t. 60.
 • Librowski Stanisław, Dwadzieścia pięć tomów czasopisma Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1972, t. 25.
 • Longosz Stanisław, "Vox Patrum" w Oxfordzie, „Vox Patrum” 1987, z. 12-13.
 • O trudnych początkach, czyli jak to z "Ibidem" było..., „Ibidem” 2014, t. 10.
 • Od Redakcji, „Polonista” 1951, R. 1, nr 1.
 • Redaktor "Vox Patrum" biskupem, „Vox Patrum” 1984, t. 6-7.
 • Rosowski Witalij, Bibliografia zawartości czasopisma „Studia Polonijne”: tomy 27-34 (2006-2013), „Studia Polonijne” 2014, T. 35. UWAGI
  [s. 97-110]
 • Rudziński Aleksander, Bibliografia tekstów opublikowanych w "Ibidem" w latach 2003-2013, „Ibidem” 2014, t. 10.
 • Stępień Maciej B., Recenzja: Ireneusz Korzeniowski, Zawartość „Studiów Polonijnych” 1976-2000. Przewodnik bibliograficzny, „Studia Polonijne” 2002, T. 23.
 • Sudrawska Izabela, Wykaz instytucji zagranicznych, które weszły w posiadanie (całości lub części) czasopisma „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” drogą wymiany z Biblioteką Uniwersytecką KUL, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1991, t. 60.
 • Sułowski Zygmunt, Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce, „Roczniki Humanistyczne” 1958, t. 7, z. 2.
 • "Vox Patrum" i jego redaktor ks. prof. Stanisław Longosz uhonorowani "Feniksem", „Vox Patrum” 2011, t. 56.
 • "Vox Patrum" ponownie wobec najwyżej punktowanych czasopism, „Vox Patrum” 2004, t. 46-47.
 • "Vox Patrum" u Ojca Świętego Jana Pawła II, „Vox Patrum” 1983, z. 5.
 • Walewander Edward, "Studia Polonijne", [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Walewander Edward, "Studia Polonijne", [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XVIII, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2013.
 • Wyczawski Hieronim Eugeniusz, Moje zainteresowania archiwoznawstwem i kontakty z czasopismem „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1992, t. 61.
 • Wywiad dla Radia Watykańskiego na temat "Vox Patrum", „Vox Patrum” 1983, z. 5.
 • Zawartość „Studiów Polonijnych” 1976-2000. Przewodnik bibliograficzny, oprac. Ireneusz Korzeniowski, Lublin 2001.


Finanse
 • Dotacje i ofiary, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1927, R. 3, z. 1(4).
 • Dotacje Kuryj Biskupich od dnia 1-go maja 1928 do 1-go października 1929 r., „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, R. 5, z. 1(6).
 • Ofiary na odbudowę kaplicy uniwersyteckiej [1928-1930], „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, R. 5, z. 1(6).
 • Ofiary od dn. 1 maja 1928 r. do dn. 1 października 1929, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, R. 5, z. 1(6).
 • Zapisy i ofiary, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1926, R. 2, z. 1(3). UWAGI
  [Fundacja Potulicka – s. 43-44; Ofiary złożone do Kasy Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego – s. 45; Składki członkowskie – s. 46-48]


Historia KUL
1918-1939
 • 35 lat służby Deo et Patriae, „Polonista” 1953, R. 3, nr 10.
 • Akademia lubelska, „Odrodzenie. Dwutygodnik akademicki” 1938, R. 5, nr 1.
 • Akademia żałobna, „Odrodzenie. DWutygodnik akademicki” 1939, R. 5, nr 8. UWAGI
  [Pius XI - s. 10]
 • Boguchwał Sławomir, Katolicki Uniwersytet Lubelski, „Front Pracy” 1937, R. 5, nr 8.
 • Chomentowska Edyta, KUL na łamach "Kroniki Diecezji Przemyskiej", „Przegląd Uniwersytecki” 2021, R. 33, nr 1 (189).
 • Cieszyński Nikodem, Uniwersytet Lubelski, jego powstanie i rozwój, Poznań 1924.
 • Czy wlaka z K. U. L.-em?, „Odrodzenie. Miesięcznik akademicki” 1937, R. 3, nr 4.
 • Dąbkowski Przemysław, Uniwersytet Lubelski jako konieczność dziejowa, „Wiadomości Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1923, R. 1, z. 2.
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]
 • Dębiński Antoni, Pyter Magdalena, Wizjoner i realista. O Idzim Radziszewskim - twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2020.
 • [Druk Ustawy o nadaniu Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu pełni praw państwowych szkół akademickich], „Odrodzenie. Miesięcznik akademicki” 1938, R. 4, nr 7.
 • Herniczek Jerzy, Uniwersytet Lubelski, „Akademik. Dwutygodnik młodzieży akademickiej” 1919, nr 2.
 • Karolewicz Grażyna, Czy w okresie międzywojennym Katolicki Uniwersytet Lubelski miał charakter tylko regionalny?, „Summarium. Societatis Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II” 2008, R. 37(57).
 • Karolewicz Grażyna, „Lowańczycy” wśród profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1981, t. 43.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 1, Lublin 1996.
 • Karolewicz Grażyna, Środowisko nauczycieli akademickich KUL w okresie międzywojennym, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010. UWAGI
  [Duszpasterstwo Akademickie - s. 59-60]
 • Karolewicz Grażyna, Trzy listy ks. Idziego Radziszewskiego do kardynała Mercier, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1983, t. 46.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, „Front Pracy” 1938, R. 6, nr 9-10.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1938.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski we wspomnieniach pierwszych studentów z lat 1918-1925, red. Grażyna Karolewicz, Lublin 1978. UWAGI
  [Akademicki Komitet Pomocy Żołnierzowi-Studentowi - s. 33]
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dziejów uczelni, red. Grażyna Karolewicz, Marek Zahajkiewicz, Zygmunt Zieliński, Lublin 1992. UWAGI
  [Akademickie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc Bliźniemu” - s. 331]
 • Kronika Uniwersytetu, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1928, R. 4, z. 1(5). UWAGI
  [Inauguracja – s. 37-40; konwikt – s. 38; statut uniwersytetu – s. 42-47; Fundacja Potulickiej – s. 47; Wydział Teologiczny – s. 48-49; Wydział Prawa Kanonicznego – s. 49-50; Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych – s. 50-52; Wydział Nauk Humanistycznych – s. 52-54; odczyty wykładowców – s. 48-50, 53-54; działalność wydawnicza – s. 55-60; VI Tydzień społeczny Odrodzenia – s. 61-62; statystyka studentów – s. 63-66]
 • Królikowski Bohdan, Wystawa jubileuszowa „50 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1918-1968”, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1971, t. 23.
 • Krupa Marzena, Marszałek gościem Uniwersytetu Lubelskiego, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 1 (183).
 • KUL uniwersytetem niepodległej Polski: konferencja z okazji 100-lecia Uniwersytetu w Senacie RP 8 maja 2018 r., red. Magdalena Maria Charzyńska-Wójcik, Jolanta Klimek-Grądzka, Dariusz Skórczewski, Lublin 2018.
 • L.J.M., Inauguracja roku akademickiego w Lublinie, „Odrodzenie. Miesięcznik akademicki” 1935, R. 2, nr 1-2.
 • Łubnicki Narcyz, Początki życia uniwersyteckiego w Lublinie. Wspomnienia sprzed lat trzydziestu, „Życie Szkoły Wyższej” 1974, nr 7/8.
 • Matczuk Alicja, Franciszek Gawełek i Uniwersytet Lubelski - przerwana kariera, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2020, t. 113.
 • Pastuszka Józef, Wspomnienia z lat 1915-1917 o Seminarium Duchownym w Petersburgu, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1972, t. 25.
 • Peciakowski Tomasz, Porozrywana ciągłość. Historia „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.
 • Polkowski Marcin, Pierwsze wzmianki o KUL w prasie holenderskiej, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 4 (186).
 • Przemówienie ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego 1929/1930 dn. 6 X 1929 r., „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, R. 5, z. 1(6). UWAGI
  [Wiktor Porzeziński – s. 22; uprawnienia – s. 23-24; sale fundacyjne – s. 25-26]
 • Przemówienie ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego dn. 7 X 1928 r., „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, R. 5, z. 1(6). UWAGI
  [Towarzystwo Przyjaciół KUL – s. 6; uprawnienia – s. 7-8; Fundacja Potulickiej – s. 8-9; działalność wydawnicza – s. 12; remonty – s. 14-16; sale fundacyjne – s. 16-19]
 • Raina Peter, Stefan kardynał Wyszyński. Prymas Tysiąclecia, t.1, Wrocław 2016. UWAGI
  [KUL - s. 25-26; Korniłowicz Władysław ks. - s. 27]
 • Ryba Mieczysław, Wizja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w świetle projektu jego założycieli, „Człowiek w kulturze” 2017, t. 27.
 • Rzeczpospolita Akademicka. Działalność młodzieży studenckiej na KUL-u w II Rzeczypospolitej, red. Mieczysław Ryba, Lublin 2010.
 • Starnawski Jerzy, Zarys dziejów recepcji Mickiewicza w Lublinie i na Lubelszczyźnie, „Roczniki Humanistyczne” 1954/1955, t. 5. UWAGI
  [filologia polska na KUL - s. 291-298, 300-???; Piotr Bańkowski - s. 292, 297; ks. Cezary Pęcherski - s. 292, 297; Wiktor Hahn - s. 292-293; Julian Krzyżanowski - s. 293-295; Henryk Życzyński - s. 295-297, 298; absolwenci filologii polskiej (Adam Luterek, Aleksandra Kopystyńska, Ignacy Nestorowicz) - s. 298; Zygmunt Kukulski - s. 298, Juliusz Kleiner - s. 300-302, 304-305, 308; wznowienie działalności KUL - s. 292, 300; Towarzystwo Naukowe KUL - 300-301; Jan Parandowski - s. 302; Jerzy Kowalski - s. 302; Stefan Kawyn - s. 302, 304-305, 308; Maria Dłuska - s. 303; Czesław Zgorzelski - s. 304, 305; Jerzy Pogonowski - s. 304; Witold Chwalewik - s. 304; prace doktorskie (Zygmunt Bownik, Andrzej Lewicki) i prace magisterskie (Jan Słomkowski, Jadwiga Romanowska, Wanda Łakowiczówna) s. 305; odczyty gości z kraju s. 305-306, 310; Biblioteka Uniwersytecka KUL - s. 309, 310; odczyty pracowników KUL - s. 310; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 310]
 • Turowski Konstanty, Śp. Franciszek Skąpski, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1967, R. 10, nr 3.
 • Walewander Edward, Główne kierunki badań Instytutu Pedagogiki KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 1999, t. 27, z. 2.
 • Wiercieński Wacław, Organizacja akademicka, „Akademik. Dwutygodnik młodzieży akademickiej” 1919, nr 1.
 • Wiercieński Wacław, Uniwersytet Lubelski, „Akademik. Dwutygodnik młodzieży akademickiej” 1919, nr 1.

1939-1944
 • 35 lat służby Deo et Patriae, „Polonista” 1953, R. 3, nr 10.
 • Bzdyrak Grzegorz, Pracownicy i absolwenci Wydziału Prawa Kanonicznego KUL w lubelskim sądownictwie kościelnym podczas okupacji niemieckiej, „Roczniki Nauk Prawnych” 2015, t. XXV, nr 4.
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]
 • Działalność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w czasie okupacji, red. Jan Ziółek, Lublin 1983.
 • Królikowski Bohdan, Wystawa jubileuszowa „50 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1918-1968”, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1971, t. 23.
 • Losy pracowników i studentów Katolickiego Uniwerstetetu Lubelskiego w czasie okupacji niemieckiej, oprac. Jan Ziółek, Lublin 2009.
 • Peciakowski Tomasz, Porozrywana ciągłość. Historia „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.

1944-1989
 • 35 lat służby Deo et Patriae, „Polonista” 1953, R. 3, nr 10.
 • Aparat ucisku na Lubelszczyźnie w latach 1944-1956 wobec duchowieństwa katolickiego, red. Marian Peret, Zygmunt Zieliński, Lublin 2000.
 • Choma-Jusińska Małgorzata, Rola duszpasterstwa akademickiego o. Ludwika Wiśniewskiego w działalności opozycji, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2005, nr 1 (7).
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]
 • Formacja Ludwik. Duszpasterstwo Akademickie Ojca Ludwika Wiśniewskiego w Lublinie 1972-1981, red. Małgorzata Choma-Jusińska, Małgorzata Żórawska, Lublin 2011.
 • Gałaszewska-Chilczuk Dorota, Czy komuniści zdobyli KUL? Działania aparatu władzy wobec środowiska naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944-1956, [w:] Aparat represji wobec inteligencji w latach 1945-1956, red. Rafał Habielski, Dominika Rafalska, Warszawa 2010.
 • Gałaszewska-Chilczuk Dorota, Polityka państwa wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944-1968, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2006, nr 2 (10).
 • Gałaszewska-Chilczuk Dorota, "Wrogie" Uniwersytety. Polityka państwa wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (1944-1969), Warszawa 2013.
 • Gawrysiakowa Janina, Jóźwik Małgorzata, NSZZ "Solidarność" w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1980-2010, Lublin 2015.
 • Gigilewicz Edward, Ciemnogród, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Hlebowicz Adam, "Negatywnie ustosunkowani do negatywnej rzeczywistości". Działalność opozycyjna studentów KUL w latach 1982-1987, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, nr 11-12 (132-133).
 • Jaroszyński Piotr, KUL w czasach PRL-u - kartka z historii, „Człowiek w kulturze” 2010, t. 21.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1944-1952. Wspomnienia i relacje, red. Jan Ziółek, Lublin 1999.
 • Krąpiec Mieczysław, Człowiek. Kultura. Uniwersytet, oprac. Andrzej Wawrzyniak, Lublin 1982. UWAGI
  [Inauguracje - s. 355-381; Jan Paweł II - s. 421-424; Wyszyński Stefan kard. - s. 425-444; Król Jan kard. - s. 445-447; Górski Konrad - s. 448-449; Miłosz Czesław - s. 450-451]
 • Królikowski Bohdan, Wystawa jubileuszowa „50 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1918-1968”, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1971, t. 23.
 • KUL uniwersytetem niepodległej Polski: konferencja z okazji 100-lecia Uniwersytetu w Senacie RP 8 maja 2018 r., red. Magdalena Maria Charzyńska-Wójcik, Jolanta Klimek-Grądzka, Dariusz Skórczewski, Lublin 2018.
 • Napiórkowski Stanisław Celestyn, Ponazywam gwiazdy na moim niebie. Przemówienie z okazji wręczenia księgi pamiątkowej (KUL, 10.12.1999), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1999, R. 17, nr 59.
 • Peciakowski Tomasz, Porozrywana ciągłość. Historia „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.
 • Przestrzeń wolności i prawdy. Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1944-1989, red. Józef Fert, Lublin 2008.
 • Przytuła Agnieszka, Cud lubelski 1949. Łzy - nadzieje - represje, Lublin 1993.
 • Represje wokół uczestników wydarzeń w Katedrze Lubelskiej w 1949 roku, oprac. Agnieszka Przytuła, Jan Ziółek, Lublin 1999.
 • Sekściński Bogdan, Studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wobec antykościelnej polityki PRL-u (1944-1961), „Saeculum Christianum” 2011, R. 17, nr 1.
 • Skrzyniarz Ryszard, Wybrane przykłady postaw i działań ukierunkowanych na przetrwanie oraz rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944-1970, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Sławińska Irena, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Środowisko zamknięte czy otwarte?, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 3-4.
 • Sławińska Irena, Szlakami moich wód, Lublin 2004. UWAGI
  [ks. Antoni Słomkowski - s. 141]
 • Sobieraj Maciej, Między oporem a lojalności. Działania SB wobec KUL na przykładzie rozpracowania prof. Jerzego Kłoczowskiego, Lublin 2015.
 • Sobieraj Maciej, Źródła do dziejów opozycji na Lubelszczyźnie w latach siedemdziesiątych XX wieku w zbiorach lubelskiego oddziału IPN, [w:] Z Archiwum IPN, t. 1, red. Bernadetta Gronek, Lublin 2005.
 • "Spotkania": krąg "Spotkań"; wspomnienia: pierwszy powielacz, KUL, spiskowanie, druk, kolportaż; kalendarium; wydawnictwo: Lublin, Paryż, red. Anna Kiszka, Maciej Sobieraj, Lublin 2011.
 • Sprawozdanie rektorskie za rok akademicki 1971/72, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1972, R. 1, nr 2.
 • Sprawozdanie z działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akademickim 1988/89, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1990, R. 8, nr 21.
 • Sprawozdanie z działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akademickim 1989/90, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1990, R. 8, nr 24.
 • Starnawski Jerzy, Zarys dziejów recepcji Mickiewicza w Lublinie i na Lubelszczyźnie, „Roczniki Humanistyczne” 1954/1955, t. 5. UWAGI
  [filologia polska na KUL - s. 291-298, 300-???; Piotr Bańkowski - s. 292, 297; ks. Cezary Pęcherski - s. 292, 297; Wiktor Hahn - s. 292-293; Julian Krzyżanowski - s. 293-295; Henryk Życzyński - s. 295-297, 298; absolwenci filologii polskiej (Adam Luterek, Aleksandra Kopystyńska, Ignacy Nestorowicz) - s. 298; Zygmunt Kukulski - s. 298, Juliusz Kleiner - s. 300-302, 304-305, 308; wznowienie działalności KUL - s. 292, 300; Towarzystwo Naukowe KUL - 300-301; Jan Parandowski - s. 302; Jerzy Kowalski - s. 302; Stefan Kawyn - s. 302, 304-305, 308; Maria Dłuska - s. 303; Czesław Zgorzelski - s. 304, 305; Jerzy Pogonowski - s. 304; Witold Chwalewik - s. 304; prace doktorskie (Zygmunt Bownik, Andrzej Lewicki) i prace magisterskie (Jan Słomkowski, Jadwiga Romanowska, Wanda Łakowiczówna) s. 305; odczyty gości z kraju s. 305-306, 310; Biblioteka Uniwersytecka KUL - s. 309, 310; odczyty pracowników KUL - s. 310; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 310]
 • Struktura organizacyjna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1972, R. 1, nr 1.
 • Susłowska Ewa, Pierwszy raz na KUL-u /kartka z pamiętnika/, „Polonista” 1957, R. 6, nr 17.
 • Świda-Szaciłowska Helena, Wszystko, co pamiętam. Wspomnienia 1928-1960, red. Agata Fijuth-Dudek, Tomasz Osiński, Lublin 2019. UWAGI
  [Iuventus Christiana - s. 124-127]
 • Walewander Edward, Główne kierunki badań Instytutu Pedagogiki KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 1999, t. 27, z. 2.

po 1989
 • Adamczyk Iga, Studiowanie pod znakiem pandemii, „Przegląd Uniwersytecki” 2021, R. 33, nr 1 (189).
 • Baran-Sanocka Małgorzata, Program wieloletni dla KUL, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 4 (186).
 • Gawrysiakowa Janina, Jóźwik Małgorzata, NSZZ "Solidarność" w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1980-2010, Lublin 2015.
 • Informator Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2005.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, oprac. Katarzyna Bojko, Zdzisław Cieszkowski, Anna Swęda, Lublin 2000.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, red. Krzysztof Stanowski, [b.m.], [b.r.].
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski jako instytucja naukowa i dydaktyczna, [b.m.], [b.r.].
 • Kiczuk Stanisław, Sprawozdanie z działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akademickim 1996/97, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny: dokumenty, studia, informacje” 1997, R. 15, nr 51.
 • Kronika Jubileuszu 100-lecia KUL : 2016, 2017, 2018, red. Katarzyna Bojko, Lidia Jaskuła, Anna Kowalczyk, Lilianna Kycia, Leszek Wojtowicz, Lublin 2019.
 • KUL uniwersytetem niepodległej Polski: konferencja z okazji 100-lecia Uniwersytetu w Senacie RP 8 maja 2018 r., red. Magdalena Maria Charzyńska-Wójcik, Jolanta Klimek-Grądzka, Dariusz Skórczewski, Lublin 2018.
 • Lis Artur, Jubileuszowa pielgrzymka do Rzymu na 100-lecie KUL, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2018, nr 2.
 • Łączkowski Wojciech, Praworządne państwo (wykład inauguracyjny - rok akademicki 2002/2003 na KUL), „Prawo - Administracja - Kościół” 2002, nr 4.
 • Maćkowska Katarzyna, Sprawozdanie z obchodu Jubileuszu 25-lecia reaktywowania studiów prawniczych w KUL, „Prawo - Administracja - Kościół” 2006, nr 4.
 • Michalczyk Jadwiga, Katolicki Uniwersytet Lubelski 97, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny: dokumenty, studia, informacje” 1997, R. 15, nr 51.
 • Walewander Edward, Główne kierunki badań Instytutu Pedagogiki KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 1999, t. 27, z. 2.


Kierunki studiów i projekty tutoringowe
 • 50 lat teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, red. Andrzej Kiciński, Czesław Krakowiak, Wiesław Przygoda, Michał Wyrostkiewicz, Lublin 2009.
 • Administracja, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Architektura Krajobrazu, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Bezpieczeństwo narodowe, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Biotechnologia, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Borowska Barbara, Buk-Cegiełka Marta, Seminarium Wymiany Doświadczeń „Integralna edukacja − wybrane zagadnienia”. „Rozwijanie wielostronnej aktywności dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym w procesie twórczego kształcenia językowego”. Lublin, 4 marca 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Buk-Cegiełka Marta, Cykliczne seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Lublin, rok akademicki 2013/14, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 2.
 • Buk-Cegiełka Marta, Seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz studentów pedagogiki. Lublin, 16 grudnia 2016, „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 2.
 • Byczkowski J., Dyskusje teologiczne księży studentów, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 4. UWAGI
  [teologia - s. 125-126]
 • Domagała-Zyśk Ewa, Sprawozdanie z "European Spring Academy 2008", „Roczniki Pedagogiczne” 2009, t. 1(37).
 • Domagała-Zyśk Ewa, Sprawozdanie z programu "European Autumn Seminars 2008" Lublin, 12-22 listopada 2008 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2010, t. 2(38).
 • Domagała-Zyśk Ewa, Wczoraj i dziś międzynarodowej wymiany doświadczeń akademickich, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010. UWAGI
  [Instytut Pedagogiki - s. 284-290]
 • Gładysz Andrzej, Działalność artystyczna studentów Instytutu Muzykologii, [w:] 100 lat Teologii na KUL, red. Jacenty Mastej, Sławomir Nowosad, Lublin 2018.
 • J.C., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 2. UWAGI
  [filologia polska - s. 90; filozofia - s. 89-90; Koło Historyków Sztuki - s. 89; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 85, 89; odczyty gości z kraju - s. 90; odczyty gości z zagranicy - s. 90]
 • Jeziorański Marek, Magier Piotr, Międzynarodowy program współpracy „Trinational”. Alice Salomon Hochschule Berlin, Institut du Travail Social de la Région Auvergne w Clermont-Ferrand, Instytutu Pedagogiki KUL. Spotkanie I - Berlin, 18-25 maja 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 1. UWAGI
  [warstwicowa teoria wychowania Stefana Kunowskiego - s. 185-187]
 • Jeziorański Marek, Magier Piotr, Międzynarodowy Program Współpracy „Trinational” Alice Salomon Hochschule Berlin, Institut du Travail Social de la Région Auvergne w Clermont-Ferrand Instytutu Pedagogiki KUL. Spotkanie II. Clermont-Ferrand, 21-28 września 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 4.
 • Jeziorański Marek, Magier Piotr, Międzynarodowy Program Współpracy „Trinational”. Alice Salomon Hochschule Berlin Institut du Travail Social de la Région Auvergne w Clermont-Ferrand Instytutu Pedagogiki KUL. Spotkanie III − Lublin, 12-19 kwietnia 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 4.
 • Kasjaniuk Elżbieta, Akademia „Artes Liberales”, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Komisarczyk Maria, Warsztaty logopedyczne „Wspomaganie rozwoju mowy dzieci jako misja nauczyciela-pedagoga”. Lublin 6, 13, 17 marca 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 2.
 • Koncert muzyki kameralnej, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1. UWAGI
  [muzykologia - s. 107]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1. UWAGI
  [Akademicki Związek Sportowy - s. 88; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 89-90; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 87-88; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 87-89; muzykologia - s. 88; odczyty gości z kraju - s. 88; odczyty pracowników KUL - s. 88]
 • Krupa Marzena, Początek roku akademickiego na kierunku pielęgniarstwo, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 2-3 (184-185).
 • Kukołowicz Teresa, Sprawozdanie z sesji pedagogicznych odbytych w roku akad. 1964/65, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 4. UWAGI
  [pedagogika - s. 81-81]
 • Lewandowska Paulina, Współpraca Międzynarodowa Koła Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących "Surdus Loquens" w latach 2012-2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3. UWAGI
  [odczyt pracownika KUL s. 216]
 • Lista osób nagrodzonych za prace magisterskie, seminaryjne i ćwiczeniowe w roku akad. 1968/69 sekcji filologii polskiej, „Polonista” 1969, listopad.
 • Lista osób nagrodzonych za prace magisterskie i ćwiczeniowe w roku akad. 1967/68 sekcji filologii polskiej, „Polonista” 1968, grudzień.
 • Maciejewski Marian, Smosarski Józef, Kronika wydarzeń uniwersyteckich, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 3. UWAGI
  [Koło Nauk Społecznych - s. 131-139; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 131-139; muzykologia - 131-139; Studencki Teatr Anglistów - s. 131-139]
 • Madała Tadeusz, Narecki Krzysztof, Filologia klasyczna w KUL w latach 1918-2004, Lublin 2006.
 • Mechanizmy ewolucji biochemicznej, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2. UWAGI
  [filozofia - s. 186-187]
 • Michna Maria, Skupień Teresa, Zawadzka Aneta, Sprawozdanie z cyklicznych spotkań "Uczę się Ciebie Nauczycielu" 2012-2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 2.
 • Mrowiec Karol, Kultura muzyczna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2. UWAGI
  [muzykologia - s. 160-165]
 • Mrowiec Karol, Z działalności Instytutu Muzykologii Kościelnej KUL (1956-1966), „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1967, R. 10, nr 2. UWAGI
  [muzykologia - s. 82-85]
 • Nowak Marian, Wczoraj i dziś pedagogiki uniwersyteckiej, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Pamięci T.S. Eliota, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 2. UWAGI
  [filologia polska - s. 90]
 • Peciakowski Tomasz, Porozrywana ciągłość. Historia „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.
 • Peciakowski Tomasz, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji "Rola społeczeństwa obywatelskiego. Sfera publiczna jako pozainstytucjonalna przestrzeń artykulacji interesów społeczeństwa obywatelskiego", 29-30 marca 2011 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, „Roczniki Nauk Społecznych” 2011, t. 3(39), z. 1.
 • Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Historia i współczesność, red. Alina Rynio, Ryszard Skrzyniarz, Lublin 2011. UWAGI
  [Adamczyk Mieczysław - s. 41-42; Cudak Henryk - s. 43-44]
 • Peroń Małgorzata, Akademia Młodych Humanistów KUL, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Podgórski M., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 3. UWAGI
  [filologia angielska - s. 130; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 127-128; Koło Historyków Sztuki - s. 131; Koło Miłośników Dramatu Antycznego - s. 129-130; Koło Nauk Społecznych - s. 128; Koło Naukowe Studentów Psychologii - 128; muzykologia - s. 138-139; odczyty gości z kraju - s. 126-127; odczyty gości z zagranicy - s. 126-127; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 129]
 • [Podgórski M.] M.P., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 4. UWAGI
  [filologia romańska - s. 163; Inops - s. 163; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 161-162; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 162-163]
 • [Podgórski M.] M.P., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1963, R. 6, nr 1. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 135; filologia romańska - s. 135; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 134; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 134; odczyty gości z kraju - s. 134; odczyty pracowników KUL - s. 134]
 • Przemówienie Ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego dnia 4 października 1931 roku, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1931, R. 6, z. 1(7). UWAGI
  [Studium Administracyjne dla urzędników drugiej kategorii – s. 25; odczyty gości z zagranicy – s. 26; Akademia ku czci św. Jana Kantego – s. 26; Akademia Papieska – s. 26; Akademia ku czci św. Tomasza – s. 26-27; Fundacja naukowa im. Henryka Dembińskiego – s. 29-30; sale fundacyjne – s. 30; konwikt – s. 31-32; Towarzystwo Hedvigianum – s. 32-33]
 • Ptak Jan, Specjalizacja spod znaku Marsa, „Ibidem” 2010, t. 7.
 • Recital muzyki organowej, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1. UWAGI
  [muzykologia - s. 104]
 • Sękowska Zofia, Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 2.
 • Sękowska Zofia, Wiadomości różne, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1963, R. 6, nr 2. UWAGI
  [pedagogika - s. 101-103]
 • Sidor-Piekarska Bożena, Sprawozdanie z wyjazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie 12-13 maja 2010, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).
 • Sławek-Czochra Małgorzata, Jaka informacja?, „Roczniki Nauk Społecznych” 2010, t. 2(38), z. 1.
 • Strzeszewska Maria, Studium Zagadnień Społecznych i Gospodarczych Wsi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Roczniki Nauk Społecznych” 1982, t. 10. UWAGI
  [Koło Naukowe Słuchaczy Studium Zagadnień Społecznych i Gospodarczych Wsi KUL-u - s. 276-278; Kurs Pedagogiczno-Społeczny dla Nauczycieli Szkół Rolniczych przy KUL- s. 278]
 • Szady Bogumił, Systemy Informacji Geograficznej. Nowa specjalizacja dla studentów KUL, „Ibidem” 2008, t. 5.
 • Wach Tomasz, „Pedagogika wobec zadań społecznych”. Uniwersyteckie Seminaria Naukowe Katedry Pedagogiki Opiekuńczej KUL 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 4.
 • Walczak Ewa, Seminarium wymiany doświadczeń nauczycieli jako wartość dodana w kształceniu w kształceniu studentów, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 2.
 • Walewander Edward, Główne kierunki badań Instytutu Pedagogiki KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 1999, t. 27, z. 2.
 • "Wiedza o polityce" specjalizacja na studiach historycznych pierwszego stopnia, „Ibidem” 2009, t. 6.
 • Woroniecki Jacek, Metoda i program nauczania teologii moralnej, Lublin 1922.
 • Wysoczańska Romana, Sprawozdanie ze spotkania o. Wojciecha Feliksa Bednarskiego ze studentami Pedagogiki KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 1999, t. 27, z. 2.


Ludzie KUL
Bibliotekarze
Brzostowska Zofia
 • Gałkowski Jerzy Wacław, Pani Dyrektor, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 2-3 (184-185).

Ćwiertnia Aleksandra
 • Sudrawska Izabela, Aleksandra Ćwiertnia, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 2.

Jasińska-Wojtkowska Maria
 • Starnawski Jerzy, Zdzisława Kopczyńska (1919-1982), „Roczniki Humanistyczne” 1982, t. 30, z. 1. UWAGI
  [Maria Dłuska - s. 149-150; Juliusz Kleiner - s.149; Tadeusz Milewski - s. 149; Maria Jasińska-Wojtkowska - s. 150, Tadeusz Kuryś - s. 150; Lucylla Pszczołowska - s. 150, Stefan Sawicki - s. 150; Czesław Zgorzelski - s. 150; Zofia Kopczyńska w latach 1980-81 prowadziła wykład na KUL - s. 150]

Królikowski Bohdan
 • Buczyński Mieczysław, Stylizacja archaiczna w powieściach Ryszarda Jegorowa i Bohdana Królikowskiego, [w:] Polska powieść historyczna XX wieku, red. Lech Ludorski, Lublin 1990.
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 2. UWAGI
  [Koło Klasyków Studentów KUL - s. 98; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 96-97; Królikowski Bohdan - s. 100; odczyty gości z kraju - s. 98-99; odczyty pracowników KUL - s. 98-99]
 • Królikowski Bohdan, Grzechy pamięci, Warszawa 2002.
 • Ludorski Lech, Refleks Sienkiewiczowski w powieściach historycznych Bohdana Królikowskiego, [w:] Polska powieść historyczna XX wieku, red. Lech Ludorski, Lublin 1990.
 • Nasalska Anna, Proza w półwieczu, [w:] Lublin literacki 1932–1982: szkice i wspomnienia, red. Waldemar Michalski, Józef Zięba, Lublin 1984. UWAGI
  [Królikowski Bohdan - s. 260-261]
 • Rafalska Bożena, Szable, konie i… Lwów w opowieściach Bohdana Królikowskiego, „Gazeta Lwowska” 1995, nr 1/2.

Modlińska-Piekarz Angelika
 • Nastalska-Wiśnicka Joanna, Dr hab. Angelika Marta Modlińska-Piekarz, „Przegląd Uniwersytecki” 2021, R. 33, nr 1 (189).

Nowodworski Witold
 • Kronika, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1973, R. 2, nr 1(3). UWAGI
  [ks. Wincenty Granat - s. 49, Instytut Geografii Historycznej Kościoła - s. 41-44, Witold Nowodworski - s. 50, Opłatek Uniwersytecki - s. 44-45, Czesław Strzeszewski - s. 51, Andrzej Wojtkowski - s. 46-48]
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 2. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 88; Koło Naukowe Teologów - s. 91-94; Koło Teologiczne Księży Studentów UL - s. 89-91; Nowodworski Witold - s. 87; Wojtyła Karol kard. - s. 82; Związek Nauczycielstwa Polskiego - s. 88; odczyty gości z kraju - s. 85-86; odczyty pracowników KUL - s. 85-86; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 88]
 • Maciejewski Marian, Smosarski Józef, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1961, R. 4, nr 1. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 161; Janicka-Świderska Irena - s. 158; Koło Klasyków Studentów KUL - s. 159-160; Koło Nauk Społecznych - s. 159; Koło Naukowe Esperantystów - s. 161; Koło Naukowe Germanistów Studentów KUL - s. 158; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 160; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 159-161; Nowodworski Witold - s. 158; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 158]
 • [Podgórski M.] M.P., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1964, R. 7, nr 1. UWAGI
  [Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 88, 90-91; Koło Historyków Sztuki - s. 88-89, 91; Koło Klasyków Studentów KUL - s. 88-91; Koło Miłośników Dramatu Antycznego - s. 88, 90; Koło Nauk Społecznych - s. 88-89; Koło Naukowe Germanistów Studentów KUL - s. 88-91; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 88-91; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 88-91; Koło Naukowe Teologów - s. 89, 91; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 88-91; Nowodworski Witold - s. 87; Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - s. 88]

Szczęch Stanisław
 • Nowodworski Witold, Śp. Dr Stanisław Szczęch, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1963, R. 6, nr 4.

Szeliga-Szeligowska Emilia
 • Nowodworski Witold, Ś.p. Emilia Szeliga-Szeligowska, „Roczniki Humanistyczne” 1953, t. 4, z. 4.

Szumił Halina Irena
 • Kleczaj Jadwiga, Purta Cecylia, Z książką w ręku. Halina Irena Szumił - pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, Lublin 2018.


Doktorzy honoris causa
Adamkus Valdas
 • Szostek Andrzej, Adamkus Valdas, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Argüello Kiko
 • Kiko Argüello. Doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2013.
 • Zarzycki Stanisław, Argüello Kiko, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bartłomiej I
 • Clément Olivier, Prawda was wyzwoli. Rozmowy z Patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem I, przekł. Janina Dembska, Maria Żurowska, Warszawa 1998.
 • Fijołek Mirosław, Stracona ekumeniczna okazja, „Więź” 2000, R. 43, nr 3.
 • Fotiju Eleni, Zrozumieć reakcje prawosławnych braci, „Więź” 2000, R. 43, nr 12.
 • Jego Świątobliwość Bartłomiej I patriarcha ekumeniczny doktor honoris causa. Lublin, 20 sierpnia 2010 r., Lublin 2010.
 • Koza Stanisław Józef, Bartłomiej I, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Leśniewski Krzysztof, Uroczystość nadania doktoratu „honoris causa” Jego Świątobliwości Bartholomeosowi I, Arcybiskupowi Konstantynopola i Patriarsze Ekumenicznemu, przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną. ChAT, Warszawa 16 X 1998 roku, „Roczniki Teologiczne” 1998-1999, t. 45-46, z. 7.
 • Pańczak Bogdan, Jeden Kościół, różne unie, „Więź” 2000, R. 43, nr 20.
 • Patriarcha Ekumeniczny Bartolomeusz I w Polsce, „Roczniki Teologiczne” 2000, t. 43, z. 1.
 • Wieczorek Bartosz, Dobry kosmos Zielonego Patriarchy, „Znak” 2008, R. 60, nr 2 (633).

Bartoszewski Władysław
 • 50 lat pisarstwa Władysława Bartoszewskiego 1942-1992: bibliografia z glosą wstępną Aleksandra Gieysztora, oprac. Zofia Steczowicz-Sajdera, Wiedeń 1992.
 • Gapski Henryk, Bartoszewski Władysław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Księga pamiątkowa nadania tytułu doctora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego prof. Władysławowi Bartoszewskiemu. Gdańsk, 28 listopada 2005 roku, oprac. Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2006.
 • Prawda i pojednanie. W 80. Rocznicę urodzin Władysława Bartoszewskiego, red. Jan Barcz, Warszawa 2002.
 • Władysław Bartoszewski. Doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, oprac. Iwona Pachcińska, Lublin 2008.
 • Władysław Bartoszewski. Życie i twórczość, red. Andrzej Krzysztof Kuner, Warszawa 2000.

Bertone Tarcisio kard.
 • Izdebska Marietta, Bertone Tarcisio kard., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Kardynał Tarcisio Bertone SDB Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej. Doktor honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, red. Grzegorz Sokołowski, Wrocław 2010.
 • Tarcisio kardynał Bertone. Doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Beata Górka, Lublin 2008.

Blanchet Émile Arsene bp
 • Fijołek Mirosław, Blanchet Émile Arsene bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Borkowska Anna Zofia OSB
 • Gapski Henryk, Borkowska Anna Zofia OSB, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Siostra Małgorzata Anna Borkowska, OSB. Doktor honoris causa KUL, Lublin 2011.

Brzeziński Zbigniew Kazimierz
 • Biela Adam, Brzeziński Zbigniew Kazimierz, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Kondziela Joachim, Powitanie Zbigniewa Brzezińskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Ethos” 1990, R. 3, nr 1/2 (9/10).

Buttiglione Rocco
 • Wierzbicki Alfred Marek, Buttiglione Rocco, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Coccopalmerio Francesco kard.
 • Izdebska Marietta, Coccopalmerio Francesco kard., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Kardynał Francesco Coccopalmerio: doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2014.

Cordes Paul Josef kard.
 • Paul Josef Kardynał Cordes doktor honoris causa: Lublin, 2 października 2009, Lublin 2009.
 • Przygoda Wiesław, Cordes Paul Josef kard., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Corecco Eugenio bp
 • Kottke Dagmara, Corecco Eugenio bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Dedecius Karl
 • Dedecius Karl, Dziękuję za godzinę szczęścia, „Ethos” 1988, R. 1, nr 1.
 • Sawicki Stefan, Karl Dedecius, „Ethos” 1988, R. 1, nr 1.

Erdo Peter, kard.
 • Zubert Bronisław W., Laudatio. Laudacja z okazji nadania ks. kard. Peterowi Erdo tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Prawo - Administracja - Kościół” 2006, nr 1-2.

Fulman Marian Leon bp
 • Galek Czesław, Międzynarodowe Sympozjum: "Biskup lubelski Marian Leon Fulman - pedagog trudnych lat", Lublin, 13 stycznia 2009 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2010, t. 2(38).
 • Misiura Grzegorz, „Zawsze pragnąłem waszego dobra”. Biskup Marian Leon Fulman jako społecznik oraz propagator integracji środowiska organistów w diecezji lubelskiej, „Teka Komisji Historycznej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie” 2017, T. 14.
 • Walewander Edward, Fulman Marian Leon bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Walewander Edward, Fulman Marian Leon bp, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. V, red. Ludomir Bieńkowski, Lublin 1989.

Giovanni Reale
 • Rynio Alina, Rodzina szczególnym miejscem kształtowania postawy miłości, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).

Glemp Józef kard.

Glorieux Palemon ks.

Górski Konrad
 • Krąpiec Mieczysław, Człowiek. Kultura. Uniwersytet, oprac. Andrzej Wawrzyniak, Lublin 1982. UWAGI
  [Inauguracje - s. 355-381; Jan Paweł II - s. 421-424; Wyszyński Stefan kard. - s. 425-444; Król Jan kard. - s. 445-447; Górski Konrad - s. 448-449; Miłosz Czesław - s. 450-451]
 • Seweryniak Lucyna, Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Konrada Górskiego w układzie chronologicznym (1966-1981), „Roczniki Humanistyczne” 1982, t. 30, z. 1.

Hahn Wiktor
 • Hahn-Tarchalski Kazimierz, Bibliografia prac Wiktora Hahna. Cz. II (1921-1975), „Roczniki Humanistyczne” 1978, t. 26, z. 1.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Niemirska-Pliszczyńska Janina, Pięćdziesięciolecie filologii klasycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Rozwój organizacyjno-personalny. Lata 1918/1919-1938/1939, „Roczniki Humanistyczne” 1968, t. 16, z. 3.
 • Starnawski Jerzy, Wiktor Hahn (1871-1959), [w:] Jerzy Starnawski, Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku, Lublin 2004.
 • Starnawski Jerzy, Zarys dziejów recepcji Mickiewicza w Lublinie i na Lubelszczyźnie, „Roczniki Humanistyczne” 1954/1955, t. 5. UWAGI
  [filologia polska na KUL - s. 291-298, 300-???; Piotr Bańkowski - s. 292, 297; ks. Cezary Pęcherski - s. 292, 297; Wiktor Hahn - s. 292-293; Julian Krzyżanowski - s. 293-295; Henryk Życzyński - s. 295-297, 298; absolwenci filologii polskiej (Adam Luterek, Aleksandra Kopystyńska, Ignacy Nestorowicz) - s. 298; Zygmunt Kukulski - s. 298, Juliusz Kleiner - s. 300-302, 304-305, 308; wznowienie działalności KUL - s. 292, 300; Towarzystwo Naukowe KUL - 300-301; Jan Parandowski - s. 302; Jerzy Kowalski - s. 302; Stefan Kawyn - s. 302, 304-305, 308; Maria Dłuska - s. 303; Czesław Zgorzelski - s. 304, 305; Jerzy Pogonowski - s. 304; Witold Chwalewik - s. 304; prace doktorskie (Zygmunt Bownik, Andrzej Lewicki) i prace magisterskie (Jan Słomkowski, Jadwiga Romanowska, Wanda Łakowiczówna) s. 305; odczyty gości z kraju s. 305-306, 310; Biblioteka Uniwersytecka KUL - s. 309, 310; odczyty pracowników KUL - s. 310; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 310]

Hariakianakis Stylianos abp

Hlond August kard.

Jan Paweł II
 • Balák René, Selected Dimensions of Responsible Parenthood According to the Teaching of John Paul II in the Perspective of Third Millennium, „Roczniki Teologii Moralnej” 2013, t. 5(60).
 • Biskup Rafał, Uroczysta sesja z okazji 80. rocznicy urodzin Jana Pawła II, „Prawo - Administracja - Kościół” 2000, nr 2-3.
 • de las Mercedes Rosa Rodriguez Maria, La intersubjetividad en el pensamiento de Karol Wojtyla y san Juan Pablo II: La Persona es capaz de ser para el otro, „Rewiew of Comparative Law” 2016, vol. 26-27/3-4.
 • Dec Ignacy, Filozof komplementarnych ujęć. Laudacja na cześć ks. prof. Stanisława Kowalczyka, 15 czerwca 2012 r., „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.
 • Dobrzyński Andrzej, Humanistyczny i społeczny wymiar encykliki „Dives in misericordia” św. Jana Pawła II, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2016, R. 10, nr 1.
 • Dyduch Jan, Troska o duszpasterzy w sprawozdaniach z wizytacji kanonicznych kardynała Karola Wojtyły, „Roczniki Nauk Prawnych” 2000, t. X, z. 2.
 • Gałkowski Jerzy Wacław, Osoba i wspólnota. Szkic o antropologii kard. Karola Wojtyły, „Roczniki Nauk Społecznych” 1980, t. 8.
 • Gramatowski Wiktor, Wilińska Zofia, Bibliografia Jana Pawła II (za okres 16 X - 31 XII 1978 r.), „Ethos” 1988, R. 1, nr 1.
 • Hlebowicz Adam, "Negatywnie ustosunkowani do negatywnej rzeczywistości". Działalność opozycyjna studentów KUL w latach 1982-1987, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, nr 11-12 (132-133).
 • Jaroszyński Andrzej, Jan Paweł II w oczach Zachodu, „Ethos” 1988, R. 1, nr 1.
 • Jasińska Katarzyna, Karola Wojtyły ujęcie powinności moralnej a rozumienie istoty wychowania, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 1.
 • Jasińska Katarzyna, Poszukiwanie podstaw moralności a wychowanie. Rozważania w nawiązaniu do poglądów Karola Wojtyły i Maxa Schelera, „Roczniki Pedagogiczne” 2010, t. 2(38).
 • Jeziorański Marek, Bł. Jana Pawła II koncepcja wychowania małżonków, Lublin 2013.
 • Kasjaniuk Elżbieta, Maryjna rekapitulacja służebna w ujęciu błogosławionego Jana Pawła II, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2013, R. 7, nr 1.
 • Kasjaniuk Elżbieta, Prazasada jedności według błogosławionego Jana Pawła II, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2012, R. 6, nr 2.
 • Krukowski Józef, Relacje między Kościołem powszechnym a Kościołami partykularnymi w nauczaniu i ustawodawstwie Jana Pawła II, „Roczniki Nauk Prawnych” 2007, t. XVII, nr 1.
 • Kuśmierz Ireneusz, Diakonia na rzecz Prawdy według Katechez środowych Jana Pawła II o Kościele (1991-1995), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2005, R. 23, nr 80.
 • Lis Artur, Jubileuszowa pielgrzymka do Rzymu na 100-lecie KUL, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2018, nr 2.
 • Longosz Stanisław, Jan Paweł II a antyk chrześcijański (Lublin, KUL, 28-29 XI 2006), „Vox Patrum” 2006, t. 50-51. UWAGI
  [materiały - "Vox Patrum" 27(2007), t. 50-51]
 • Maziarczuk Sylwia, Międzynarodowe sympozjum pt. "Święty pośród Świętych. Przed kanonizacją Jana Pawła II", Lublin, 2 kwietnia 2014 r., „Roczniki Nauk Prawnych” 2014, t. XXIV, nr 3.
 • Nadbrzeżny Antoni, Papież Słowianin do braci Słowian. Fenomen słów i spotkań, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2012, R. 6, nr 1.
 • Parzyszek Magdalena, IX Konferencja Naukowa, „Pedagogiczna aksjologia w świetle nauczania św. Jana Pawła II”. Biała Podlaska, 6 maja 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 4.
 • Rynio Alina, Etyczno-społeczny aspekt geniuszu kobiety w nauczaniu Jana Pawła II, „Roczniki Pedagogiczne” 2010, t. 2(38).
 • Rynio Alina, Misja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w perspektywie przesłania Jana Pawła II, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Scola Angelo, Doświadczenie człowieka. U źródeł nauczania Jana Pawła II, tłum. Patrycja Mikulska, Lublin 2010.
 • Siwecki Leon, John Paul II’s Idea of Trinitarian Ecclesiology, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2010, R. 4, nr 1.
 • Skowronek Alfons Józef, Jan Paweł II. Wokół tajemnicy pontyfikatu, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2011, R. 5, nr 1.
 • Stala Józef, W kierunku integralnej edukacji religijnej w rodzinie. Próba refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II w kontekście polskich uwarunkowań, Tarnów 2010.
 • Strzeszewski Czesław, Społeczeństwo industrialne w opinii ostatnich papieży, „Roczniki Nauk Społecznych” 1981, t. 9.
 • Styk Maria Barbara, Karol Wojtyła – Papież Jan Paweł II – jako człowiek literatury i teatru, „Roczniki Nauk Społecznych” 2006, t. 34, z. 2.
 • Syczewski Tadeusz, Pracownicy duszpasterstwa rodzin w nauczaniu Jana Pawła II i Konferencji Episkopatu Polski, „Roczniki Nauk Prawnych” 2011, t. XXI, nr 1.
 • Sympozjum o zasługach Jana Pawła II wobec antyku chrześcijańskiego, „Vox Patrum” 2004, t. 46-47.
 • Sympozjum w KUL o zasługach Jana Pawła II wobec antyku chrześcijańskiego, „Vox Patrum” 2005, t. 48.
 • Szafrański Adam Ludwik, Jan Paweł II: myśli o ojczyźnie, „Roczniki Nauk Społecznych” 1981, t. 9.
 • Sztaba Mariusz, Miłość społeczna wewnętrzną formą wychowania społecznego. Refleksja w świetle nauczania społecznego Jana Pawła II i Benedykta XVI, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).
 • Waniewska-Bobin Magdalena, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Służba prawdzie, wolności i życiu”, KUL, 15-16.10.2007 r., „Roczniki Nauk Społecznych” 2009, t. (1)37, z. 1.
 • Zboralska Maria, Przekraczanie siebie fundamentalną kategorią antropologii Karola Wojtyły – Jana Pawła II, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2012, R. 6, nr 1.
 • Zimniak Stanisław, Percepcja zwycięskiej wizji maryjnej kard. Augusta Hlonda w posłudze pasterskiej Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Błogosławionego Jana Pawła II, „Roczniki Teologii Moralnej” 2011, t. 3(58).

Kałwa Piotr bp
 • Brzustowski Tomasz, Bezpieka wobec biskupa lubelskiego Piotra Kałwy 1949-1974, [w:] Biskupi w rzeczywistości Polski "ludowej", red. Rafał Łatka, Warszawa 2020.
 • Burczak Krzysztof, Kałwa Piotr Andrzej bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Hemperek Piotr, Biskup Piotr Kałwa 1893-1974, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1975, R.4, nr 1(7).
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Stasiak Marian, Piotr Kałwa (1893-1974), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.
 • Stasiak Marian, Piotr Kałwa (1893-1974), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2006.
 • Zahajkiewicz Marek, Kałwa Piotr Andrzej, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 8, red. Bogusław Migut, Lublin 2000.

Kowalczyk Józef, abp
 • Kowalczyk Józef, Nowa konstytucja Państwa Watykańskiego, „Prawo - Administracja - Kościół” 2001, nr 4.
 • Krukowski Józef, Laudacja na cześć arcybiskupa Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce, z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Prawo - Administracja - Kościół” 2001, nr 4.

Kozielecki Józef
 • Rapa Natalia, Józefa Kozieleckiego koncepcja wychowania człowieka innowacyjnego na tle pedagogiki twórczości, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 1.

Król Jan kard.
 • Krąpiec Mieczysław, Człowiek. Kultura. Uniwersytet, oprac. Andrzej Wawrzyniak, Lublin 1982. UWAGI
  [Inauguracje - s. 355-381; Jan Paweł II - s. 421-424; Wyszyński Stefan kard. - s. 425-444; Król Jan kard. - s. 445-447; Górski Konrad - s. 448-449; Miłosz Czesław - s. 450-451]

Lubich Chiara
 • Kornas-Biela Dorota, International Interdisciplinary Congress „Conflict, Dialogue and Culture of Unity”. Lublin, 3-4 czerwca 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Kozubek Mariola T., Wspólnota dzieci i młodzieży Ruchu Focolari miejscem kształtowania umiejętności pokonywania trudności, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 3.

Michiels Gommar Józef OFMCap.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Miłosz Czesław
 • Kopka Bogusław, Majchrzak Grzegorz, Operacja "Poeta". Służba Bezpieczeństwa na tropach Czesława Miłosza, Lublin 2007.
 • Krąpiec Mieczysław, Człowiek. Kultura. Uniwersytet, oprac. Andrzej Wawrzyniak, Lublin 1982. UWAGI
  [Inauguracje - s. 355-381; Jan Paweł II - s. 421-424; Wyszyński Stefan kard. - s. 425-444; Król Jan kard. - s. 445-447; Górski Konrad - s. 448-449; Miłosz Czesław - s. 450-451]

Parandowski Jan
 • Starnawski Jerzy, Jan Parandowski (1895-1978), [w:] Jerzy Starnawski, Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku, Lublin 2004.
 • Starnawski Jerzy, Zarys dziejów recepcji Mickiewicza w Lublinie i na Lubelszczyźnie, „Roczniki Humanistyczne” 1954/1955, t. 5. UWAGI
  [filologia polska na KUL - s. 291-298, 300-???; Piotr Bańkowski - s. 292, 297; ks. Cezary Pęcherski - s. 292, 297; Wiktor Hahn - s. 292-293; Julian Krzyżanowski - s. 293-295; Henryk Życzyński - s. 295-297, 298; absolwenci filologii polskiej (Adam Luterek, Aleksandra Kopystyńska, Ignacy Nestorowicz) - s. 298; Zygmunt Kukulski - s. 298, Juliusz Kleiner - s. 300-302, 304-305, 308; wznowienie działalności KUL - s. 292, 300; Towarzystwo Naukowe KUL - 300-301; Jan Parandowski - s. 302; Jerzy Kowalski - s. 302; Stefan Kawyn - s. 302, 304-305, 308; Maria Dłuska - s. 303; Czesław Zgorzelski - s. 304, 305; Jerzy Pogonowski - s. 304; Witold Chwalewik - s. 304; prace doktorskie (Zygmunt Bownik, Andrzej Lewicki) i prace magisterskie (Jan Słomkowski, Jadwiga Romanowska, Wanda Łakowiczówna) s. 305; odczyty gości z kraju s. 305-306, 310; Biblioteka Uniwersytecka KUL - s. 309, 310; odczyty pracowników KUL - s. 310; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 310]

Ratzinger Joseph kard.
 • Beyga Paweł, Wybrane implikacje dogmatyczne modlitwy ku wschodowi u Josepha Ratzingera, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2015, R. 9, nr 1.
 • Bondyra Dariusz Marek, Kardynał Joseph Ratzinger - uczony i wykładowca, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Bruździński Andrzej, Symbolika herbu papieża Benedykta XVI, [w:] Historia świadectwem czasów. Księdzu Profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi, red. Włodzimierz Bielak, Stanisław Tylus, Lublin 2006.
 • Ćwikliński Grzegorz, Joseph Ratzinger’s conception of christological meditation as the heart of faith and theology, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2016, R. 10, nr 1.
 • Góźdź Krzysztof, Chrystologia Logosu według Josepha Ratzingera, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2011, R. 5, nr 2.
 • Góźdź Krzysztof, Istota Kościoła według Josepha Ratzingera, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2017, R. 11, nr 1.
 • Góźdź Krzysztof, Kościół świętych - Kościół grzeszników według Josepha Ratzingera - Benedyktem XVI, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2014, R. 8, nr 2.
 • Kołek Beata, Wybrane zagadnienia pedagogii obdarowania papieża Benedykta XVI, „Roczniki Pedagogiczne” 2010, t. 2(38).
 • Lewandowski Jerzy, Benedykta XVI metafizyczna koncepcja wolności. Refleksja nad Spe salvi nr 24, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2010, R. 4, nr 2.
 • Moralewicz Bartosz, Zarys Josepha Ratzingera/Benedykta XVI chrystologii sensu. Wokół metody, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2019, R. 13, nr 1.
 • Rusiecki Mieczysław, Nadzieja w kontekście aretologicznego przesłania papieża Benedykta XVI, „Roczniki Pedagogiczne” 2012, t. 4(40), nr 2.
 • Samulnik Tomasz, Główne tezy teologii muzyki Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2017, R. 11, nr 2.
 • Sarto Pablo Blanco, Myśl teologiczna Josepha Ratzingera, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2013, R. 7, nr 2.
 • Smuniewski Cezary, Verso il superamento della crisi. La teologia dell’Eucaristia e del sacerdozio di Benedetto XVI, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2017, R. 11, nr 2.
 • Sosnowski Aleksander, Das Gebet Jesu in der Lehre vom Papst Benedikt XVI, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2018, R. 12, nr 2.
 • Sztaba Mariusz, Miłość społeczna wewnętrzną formą wychowania społecznego. Refleksja w świetle nauczania społecznego Jana Pawła II i Benedykta XVI, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).
 • Szymik Jerzy, Acedia, neognoza, popreligia et consortes. Josepha Ratzingera/ Benedykta XVI teologiczne diagnozy kryzysów współczesności, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2016, R. 10, nr 2.
 • Szymik Jerzy, „Logos” i „ratio”. J. Ratzingera/Benedykta XVI opowieść o Bogu, który obdarza łaską rozumu i łaską wiary, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2012, R. 6, nr 1.
 • Szymik Jerzy, Religio vera. Rzeczywistość chrześcijaństwa – chrześcijański wymiar rzeczywistości według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2013, R. 7, nr 2.
 • Szymik Jerzy, Tam otwiera się niebo. Maryjny wymiar teologii i sztuki chrześcijańskiego życia według Josepha Ratzingera - Benedykta XVI, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2014, R. 8, nr 2.
 • Szymik Jerzy, Współczesne zadania teologii. Wizja J. Ratzingera / Benedykta XVI, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2010, R. 4, nr 1.
 • Tak, Ojcze. Chrystologia modlitwy w ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2015, R. 9, nr 2.
 • Trojnar Wiktor, Znaczenie pojęcia duszy dla rozwoju twierdzeń eschatologicznych. Dogmatyczne implikacje reformy liturgicznej „Vaticanum II” w świetle nauczania J. Ratzingera/Benedykta XVI, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2018, R. 12, nr 1.
 • Zatwardnicki Sławomir, Przebóstwienie w perspektywie chrystologicznej. Śladami Josepha Ratzingera - Benedykta XVI, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2014, R. 8, nr 2.

Rüthers Bernd
 • Krukowski Józef, Laudacja na cześć Profesora Doktora Bernda Rüthersa z okazji nadania mu tytułu doktora "honoris causa" Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 18 V 2000 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2001, t. XI, z. 1.

Sapieha Adam książę kard.

Sawicki Franciszek ks.

Smet de Josef Maria ks.

Tatarkiewicz Władysław

Twardowski Jan ks.
 • Konieczna Agnieszka, Poetycka definicja Boga w utworach księdza Jana Twardowskiego, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2011, R. 5, nr 2.

Vaeyenbergh van Honore Marie Louis

Willebrands Jan Gerard Maria kard.

Wyszyński Stefan kard.
 • Balawajder Edward, Chrześcijańska doktryna społeczna. Stenogram z wykładów prof. Czesława Strzeszewskiego. Wprowadzenie, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 1.
 • Bednarczyk Rafał, Prawa, obowiązki i zadania wychowawcze rodziców w myśli Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Studium katechetyczne, Warszawa 2017.
 • Bednaruk Waldemar Władysław, Wizja Uniwersytetu w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2018, t. 13, nr 15(2).
 • Bender Ryszard, Naród i Ojczyzna w nauce i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski, „Roczniki Nauk Społecznych” 1982, t. 10.
 • Braun-Gałkowska Maria, Kobieta we współczesnym społeczeństwie polskim według Prymasa Stefana Wyszyńskiego, „Roczniki Nauk Społecznych” 1982, t. 10.
 • Byzdra-Kusz Paulina, "Kapłan silny duchem, wielkiego formatu" - ks. Stefan Wyszyński w Kozłówce, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 4 (186).
 • Czaczkowska Ewa, Kardynał Wyszyński. Biografia, Kraków 2013.
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]
 • Dziuba Andrzej Franciszek, Kardynał Stefan Wyszyński, Kraków 2010.
 • Gabrel Dariusz, Śledztwo dotyczące uwięzienia Prymasa Stefana Wyszyńskiego, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2018, t. 13, nr 15(2).
 • Gach Piotr Paweł, Formacja w Stowarzyszeniu Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie" w okresie międzywojennym, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010. UWAGI
  [Odrodzenie - s. 175-182; Wyszyński Stefan - s. 181-184]
 • Gumieniak Agata, Katalog praw człowieka jako źródło ładu społecznego w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2009, nr 3.
 • Iwan Ryszard, Report on the Symposium Social Thought in Stefan Cardinal Wyszyński, Primate of Poland, „Roczniki Nauk Społecznych” 1982, t. 10.
 • Krąpiec Mieczysław, Człowiek. Kultura. Uniwersytet, oprac. Andrzej Wawrzyniak, Lublin 1982. UWAGI
  [Inauguracje - s. 355-381; Jan Paweł II - s. 421-424; Wyszyński Stefan kard. - s. 425-444; Król Jan kard. - s. 445-447; Górski Konrad - s. 448-449; Miłosz Czesław - s. 450-451]
 • Krąpiec Mieczysław, Stefan kardynał Wyszyński a Katolicki Uniwersytet Lubelski, [w:] Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981). Myśl społeczna, red. Stanisław Fel, Marek Wódka, Lublin 2017.
 • Krucina Jan, Państwo a Kościół w nauczaniu Kard. Stefana Wyszyńskiego, „Roczniki Nauk Społecznych” 1982, t. 10.
 • Krukowski Józef, Stanowisko Prymasa Stefana Wyszyńskiego w sprawie normalizacji sytuacji prawnej Kościoła w Polsce, „Roczniki Nauk Społecznych” 1982, t. 10.
 • Krukowski Józef, Zasada współdziałania między państwem i Kościołem w ujęciu prymasa Stefana Wyszyńskiego, „Roczniki Nauk Prawnych” 2002, t. XII, z. 1.
 • Kukołowicz Teresa, Nauka Kardynała Wyszyńskiego o rodzinie w „Ładzie Bożym", „Roczniki Nauk Społecznych” 1982, t. 10.
 • Kwarciana Kamila, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia - absolwent KUL ... kandydat na ołtarze", Lublin, 10 grudnia 2016 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2017, t. XXVII, nr 2.
 • Majka Józef, Nauczanie społeczne Prymasa Polski, „Roczniki Nauk Społecznych” 1982, t. 10.
 • Micewski Andrzej, Kardynał Wyszyński. Prymas i Mąż Stanu, t. 1, Paris 1982.
 • Micewski Andrzej, Stefan kardynał Wyszyński (1901-1981), Warszawa 2000.
 • Mikos Daria, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Stefan Kardynał Wyszyński - nauczyciel praw Bożych", Lublin, 13 stycznia 2018 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2018, t. XXVIII, nr 1.
 • Nitecki Piotr, Ksiądz Stefan Wyszyński student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1925-1929, Lublin 2006.
 • Nitecki Piotr, "Wiem jak godną stolicę obejmuję w dziedzictwie". Biskup Stefan Wyszyński. Pasterz Kościoła Lubelskiego, Lublin 2012.
 • Nitecki Piotr, Włocławskie dzieje ks. Stefana Wyszyńskiego 1917-1946, Warszawa 2008.
 • Noszczak Bartłomiej, Antymilenium. Konflikt państwa z Kościołem na tle obchodów tysiąclecia chrztu Polski (1956–1966/1967), Warszawa 2020.
 • Nowosad Sławomir, Człowiek - od Boga i dla Boga, „Przegląd Uniwersytecki” 2021, R. 33, nr 1 (189).
 • Parzyszek Magdalena, Katolicki Uniwersytet Lubelski w posłudze Prymasa Tysiąclecia, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Peciakowski Tomasz, Porozrywana ciągłość. Historia „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.
 • Pylak Bolesław, Stefan Wyszyński. Biskup lubelski, Lublin 2000.
 • Raina Peter, Kardynał Wyszyński. Droga na Stolicę Prymasowską, Warszawa 1998.
 • Raina Peter, Stefan kardynał Wyszyński. Prymas Tysiąclecia, t. 1-5, Wrocław 2016.
 • Raina Peter, Stefan kardynał Wyszyński. Prymas Tysiąclecia, t.1, Wrocław 2016. UWAGI
  [KUL - s. 25-26; Korniłowicz Władysław ks. - s. 27]
 • Raina Peter, Stosunek władz PRL do działalności i posługi Prymasa Wyszyńskiego, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2018, t. 13, nr 15(2).
 • Romaniuk Marian P., Kardynał Stefan Wyszyński. Rys biograficzny w trzydziestą rocznicę narodzin dla nieba. Biografia, teksty źródłowe, kult, Gniezno 2011.
 • Romaniuk Marian P., Życie, twórczość i posługa Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, Warszawa 1994.
 • Rynio Alina, Samowychowanie metodą skutecznego wychowania w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Roczniki Nauk Społecznych” 1995, t. 23, z. 2.
 • Rynio Alina, Szanse i możliwości młodzieży w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego, „Roczniki Nauk Społecznych” 1990, t. 18, z. 2.
 • Sieroń Roman Bogusław, Ku świętości życia, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 4 (186).
 • Sitarz Mirosław, Lata studenckie Księdza Stefana Wyszyńskiego w Lublina, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2017, t. 12, nr 14(1).
 • Sitarz Mirosław, Przesłanie Stefana Kardynała Wyszyńskiego do prawników, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2017, t. 12, nr 14(2).
 • Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia - absolwent KUL ... kandydat na ołtarze, red. Agnieszka Romanko, Mirosław Sitarz, Anna Słowikowska, Lublin 2017.
 • Stefana Wyszyńskiego teologiczny obraz Chrystusa w relacji do Ojca i Ducha Świętego według "Wszystko postawiłem na Maryję", „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2005, R. 23, nr 79.
 • Strzeszewski Czesław, Ethos pracy ludzkiej w nauce społecznej Kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Roczniki Nauk Społecznych” 1982, t. 10.
 • Szewczak Iwona, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczna potrzeba pamięci osoby i dzieła Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Lublin, 28 lutego 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 1.
 • Szymik Jerzy, Prymas Tysiąclecia. "Pisząc światłami, leczyć ludzkie rany…", [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994.
 • Turowicz Jerzy, Sytuacja i rola młodego pokolenia we współczesnym społeczeństwie według Stefana Kardynała Wyszyńskiego, „Roczniki Nauk Społecznych” 1982, t. 10.
 • Waśkiewicz Hanna, Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski, „Roczniki Nauk Społecznych” 1982, t. 10.
 • Wojtyła Karol, Znaczenie kardynała Stefana Wyszyńskiego dla współczesnego Kościoła, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1971, R. 14, nr 3.
 • Wódka Marek, Myśl społeczna Stefana Kardynała Wyszyńskiego, „Przegląd Uniwersytecki” 2016, R. 28, nr 4-5 (162-163).
 • Wódka Marek, Warstwa ideowo-filozoficzna "Roczników Nauk Społecznych", „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.
 • Zieliński Zygmunt, Wyszyński Stefan kard., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Zimniak Stanisław, Percepcja zwycięskiej wizji maryjnej kard. Augusta Hlonda w posłudze pasterskiej Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Błogosławionego Jana Pawła II, „Roczniki Teologii Moralnej” 2011, t. 3(58).
 • Żaryn Jan, Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecie (1901-1981), Warszawa 2015.


Dyrektorzy biblioteki
Gustaw Romuald OFM
 • Sprawozdanie z uroczystości dwudziestolecia pracy o. R. Gustawa na stanowisku dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1971, t. 23.
 • Styk Józef, Bibliografia prac doc. dra hab. o. Romualda Gustawa OFM, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1971, t. 23.

Nowodworski Witold
 • Kronika, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1973, R. 2, nr 1(3). UWAGI
  [ks. Wincenty Granat - s. 49, Instytut Geografii Historycznej Kościoła - s. 41-44, Witold Nowodworski - s. 50, Opłatek Uniwersytecki - s. 44-45, Czesław Strzeszewski - s. 51, Andrzej Wojtkowski - s. 46-48]

Wojtkowski Andrzej
 • Bender Ryszard, Profesor Andrzej Wojtkowski, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1972, R. 1, nr 1.


Dziekani i prodziekani
Araszkiewicz Feliks
 • Bojanowicz Kinga, Araszkiewicz Feliks, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Fita Stanisław, Araszkiewicz Feliks, [w:] Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 2, red. Tadeusz Radzik, Adam Witusik, Jan Ziółek, Lublin 1996.
 • Fita Stanisław, Bibliografia prac Feliksa Araszkiewicza, „Roczniki Humanistyczne” 1967, t. 15, z. 1.
 • Fita Stanisław, Feliks Araszkiewicz, [w:] Lublin Literacki 1932-1982. Szkice i wspomnienia, red. Waldemar Michalski, Józef Zięba, Lublin 1984.
 • Fita Stanisław, Feliks Araszkiewicz (14 stycznia 1895-30 maja 1966), „Pamiętnik Literacki” 1966, t. 57, z. 4.
 • Fita Stanisław, Feliks Araszkiewicz. Regionalista-naukowiec-pedagog, [w:] W kręgu Hieronima Łopacińskiego, red. Tadeusz Jeziorski, Lublin 1977.
 • Papierkowski Stanisław, Feliks Araszkiewicz (1895-1966), „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1967, R. 10, nr 2.
 • Zgorzelski Czesław, O profesorze Feliksie Araszkiewiczu, „Roczniki Humanistyczne” 1967, t. 15, z. 1.

Bar Wiesław Stanisław OFMConv
 • Bar Wiesław Stanisław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bartnik Czesław Stanisław ks.
 • Bartnik Czesław, Dobry człowiek łaską Bożą. Podziękowanie za Medal za Zasługi dla KUL JP II, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2009, R. 3, nr 1.
 • Góźdź Krzysztof, Bartnik Czesław Stanisław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Góźdź Krzysztof, Requiem za śp. ks. prof. Czesława Bartnika, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 2-3 (184-185).
 • [Informacja o wręczeniu księgi jubileuszowej ks. prof. Czesławowi Bartnikowi], „Vox Patrum” 2009, t. 53-54.
 • Słomka Walerian, Laudacja na cześć ks. prof. dr hab. Czesława S. Bartnika na okoliczność wręczenia mu Medalu za Zasługi dla KUL, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2009, R. 3, nr 1.

Bender Ryszard
 • Ryba Mieczysław, Bender Ryszard, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Białkowski Leon Ignacy
 • Karolewicz Grażyna, Białkowski Leon Ignacy, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Kłoczowski Jerzy, Nowodworski Witold, Bibliografia prac prof. Leona Białkowskiego, „Roczniki Humanistyczne” 1953, t. 4, z. 4.
 • Kłoczowski Jerzy, Ś.p. Leon Białkowski, „Roczniki Humanistyczne” 1953, t. 4, z. 4.
 • Kłoczowski Jerzy, Śp. Leon Białkowski, „Roczniki Humanistyczne” 1957, t. 4, z. 4.
 • Kossowski Aleksander, Ś.p. ks. dr Ludwik Zalewski, „Roczniki Humanistyczne” 1953, t. 4, z. 4.
 • Kronika Uniwersytecka, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1927, R. 3, z. 1(4). UWAGI
  [Inauguracja – s. 15, Wydział Teologiczny – s. 19-21; Wydział Prawa Kanonicznego – s. 21-23; Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych – s. 23-25; Wydział Nauk Humanistycznych – s. 25-27; Leon Białkowski – s. 26; Aleksander Kossowski – s. 26-27; Akademia ku czci św. Franciszka – s. 27; Akademia Papieska – s. 27-28; działalność naukowa i popularyzatorska – s. 28-37; Towarzystwo Teologiczne – s. 37-38; IV Zjazd Odrodzenia – s. 39-40; statystyka studentów [1926/1927] – s. 41-44]
 • Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969. UWAGI
  [Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Akademickie Koło Ludoznawstwa Polskiego - s. 50; Akademickie Koło Misjologiczne - s. 303; Akademickie Koło Odbudowy Warszawy - s. 353; Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża - s. 87; Akademickie Koło Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” - s. 354; Akademickie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc Bliźniemu” - s. 88, 303; Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Bownik Zygmunt Bolesław - s. 238; Bratnia Pomoc - s. 337-338; Bursa Akademicka - s. 44; Caritas Academica - s. 304, 337, 351; Centrala Kół Naukowych - s. 50; Chór Akademicki - s. 128, 251]
 • Nowodworski Witold, Bibliografia prac Leona Białkowskiego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1967, t. 26.
 • Starnawski Jerzy, Leon Białkowski (1885-1952), [w:] Jerzy Starnawski, Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku, Lublin 2004.
 • Z czynności Wydziału Historyczno-Filozoficznego Towarzystwa Naukowego K.U.L., „Roczniki Humanistyczne” 1949, t. 1.

Biela Adam
 • Biela Adam, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Bondyra-Łuczka Ewelina, Filipiuk Dorota, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Człowiek w pracy i organizacji: perspektywa psychologiczna”. Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania KUL. Lublin, 24-25 listopada 2011 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2012, t. 15, nr 3.

Bouffałł Bronisław
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Przyborowska-Klimczak Anna, Staszewski Wojciech Szczepan, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, [w:] Księga jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Małgorzata Ganczar, Stanisław Jóźwiak, Agnieszka Kawałko, Małgorzata Kruszewska-Gagoś, Hanna Witczak, Lublin 2008.
 • Szarek Anna, Bouffałł Bronisław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Szarek Anna, Bronisław Bouffałł (1867-1949), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.

Brajerski Tadeusz
 • Gałecki Zygmunt, Bibliografia prac Tadeusza Brajerskiego za lata 1939-1982, „Roczniki Humanistyczne” 1982-1983, t. 30-31, z. 6.
 • In memoria aeterna. Pracownicy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II spoczywający na Cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie, oprac. Marek Pawelec, Lublin 2015.
 • Karolewicz Grażyna, Brajerski Tadeusz, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969. UWAGI
  [Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Akademickie Koło Ludoznawstwa Polskiego - s. 50; Akademickie Koło Misjologiczne - s. 303; Akademickie Koło Odbudowy Warszawy - s. 353; Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża - s. 87; Akademickie Koło Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” - s. 354; Akademickie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc Bliźniemu” - s. 88, 303; Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Bownik Zygmunt Bolesław - s. 238; Bratnia Pomoc - s. 337-338; Bursa Akademicka - s. 44; Caritas Academica - s. 304, 337, 351; Centrala Kół Naukowych - s. 50; Chór Akademicki - s. 128, 251]
 • Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994. UWAGI
  [Akademickie Koło Ruchu Trzeźwości KUL im. św. Maksymiliana Marii Kolbego - s. 713; Bender Ryszard - passim; Brajerski Tadeusz - passim; Chór Akademicki - s. 726-731; Collegium Ioannis Pauli II - s. 53, 75-77; Słomkowski Antoni ks. - passim]
 • Leszczyński Zenon, Dwa słowa o jubilacie, „Roczniki Humanistyczne” 1982-1983, t. 30-31, z. 6. UWAGI
  [Stanisław Szober - s. 5; Władysław Kuraszkiewicz - s. 5; Tadeusz Milewski - s. 5; Witold Doroszewski - s. 5; Zenon Leszczyński - s. 8; Polonistyka - s. 5-6]
 • Parciak Danuta, Rekieć Jerzy, Tematyka prac magisterskich napisanych pod kierunkiem Profesora Tadeusza Brajerskiego, „Roczniki Humanistyczne” 1982-1983, t. 30-31, z. 6. UWAGI
  [Bogusława Żabska - s. 21; Barbara Wawrzyniak - s. 21; Władysława Kliber - s. 21; Tadeusz Krzeszowski - s. 21; Teresa Lesiewicz - s. 21; Janina Dudek - s. 21; Franciszka Salamon - s. 21; Ewa Wasążnik - s. 22; Elżbiety Włodarczyk - s. 22, Zenon Leszczyński - s. 22-23; Helena Cholewianka - s. 23; Natalia Kansa - s.23; Wanda Łukaszek - s. 23; Hanna Kołodziej - s. 23; Janina Zondek - s. 23; Jadwiga Maj - s. 23; Alina Tekień - s. 23; Jolanta Bera - s. 23; Maria Zadworna -s. 23; Marian Śmiałkowski - s. 23; Jan Czarnek - s. 23; Stanisław Mączewski - s. 23; Mirosława Piwowarczykówna - s. 23; Ewa Krawczyk - s. 23; Bogusław Kreja - s. 23; Michał Łesiów - s. 23; Stefania Starek - s. 23; Władysław Makarski - s. 23; Tadeusz Malec - s. 23; Joanna Szczuchniak - s. 23; I.Gursztyn-Jędrychowa - s. 24; Wojciech Górny - s. 24; Zofia Klimajówna - s. 24; Otylia Łubianka - s. 24; Adam Ujma - s. 24; Krystyna Powęska - s. 24]
 • Starnawski Jerzy, Tadeusz Brajerski (1913-1997), [w:] Jerzy Starnawski, Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku, Lublin 2004.

Burczak Krzysztof ks.
 • Burczak Krzysztof, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Charytanowicz Małgorzata
 • Charytanowicz Małgorzata, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Charzyńska-Wójcik Magdalena Maria
 • Charzyńska-Wójcik Magdalena Maria, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Chlewiński Zdzisław ks.
 • Francuz Piotr, Ksiądz Profesor Zdzisław Chlewiński, „Roczniki Psychologiczne” 2001, t. 4.
 • Kornas-Biela Dorota, Chlewiński Zdzisław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Oleś Piotr, Jubileusz Profesora Zdzisława Chlewińskiego, „Roczniki Psychologiczne” 2002, t. 5.

Chrzanowski Wiesław Marian
 • Chaciński Jacek, Osoba Profesora Wiesława Chrzanowskiego oraz jego dorobek naukowy i dydaktyczny, [w:] Justitia Civitatis Fundamentum. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Charzyńskiego, red. Jacek Chaciński, Henryk Cioch, Antoni Dębiński, Lublin 2003.
 • Fiejdasz Lidia, Wręczenie Medali za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Uroczyste Posiedzenie Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Lublin, 18 V 2007, „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 2-3.
 • Misztal-Konecka Joanna, In memoriam Wiesław Marian Chrzanowski 1923-2012, „"Studia Prawnicze KUL"” 2012, nr 2.
 • Stanisz Piotr, Wiesław Chrzanowski (1923-2012), „"Studia Prawnicze KUL"” 2013, nr 2.
 • Zakrzewski Piotr, Chrzanowski Wiesław Marian, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Chyliński Konstanty
 • Karolewicz Grażyna, Chyliński Konstanty, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Niemirska-Pliszczyńska Janina, Pięćdziesięciolecie filologii klasycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Rozwój organizacyjno-personalny. Lata 1918/1919-1938/1939, „Roczniki Humanistyczne” 1968, t. 16, z. 3.

Cioch Henryk
 • Ćwir Karolina, Cioch Henryk, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Czesnys Błażej ks.
 • Czesnys Błażej, [w:] Leksykon Polskich Dogmatyków XX i XXI wieku, red. Krzysztof Góźdź, Lublin 2010.
 • Karolewicz Grażyna, Czesnys Błażej, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969. UWAGI
  [Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Akademickie Koło Ludoznawstwa Polskiego - s. 50; Akademickie Koło Misjologiczne - s. 303; Akademickie Koło Odbudowy Warszawy - s. 353; Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża - s. 87; Akademickie Koło Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” - s. 354; Akademickie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc Bliźniemu” - s. 88, 303; Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Bownik Zygmunt Bolesław - s. 238; Bratnia Pomoc - s. 337-338; Bursa Akademicka - s. 44; Caritas Academica - s. 304, 337, 351; Centrala Kół Naukowych - s. 50; Chór Akademicki - s. 128, 251]
 • Napiórkowski Stanisław Celestyn, Pięćdziesięciolecie teologii dogmatycznej na KUL, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1968, t. 15, z. 2.

Czuma Ignacy
 • Karolewicz Grażyna, Czuma Ignacy, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Kędziora Robert, Ignacy Czuma (1891-1963), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.
 • Kędziora Robert, Ignacy Czuma (1891-1963), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2006.
 • Kornat Marek, Kolektywizacja rolnictwa w ZSRR w opiniach sowietologów polskich (1929-1939). Wybrane refleksje i komentarze, [w:] „Rewolucja społeczna” czy „dzika przebudowa”? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956), red. Tomasz Osiński, Lublin 2016. UWAGI
  [Czuma Ignacy - s. 104-105; Strzeszewski Czesław - s. 106-107]
 • Ostaszewski Kazimierz, Życie i twórczość profesora Ignacego Czumy (1891-1963). Konferencja Naukowa, Lublin, 29 X 2007, „Studia Prawnicze KUL” 2008, nr 1.
 • Peciakowski Tomasz, Porozrywana ciągłość. Historia „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.
 • Życie i twórczość profesora Ignacego Czumy, red. Kazimierz Ostaszewski, Jacek Szczot, Lublin 2009.

Dembiński Henryk
 • Peciakowski Tomasz, Porozrywana ciągłość. Historia „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.
 • Przyborowska-Klimczak Anna, Henryk Dembiński (1900-1949), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.
 • Strzeszewski Czesław, Ś.p. Henryk Dembiński, „Roczniki Nauk Społecznych” 1958, t. 2.
 • Szarek Anna, Henryk Dembiński (1900-1949), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2006.

Deryng Antoni
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Przyborowska-Klimczak Anna, Staszewski Wojciech Szczepan, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, [w:] Księga jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Małgorzata Ganczar, Stanisław Jóźwiak, Agnieszka Kawałko, Małgorzata Kruszewska-Gagoś, Hanna Witczak, Lublin 2008.
 • Staszewski Wojciech, Antoni Deryng (1901-1978), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.

Dębiński Antoni ks.
 • Janeczek Stanisław, Dębiński Antoni ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • M.K., Dwie kadencje, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 4 (186).

Drob Janusz
 • Filipowicz Mirosław, Profesor Janusz Drob. Historyk docierający do sedna, „Ibidem” 2013, t. 9.

Dubanowicz Edward
 • Czarnek Przemysław, Edward Dubanowicz (1881-1943), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.

Dyczewski Leon Tadeusz Benigny OFMConv
 • Szulich-Kałuża Justyna, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Tożsamość i komunikacja”, „Roczniki Nauk Społecznych” 2010, t. 2(38), z. 1. UWAGI
  [Katedra Socjologii Kultury - s. 317; Leon Dyczewski - s. 317]

Dzięga Andrzej abp
 • Greszata-Telusiewicz Marta, Arcybiskup Andrzej Dzięga jako procesualista, „Człowiek-Rodzina-Prawo” 2012, nr 3.

Eckmann Augustyn ks.
 • Cieśluk Marek, Wykaz drukowanych prac ks. prof. dra hab. Augustyna Eckmanna, „Vox Patrum” 2013, t. 60.
 • Gacia Tadeusz, Ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann - curriculum vitae et laudatio, „Vox Patrum” 2013, t. 60.
 • [Informacja o prelekcji ks. Augustyna Eckmanna], „Vox Patrum” 2002, t. 42-43.
 • Maćkowska Anna, Wykaz prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Augustyna Eckmanna, „Vox Patrum” 2013, t. 60.
 • Maćkowska Anna, Wykaz prac recenzowanych przez ks. prof. dr. hab. Augustyna Eckmanna, „Vox Patrum” 2013, t. 60.
 • Maćkowska Anna, Wykaz referatów wygłoszonych na krajowych i zagranicznych kongresach, sympozjach, sesjach i spotkaniach, „Vox Patrum” 2013, t. 60.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla uczczenia Jubileuszu 70-lecia urodzin Ks. Profesora Augustyna Eckmanna, „Vox Patrum” 2011, t. 56.
 • Spataro Robertus, Cur sermo latinus adhibendus sit in sacris agendis? [Dlaczego w liturgii powinien być stosowany język łaciński?], „Vox Patrum” 2013, t. 60.

Fel Stanisław
 • Wódka Marek, Sprawozdanie z konferencji "Religia w przestrzeni publicznej" (Lublin, 16 maja 2012 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.
 • Wódka Marek, Warstwa ideowo-filozoficzna "Roczników Nauk Społecznych", „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.

Fermont Edward OFMCap
 • Bartoszewski Jan, Fermont Eduard OFMCap, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 5, red. Ludomir Bieńkowski, Stanisław Kamiński, Jerzy Misiurek, Krystyna Stawecka, Antoni Stępień, Adam Ludwik Szafrański, Jan Szlaga, Anzelm Weiss, Lublin 1989.
 • Bender Ryszard, Władze naczelne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1944-1968, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.
 • [Gryglewicz Feliks] G.F., Śp. ojciec Gondulf Edward Fermont, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1964, R. 7, nr 2.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Łach Stanisław, Kronika Wydziału Teologicznego 1944-1968, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.
 • Napiórkowski Stanisław Celestyn, Pięćdziesięciolecie teologii dogmatycznej na KUL, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1968, t. 15, z. 2.
 • Prejs Roland, O. Gondulf Cyryl Edward Fermont OFMCap (1945-1950), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Wojtkowski Andrzej, Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-1944, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.

Florczak Józef ks.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Orzeszyna Krzysztof, Józef Florczak (1887-1943), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.

Glaser Stefan
 • Gałązka Małgorzata, Stefan Glaser (1895-1984), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Górski Ludwik
 • Izdebski Jan, Ludwik Górski (1894-1945), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Strzeszewski Czesław, Śp. Ludwik Górski, „Roczniki Nauk Społecznych” 1949, t. 1.

Granat Wincenty ks.
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]
 • Gajowiak Elżbieta, Wokół warsztatu naukowego Księdza Profesora Wincentego Granata, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1999, R. 17, nr 58.
 • Hojnowski Jan, Profesor, pisarz, człowiek, [w:] Chrześcijanie, t. 11, red. Bohdan Bejze, [b.m.] 1983.
 • Kronika, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1973, R. 2, nr 1(3). UWAGI
  [ks. Wincenty Granat - s. 49, Instytut Geografii Historycznej Kościoła - s. 41-44, Witold Nowodworski - s. 50, Opłatek Uniwersytecki - s. 44-45, Czesław Strzeszewski - s. 51, Andrzej Wojtkowski - s. 46-48]
 • Ks. Wincenty Granat. Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa ks. prof. Wincentego Granata, oprac. Halina Irena Szumił, Sandomierz 1980.
 • Skrzyniarz Ryszard, Wybrane przykłady postaw i działań ukierunkowanych na przetrwanie oraz rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944-1970, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Szumił Halina Irena, Działalność naukowa ks. prof. Wincentego Granata, Lublin 2005.
 • Szumił Halina Irena, Recepcja myśli filozoficznej i teologicznej ks. prof. Wincentego Granata na przykładzie prac dyplomowych (1972-2005), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2005, R. 23, nr 81.
 • Szumił Halina Irena, Teologiczna myśl ks. Wincentego Granata: bibliografia prac dyplomowych 1976-2000, Lublin 2000.
 • Szumił Halina Irena, Teologiczna myśl Ks. Wincentego Granta. Bibliografia prac dyplomowych, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1995, R. 13, nr 44.
 • Szumił Halina Irena, Teologiczna myśl Ks. Wincentego Granta. Bibliografia prac dyplomowych (1995-2000), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2000, R. 18, nr 61.
 • Szumił Halina Irena, Teologiczna myśl Ks. Wincentego Granta. Bibliografia prac dyplomowych 2000-2005, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2005, R. 23, nr 80.
 • Żył prawdą w miłości, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1996, R. 14, nr 45.
 • Żył prawdą w miłości: Sługa Boży ksiądz profesor Wincenty Granat (1900-1979): rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1965-1970), red. Adam Kończak, Sandomierz 1997.

Gryglewicz Feliks ks.

Hahn Wiktor
 • Hahn-Tarchalski Kazimierz, Bibliografia prac Wiktora Hahna. Cz. II (1921-1975), „Roczniki Humanistyczne” 1978, t. 26, z. 1.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Niemirska-Pliszczyńska Janina, Pięćdziesięciolecie filologii klasycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Rozwój organizacyjno-personalny. Lata 1918/1919-1938/1939, „Roczniki Humanistyczne” 1968, t. 16, z. 3.
 • Starnawski Jerzy, Wiktor Hahn (1871-1959), [w:] Jerzy Starnawski, Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku, Lublin 2004.
 • Starnawski Jerzy, Zarys dziejów recepcji Mickiewicza w Lublinie i na Lubelszczyźnie, „Roczniki Humanistyczne” 1954/1955, t. 5. UWAGI
  [filologia polska na KUL - s. 291-298, 300-???; Piotr Bańkowski - s. 292, 297; ks. Cezary Pęcherski - s. 292, 297; Wiktor Hahn - s. 292-293; Julian Krzyżanowski - s. 293-295; Henryk Życzyński - s. 295-297, 298; absolwenci filologii polskiej (Adam Luterek, Aleksandra Kopystyńska, Ignacy Nestorowicz) - s. 298; Zygmunt Kukulski - s. 298, Juliusz Kleiner - s. 300-302, 304-305, 308; wznowienie działalności KUL - s. 292, 300; Towarzystwo Naukowe KUL - 300-301; Jan Parandowski - s. 302; Jerzy Kowalski - s. 302; Stefan Kawyn - s. 302, 304-305, 308; Maria Dłuska - s. 303; Czesław Zgorzelski - s. 304, 305; Jerzy Pogonowski - s. 304; Witold Chwalewik - s. 304; prace doktorskie (Zygmunt Bownik, Andrzej Lewicki) i prace magisterskie (Jan Słomkowski, Jadwiga Romanowska, Wanda Łakowiczówna) s. 305; odczyty gości z kraju s. 305-306, 310; Biblioteka Uniwersytecka KUL - s. 309, 310; odczyty pracowników KUL - s. 310; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 310]

Hajduk Zygmunt ks.

Halban Leon
 • Ćwikła Leszek, Leon Halban (1893-1960), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.

Hemperek Piotr bp
 • Miszal Henryk, Hemperek Piotr bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Tymosz Stanisław, Piotr Hemperek (1931-1992), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.
 • Tymosz Stanisław, Piotr Hemperek (1931-1992), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2006.

Hoemaeker Hubert Józef OFMCap
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Homerski Józef ks.
 • Ordon Hubert, Ksiądz prałat prof. dr hab. Józef Homerski (1922-2004), „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 2006, R. 59, nr 1.
 • Rubinkiewicz Ryszard, ks. Prof. Dr hab. Józef Homerski 20 VIII 1922 - 3 VIII 2004. Wspomnienie pośmiertne, „Roczniki Teologiczne” 2005, t. 52, z. 1.
 • Zmarł Ks. Prof. Józef Homerski (1922-2004), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2004, R. 22, nr 78.

Insadowski Henryk ks.
 • Dębiński Antoni, Henryk Insadowski (1888-1946), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.
 • Dębiński Antoni, Henryk Insadowski (1888-1946), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2006.
 • Dębiński Antoni, Insadowski Henryk ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Kałwa P., Śp. ks. Henryk Insadowski, „Roczniki Nauk Społecznych” 1949, t. 1.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Jabłoński Arkadiusz
 • Kotlarek Joanna, Sprawozdanie z prezentacji książki ks. prof. Stanisława Kowalczyka "Personalizm – podstawy, idee, konsekwencje", „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, t. 5(41), z. 4.

Jakubanis Henryk
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Klinger Witold, Jakubanis Henryk, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 10, Kraków 1962-1964.
 • Niemirska-Pliszczyńska Janina, Pięćdziesięciolecie filologii klasycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Rozwój organizacyjno-personalny. Lata 1918/1919-1938/1939, „Roczniki Humanistyczne” 1968, t. 16, z. 3.
 • Pastuszka Józef, Henryk Jakubanis (1879—1949) Wspomnienie pośmiertne, „Roczniki Filozoficzne” 1949-1950, R. 2-3.

Kaczmarkowski Michał Wojciech
 • Eckmann Augustyn, Prof. dr hab. Michał Kaczmarkowski jako badacz łaciny wczesnochrześcijańskiej (1934-2003), „Vox Patrum” 2003, t. 44-45.

Kalinowski Mirosław ks.
 • Fijałkowski Miroslaw, Kalinowski Mirosław, [w:] Leksykon teologii pastoralnej, red. Miroslaw Fijałkowski, Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda, Lublin 2006.
 • Polak Grzegorz, Kto jest kim w Kościele: ekumeniczne "who is who" chrześcijaństwa w Polsce, Warszawa 1999. UWAGI
  [Bobowski Władysław Józef bp - s. 28-29; Kalinowski Mirosław ks. - s. 151; Witaszek Gabriel CSsR - s. 404-405]
 • Szczur Piotr, ks. Mirosław Kalinowski (2008-), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • The John Paul II Catholic University of Lublin Faculty of Theology Members and Selected Bibliography, ed. Krzysztof Góźdź, Jerzy Pałucki, Lublin 2006. UWAGI
  [Kalinowski Mirosław ks. - s. 267-273]

Kałwa Piotr bp
 • Brzustowski Tomasz, Bezpieka wobec biskupa lubelskiego Piotra Kałwy 1949-1974, [w:] Biskupi w rzeczywistości Polski "ludowej", red. Rafał Łatka, Warszawa 2020.
 • Burczak Krzysztof, Kałwa Piotr Andrzej bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Hemperek Piotr, Biskup Piotr Kałwa 1893-1974, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1975, R.4, nr 1(7).
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Stasiak Marian, Piotr Kałwa (1893-1974), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.
 • Stasiak Marian, Piotr Kałwa (1893-1974), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2006.
 • Zahajkiewicz Marek, Kałwa Piotr Andrzej, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 8, red. Bogusław Migut, Lublin 2000.

Karbownik Henryk, ks.
 • Dębiński Antoni, Ksiądz profesor dr hab. Henryk Karbownik (1927-1999), „Prawo - Administracja - Kościół” 2000, nr 1.

Kiczuk Stanisław
 • Tkaczyk Marcin, Kiczuk Stanisław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Tkaczyk Marcin, Publikacje prof. dra hab. Stanisława Kiczuka, „Roczniki Filozoficzne” 2008, t. 56, nr 1.
 • Tkaczyk Marcin, Stanisława Kiczuka logika świata realnego, „Roczniki Filozoficzne” 2008, t. 56, nr 1.

Kłoczowski Jerzy
 • Kłoczowski Jerzy, Wspomnienia z Powstania Warszawskiego, „Roczniki Humanistyczne. Historia” 1987, t. 35, z. 2. UWAGI
  [Zygmunt Sułowski - s. 21; Jerzy Kłoczowski - s. 21-32]
 • Sułowski Zygmunt, Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce, „Roczniki Humanistyczne” 1958, t. 7, z. 2.
 • Sułowski Zygmunt, Wydawnictwo "Polonia Christiana", „Roczniki Humanistyczne” 1960, t. 9, z. 4.

Kondziela Joachim ks.
 • Balawajder Edward, Joachim Jan Kondziela (1932-1992), [w:] Wspólnota o osobie. Wspomnienia o księdzu Joachimie Kondzieli, red. Edward Balawajder, Grażyna Jabłczyńska, Janusz Mariański, Lublin 1996.
 • Kampka Franciszek, Kondziela Joachim, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Kampka Franciszek, Kondziela Joachim, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 9, red. Andrzej Szostek, Lublin 2002.
 • Kampka Franciszek, Portret uczonego, [w:] Wspólnota o osobie. Wspomnienia o księdzu Joachimie Kondzieli, red. Edward Balawajder, Grażyna Jabłczyńska, Janusz Mariański, Lublin 1996.
 • Narecki Zbigniew, Bibliografia, [w:] Wspólnota o osobie. Wspomnienia o księdzu Joachimie Kondzieli Edward Balawajder, Grażyna Jabłczyńska, Janusz Mariański, Lublin 1996.
 • Wódka Marek, Warstwa ideowo-filozoficzna "Roczników Nauk Społecznych", „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.
 • Wspólnota o osobie. Wspomnienia o księdzu Joachimie Kondzieli, red. Edward Balawajder, Grażyna Jabłczyńska, Janusz Mariański, Lublin 1996.

Kopeć Edward ks.
 • Mandziuk Józef, Kopeć Edward ks., [w:] Słownik polskich teologów katolickich 1994-2003, t. 9, red. Józef Mandziuk, Warszawa 2006.
 • Rusecki Marian, Kopeć Edward ks., [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 9, red. Bogusław Migut, Robert Sawa, Andrzej Szostek, Lublin 2002.
 • Rusecki Marian, ks. Edward Kopeć (1972-1975, 1976-1981), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Rusecki Marian, O księdzu profesorze Edwardzie Kopciu i jego wkładzie w polską teologię fundamentalną, „Biblioteka Teologii Fundamentalnej” 2011, t. 6.

Kość Antoni SVD
 • Dębiński Antoni, Bibliografia twórczości naukowej Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, „"Studia Prawnicze KUL"” 2012, nr 1.
 • Dębiński Antoni, In memoriam Reverendissimi Antoni Kość SVD, „"Studia Prawnicze KUL"” 2012, nr 1.
 • Potrzeszcz Jadwiga, Antoni Kość jako filozof prawa. Ogólnopolska Konferencja Naukowa połączona z prezentacją Księgi Abiit, non obit, poświęconej pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Lublin, 22 marca 2013 r., „"Studia Prawnicze KUL"” 2013, nr 3.

Kowalczyk Stanisław
 • Dec Ignacy, Filozof komplementarnych ujęć. Laudacja na cześć ks. prof. Stanisława Kowalczyka, 15 czerwca 2012 r., „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.
 • Jabłoński Arkadiusz, Ks. Stanisław Kowalczyk - kalendarium życia i działalności, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 1.
 • Kotlarek Joanna, Sprawozdanie z prezentacji książki ks. prof. Stanisława Kowalczyka "Personalizm – podstawy, idee, konsekwencje", „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, t. 5(41), z. 4.

Krakowiak Kazimiera
 • Bednarska Magdalena, Konferencja Naukowa ,,Fonem – Sylaba – Logos – Paideia. Język w wychowaniu i pedagogice”. Lublin, 12-13 maja 2016 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 3.

Krąpiec Mieczysław Albert OP
 • Dec Ignacy, Filozof komplementarnych ujęć. Laudacja na cześć ks. prof. Stanisława Kowalczyka, 15 czerwca 2012 r., „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.
 • Kiereś Barbara, Klasyczna myśl wychowawcza w ujęciu dominikańskich mistrzów kształcenia uniwersyteckiego: J. Woroniecki, F.W. Bednarski, M.A. Krąpiec, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Kunat Natalia, Podstawy i specyfika analogiczności języka metafizyki w ujęciu Mieczysława A. Krąpca, „Scripta Philosophica. Zeszyty Naukowe Doktorantów Wydziału Filozofii KUL” 2015, t. 4.
 • Kunat Natalia, Podstawy i specyfika analogiczności języka metafizyki w ujęciu Mieczysława A. Krąpca, „Scripta Philosophica. Zeszyty Naukowe Doktorantów Wydziału Filozofii KUL” 2015, t. 4.
 • Puciłowski Józef, Portrety imienne i bezimienne. Polscy dominikanie a bezpieka 1945-1989, Kraków 2017. UWAGI
  [Mieczysław Krąpiec OP - s. 184-186]

Kremer Piotr ks.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1925-1939 we wspomnieniach swoich pracowników i studentów, red. Grażyna Karolewicz, Lublin 1989. UWAGI
  [Akademickie Koło Misjologiczne - passim; Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża - s. 44, 149; Bratnia Pomoc - passim; Centrala Kół Naukowych - s. 33-34; Kremer Piotr Antoni ks. - passim; Słomkowski Antoni ks. - passim]
 • Librowski Stanisław, Kremer Piotr, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XV, red. Emanuel Rostworowski, Wrocław 1970.
 • Łukaszyk Romuald, Pięćdziesięciolecie teologii fundalmentalnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1918-1939, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1968, t. 15, z. 2.
 • Moskal Tomasz, ks. Piotr Antoni Kremer (1918-1924, 1929-1934), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Rusecki Marian, Kremer Piotr, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 9, red. Bogusław Migut, Robert Sawa, Andrzej Szostek, Lublin 2002.

Krukowski Józef ks.
 • Kość Antoni, Laudacja dla ks. prof. dra hab. Józefa Krukowskiego, „Prawo - Administracja - Kościół” 2004, nr 4.
 • Lewandowski Paweł, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo" z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego, Lublin, 27 stycznia 2015 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2015, t. XXV, nr 1.
 • Lewicka Mariola, Sprawozdanie z konferencji naukowej i spotkania opłatkowego Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL oraz uroczystości 75. rocznicy urodzin Księdza Profesora Józefa Krukowskiego, Lublin, 8 stycznia 2011 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2011, t. XXI, nr 1.
 • Lewicka Mariola, Sprawozdanie z uroczystości wręczenia nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego ks. prof. Józefowi Krukowskiemu. Lublin, dnia 16 maja 2012 roku, „Biuletyn Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2012, R. 7, nr 9.
 • Słowikowska Anna, Reddite ergo sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 27 stycznia 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2015, nr 3.

Krupa Andrzej Ludwik OFM
 • Amicta sole. Księga pamiątkowa ku czci Ojca Profesora Andrzeja Ludwika Krupy OFM (1910-1992), red. Stanisław Celestyn Napiórkowski, Lublin 2003.
 • Krupa Ludwik Andrzej OFMObs, [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994.
 • Murawiec Wiesław Franciszek, Krupa Ludwik Andrzej, [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich 1981-1993, t. 8, red. Józef Mandziuk, Warszawa 1995.
 • Napiórkowski Stanisław Celestyn, Krupa Andrzej Ludwik, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 9, red. Bogusław Migut, Robert Sawa, Andrzej Szostek, Lublin 2002.
 • Napiórkowski Stanisław Celestyn, Pięćdziesięciolecie teologii dogmatycznej na KUL, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1968, t. 15, z. 2.
 • Rusecki Innocenty, Krupa Andrzej, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, red. Jerzy Myszor, Warszawa 2003.
 • Rusecki Innocenty, Represje władz komunistycznych PRL względem zakonników bernardyńskich w latach 1947-1952, „W Nurcie Franciszkańskim” 2004, nr 13.
 • Siudy Teofil, Bibliografia publikacji o.prof. dra hab. Ludwika Andrzeja Krupy, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1982, nr 29, z. 2.
 • Siudy Teofil, O. Ludwik Andrzej Krupa. Szkic biograficzny, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1982, nr 29, z. 2.
 • Smagacz Arkadiusz, O. Andrzej Ludwik Krupa OFM (1963-1965), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Św.p. O. Profesor Andrzej Ludwik Krupa OFM. Materiały do biografii z teczki personalnej prowadzonej na KUL (sygn. A-296), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1992, R. 10, nr 31.
 • Wyczawski Hieronim Eugeniusz, Krupa Ludwik Andrzej, [w:] Słownik Polskich Pisarzy Franciszkańskich, red. Joachim Roman Bar, Hieronim Eugeniusz Wyczawski, Warszawa 1981.

Kryczka Piotr

Krzyżanowski Witold
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Kukołowicz Teresa
 • Parzyszek Magdalena, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z pomocą człowiekowi…” w pierwszą rocznicę śmierci śp. Profesor Teresy Kukołowicz. Lublin, 27 lutego 2015 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 1.
 • Rynio Alina, Teoria wychowania w akademickiej działalności Profesor Teresy Kukołowicz, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 1.
 • Słomka Ewa, Profesor dr hab. Teresa Kukołowicz. Rys biograficzny, „Roczniki Nauk Społecznych” 1996, t. 24, z. 2.
 • Smołka Ewa, Przesłanie pedagogiczne Profesor Teresy Kukołowicz, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.

Kukulski Zygmunt Bolesław
 • Dobrzański Jan, Wspomnienie o Zygmuncie Kukulskim, „Roczniki Humanistyczne” 1950-1951, t. 2-3.
 • Draus Jan, Zygmunt Kukulski (1890-1944), „Roczniki Nauk Społecznych” 1989, t. 17, z. 2.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Kossowski Aleksander, Ś.p. ks. dr Ludwik Zalewski, „Roczniki Humanistyczne” 1953, t. 4, z. 4.
 • Magier Piotr, La pédagogie à l’Université Catholique de Lublin par rapport au progrès de la pédagogie en Pologne. Esquisse historique et théorique, „Roczniki Pedagogiczne” 2012, t. 4(40), nr 2. UWAGI
  [Kunowski Stefan - s. 61-62; Kukulski Zygmunt - s. 61; Instytut Pedagogiki - s. 61-64; personalizm - s. 63]
 • Skrzyniarz Ryszard, „Przedmiot, źródła i metody badań w biografii – refleksje metodologiczne w pedagogice”. III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa. Lublin, 16-17 kwietnia 2015 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 3. UWAGI
  [Zygmunt Kukulski s. 163-164]
 • Starnawski Jerzy, Zarys dziejów recepcji Mickiewicza w Lublinie i na Lubelszczyźnie, „Roczniki Humanistyczne” 1954/1955, t. 5. UWAGI
  [filologia polska na KUL - s. 291-298, 300-???; Piotr Bańkowski - s. 292, 297; ks. Cezary Pęcherski - s. 292, 297; Wiktor Hahn - s. 292-293; Julian Krzyżanowski - s. 293-295; Henryk Życzyński - s. 295-297, 298; absolwenci filologii polskiej (Adam Luterek, Aleksandra Kopystyńska, Ignacy Nestorowicz) - s. 298; Zygmunt Kukulski - s. 298, Juliusz Kleiner - s. 300-302, 304-305, 308; wznowienie działalności KUL - s. 292, 300; Towarzystwo Naukowe KUL - 300-301; Jan Parandowski - s. 302; Jerzy Kowalski - s. 302; Stefan Kawyn - s. 302, 304-305, 308; Maria Dłuska - s. 303; Czesław Zgorzelski - s. 304, 305; Jerzy Pogonowski - s. 304; Witold Chwalewik - s. 304; prace doktorskie (Zygmunt Bownik, Andrzej Lewicki) i prace magisterskie (Jan Słomkowski, Jadwiga Romanowska, Wanda Łakowiczówna) s. 305; odczyty gości z kraju s. 305-306, 310; Biblioteka Uniwersytecka KUL - s. 309, 310; odczyty pracowników KUL - s. 310; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 310]
 • Starnawski Jerzy, Zygmunt Kukulski (1890-1944), [w:] Jerzy Starnawski, Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku, Lublin 2004.
 • Walewander Edward, Pedagogia uniwersytetu w życiu i działalności naukowej Zygmunta Bolesława Kukulskiego (1890-1944), [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.

Kumor Bolesław ks.
 • Gawrysiakowa Janina, Ksiądz profesor Bolesław Kumor 1925-2002, „Przeszłość Demograficzna Polski” 2006, t. 27.
 • Ks. Prof. Dr hab. Bolesław Kumor (1925-2002) [nekrolog], „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2002, t. 78.
 • Ksiądz Profesor Bolesław Kumor 1925-2002. Historyk Kościoła i dydaktyk, red. Waldemar Witold Żurek, Lublin 2018.
 • Prokop Krzysztof Rafał, Pięć listów ks. Bolesława Kumora do ks. Tadeusza Glemmy z lat 1952-1957, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2006, t. 85.
 • Weiss Anzelm, Kumor Bolesław ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Kunicki Aleksander
 • Widło Jacek, leksander Kunicki (1908-1984), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.

Kunowski Stefan
 • Chałas Krystyna, Struktury treści dydaktycznych w procesie kształcenia pedagogów w świetle warstwicowej teorii rozwoju człowieka Stefana Kunowskiego, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Jazukiewicz Iwona, Aktualność założeń warstwicowej teorii wychowania Stefana Kunowskiego, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 1.
 • Jeziorański Marek, Magier Piotr, Międzynarodowy program współpracy „Trinational”. Alice Salomon Hochschule Berlin, Institut du Travail Social de la Région Auvergne w Clermont-Ferrand, Instytutu Pedagogiki KUL. Spotkanie I - Berlin, 18-25 maja 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 1. UWAGI
  [warstwicowa teoria wychowania Stefana Kunowskiego - s. 185-187]
 • Karczewska Joanna, Dojrzałość osobowa celem wychowania młodzieży chrześcijańskiej w twórczości Stefana Kunowskiego, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Konefał Stanisława, Służebna rola pedagogiki uniwersyeckiej w nauczaniu wychowującym współczesnej młodzieży akademickiej, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010. UWAGI
  [Kunowski Stefan - s. 206-209]
 • Magier Piotr, La pédagogie à l’Université Catholique de Lublin par rapport au progrès de la pédagogie en Pologne. Esquisse historique et théorique, „Roczniki Pedagogiczne” 2012, t. 4(40), nr 2. UWAGI
  [Kunowski Stefan - s. 61-62; Kukulski Zygmunt - s. 61; Instytut Pedagogiki - s. 61-64; personalizm - s. 63]
 • Rynio Alina, Integralne wychowanie człowieka. Sprawozdanie z Konferencji z okazji XXV-lecia śmierci Stefana Kunowskiego (1909-1977), „Roczniki Nauk Społecznych” 2002, t. 30, z. 2.
 • Rynio Alina, Pedagogika uniwersytecka w życiu i twórczości Profesora Stefana Kunowskiego, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Skrzyniarz Ryszard, Kunowski Stefan, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Świdrak Ewelina, Sprawozdanie z konferencji "Wczoraj i dziś pedagogiki uniwersyteckiej w świetle życia i twórczości Profesora Stefana Kunowskiego" 15 grudnia 2009, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).
 • Urbanik Ewa J., Introcepcja wartości Stefana Kunowskiego podstawą we współczesnym kształceniu pedagogów, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Walewander Edward, Główne kierunki badań Instytutu Pedagogiki KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 1999, t. 27, z. 2.

Lacrampe Ludwik Maria Karol OP
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Langkammer Hugolin Helmut OFM
 • Deus meus et omnia. Księga pamiątkowa ku czci o. prof. Hugolina Langkammera OFM w 50. rocznicę święceń kapłańskich, red. Mirosław Stanisław Wróbel, Lublin 2005.
 • Langkammer Hugolin, OFM, [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994.
 • Mazurek Joachim, Langkammer Hugolin Helmut, [w:] Słownik Polskich Pisarzy Franciszkańskich, red. Joachim Roman Bar, Hieronim Eugeniusz Wyczawski, Warszawa 1981.
 • Prejs Roland, O. Hugolin Helmut Langkammet OFM (1987-1993), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci O. Prof. Hugolina Langkammera OFM, red. Andrzej Kiejza, Antoni Paciorek, Gabriel Witaszek, Lublin 2000.

Leszczyński Zenon Seweryn
 • Leszczyński Zenon, Dwa słowa o jubilacie, „Roczniki Humanistyczne” 1982-1983, t. 30-31, z. 6. UWAGI
  [Stanisław Szober - s. 5; Władysław Kuraszkiewicz - s. 5; Tadeusz Milewski - s. 5; Witold Doroszewski - s. 5; Zenon Leszczyński - s. 8; Polonistyka - s. 5-6]
 • Parciak Danuta, Rekieć Jerzy, Tematyka prac magisterskich napisanych pod kierunkiem Profesora Tadeusza Brajerskiego, „Roczniki Humanistyczne” 1982-1983, t. 30-31, z. 6. UWAGI
  [Bogusława Żabska - s. 21; Barbara Wawrzyniak - s. 21; Władysława Kliber - s. 21; Tadeusz Krzeszowski - s. 21; Teresa Lesiewicz - s. 21; Janina Dudek - s. 21; Franciszka Salamon - s. 21; Ewa Wasążnik - s. 22; Elżbiety Włodarczyk - s. 22, Zenon Leszczyński - s. 22-23; Helena Cholewianka - s. 23; Natalia Kansa - s.23; Wanda Łukaszek - s. 23; Hanna Kołodziej - s. 23; Janina Zondek - s. 23; Jadwiga Maj - s. 23; Alina Tekień - s. 23; Jolanta Bera - s. 23; Maria Zadworna -s. 23; Marian Śmiałkowski - s. 23; Jan Czarnek - s. 23; Stanisław Mączewski - s. 23; Mirosława Piwowarczykówna - s. 23; Ewa Krawczyk - s. 23; Bogusław Kreja - s. 23; Michał Łesiów - s. 23; Stefania Starek - s. 23; Władysław Makarski - s. 23; Tadeusz Malec - s. 23; Joanna Szczuchniak - s. 23; I.Gursztyn-Jędrychowa - s. 24; Wojciech Górny - s. 24; Zofia Klimajówna - s. 24; Otylia Łubianka - s. 24; Adam Ujma - s. 24; Krystyna Powęska - s. 24]

Longchamps de Bérier Roman
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]
 • Jędrejek Grzegorz, Roman Longchamps de Bérier (1883-1941), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.
 • Jędrejek Grzegorz, Roman Longchamps de Bérier (1883-1941), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2006.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Lewicka Mariola, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Życie i działalność profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Romana Longchamps de Berier i Zdzisława Papierkowskiego" oraz spotkania opłatkowego Stowarzyszenia. Lublin, 14 stycznia 2012 roku", „Biuletyn Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2012, R. 7, nr 9.
 • Lewicka Mariola, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat "Życie i działalność profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Romana Longchamps de Bérier i Zdzisława Papierkowskiego" oraz ze spotkania opłatkowego Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Lublin, 14 stycznia 2012 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2012, t. XXII, nr 3.
 • Lis Artur, Konferencja naukowa: "Roman Longchamps de Berier (1883-1941). Profesor lwowski i lubelski" (Stalowa Wola, 24 luty 2012 rok), „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2011, nr 4.
 • Roman Longchamps de Berier (1883-1941), [w:] Krzysztof Pol, Poczet prawników polskich XIX-XX w., uzup. Adam Redzik, Warszawa 2011.

Łach Stanisław ks.
 • Bender Ryszard, Władze naczelne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1944-1968, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.
 • Filipak Marian, Bibliografia prac księdza profesora dr hab. Stanisława Łacha, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1978, t. 25, z. 1.
 • Grygiel Marek, ks. Stanisław Łach (1957-1963), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Łach Stanisław, Kronika Wydziału Teologicznego 1944-1968, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.
 • Piech Stanisław, Łach Stanisław, [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich 1981-1993, t. 8, red. Józef Mandziuk, Warszawa 1995.
 • Piech Stanisław, Łach Stanisław, [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich 1981-1993, t. 8, red. Józef Mandziuk, Warszawa 1995.
 • Piech Stanisław, Łach Stanisław, [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich 1981-1993, t. 8, red. Józef Mandziuk, Warszawa 1995.
 • Ziółek Jan, Katolicki Uniwerstet Lubelski w latach 1944-1992, [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994.

Łoś Jan Stanisław
 • Bender Ryszard, Profesor Stanisław Łoś, „Więź” 1974, R. 17, nr 4.
 • Bloch Czesław, Sułowski Zygmunt, Kronika Wydziału Nauk Humanistycznych 1944-1968, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.
 • Gach Piotr Paweł, Łoś Stanisław Jan, [w:] Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 2, red. Tadeusz Radzik, Adam Witusik, Jan Ziółek, Lublin 1996.
 • Kusz Paulina, Jan Stanisław Łoś wobec kwestii ukraińskiej (1918-1939), Lublin 2010.
 • Kusz Paulina, Poglądy Jana Stanislawa Łosia na kwestie galicyjskiej mniejszości ukraińskiej w drugiej Rzeczypospolitej, „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” 2011, nr 38.
 • Kusz Paulina, Wątek ukraiński w biografii prof. Stanisława Łosia, „Ibidem” 2009, t. 6.
 • Libera Paweł, Z dziejów „Buntu Młodych” i „Polityki”. Listy Aleksandra i Adolfa Marii Bocheńskich do Stanisława Łosia (1932-1939), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2013, t. 48.
 • Niemirska-Pliszczyńska Janina, Pięćdziesięciolecie filologii klasycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Rozwój organizacyjno-personalny. Lata 1918/1919-1938/1939, „Roczniki Humanistyczne” 1968, t. 16, z. 3.
 • Pajewski Janusz, Poza wczoraj. Wspomnienia, Poznań 1992. UWAGI
  [Łoś Stanisław - s. 139-143; Żywczyński Mieczysław ks. - s. 49-52]
 • Szpor Romuald, Stanisław Łoś – eseista niepospolity, „Kierunki” 1974, R. 18, nr 9 (924).
 • Wrzeszcz Maria, Lubił niezapominajki (Wspomnienie o profesorze Janie Stanisławie Łosiu), [w:] Księga jubileuszowa 90-lecia Koła Naukowego Historyków Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Andrzej Gładysz, Jacek Pożarowszczyk, Bartłomiej Proc, Lublin 2009.
 • Z czynności Wydziału Historyczno-Filozoficznego Towarzystwa Naukowego K.U.L., „Roczniki Humanistyczne” 1949, t. 1.
 • Ziółek Ewa, Łoś Stanisław Jan, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Ziółek Jan, Osiągnięcia naukowe humanistyki KUL w ciągu 80 lat istnienia, [w:] Nauka i wiara. 80 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Andrzej Szostek, Lublin 1999. UWAGI
  [Łoś Jan Stanisław - s. 91]
 • Zwolski Edward, Jan Stanisław Łoś, „Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL” 1974, nr 3(23).
 • Zwolski Edward, Jan Stanisław Łoś 1890–1974, „Tygodnik Powszechny” 1974, R. 28, nr 13(1314).

Majka Józef ks.
 • Kryczka Piotr, Katolicka etyka społeczna na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 3.

Micheletti Andrzej Michał ks.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Michiels Gommar Józef OFMCap.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Misztal Henryk, ks.
 • Fiejdasz Lidia, Wręczenie Medali za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Uroczyste Posiedzenie Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Lublin, 18 V 2007, „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 2-3.
 • Lis Artur, VIII Międzynarodowe Sympozjum z prawa kanonizacyjnego "Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej", połączone z wręczeniem Księgi Jubileuszowej "Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism" Księdzu Profesorowi Henrykowi Misztalowi, Lublin, 23 listopada 2009 r., „Studia Prawnicze KUL” 2010, nr 1.
 • Stanisz Piotr, Aktualne zagadnienia postępowania kanonizacyjnego. Sympozjum połączone z uroczystością wręczenia Księgi Jubileuszowej Księdzu Profesorowi Henrykowi Misztalowi, „Prawo - Administracja - Kościół” 2001, nr 2-3.

Nagy Stanisław Kazimierz SCJ kard.
 • Kaucha Krzysztof, Sprawozdanie z uroczystości odnowienia doktoratu eminencji kardynała prof. Stanisława Nagy'ego, „Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii” 2012, t. 4(59).

Olczak Stanisław
 • Pawłowska Anna, Prof. Stanisław Olczak - w drugą rocznicę śmierci, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 4 (186).

Paciorkiewicz Maurycy Michał
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Kwiatkowski Władysław, Zarys dziejów filologii romańskiej na KUL-u, „Roczniki Humanistyczne” 1968, t. 16, z. 4.
 • Wiślicki Jan, Ś.p. Maurycy Michał Paciorkiewicz. Życie i prace naukowe, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1928, R. 4, z. 1(5).

Pałka Paweł ks.
 • Bzdyrak Grzegorz, Pracownicy i absolwenci Wydziału Prawa Kanonicznego KUL w lubelskim sądownictwie kościelnym podczas okupacji niemieckiej, „Roczniki Nauk Prawnych” 2015, t. XXV, nr 4.

Pałucki Jerzy ks.
 • Karolewicz Grażyna, Instytut Historii Kościoła 1964-2004, Lublin 2005.
 • Pałucki Jerzy ks., [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994.
 • The John Paul II Catholic University of Lublin Faculty of Theology Members and Selected Bibliography, ed. Krzysztof Góźdź, Jerzy Pałucki, Lublin 2006. UWAGI
  [Kalinowski Mirosław ks. - s. 267-273]
 • Ziółkowska Marta, ks. Jerzy Pałucki (2003-2008), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.

Papierkowski Zdzisław
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Lewicka Mariola, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Życie i działalność profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Romana Longchamps de Berier i Zdzisława Papierkowskiego" oraz spotkania opłatkowego Stowarzyszenia. Lublin, 14 stycznia 2012 roku", „Biuletyn Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2012, R. 7, nr 9.
 • Lewicka Mariola, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat "Życie i działalność profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Romana Longchamps de Bérier i Zdzisława Papierkowskiego" oraz ze spotkania opłatkowego Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Lublin, 14 stycznia 2012 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2012, t. XXII, nr 3.

Pastuszka Józef Adam
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Peretiatkowicz Antoni
 • Antoni Peretiatkowicz (1884-1956), [w:] Krzysztof Pol, Poczet prawników polskich XIX-XX w., uzup. Adam Redzik, Warszawa 2011.
 • Dudek Dariusz, Antoni Peretiatkowicz (1884-1956), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2006.
 • Dudek Dariusz, Peretiatkowicz Antoni, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Płodzień Stanisław

Płużek Zenomena
 • Falkowski Andrzej, Francuz Piotr, Łaguna Mariola, Oleś Piotr, Prężyna Władysław, Uchnast Zenon, Pamięci Profesor Zenomeny Płużek, „Roczniki Psychologiczne” 2005, t. 8, nr 2.
 • Okła Wiesława, Steuden Stanisława, Profesor Zenomena Płużek. Uczony, badacz, nauczyciel, „Roczniki Filozoficzne” 1997, t. 45, z. 4.
 • Tomczyk Marek, Curriculum vitae śp. prof. dr hab. Zenomeny Płużek, „Studia Psychologica” 2006, nr 6.

Podbielski Henryk
 • Niemirska-Pliszczyńska Janina, Pięćdziesięciolecie filologii klasycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Rozwój organizacyjno-personalny. Lata 1918/1919-1938/1939, „Roczniki Humanistyczne” 1968, t. 16, z. 3.
 • Siwicka Małgorzata, Jubileuszowa Konferencja Naukowa. Starożytny dramat, teoria, praktyka, recepcja ku czci Panów Profesorów: Roberta Chodkowskiego i Henryka Podbielskiego (Lublin, 8-10 X 2009), „Vox Patrum” 2011, t. 56.

Poplatek Władysław ks.
 • Bender Ryszard, Władze naczelne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1944-1968, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.
 • Greniuk Franciszek, Dzieje Sekcji Teologii Moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-1968, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1968, t. 15, z. 3.
 • Krucki Łukasz, ks. Władysław Poplatek (1965-1972), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Łach Stanisław, Kronika Wydziału Teologicznego 1944-1968, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.
 • Mandziuk Józef, Poplatek Władysław, [w:] Słownik polskich teologów katolickich 1994-2003, t. 9, red. Józef Mandziuk, Warszawa 2006.
 • Misiurek Jerzy, Teologia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Nurty-osoby-osiągnięcia, Lublin 1999. UWAGI
  [Poplatek Władysław ks. - s. 41]
 • Piwowarski Władysław, Zarys dziejów Sekcji Teologii Pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubeskim 1958-1968, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1968, t. 15, z. 3.
 • Poplatek Władysław ks., [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994.
 • Urban Wincenty, Dorobek naukowy księży repatriantów w Polsce w latach 1945-1970, „Homo Dei” 1970, R. 39, nr 3.
 • Urban Wincenty, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i jego znaczenie dla nauki polskiej w okresie międzywojennym oraz jej organizacji w Polsce Ludowej, „Studia Lubaczowskie” 1981, nr 1.
 • Zuchowski Zygmunt, Egzorta na pogrzebie Protonotariusza Apostolskiego Ks. Prof. Doktora hab. Władysława Poplatka wygłoszona 18 lutego 1994 r. w Lublinie, „Zamojski Informator Diecezjalny” 1994, R. 3, nr 2.

Popławski Mieczysław Stanisław
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Kuranc Józef, Wspomnienie o śp. profesorze Mieczysławie Popławskim, „Roczniki Humanistyczne” 1968, t. 16, z. 3.
 • Niemirska-Pliszczyńska Janina, Pięćdziesięciolecie filologii klasycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Rozwój organizacyjno-personalny. Lata 1918/1919-1938/1939, „Roczniki Humanistyczne” 1968, t. 16, z. 3.
 • Niemirska-Pliszczyńska Janina, Twórczość naukowa i artystyczna śp. profesora Mieczysława Popławskiego w czasie ostatniej wojny, „Roczniki Humanistyczne” 1968, t. 16, z. 3.
 • Starnawski Jerzy, Mieczysław Stanisław Popławski (1893-1946), [w:] Jerzy Starnawski, Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku, Lublin 2004.

Popowski Remigiusz SDB
 • [Informacja o konferencji z okazji 70. rocznicy urodzin ks. Remigiusza Popowskiego SDB], „Vox Patrum” 2005, t. 48.
 • Siwicka Małgorzata, Ks. Pofesor Remigiusz Popowski SDB (10 III 1936 - 15 V 2014), „Vox Patrum” 2014, t. 63.

Poręba Piotr ks.
 • Bednarczyk Piotr, Ks. Piotr Poręba. Pedagog i Profesor, „Currenda” 1992, nr 142.
 • Czekalski Ryszard, Poręba Piotr ks., [w:] Słownik katechetyki w Polsce XX w., red. Ryszard Czekalski, Warszawa 2003.
 • Kumor Bolesław, Poręba Piotr (1908-1991), [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich 1981-1993, t. 8, red. Józef Mandziuk, Warszawa 1995.
 • Łach Stanisław, Kronika Wydziału Teologicznego 1944-1968, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.
 • Nowak Adam, Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. 4, Tarnów 2004. UWAGI
  [Macheta Kazimierz ks. - s. 276; Poręba Piotr ks. - s. 278]
 • Poręba Piotr ks., [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994.
 • Ślusarz Andrzej, Psychopedagogika rodziny księdza Piotra Poręby, Kraków 2003.
 • Tomkiewicz Antoni, ks. Piotr Poręba (1908-1991), [w:] 50 lat teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, red. Andrzej Kiciński, Czesław Krakowiak, Wiesław Przygoda, Michał Wyrostkiewicz, Lublin 2009.
 • Tomkiewicz Antoni, Poręba Piotr, [w:] Leksykon teologii pastoralnej, red. Miroslaw Fijałkowski, Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda, Lublin 2006.
 • Tomkiewicz Antoni, Prace naukowe prowadzone pod kierunkiem Ks. Prof. dra hab. Piotra Poręby, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1981, t. 28, z. 6.
 • Tylus Stanisław, ks. Piotr Poręba (1975-1976), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.

Porzeziński Wiktor
 • Kukulski Zygmunt, Ś.p. Dr. Wiktor Porzeziński, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, R. 5, z. 1(6).
 • Niemirska-Pliszczyńska Janina, Pięćdziesięciolecie filologii klasycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Rozwój organizacyjno-personalny. Lata 1918/1919-1938/1939, „Roczniki Humanistyczne” 1968, t. 16, z. 3.
 • Przemówienie ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego 1929/1930 dn. 6 X 1929 r., „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, R. 5, z. 1(6). UWAGI
  [Wiktor Porzeziński – s. 22; uprawnienia – s. 23-24; sale fundacyjne – s. 25-26]

Ptaszycki Stanisław Ludwik
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Wspomnienia, „Pamiętnik Lubelski” 1935, t. 2. UWAGI
  [Stanisław Ptaszycki - s. 283-286; Bohdan Rutkiewicz - s. 287-290]

Radomski Bolesław ks.
 • Bender Ryszard, Władze naczelne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1944-1968, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.
 • Grzebień Ludwik, Radomski Bolesław Józef, [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 7, red. Ludwik Grzebień, Warszawa 1983.
 • Karolewicz Grażyna, Represje wobec społeczności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944-1956, [w:] Aparat ucisku na Lubelszczyźnie w latach 1944-1956 wobec duchowieństwa katolickiego, red. Marian Peret, Zygmunt Zieliński, Lublin 2000.
 • Kumor Bolesław, Radomski Bolesław Józef, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 29, red. Emanuel Rostworowski, Wrocław 1986.
 • Łach Stanisław, Kronika Wydziału Teologicznego 1944-1968, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.
 • Marczewski Jarosław Roman, ks. Bolesław Radomski (1950-1956), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Story Marek, Ksiądz Profesor Bolesław Radomski (1904-1956), „Resovia Sacra” 2002/2003, nr 9/10.
 • Ziółek Jan, Katolicki Uniwerstet Lubelski w latach 1944-1992, [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994.
 • Ziółek Jan, Wstęp, [w:] Katolicki Uniwerstet Lubelski w latach 1944-1952. Wspomnienia i relacje, red. Jan Ziółek, Lublin 1999.

Rechowicz Marian Józef ks.
 • Karolewicz Grażyna, Instytut Historii Kościoła 1964-2004, Lublin 2005.
 • Librowski Stanisław, Nowodworski Witold, Bibliografia prac opublikowanych przez ks. prof. dra Mariana Rechowicza, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1970, t. 21.
 • Mandziuk Józef, Rechowicz Marian, [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich 1981-1993, t. 8, red. Józef Mandziuk, Warszawa 1995.
 • Skrzyniarz Ryszard, Wybrane przykłady postaw i działań ukierunkowanych na przetrwanie oraz rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944-1970, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Wielgus Stanisław, Biskup Marian Rechowicz, profesor i rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1985, R. 14, nr 1.
 • Zahajkiewicz Marek, Biskup Profesor Marian Rechowicz (1910-1983). Życie i działalność, „Nasza Przeszłość” 1984, t. 62.
 • Zahajkiewicz Marek, Biskup profesor Marian Rechowicz badacz przeszłości i założyciel Międzywydziałowego Zakładu Historii Kultury w Średniowieczu, „Acta Mediaevalia” 2007, t. 20.
 • Zahajkiewicz Marek, Ks. Marian Rechowicz (1956-1957), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Zieliński Zygmunt, Mistrzowie w pamięci ucznia, [w:] Historia świadectwem czasów. Księdzu Profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi, red. Włodzimierz Bielak, Stanisław Tylus, Lublin 2006.

Rodziński Adam
 • Kowalczyk Stanisław, Działalność naukowo-dydaktyczna prof. dra hab. Adama Rodzińskiego, „Roczniki Nauk Społecznych” 1997, t. 25, z. 1.

Roth Jan SJ
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Rusecki Marian Jan, ks.
 • Borto Paweł, Kaucha Krzysztof, Królikowski Piotr, Pietrzak Andrzej, Dorobek naukowy ks. prof. dr. hab. Mariana Ruseckiego w latach 2007-2012, „Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii” 2012, t. 4(59).
 • Irek Waldemar, Człowiek nauki i Kościoła. Laudacja na cześć księdza prof. dr. hab. Mariana Ruseckiego z okazji nadania tytułu doktora "honoris causa" Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, „Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii” 2012, t. 4(59).
 • Kaucha Krzysztof, Doctor credibilitatis. Śp. ks. prof. dr. hab. dr hc Marian Jan Rusecki (22 III 1942-15 XII 2012), „Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii” 2013, t. 5(60).
 • Pokrywiński Rafał, Sprawozdanie z uroczystości nadania księdzu prof. dr. hab. Marianowi Ruseckiemu doktoratu "honoris causa" Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, „Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii” 2012, t. 4(59).

Ryczan Kazimierz bp
 • W służbie wartościom. Księga pamiątkowa poświęcona Księdzu Biskupowi Profesorowi dr. hab. Kazimierzowi Ryczanowi z okazji 60-lecia urodzin, red. Ryszard Kamiński, Kielce 1999.

Słomkowski Antoni ks.
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]
 • Karolewicz Grażyna, Drugi założyciel KUL, „Więź” 1982, R. 25, nr 6.
 • Karolewicz Grażyna, Ksiądz Antoni Słomkowski, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2000, R. 18, nr 61.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Karolewicz Grażyna, W służbie "Deo et Patriae": ks. Idzi Radziszewski (1871-1922) i ks. Antoni Słomkowski (1900-1982), „Ethos” 2009, R. 22, nr 1/2 (85/86).
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1925-1939 we wspomnieniach swoich pracowników i studentów, red. Grażyna Karolewicz, Lublin 1989. UWAGI
  [Akademickie Koło Misjologiczne - passim; Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża - s. 44, 149; Bratnia Pomoc - passim; Centrala Kół Naukowych - s. 33-34; Kremer Piotr Antoni ks. - passim; Słomkowski Antoni ks. - passim]
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1944-1952. Wspomnienia i relacje, red. Jan Ziółek, Lublin 1999.
 • Ksiądz rektor Antoni Słomkowski. Stulecie urodzin, oprac. Izabella Słomkowska-Malinowska, Lublin 2001.
 • Ksiądz rektor Antoni Słomkowski. Stulecie urodzin. Materiały z sympozjum KUL, 5 grudnia 2000, red. Marek Chmielewski, Lublin 2001.
 • Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969. UWAGI
  [Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Akademickie Koło Ludoznawstwa Polskiego - s. 50; Akademickie Koło Misjologiczne - s. 303; Akademickie Koło Odbudowy Warszawy - s. 353; Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża - s. 87; Akademickie Koło Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” - s. 354; Akademickie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc Bliźniemu” - s. 88, 303; Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Bownik Zygmunt Bolesław - s. 238; Bratnia Pomoc - s. 337-338; Bursa Akademicka - s. 44; Caritas Academica - s. 304, 337, 351; Centrala Kół Naukowych - s. 50; Chór Akademicki - s. 128, 251]
 • Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994. UWAGI
  [Akademickie Koło Ruchu Trzeźwości KUL im. św. Maksymiliana Marii Kolbego - s. 713; Bender Ryszard - passim; Brajerski Tadeusz - passim; Chór Akademicki - s. 726-731; Collegium Ioannis Pauli II - s. 53, 75-77; Słomkowski Antoni ks. - passim]
 • Kuranc Józef, Wspomnienie o śp. profesorze Mieczysławie Popławskim, „Roczniki Humanistyczne” 1968, t. 16, z. 3.
 • Piotrowski Mirosław, Wyjątkowy rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ksiądz profesor Antoni Słomkowski (1900-1982), „Nasz Dziennik” 2008, nr 75.
 • Skrzyniarz Ryszard, Wybrane przykłady postaw i działań ukierunkowanych na przetrwanie oraz rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944-1970, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Sławińska Irena, Szlakami moich wód, Lublin 2004. UWAGI
  [ks. Antoni Słomkowski - s. 141]
 • Słomkowski Antoni, Wspomnienia z czasów pełnienia obowiązków rektora KUL, [w:] Katolicki Uniwerstet Lubelski w latach 1944-1952. Wspomnienia i relacje, red. Jan Ziółek, Lublin 1999.
 • Urbański Stanisław, Ks. Antoni Słomkowski, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2009, t. 22, vol. 2.
 • Warzeszak Józef, Ks. Antoni Słomkowski 1900-1982: rektor i odnowiciel KUL, teolog-rekolekcjonista, człowiek sumienia, Warszawa 1999. UWAGI
  [Biblioteka Uniwersytecka ul. Chopina 27 - s. 34-36]
 • Warzeszak Józef, Nieznane strony życia i działalności ks. Rektora Antoniego Słomkowskiego (1900-1982), „Warszawskie Studia Teologiczne” 1998, t. 11.
 • Zelek Andrzej, Ks. Antoni Słomkowski jako twórca szkoły duchowości w Warszawie, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2009, t. 22, vol. 2.
 • Ziółek Jan, Ks. Antoni Słomkowski (1937-1939), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Ziółek Jan, Ks. Antoni Słomkowski - Rektor KUL 1944-1952, „Przegląd Uniwersytecki” 1994, R. 6, nr 4 (30).
 • Ziółek Jan, Ks. Rektor Antoni Słomkowski w powojennej historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2009, t. 22, vol. 2.
 • Ziółek Jan, Początki powojennej działalności KUL, „Chrześcijanin w Świecie” 1984, R. 16, nr 134.
 • Ziółek Jan, Rektor Antoni Słomkowski - drugi założyciel KUL-u, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1982, R. 11, nr 1-2.

Srebrny Stefan
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Niemirska-Pliszczyńska Janina, Pięćdziesięciolecie filologii klasycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Rozwój organizacyjno-personalny. Lata 1918/1919-1938/1939, „Roczniki Humanistyczne” 1968, t. 16, z. 3.
 • Starnawski Jerzy, Stefan Srebrny (1890-1962), [w:] Jerzy Starnawski, Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku, Lublin 2004.

Stasiak Marian ks.
 • Fiejdasz Lidia, Wręczenie Medali za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Uroczyste Posiedzenie Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Lublin, 18 V 2007, „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 2-3.

Stawecka Krystyna

Straszewski Maurycy
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Niemirska-Pliszczyńska Janina, Pięćdziesięciolecie filologii klasycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Rozwój organizacyjno-personalny. Lata 1918/1919-1938/1939, „Roczniki Humanistyczne” 1968, t. 16, z. 3.

Strzeszewski Czesław
 • Balawajder Edward, Chrześcijańska doktryna społeczna. Stenogram z wykładów prof. Czesława Strzeszewskiego. Wprowadzenie, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 1.
 • Kondziela Joachim, Mistrz, „Roczniki Nauk Społecznych” 1990, t. 18, z. 1.
 • Kornat Marek, Kolektywizacja rolnictwa w ZSRR w opiniach sowietologów polskich (1929-1939). Wybrane refleksje i komentarze, [w:] „Rewolucja społeczna” czy „dzika przebudowa”? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956), red. Tomasz Osiński, Lublin 2016. UWAGI
  [Czuma Ignacy - s. 104-105; Strzeszewski Czesław - s. 106-107]
 • Kronika, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1973, R. 2, nr 1(3). UWAGI
  [ks. Wincenty Granat - s. 49, Instytut Geografii Historycznej Kościoła - s. 41-44, Witold Nowodworski - s. 50, Opłatek Uniwersytecki - s. 44-45, Czesław Strzeszewski - s. 51, Andrzej Wojtkowski - s. 46-48]
 • Majka Józef, Uczony i działacz, „Roczniki Nauk Społecznych” 1990, t. 18, z. 1.
 • Mazurek Franciszek Janusz, Profesor Czesław Strzeszewski, „Roczniki Nauk Społecznych” 1990, t. 18, z. 1.
 • Peciakowski Tomasz, Porozrywana ciągłość. Historia „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.
 • Piwowarski Władysław, Życie i działalność naukowo-dydaktyczna prof. dra hab. Czesława Strzeszewskiego, „Roczniki Nauk Społecznych” 1975, t. 3.
 • Wódka Marek, Warstwa ideowo-filozoficzna "Roczników Nauk Społecznych", „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.

Sułowski Zygmunt
 • Gawrysiakowa Janina, Okoń Marek, Bibliografia prac Zygmunta Sułowskiego za lata 1950-1990, „Roczniki Humanistyczne. Historia” 1987, t. 35, z. 2.
 • Kłoczowski Jerzy, Wspomnienia z Powstania Warszawskiego, „Roczniki Humanistyczne. Historia” 1987, t. 35, z. 2. UWAGI
  [Zygmunt Sułowski - s. 21; Jerzy Kłoczowski - s. 21-32]
 • Profesor Zygmunt Sułowski, „Roczniki Humanistyczne. Historia” 1987, t. 35, z. 2.
 • Sułowski Zygmunt, Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce, „Roczniki Humanistyczne” 1958, t. 7, z. 2.

Szlaga Jan Bernard ks.
 • Babiński Jarosław, Człowiek teologiczny w pismach biskupa Jana Bernarda Szlagi, Pelplin 2007.
 • Mross Henryk, Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższego Seminarium Duchownego Pelplin 1939-1995. Słownik bio-bibliograficzny, Pelplin 1997. UWAGI
  [Szlaga Jan Bernard ks. - s. 242-256]
 • Oto idę. Księga Pamiątkowa dla Biskupa Profesora Jana Bernarda Szlagi w 65. rocznicę urodzin, oprac. Waldemar Chrostowski, Warszawa 2005.
 • Słowo Boga i drogi człowieka. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Pelplińskiego prof. dr hab. Jana Barnarda Szlagi, red. Zbigniew Machnikowski, Tczew-Pelplin 1998.
 • Walkusz Jan, ks. Jan Bernard Szlaga (1981-1984), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.

Szymański Antoni ks.
 • Balawajder Edward, Chrześcijańska doktryna społeczna. Stenogram z wykładów prof. Czesława Strzeszewskiego. Wprowadzenie, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 1.
 • Epitafium ku czci śp. ks. prof. dr. Antoniego Szymańskiego, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 1.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Peciakowski Tomasz, Porozrywana ciągłość. Historia „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.
 • Strzeszewski Czesław, Śp. ks. Antoni Szymański, „Roczniki Nauk Społecznych” 1949, t. 1. UWAGI
  [Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej - s. 6]
 • Wódka Marek, Sprawozdanie z konferencji "Ks. Antoni Szymański (1881-1942). Rektor – Uczony – Działacz społeczny" (Lublin, 9 października 2012 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, t. 5(41), z. 4.
 • Wódka Marek, Warstwa ideowo-filozoficzna "Roczników Nauk Społecznych", „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.

Śrutwa Jan bp
 • [Informacja o wręczeniu księgi pamiątkowej bp. Janowi Śrutwie], „Vox Patrum” 2002, t. 42-43.
 • Redaktor "Vox Patrum" biskupem, „Vox Patrum” 1984, t. 6-7.

Turowski Jan
 • Albińska Ewa, Prof. dr hab. Jan Turowski (29 października 1917–9 lutego 2006), „Roczniki Nauk Społecznych” 2008, t. 36, z. 1.
 • Dyczewski Leon, Człowiek mądry i dobry. Homilia wygłoszona przez prof. dr. hab. Leona Dyczewskiego OFMConv podczas mszy św. pogrzebowej Profesora Jana Turowskiego. Kościół Akademicki KUL, 14 lutego 2006 r., „Roczniki Nauk Społecznych” 2008, t. 36, z. 1.
 • Nagrody Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2.
 • Peciakowski Tomasz, Porozrywana ciągłość. Historia „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.
 • Prof. Dr hab. Jan Turowski, „Roczniki Nauk Społecznych” 1993, t. 21, z. 1.

Umiński Józef ks.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Kossowski Aleksander, Ś.p. ks. dr Ludwik Zalewski, „Roczniki Humanistyczne” 1953, t. 4, z. 4.

Waściszakowski vel. Waściszewski Leon Bernard
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Weiss Anzelm ks.
 • Kościół i historia. Drogi i wzajemne powiązania. Księga pamiątkowa ku czci księdza profesora Anzelma Weissa, red. Stanisław Tylus, Jan Walkusz, Lublin 2001.
 • Olejnik Czesław, Weiss Anzelm Romuald, [w:] Czesław Olejnik, Wolsztyński słownik biograficzny, cz. 2, Wolsztyn 2007. UWAGI
  [Weiss Anzelm - s. 301-303]
 • Walkusz Jan, ks. Anzelm Weiss (1993-1999), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.

Wilk Józef SDB
 • Opozda Danuta, Pedagogika rodziny w uniwersyteckiej działalności Księdza Profesora Józefa Wilka, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Opozda Danuta, Wspomnienie o Ks. Profesorze Józefie Wilku SDB w dziesiątą rocznicę śmierci, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.
 • Parzyszek Magdalena, Konferencja "Status pedagogiki rodziny" odbywającej się podczas Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej. Lublin, 20 listopada 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.

Wiślicki Jan ks.
 • Kałwa P., Śp. ks. Jan Wiślicki, „Roczniki Nauk Społecznych” 1949, t. 1.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Witaszek Gabriel CSsR
 • Polak Grzegorz, Kto jest kim w Kościele: ekumeniczne "who is who" chrześcijaństwa w Polsce, Warszawa 1999. UWAGI
  [Bobowski Władysław Józef bp - s. 28-29; Kalinowski Mirosław ks. - s. 151; Witaszek Gabriel CSsR - s. 404-405]
 • Witaszek Gabriel, [w:] Zbigniew Andrzej Judycki, Polscy duchowni w świecie. Słownik biograficzny, t. 1, Kielce 2008.
 • Wysocki Marcin, ks. Gabriel Witaszek CSsR (1999-2002), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.

Wojtkowski Andrzej
 • Bender Ryszard, Profesor Andrzej Wojtkowski, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1972, R. 1, nr 1.
 • Karolewicz Grażyna, Jubileusz 25-lecia pracy na KUL prof. dra Andrzeja Wojtkowskiego, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1969, R. 12, nr 2.
 • Nowodworski Witold, Ś.p. Emilia Szeliga-Szeligowska, „Roczniki Humanistyczne” 1953, t. 4, z. 4.
 • Starnawski Jerzy, Andrzej Wojtkowski (1891-1975), [w:] Jerzy Starnawski, Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku, Lublin [b.r.].
 • Zieliński Zygmunt, Mistrzowie w pamięci ucznia, [w:] Historia świadectwem czasów. Księdzu Profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi, red. Włodzimierz Bielak, Stanisław Tylus, Lublin 2006.

Woroniecki Jacek Adam Marian Tomasz Pius Leon OP
 • Bednarski Feliks W., Uniwersalizm pedagogiczny o. Jacka Woronieckiego, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1959, t. 6, z. 1-2.
 • Bloch Czesław, Katolicki Uniwersytet Lubelski a polonia na świecie, [w:] Katolicki Uniwerstet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dziejów uczelni, red. Grażyna Karolewicz, Marek Zahajkiewicz, Zygmunt Zieliński, Lublin 1992.
 • Błeszczyńska Imelda, O. Jacek Woroniecki. Dominikanin - wychowaca - patriota 1878-1949, Lublin 2006.
 • Błeszczyńska Imelda, O. Jacek Woroniecki jako założyciel Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi, „W drodze” 1974, R. 2, nr 8.
 • Bocheński Józef Maria, Wspomnienia, Kraków 1994. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 64]
 • Człowiek - moralność - wychowanie. Życie i myśl Jacka Woronieckiego OP, red. Stanisław Gałkowski, Maurycy Lucjan Niedziela, Lublin 2000.
 • Derdziuk Andrzej, Aretologia w podręcznikach moralistów kapucyńskich w okresie między Soborem Watykańskim I a Watykańskim II, Lublin 2001. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 59]
 • Gałkowski Stanisław, Ku dobru. Aktualność filozofii wychowania Jacka Woronieckiego, Rzeszów 1998.
 • Gaweł Eugeniusz, Wychowawcza funkcja etyki w ujęciu o. Jacka Woronieckiego, „W drodze” 1974, R. 2, nr 8.
 • Górski Karol, Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 322]
 • Inlender Bogusław, O. Jacek Woroniecki, „Znak” 1966, R. 18, nr 6(144).
 • Kalinowska Katarzyna, Jacek Woroniecki o społeczeństwie i państwie, Lublin 2005.
 • Kamińska Wanda, Podstawy filozoficzno-teologiczne systemu wychowawczego o. Jacka Woronieckiego, „Roczniki Nauk Społecznych” 1990, t. 18, z. 2.
 • Karolewicz Grażyna, Ksiądz Idzi Benedykt Radzieszewski 1871-1922, Lublin 1992. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 94]
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Kiereś Barbara, Klasyczna myśl wychowawcza w ujęciu dominikańskich mistrzów kształcenia uniwersyteckiego: J. Woroniecki, F.W. Bednarski, M.A. Krąpiec, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Kłósak Kazimierz, O. Jacek Woroniecki, „Przegląd Filozoficzny” 1949, R. 45, z. 3-4.
 • Kobylińska Zdzisława, Il concetto dell'educazione morale dell'uomo nell'insegnamento di Padre Jacek Woroniecki, Roma 1992.
 • Kowalski Kazimierz, O. Jacek Woroniecki jako apostoł tomizmu, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1959, t. 6, z. 1-2.
 • Krajski Stanisław, Antropologiczne podstawy katolickiej etyki wychowczej o. Jacka Woronieckiego, „Odpowiedzialność i Czyn” 1988, nr 1, z. 2.
 • Król Remigiusz, Filozofia osoby w koncepcjach Jacka Woronieckiego i Tadeusza Ślipki, Kraków 2005.
 • Plezia Marian, O ojcu Jacku Woronieckim, „W drodze” 1974, R. 2, nr 8.
 • Pogrzeb śp. o. Jacka Woronieckiego, „Róża Duchowna” 1949, R. 51, nr 7-8.
 • Polak Ryszard, Filozofia wychowania Jacka Woronieckiego, [w:] Filozofia i edukacja, red. Imelda Chłodna, Piotr Jaroszyński, Paweł Tarasiewicz, Lublin 2005.
 • Polak Ryszard, Jacek Woroniecki - postać i dzieło, w: Jacek Woroniecki, W szkole wychowania, Lublin 2008.
 • Polak Ryszard, Jacek Woroniecki - życie i twórczość naukowa, „Człowiek w kulturze” 1999, t. 12.
 • Polak Ryszard, Jacka Woronieckiego głos w sprawie programów szkolnych, cech osobowych nauczyciela oraz zadań wychowawczych szkoły w okresie II Rzeczypospolitej, „Człowiek w kulturze” 1999, t. 12.
 • Polak Ryszard, O. Jacek Woroniecki OP (1924-1929), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Przybylski Bernard, W poszukiwaniu autentyzmu dominikańskiego (Ojciec Jacek Woroniecki OP 1878-1949), „W drodze” 1974, R. 2, nr 8.
 • Schrade Urlich, Problem narodu i ojczyzny w ujęciu J. Woronieckiego i I.M. Bocheńskiego, „Arcana” 2000, nr 6.
 • Skrobicki Zbigniew, Program odrodzenia katolicko-społecznego w Polsce w ujęciu czasopisma "Prąd" 1909-1939, Lublin 1987. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 372-378]
 • Stępień Katarzyna, Jacka Woronieckiego "Przewodnik po literaturze religijnej", „Człowiek w kulturze” 1999, t. 12.
 • Strzeszewski Czesław, Na przełomie czasów. Moje wspomnienia, Lublin 1995. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 156]
 • Świeżawski Stefan, Wielki przełom 1907-1945, Lublin 1989. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 132]
 • Tarnowski Piotr, Inicjatywy duszpasterskie w lubelskim środowisku akademickim w latach 1918-1939, [w:] Katolicki Uniwerstet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dziejów uczelni, red. Grażyna Karolewicz, Marek Zahajkiewicz, Zygmunt Zieliński, Lublin 1992.
 • Tomczyk Małgorzata, Autorytet nauczyciela akademickiego w twórczości o. Jacka Woronieckiego, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Turowski Konstanty, Historia Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie", Warszawa 1987.
 • Wilk Stanisław, Episkopat Kościoła katolickiego w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] Katolicki Uniwerstet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dziejów uczelni, red. Grażyna Karolewicz, Marek Zahajkiewicz, Zygmunt Zieliński, Lublin 1992.
 • Wilk Stanisław, Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1992.

Wóycicki Aleksander ks.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Szkoła Anna, Ks. Aleksander Wóycicki jako prekursor socjologii pracy i przemysłu, „Roczniki Nauk Społecznych” 2006, t. 34, z. 1.

Zdyb Marian

Zgorzelski Czesław
 • Doktór Roman, Zgorzelski Czesław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Starnawski Jerzy, Zdzisława Kopczyńska (1919-1982), „Roczniki Humanistyczne” 1982, t. 30, z. 1. UWAGI
  [Maria Dłuska - s. 149-150; Juliusz Kleiner - s.149; Tadeusz Milewski - s. 149; Maria Jasińska-Wojtkowska - s. 150, Tadeusz Kuryś - s. 150; Lucylla Pszczołowska - s. 150, Stefan Sawicki - s. 150; Czesław Zgorzelski - s. 150; Zofia Kopczyńska w latach 1980-81 prowadziła wykład na KUL - s. 150]

Ziółek Jan
 • Pawłowski Adam, Wspomnienie o śp. Profesorze Janie Ziółku, „Ibidem” 2010, t. 7.

Życzyński Henryk Marian
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.


Pracownicy administracji
Behrendt Czesława
 • Pawelec Marek, Behrendt Czesława, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Śp. mgr Czesława Behrendt, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1972, R. 1, nr 1.

Borkowski Julian
 • Turowski Konstanty, Śp. Julian Borkowski, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1.

Budziarek Marek
 • Budziarek Mikołaj, Ś.P, Doktor Marek Budziarek (1951-2006), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2006, R. 24, nr 85-86.

Chlewiński Oswald
 • Śp. Oswald Chlewiński, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1972, R. 1, nr 1.

Dziewałtowska-Gintowt Anna
 • Starnawska Maria, Śp. Anna Dziewałtowska-Gintowt (25 VI 1909-6 X 1967), „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 1.

Górny Jan
 • Leszczuk Edmund, Śp. Jan Górny, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 4.

Krzemiński Jan Michał
 • Longosz Stanisław, Jan Michał Krzemiński (14 XI 1943 - 26 IX 2010), „Vox Patrum” 2011, t. 56.

Łoś Marta
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1969, R. 12, nr 3. UWAGI
  [Łoś Marta - s. 80; odczyty gości z zagranicy - s. 80-81; Pigoń Stanisław - s. 79-80]
 • Niemirska-Pliszczyńska Janina, Pięćdziesięciolecie filologii klasycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Rozwój organizacyjno-personalny. Lata 1918/1919-1938/1939, „Roczniki Humanistyczne” 1968, t. 16, z. 3.
 • Wierzbicka Elżbieta, Marta z Budnych Łosiowa (1898-1969) i jej dwór w Niemcach w latach 1918-1944, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców. Materiały III sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 11-13 października 2006, red. Hubert Łaszkiewicz, Lublin 2007.

Malinowski Andrzej Ireneusz
 • Longosz Stanisław, Magister Andrzej Malinowski (28 VII 1949 - 26 I 2016), „Vox Patrum” 2016, t. 66.

Szalkiewiczowa Halina
 • Martyniakowa Alina, Śp. Halina Szalkiewiczowa, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 2.

Szczęch Stanisław

Turowski Konstanty
 • Klimalanka Anna, Dr Konstanty Turowski, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1973, R. 2, nr 1(3).

Wojciechowski Norbert
 • Malik Jakub, Sanetra Piotr, Wojciechowski Norbert, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Woronowski Franciszek
 • Kamińska Wanda, Podstawy filozoficzno-teologiczne systemu wychowawczego o. Jacka Woronieckiego, „Roczniki Nauk Społecznych” 1990, t. 18, z. 2.
 • Władze uniwersytecki KUL w roku akademickim 1963/64, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1963, R. 6, nr 4.

Zabłocki Karol
 • Starnawski Jerzy, Śp. Karol Zabłocki, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 1.

Ziółek Jan
 • Pawłowski Adam, Wspomnienie o śp. Profesorze Janie Ziółku, „Ibidem” 2010, t. 7.


Rektorzy i prorektorzy
Bartkowski Bolesław SDB
 • Dąbek Stanisław, Bartkowski Bolesław SDB, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Dąbek Stanisław, Refleksje rozproszone. Ksiądz profesor Bolesław Bartkowski. 3 marca 1936-25 marca 1998, „Ruch Muzyczny” 1998, R. 42, nr 13.
 • Jasiński Tomasz, Ks. Profesor Bolesław Bartkowski 3 III 1936-25 III 1998, „Muzyka” 1998, t. 43, nr 3(170).

Białkowski Leon Ignacy
 • Karolewicz Grażyna, Białkowski Leon Ignacy, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Kłoczowski Jerzy, Nowodworski Witold, Bibliografia prac prof. Leona Białkowskiego, „Roczniki Humanistyczne” 1953, t. 4, z. 4.
 • Kłoczowski Jerzy, Ś.p. Leon Białkowski, „Roczniki Humanistyczne” 1953, t. 4, z. 4.
 • Kłoczowski Jerzy, Śp. Leon Białkowski, „Roczniki Humanistyczne” 1957, t. 4, z. 4.
 • Kossowski Aleksander, Ś.p. ks. dr Ludwik Zalewski, „Roczniki Humanistyczne” 1953, t. 4, z. 4.
 • Kronika Uniwersytecka, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1927, R. 3, z. 1(4). UWAGI
  [Inauguracja – s. 15, Wydział Teologiczny – s. 19-21; Wydział Prawa Kanonicznego – s. 21-23; Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych – s. 23-25; Wydział Nauk Humanistycznych – s. 25-27; Leon Białkowski – s. 26; Aleksander Kossowski – s. 26-27; Akademia ku czci św. Franciszka – s. 27; Akademia Papieska – s. 27-28; działalność naukowa i popularyzatorska – s. 28-37; Towarzystwo Teologiczne – s. 37-38; IV Zjazd Odrodzenia – s. 39-40; statystyka studentów [1926/1927] – s. 41-44]
 • Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969. UWAGI
  [Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Akademickie Koło Ludoznawstwa Polskiego - s. 50; Akademickie Koło Misjologiczne - s. 303; Akademickie Koło Odbudowy Warszawy - s. 353; Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża - s. 87; Akademickie Koło Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” - s. 354; Akademickie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc Bliźniemu” - s. 88, 303; Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Bownik Zygmunt Bolesław - s. 238; Bratnia Pomoc - s. 337-338; Bursa Akademicka - s. 44; Caritas Academica - s. 304, 337, 351; Centrala Kół Naukowych - s. 50; Chór Akademicki - s. 128, 251]
 • Nowodworski Witold, Bibliografia prac Leona Białkowskiego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1967, t. 26.
 • Starnawski Jerzy, Leon Białkowski (1885-1952), [w:] Jerzy Starnawski, Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku, Lublin 2004.
 • Z czynności Wydziału Historyczno-Filozoficznego Towarzystwa Naukowego K.U.L., „Roczniki Humanistyczne” 1949, t. 1.

Czerkawski Jan
 • Gutowski Piotr, Czerkawski Jan, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Gutowski Piotr, Jan Czerkawski, „Principia. Ekspres Filozoficzny” 2007, nr 41.
 • Z dziejów filozoficznej refleksji nad człowiekiem. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Czerkawskiego (1939-2007), red. Przemysław Gut, Piotr Gutowski, Lublin 2007.

Czuma Ignacy
 • Karolewicz Grażyna, Czuma Ignacy, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Kędziora Robert, Ignacy Czuma (1891-1963), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.
 • Kędziora Robert, Ignacy Czuma (1891-1963), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2006.
 • Kornat Marek, Kolektywizacja rolnictwa w ZSRR w opiniach sowietologów polskich (1929-1939). Wybrane refleksje i komentarze, [w:] „Rewolucja społeczna” czy „dzika przebudowa”? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956), red. Tomasz Osiński, Lublin 2016. UWAGI
  [Czuma Ignacy - s. 104-105; Strzeszewski Czesław - s. 106-107]
 • Ostaszewski Kazimierz, Życie i twórczość profesora Ignacego Czumy (1891-1963). Konferencja Naukowa, Lublin, 29 X 2007, „Studia Prawnicze KUL” 2008, nr 1.
 • Peciakowski Tomasz, Porozrywana ciągłość. Historia „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.
 • Życie i twórczość profesora Ignacego Czumy, red. Kazimierz Ostaszewski, Jacek Szczot, Lublin 2009.

Dębiński Antoni ks.
 • Janeczek Stanisław, Dębiński Antoni ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • M.K., Dwie kadencje, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 4 (186).

Dobrzański Jan

Granat Wincenty ks.
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]
 • Gajowiak Elżbieta, Wokół warsztatu naukowego Księdza Profesora Wincentego Granata, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1999, R. 17, nr 58.
 • Hojnowski Jan, Profesor, pisarz, człowiek, [w:] Chrześcijanie, t. 11, red. Bohdan Bejze, [b.m.] 1983.
 • Kronika, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1973, R. 2, nr 1(3). UWAGI
  [ks. Wincenty Granat - s. 49, Instytut Geografii Historycznej Kościoła - s. 41-44, Witold Nowodworski - s. 50, Opłatek Uniwersytecki - s. 44-45, Czesław Strzeszewski - s. 51, Andrzej Wojtkowski - s. 46-48]
 • Ks. Wincenty Granat. Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa ks. prof. Wincentego Granata, oprac. Halina Irena Szumił, Sandomierz 1980.
 • Skrzyniarz Ryszard, Wybrane przykłady postaw i działań ukierunkowanych na przetrwanie oraz rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944-1970, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Szumił Halina Irena, Działalność naukowa ks. prof. Wincentego Granata, Lublin 2005.
 • Szumił Halina Irena, Recepcja myśli filozoficznej i teologicznej ks. prof. Wincentego Granata na przykładzie prac dyplomowych (1972-2005), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2005, R. 23, nr 81.
 • Szumił Halina Irena, Teologiczna myśl ks. Wincentego Granata: bibliografia prac dyplomowych 1976-2000, Lublin 2000.
 • Szumił Halina Irena, Teologiczna myśl Ks. Wincentego Granta. Bibliografia prac dyplomowych, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1995, R. 13, nr 44.
 • Szumił Halina Irena, Teologiczna myśl Ks. Wincentego Granta. Bibliografia prac dyplomowych (1995-2000), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2000, R. 18, nr 61.
 • Szumił Halina Irena, Teologiczna myśl Ks. Wincentego Granta. Bibliografia prac dyplomowych 2000-2005, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2005, R. 23, nr 80.
 • Szumił Halina Irena, Warsztat naukowy ks. Wincentego Granata (1900-1979), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1998, t. 70.
 • Żył prawdą w miłości, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1996, R. 14, nr 45.
 • Żył prawdą w miłości: Sługa Boży ksiądz profesor Wincenty Granat (1900-1979): rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1965-1970), red. Adam Kończak, Sandomierz 1997.

Hemperek Piotr bp
 • Miszal Henryk, Hemperek Piotr bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Tymosz Stanisław, Piotr Hemperek (1931-1992), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.
 • Tymosz Stanisław, Piotr Hemperek (1931-1992), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2006.

Iwanicki Józef ks.
 • Skrzyniarz Ryszard, Wybrane przykłady postaw i działań ukierunkowanych na przetrwanie oraz rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944-1970, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.

Kalinowski Mirosław ks.

Kiczuk Stanisław
 • Tkaczyk Marcin, Kiczuk Stanisław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Tkaczyk Marcin, Publikacje prof. dra hab. Stanisława Kiczuka, „Roczniki Filozoficzne” 2008, t. 56, nr 1.
 • Tkaczyk Marcin, Stanisława Kiczuka logika świata realnego, „Roczniki Filozoficzne” 2008, t. 56, nr 1.

Krąpiec Mieczysław Albert OP
 • Dec Ignacy, Filozof komplementarnych ujęć. Laudacja na cześć ks. prof. Stanisława Kowalczyka, 15 czerwca 2012 r., „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.
 • Kiereś Barbara, Klasyczna myśl wychowawcza w ujęciu dominikańskich mistrzów kształcenia uniwersyteckiego: J. Woroniecki, F.W. Bednarski, M.A. Krąpiec, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Kunat Natalia, Podstawy i specyfika analogiczności języka metafizyki w ujęciu Mieczysława A. Krąpca, „Scripta Philosophica. Zeszyty Naukowe Doktorantów Wydziału Filozofii KUL” 2015, t. 4.
 • Kunat Natalia, Podstawy i specyfika analogiczności języka metafizyki w ujęciu Mieczysława A. Krąpca, „Scripta Philosophica. Zeszyty Naukowe Doktorantów Wydziału Filozofii KUL” 2015, t. 4.
 • Puciłowski Józef, Portrety imienne i bezimienne. Polscy dominikanie a bezpieka 1945-1989, Kraków 2017. UWAGI
  [Mieczysław Krąpiec OP - s. 184-186]
 • Rosiak Dariusz, Wielka odmowa. Agent, filozof, antykomunista, Wołowiec 2014.

Krupa Andrzej Ludwik OFM
 • Siudy Teofil, O. Ludwik Andrzej Krupa. Szkic biograficzny, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1982, nr 29, z. 2.
 • Św.p. O. Profesor Andrzej Ludwik Krupa OFM. Materiały do biografii z teczki personalnej prowadzonej na KUL (sygn. A-296), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1992, R. 10, nr 31.

Kruszyński Józef ks.
 • J.M. Ks. Rektor Kruszyński, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1926, R. 2, z. 1(3).
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Papierkowski Zdzisław
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Lewicka Mariola, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Życie i działalność profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Romana Longchamps de Berier i Zdzisława Papierkowskiego" oraz spotkania opłatkowego Stowarzyszenia. Lublin, 14 stycznia 2012 roku", „Biuletyn Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2012, R. 7, nr 9.
 • Lewicka Mariola, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat "Życie i działalność profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Romana Longchamps de Bérier i Zdzisława Papierkowskiego" oraz ze spotkania opłatkowego Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Lublin, 14 stycznia 2012 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2012, t. XXII, nr 3.

Płodzień Stanisław

Ptaszycki Stanisław Ludwik
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Wspomnienia, „Pamiętnik Lubelski” 1935, t. 2. UWAGI
  [Stanisław Ptaszycki - s. 283-286; Bohdan Rutkiewicz - s. 287-290]

Radziszewski Idzi ks.
 • Biela Adam, Nieznane karty z historii psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Przegląd Psychologiczny” 2010, t. 53, nr 3.
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]
 • Dębiński Antoni, Pyter Magdalena, Wizjoner i realista. O Idzim Radziszewskim - twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2020.
 • Karolewicz Grażyna, Ksiądz Idzi Benedykt Radzieszewski 1871-1922, Lublin 1992. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 94]
 • Karolewicz Grażyna, Ksiądz Idzi Radziszewski (1871-1922) - Założyciel Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, [w:] Chrześcijanie, t. 9, red. Bohdan Bejze, Warszawa 1982.
 • Karolewicz Grażyna, Ksiądz Idzi Radziszewski w oczach pierwszych studentów KUL, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1973, R. 2, nr 1(3).
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Karolewicz Grażyna, Trzy listy ks. Idziego Radziszewskiego do kardynała Mercier, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1983, t. 46.
 • Karolewicz Grażyna, W służbie "Deo et Patriae": ks. Idzi Radziszewski (1871-1922) i ks. Antoni Słomkowski (1900-1982), „Ethos” 2009, R. 22, nr 1/2 (85/86).
 • Kremer Piotr, Ś.p. Ks. Dr. Idzi Radziszewski, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1923, R. 1, z. 1.
 • Nowodworski Witold, Ś.p. Emilia Szeliga-Szeligowska, „Roczniki Humanistyczne” 1953, t. 4, z. 4.
 • Pastuszka Józef, Wspomnienia z lat 1915-1917 o Seminarium Duchownym w Petersburgu, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1972, t. 25.
 • Rechowicz Marian, Ks. Idzi Radziszewski. W pięćdziesięciolecie śmierci, „Tygodnik Powszechny” 1973, R. 27, nr 9.
 • Rechowicz Marian, Ksiądz Idzi Radziszewski (próba charakterystyki postaci), „Ateneum Kapłańskie” 1973, R.65, t. 81, z. 3.
 • Strawińska Maria, Wspomnienie o ks. I. Radziszewskim, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 1.
 • Wodzianowska Irena, Ksiądz Idzi Radziszewski w służbie Bogu i Ojczyźnie, „Summarium. Societatis Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II” 2018, R. 47(67).

Rechowicz Marian Józef ks.
 • Karolewicz Grażyna, Instytut Historii Kościoła 1964-2004, Lublin 2005.
 • Ksiądz profesor doktor Marian Rechowicz, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1970, t. 21.
 • Librowski Stanisław, Nowodworski Witold, Bibliografia prac opublikowanych przez ks. prof. dra Mariana Rechowicza, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1970, t. 21.
 • Mandziuk Józef, Rechowicz Marian, [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich 1981-1993, t. 8, red. Józef Mandziuk, Warszawa 1995.
 • Skrzyniarz Ryszard, Wybrane przykłady postaw i działań ukierunkowanych na przetrwanie oraz rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944-1970, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Wielgus Stanisław, Biskup Marian Rechowicz, profesor i rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1985, R. 14, nr 1.
 • Zahajkiewicz Marek, Biskup Profesor Marian Rechowicz (1910-1983). Życie i działalność, „Nasza Przeszłość” 1984, t. 62.
 • Zahajkiewicz Marek, Biskup profesor Marian Rechowicz badacz przeszłości i założyciel Międzywydziałowego Zakładu Historii Kultury w Średniowieczu, „Acta Mediaevalia” 2007, t. 20.
 • Zahajkiewicz Marek, Ks. Marian Rechowicz (1956-1957), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Zieliński Zygmunt, Mistrzowie w pamięci ucznia, [w:] Historia świadectwem czasów. Księdzu Profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi, red. Włodzimierz Bielak, Stanisław Tylus, Lublin 2006.

Sawicki Stefan
 • Starnawski Jerzy, Zdzisława Kopczyńska (1919-1982), „Roczniki Humanistyczne” 1982, t. 30, z. 1. UWAGI
  [Maria Dłuska - s. 149-150; Juliusz Kleiner - s.149; Tadeusz Milewski - s. 149; Maria Jasińska-Wojtkowska - s. 150, Tadeusz Kuryś - s. 150; Lucylla Pszczołowska - s. 150, Stefan Sawicki - s. 150; Czesław Zgorzelski - s. 150; Zofia Kopczyńska w latach 1980-81 prowadziła wykład na KUL - s. 150]

Słomkowski Antoni ks.
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]
 • Karolewicz Grażyna, Drugi założyciel KUL, „Więź” 1982, R. 25, nr 6.
 • Karolewicz Grażyna, Ksiądz Antoni Słomkowski, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2000, R. 18, nr 61.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Karolewicz Grażyna, W służbie "Deo et Patriae": ks. Idzi Radziszewski (1871-1922) i ks. Antoni Słomkowski (1900-1982), „Ethos” 2009, R. 22, nr 1/2 (85/86).
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1925-1939 we wspomnieniach swoich pracowników i studentów, red. Grażyna Karolewicz, Lublin 1989. UWAGI
  [Akademickie Koło Misjologiczne - passim; Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża - s. 44, 149; Bratnia Pomoc - passim; Centrala Kół Naukowych - s. 33-34; Kremer Piotr Antoni ks. - passim; Słomkowski Antoni ks. - passim]
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1944-1952. Wspomnienia i relacje, red. Jan Ziółek, Lublin 1999.
 • Ksiądz rektor Antoni Słomkowski. Stulecie urodzin, oprac. Izabella Słomkowska-Malinowska, Lublin 2001.
 • Ksiądz rektor Antoni Słomkowski. Stulecie urodzin. Materiały z sympozjum KUL, 5 grudnia 2000, red. Marek Chmielewski, Lublin 2001.
 • Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969. UWAGI
  [Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Akademickie Koło Ludoznawstwa Polskiego - s. 50; Akademickie Koło Misjologiczne - s. 303; Akademickie Koło Odbudowy Warszawy - s. 353; Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża - s. 87; Akademickie Koło Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” - s. 354; Akademickie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc Bliźniemu” - s. 88, 303; Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Bownik Zygmunt Bolesław - s. 238; Bratnia Pomoc - s. 337-338; Bursa Akademicka - s. 44; Caritas Academica - s. 304, 337, 351; Centrala Kół Naukowych - s. 50; Chór Akademicki - s. 128, 251]
 • Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994. UWAGI
  [Akademickie Koło Ruchu Trzeźwości KUL im. św. Maksymiliana Marii Kolbego - s. 713; Bender Ryszard - passim; Brajerski Tadeusz - passim; Chór Akademicki - s. 726-731; Collegium Ioannis Pauli II - s. 53, 75-77; Słomkowski Antoni ks. - passim]
 • Kuranc Józef, Wspomnienie o śp. profesorze Mieczysławie Popławskim, „Roczniki Humanistyczne” 1968, t. 16, z. 3.
 • Piotrowski Mirosław, Wyjątkowy rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ksiądz profesor Antoni Słomkowski (1900-1982), „Nasz Dziennik” 2008, nr 75.
 • Skrzyniarz Ryszard, Wybrane przykłady postaw i działań ukierunkowanych na przetrwanie oraz rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944-1970, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Sławińska Irena, Szlakami moich wód, Lublin 2004. UWAGI
  [ks. Antoni Słomkowski - s. 141]
 • Słomkowski Antoni, Wspomnienia z czasów pełnienia obowiązków rektora KUL, [w:] Katolicki Uniwerstet Lubelski w latach 1944-1952. Wspomnienia i relacje, red. Jan Ziółek, Lublin 1999.
 • Urbański Stanisław, Ks. Antoni Słomkowski, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2009, t. 22, vol. 2.
 • Warzeszak Józef, Ks. Antoni Słomkowski 1900-1982: rektor i odnowiciel KUL, teolog-rekolekcjonista, człowiek sumienia, Warszawa 1999. UWAGI
  [Biblioteka Uniwersytecka ul. Chopina 27 - s. 34-36]
 • Warzeszak Józef, Nieznane strony życia i działalności ks. Rektora Antoniego Słomkowskiego (1900-1982), „Warszawskie Studia Teologiczne” 1998, t. 11.
 • Zelek Andrzej, Ks. Antoni Słomkowski jako twórca szkoły duchowości w Warszawie, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2009, t. 22, vol. 2.
 • Ziółek Jan, Ks. Antoni Słomkowski (1937-1939), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Ziółek Jan, Ks. Antoni Słomkowski - Rektor KUL 1944-1952, „Przegląd Uniwersytecki” 1994, R. 6, nr 4 (30).
 • Ziółek Jan, Ks. Rektor Antoni Słomkowski w powojennej historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2009, t. 22, vol. 2.
 • Ziółek Jan, Początki powojennej działalności KUL, „Chrześcijanin w Świecie” 1984, R. 16, nr 134.
 • Ziółek Jan, Rektor Antoni Słomkowski - drugi założyciel KUL-u, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1982, R. 11, nr 1-2.

Sokołowski Czesław bp
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Strzeszewski Czesław
 • Balawajder Edward, Chrześcijańska doktryna społeczna. Stenogram z wykładów prof. Czesława Strzeszewskiego. Wprowadzenie, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 1.
 • Kondziela Joachim, Mistrz, „Roczniki Nauk Społecznych” 1990, t. 18, z. 1.
 • Kornat Marek, Kolektywizacja rolnictwa w ZSRR w opiniach sowietologów polskich (1929-1939). Wybrane refleksje i komentarze, [w:] „Rewolucja społeczna” czy „dzika przebudowa”? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956), red. Tomasz Osiński, Lublin 2016. UWAGI
  [Czuma Ignacy - s. 104-105; Strzeszewski Czesław - s. 106-107]
 • Kronika, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1973, R. 2, nr 1(3). UWAGI
  [ks. Wincenty Granat - s. 49, Instytut Geografii Historycznej Kościoła - s. 41-44, Witold Nowodworski - s. 50, Opłatek Uniwersytecki - s. 44-45, Czesław Strzeszewski - s. 51, Andrzej Wojtkowski - s. 46-48]
 • Majka Józef, Uczony i działacz, „Roczniki Nauk Społecznych” 1990, t. 18, z. 1.
 • Mazurek Franciszek Janusz, Profesor Czesław Strzeszewski, „Roczniki Nauk Społecznych” 1990, t. 18, z. 1.
 • Peciakowski Tomasz, Porozrywana ciągłość. Historia „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.
 • Piwowarski Władysław, Życie i działalność naukowo-dydaktyczna prof. dra hab. Czesława Strzeszewskiego, „Roczniki Nauk Społecznych” 1975, t. 3.
 • Wódka Marek, Warstwa ideowo-filozoficzna "Roczników Nauk Społecznych", „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.

Szostek Andrzej MIC
 • Krupa Marzena, Pierwszy Professor Emeritus, „Przegląd Uniwersytecki” 2016, R. 28, nr 4-5 (162-163).

Szymański Antoni ks.
 • Balawajder Edward, Chrześcijańska doktryna społeczna. Stenogram z wykładów prof. Czesława Strzeszewskiego. Wprowadzenie, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 1.
 • Epitafium ku czci śp. ks. prof. dr. Antoniego Szymańskiego, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 1.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Peciakowski Tomasz, Porozrywana ciągłość. Historia „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.
 • Strzeszewski Czesław, Śp. ks. Antoni Szymański, „Roczniki Nauk Społecznych” 1949, t. 1. UWAGI
  [Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej - s. 6]
 • Wódka Marek, Sprawozdanie z konferencji "Ks. Antoni Szymański (1881-1942). Rektor – Uczony – Działacz społeczny" (Lublin, 9 października 2012 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, t. 5(41), z. 4.
 • Wódka Marek, Warstwa ideowo-filozoficzna "Roczników Nauk Społecznych", „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.

Śrutwa Jan bp
 • [Informacja o wręczeniu księgi pamiątkowej bp. Janowi Śrutwie], „Vox Patrum” 2002, t. 42-43.
 • Redaktor "Vox Patrum" biskupem, „Vox Patrum” 1984, t. 6-7.

Waściszakowski vel. Waściszewski Leon Bernard
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Wielgus Stanisław ks.

Wilk Stanisław SDB