Indeks tematyczny


Budynki KUL
Biblioteka Uniwersytecka (ul. Chopina 27)
 • Adamczuk Arkadiusz, Kasiura Iwona, Zygmunt Klukowski - żołnierz i bibliofil, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 4 (186).
 • Baran-Sanocka Małgorzata, Program wieloletni dla KUL, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 4 (186).
 • Jaźwierska Jadwiga, Biblioteka Uniwersytecka. Gmach przy ul. Chopina 27, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Słomkowski Antoni, Budowa domu przy ulicy Chopina 27 i biblioteki, [w:] Katolicki Uniwerstet Lubelski w latach 1944-1952. Wspomnienia i relacje, red. Jan Ziółek, Lublin 1999.
 • Warzeszak Józef, Ks. Antoni Słomkowski 1900-1982: rektor i odnowiciel KUL, teolog-rekolekcjonista, człowiek sumienia, Warszawa 1999. UWAGI
  [Biblioteka Uniwersytecka ul. Chopina 27 - s. 34-36]

Biblioteka Uniwersytecka (ul. Dolna Panny Marii 4)
 • Jaźwierska Jadwiga, Biblioteka Uniwersytecka. Gmach przy ul. Dolnej Panny Marii 4, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bursa Akademicka, Rynek 17 (Dom Akademiczek)
 • Matyaszewska Elżbieta, Bursa Akademicka. Rynek 17, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Centrum Transferu Wiedzy

Collegium Ioannis Pauli II
 • Bednarczyk Michał, Collegium Ioannis Pauli II, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994. UWAGI
  [Akademickie Koło Ruchu Trzeźwości KUL im. św. Maksymiliana Marii Kolbego - s. 713; Bender Ryszard - passim; Brajerski Tadeusz - passim; Chór Akademicki - s. 726-731; Collegium Ioannis Pauli II - s. 53, 75-77; Słomkowski Antoni ks. - passim]
 • Michalczyk Jadwiga, Kolegium Jana Pawła II, „Przegląd Uniwersytecki” 2000, R. 12, nr 2 (64).
 • Wyczyński Paweł, Kolegium Jana Pawła II. Dar serca, Lublin 1998.

Collegium Iuridicum
 • Matyaszewska Elżbieta, Collegium Iuriducum, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • "Szkoła lubelska" (Gimnazjum im. Stefana Batorego), „Scriptores” 2006, nr 30.

Collegium Norwidianum
 • Bednarczyk Michał, Collegium Norwidianum, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Dom Akademicki Studentów, ul. Niecała 8
 • Matyaszewska Elżbieta, Dom Koła Pomocy Młodzieży Akademickiej Uniwersytetu Lubelskiego, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Dom Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym
 • Sawa Robert, Dom Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Gmach Główny
 • Baran-Sanocka Małgorzata, Program wieloletni dla KUL, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 4 (186).
 • Fundacje sal od 1 maja 1928 r. do 30 września 1929 r., „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, R. 5, z. 1(6).
 • Kramiszewska Aneta, Aleje Racławickie 14. Historia gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019.
 • Przemówienie ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego 1929/1930 dn. 6 X 1929 r., „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, R. 5, z. 1(6). UWAGI
  [Wiktor Porzeziński – s. 22; uprawnienia – s. 23-24; sale fundacyjne – s. 25-26]
 • Przemówienie ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego dn. 7 X 1928 r., „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, R. 5, z. 1(6). UWAGI
  [Towarzystwo Przyjaciół KUL – s. 6; uprawnienia – s. 7-8; Fundacja Potulickiej – s. 8-9; działalność wydawnicza – s. 12; remonty – s. 14-16; sale fundacyjne – s. 16-19]
 • Przemówienie Ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego dnia 5 października 1930 roku, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1931, R. 6, z. 1(7). UWAGI
  [sale fundacyjne – s. 12-14; konwikt – s. 14-15]
 • Sawa Robert, Gmach Główny, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Kampus Poczekajka

Konwikt im. św. Jana Kantego dla Księży Studentów
 • Konwikt św. Jana Kantego, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1931, R. 6, z. 1(7).
 • Matyaszewska Elżbieta, Konwikt im. św. Jana Kantego dla Księży Studentów, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Przemówienie Ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego dnia 4 października 1931 roku, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1931, R. 6, z. 1(7). UWAGI
  [Studium Administracyjne dla urzędników drugiej kategorii – s. 25; odczyty gości z zagranicy – s. 26; Akademia ku czci św. Jana Kantego – s. 26; Akademia Papieska – s. 26; Akademia ku czci św. Tomasza – s. 26-27; Fundacja naukowa im. Henryka Dembińskiego – s. 29-30; sale fundacyjne – s. 30; konwikt – s. 31-32; Towarzystwo Hedvigianum – s. 32-33]
 • Przemówienie Ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego dnia 5 października 1930 roku, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1931, R. 6, z. 1(7). UWAGI
  [sale fundacyjne – s. 12-14; konwikt – s. 14-15]
 • Zieliński Zygmunt, Dzieje Konwiktu Księży Studentów, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.


Działalność międzynarodowa
Odczyty gości z zagranicy
 • Bruce Marshall z wizytą na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 4.
 • Dr H. Buddensieg na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 3.
 • Dr Richard L. Rubinstein na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2.
 • Goście zagraniczni na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 1.
 • Goście zagraniczni na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 4.
 • Górny W., Spotkanie z Romanem Jakobsonem, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 2.
 • J.C., Claude Backvis na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1964, R. 7, nr 4.
 • [Kłoczowski Jerzy] J.K., Odczyt prof.. R. Foreville, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 4.
 • Kornas-Biela Dorota, International Interdisciplinary Congress „Conflict, Dialogue and Culture of Unity”. Lublin, 3-4 czerwca 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1969, R. 12, nr 3. UWAGI
  [Łoś Marta - s. 80; odczyty gości z zagranicy - s. 80-81; Pigoń Stanisław - s. 79-80]
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 3. UWAGI
  [Greinacher Robert ks. - s. 83; odczyty gości z kraju - s. 90; odczyty pracowników KUL - s. 90; Rahner Karl SI - s. 85-87; Sugranyes Franch Ramon de - s. 84; Six François de ks. - s. 84; Villain Maurice ks. - s. 84]
 • Kronika Uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 4. UWAGI
  [Kozłowiecki Adam SI - s. 86-87; Towarzystwo Przyjaciół KUL - s. 86]
 • Kruk S., Wojciechowski Norbert, Kronika Akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 1. UWAGI
  [Koło Anglistów Studentów KUL - s. 157; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 158; Koło Nauk Społecznych - s. 158; Koło Naukowe Teologów - s. 157-158; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 157; odczyty gości z kraju - s. 159; odczyty pracowników KUL - s. 159; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 158]
 • Linca-Ćwikła Agnieszka, Sprawozdanie z XXVIII Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Instytutów i Wydziałów Pedagogiki Uniwersytetów Katolickich (ACISE − L'association catholique internationale des institutions de sciences de l'éducation): Sprawiedliwość i miłosierdzie w edukacji i we współczesnej szkole, „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 1.
 • Lisa Larsen, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 2.
 • Maciejewski Marian, Smosarski Józef, Odczyt o Grecji, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 2.
 • Odczyt prof. Béli Sulana, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1.
 • Odczyt prof. dr. Ambroise Jobert, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2.
 • Odczyt Roberta Chatela, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 3.
 • Odczyty i wykłady, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 2.
 • Prof. Georges Duby na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2.
 • Przemówienie Ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego dnia 4 października 1931 roku, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1931, R. 6, z. 1(7). UWAGI
  [Studium Administracyjne dla urzędników drugiej kategorii – s. 25; odczyty gości z zagranicy – s. 26; Akademia ku czci św. Jana Kantego – s. 26; Akademia Papieska – s. 26; Akademia ku czci św. Tomasza – s. 26-27; Fundacja naukowa im. Henryka Dembińskiego – s. 29-30; sale fundacyjne – s. 30; konwikt – s. 31-32; Towarzystwo Hedvigianum – s. 32-33]
 • Radca kulturalny ambasady francuskiej na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 4.
 • Rynio Alina, Rodzina szczególnym miejscem kształtowania postawy miłości, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).
 • Słowiński Konrad, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Transformacja w Europie. Ocenić przeszłość. Zaprojektować przyszłość". Lublin, 27-28 maja 2015, „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 1.
 • Wybitni działacze polonijni odwiedzają KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 4.
 • Z życia akademickiego, „Odrodzenie. Miesięcznik akademicki” 1936, R. 2, nr 4. UWAGI
  [Turniej Krasomówczy Koła Prawników S.KUL - s. 12-13; Koło Misjologiczne - s. 13; Koło Pedagogiczne - s. 13; Bratnia Pomoc - s. 13; Sodalicja Mariańska - s. 13; odczyt prof. J. Lotha - s. 13]

Wizyty
 • Brzuszkiewicz Katarzyna A., Wyjazd do Polskiej Szkoły SEN w Dublinie. 6-15 lutego 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 2.
 • Buk-Cegiełka Marta, Wizyta studentów z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu w Instytucie Pedagogiki KUL. Lublin, 16-29 listopada 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 2.
 • Domagała-Zyśk Ewa, Sprawozdanie z European Spring Academy. Münster, 27 marca-8 kwietnia 2006 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2007, t. 35, z. 2.
 • Sprawozdanie z działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akademickim 1988/89, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1990, R. 8, nr 21.
 • Sprawozdanie z działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akademickim 1989/90, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1990, R. 8, nr 24.

Współpraca
 • Bednarska Magdalena, Realizacja projektu „Multilingual” – wizyty studentów z University of Central Lancashire w Wielkiej Brytanii oraz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Instytucie pedagogiki KUL. Lublin, 15-16 marca 2016 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 3.
 • Domagała-Zyśk Ewa, Sprawozdanie z European Spring Academy. Münster, 27 marca-8 kwietnia 2006 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2007, t. 35, z. 2.
 • Domagała-Zyśk Ewa, Wczoraj i dziś międzynarodowej wymiany doświadczeń akademickich, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010. UWAGI
  [Instytut Pedagogiki - s. 284-290]
 • Jeziorański Marek, Magier Piotr, Międzynarodowy program współpracy „Trinational”. Alice Salomon Hochschule Berlin, Institut du Travail Social de la Région Auvergne w Clermont-Ferrand, Instytutu Pedagogiki KUL. Spotkanie I - Berlin, 18-25 maja 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 1. UWAGI
  [warstwicowa teoria wychowania Stefana Kunowskiego - s. 185-187]
 • Jeziorański Marek, Magier Piotr, Międzynarodowy Program Współpracy „Trinational” Alice Salomon Hochschule Berlin, Institut du Travail Social de la Région Auvergne w Clermont-Ferrand Instytutu Pedagogiki KUL. Spotkanie II. Clermont-Ferrand, 21-28 września 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 4.
 • Jeziorański Marek, Magier Piotr, Międzynarodowy Program Współpracy „Trinational”. Alice Salomon Hochschule Berlin Institut du Travail Social de la Région Auvergne w Clermont-Ferrand Instytutu Pedagogiki KUL. Spotkanie III − Lublin, 12-19 kwietnia 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 4.
 • Katolicki Uniwersytet Notre Dame (USA), „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1963, R. 6, nr 1.
 • Katolicki Uniwersytet w Louvain, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 4.
 • Katolicki Uniwersytet w Mediolanie, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1963, R. 6, nr 3.
 • KUL dla Uniwersytetu w Skopju, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1.
 • Lewandowska Paulina, Współpraca Międzynarodowa Koła Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących "Surdus Loquens" w latach 2012-2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3. UWAGI
  [odczyt pracownika KUL s. 216]
 • Magier Piotr, Szewczak Iwona, Udział Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w projekcie PROCORA PS, „Roczniki Pedagogiczne” 2010, t. 2(38).
 • M.N., Katolicki Uniwersytet Amerykański w Waszyngtonie, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1963, R. 6, nr 2.
 • mn, Katolicki Uniwersytet w Nijmegen, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1964, R. 7, nr 3.
 • Otrębski Wojciech, Sprawozdanie z realizacji programu wymiany naukowej „The Polish-British Research Partnership Programm” w latach 2001-2002, „Roczniki Psychologiczne” 2002, t. 5.
 • Trzcionkowski Lech, Edward Zwolski (9 II 1932-19 IX 1997), „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1999, R. 43, nr 1-2.


Działalność naukowa
Konferencje, kongresy, sympozja
 • Anzulewicz Piotr, Ku teologii pokoju. Sympozjum Sekcji Dogmatycznej Teologów Polskich, Łódź-Łagiewniki, 16-18 września 1985 r., „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1986, R. 4, nr 6.
 • Badeńska Łucja, Bis Dorota, Braun Katarzyna, Petkowicz Aneta, Szewczak Iwona, Zbierański Robert, Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum na temat: "Wychowanie chrześcijańskie metodą harcerską", „Roczniki Pedagogiczne” 2009, t. 1(37).
 • Barth Grzegorz, O otwartym seminarium naukowym "Diakonat stały w Polsce" KUL, 27 X 2004 r., „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2004, R. 22, nr 78.
 • Bednarska Magdalena, Konferencja Naukowa ,,Fonem – Sylaba – Logos – Paideia. Język w wychowaniu i pedagogice”. Lublin, 12-13 maja 2016 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 3.
 • Biernacka Agnieszka, III Ogólnopolska Konferencja „Świat głuchoniewidomych – wyzwania współczesności”. Lublin, 21-22 listopada 2014 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 3.
 • Bis Dorota, Braun Katarzyna, Jeziorański Marek, XXVIII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów. „Opowiem wam o swojej pasji − słowem, obrazem, dźwiękiem...”. Sandomierz, 15-20 września 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 4.
 • Błachnio Agata, Przepiórka Aneta, Zaleski Zbigniew, Closer to Emotions: New Perspectives and Approaches. A Report from a Conference Series in Lublin, „Roczniki Psychologiczne” 2009, t. 12, nr 1.
 • Bojarska Anna, Sesja Naukowa „Prawe sumienie w zawodach zaufania publicznego”. Lublin, 15 grudnia 2014 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 3.
 • Bondyra-Łuczka Ewelina, Filipiuk Dorota, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Człowiek w pracy i organizacji: perspektywa psychologiczna”. Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania KUL. Lublin, 24-25 listopada 2011 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2012, t. 15, nr 3.
 • Borowska Barbara, Buk-Cegiełka Marta, Ogólnopolska konferencja „Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej”. Warszawa, 12 grudnia 2017, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 2.
 • Borowska Barbara, Buk-Cegiełka Marta, Seminarium Wymiany Doświadczeń „Integralna edukacja − wybrane zagadnienia”. „Rozwijanie wielostronnej aktywności dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym w procesie twórczego kształcenia językowego”. Lublin, 4 marca 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Braun Katarzyna, I Seminarium Opiekunów Młodzieżowego Wolontariatu, Lublin, 20 marca 2012, „Roczniki Pedagogiczne” 2012, t. 4(40), nr 3.
 • Buk-Cegiełka Marta, Cykliczne seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Lublin, rok akademicki 2013/14, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 2.
 • Buk-Cegiełka Marta, Seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz studentów pedagogiki. Lublin, 16 grudnia 2016, „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 2.
 • Buk-Cegiełka Marta, Walczak Ewa, Sprawozdanie z cyklicznego seminarium "W poszukiwaniu pedagogicznej koncepcji integralnego rozwoju i wychowania dziecka", 2009-2010, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).
 • Domagała-Zyśk Ewa, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej - obszary wsparcia". KUL, 11.12.2012, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 2.
 • Dziurda-Multan Amelia, Ogólnopolska konferencja naukowa „Edukacja osób z uszkodzeniami słuchu – nowe wyzwania dla logopedów i pedagogów”. Lublin, 18-19 listopada 2006 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2008, t. 36, z. 2.
 • Galek Czesław, Międzynarodowe Sympozjum: "Biskup lubelski Marian Leon Fulman - pedagog trudnych lat", Lublin, 13 stycznia 2009 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2010, t. 2(38).
 • Gizicki Wojciech, „Polityka USA wobec Europy w kontekście wyborów prezydenckich: kontynuacja czy zmiana?”. Lublin, 29 października 2012 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, t. 5(41), z. 3.
 • Gizicki Wojciech, „Wdzięk Wenus, siła Marsa? Euroatlantycka wizja ładu światowego”. Stary Sącz, 15-17 maja 2013 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, t. 5(41), z. 3.
 • Grabias Aleksandra, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Psychologiczne aspekty prokreacji". Lublin, 4 czerwca 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.
 • Gumińska Ilona, Jurak Elżbieta, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktywność opiekuńczo-wychowawcza w różnych okresach ludzkiego życia” z cyklu: Człowiek a aktywność kulturowo-społeczna i opiekuńczo-wychowawcza. Lublin, 21 października 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 4.
 • Gumińska Ilona, Konferencja „Praca socjalna i opieka społeczna w środowisku lokalnym”. Janów Lubelski, 17 czerwca 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 4.
 • Gumińska Ilona, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Historyczne konteksty relacji: uczeń-mistrz-uczeń. Źródła wielkich mistrzów". Lublin, 18 listopada 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 4.
 • Gumińska-Sagan Ilona, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Otwartość na człowieka, środowisko i transcendencję”. Lublin, 1-2 października 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Hryszan Katarzyna, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej”. Lublin, 14 marca 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 3.
 • Hunkiewicz Cezary, Niewiadomy Anna, Międzynarodowa Konferencja „Studia nad wiedzą: Tworzenie iluzji społecznych – wiedza w sferze publicznej”. Lublin, 1-2 grudnia 2011, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.
 • Iskra Justyna, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Psychologia czasu: teoretyczne inspiracje − doświadczanie − temporalne kompetencje − podejścia badawcze”. Lublin, 20-21 września 2004 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2005, t. 8, nr 1.
 • Iwan Ryszard, Report on the Symposium Social Thought in Stefan Cardinal Wyszyński, Primate of Poland, „Roczniki Nauk Społecznych” 1982, t. 10.
 • Jabłońska Iwona, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Perły polskiej myśli edukacyjnej. Nowe źródła do poznania myśli i dzieła Edmunda Bojanowskiego”. Lublin, 10 marca 2017 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 1.
 • Jasnos Andrzej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktualność przekazu źródeł i myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego dla współczesnej edukacji”. Gostyń–Grabonóg, 1 kwietnia 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr specjalny.
 • Jasnos Andrzej, VI Dębicka Debata o Wychowaniu „Czas rodzinny – dar i zadanie”. Dębica, 21 kwietnia 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 1.
 • Jaszczewska Sylwia, Sprawozdanie z IV Dni Pedagogicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Lublin, 12 kwietnia 2007 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2008, t. 36, z. 2.
 • Jeziorański Marek, Konferencja Jubileuszowa Instytutu Pedagogiki KUL „Pedagogika adekwatna na gruncie wielkiej tradycji”. Lublin, 17-19 października 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Jurek Krzysztof, Sprawozdanie z konferencji "Tożsamość w wielokulturowym kontekście" (Warszawa, 7-8 listopada 2011 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 1.
 • Klebaniuk Jarosław, III Ogólnopolska Konferencja Psychologii Narracyjnej „Człowiek – jedna czy wiele narracji?”. Święta Katarzyna, 11-14 września 2003 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2004, t. 7, nr 2.
 • Klimek Monika, Konferencja Naukowa „Formy wspierania rodziny – teoria i praktyka”. Lublin, 1 grudnia 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 4.
 • Kornas-Biela Dorota, International Interdisciplinary Congress „Conflict, Dialogue and Culture of Unity”. Lublin, 3-4 czerwca 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Kornas-Biela Dorota, Krupa Renata, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Miłość, małżeństwo, rodzina jako wyzwanie pedagogiczne w czasach seksualizacji młodzieży”. Lublin, 8 kwietnia 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 3.
 • Kos Piotr, Sprawozdanie z II Dni Pedagogicznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Roczniki Nauk Społecznych” 2006, t. 34, z. 2.
 • Kostrubiec Beata, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji psychologicznej „Rysunek projekcyjny w badaniach psychologicznych”. Lublin. 10 maja 2002 r., „Roczniki Psychologiczne” 2002, t. 5.
 • Kosznik Karina, Kwapis Krzysztof, Sprawozdanie z XIII konferencji Aktualia 2006, „Roczniki Psychologiczne” 2007, t. 10, nr 1.
 • Krakowiak Łukasz, Konferencja Naukowa „O tym się nie mówi...” zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących „Surdus Loquens”. Lublin, 8-9 maja 2015 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 3.
 • Kręcisz-Plis Elżbieta, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Warsztatowa „Sztuka dla wszystkich: Zanim niewidome dziecko zostanie dorosłym odbiorcą sztuki”. Lublin, 28-29 maja 2015 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 3.
 • Kręcisz-Plis Elżbieta, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kotwice Kariery – kompleksowe wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich potencjału”. Lublin, 17 czerwca 2015 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 3.
 • Krzewska Elżbieta, V Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Oblicza patriotyzmu w biografiach”. Lublin, 21-22 kwietnia 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 4.
 • Kujawa Małgorzata, "Kultura grup marginalnych i mniejszościowych". Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, „Roczniki Nauk Społecznych” 2003, t. 31, z. 1.
 • Ledworuch Dominika, XV Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców „W trosce o kształt polskiej edukacji. Jakiej reformy potrzeba szkole?”. Lublin, 12 marca 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 2.
 • Lendzion Anna, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju". Lublin, 4-6 kwietnia 2011 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2012, t. 4(40). UWAGI
  [jubileusz s. 140]
 • Leśniak Magdalena, Mulawa Emilia, Konferencja Naukowa „Formy wspierania rodziny – teoria i praktyka”. Lublin, 15 marca 2016 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 1.
 • Leśniak Magdalena, Mulawa Emilia, Konferencja Naukowa: „Badania narracyjne w pedagogice − przedmiot i metody analiz”. Lublin, 16 grudnia 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 4.
 • Linca-Ćwikła Agnieszka, Sprawozdanie z XXVIII Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Instytutów i Wydziałów Pedagogiki Uniwersytetów Katolickich (ACISE − L'association catholique internationale des institutions de sciences de l'éducation): Sprawiedliwość i miłosierdzie w edukacji i we współczesnej szkole, „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 1.
 • Łuczak Aleksandra, Mikrut Małgorzata, Stefan Kard. Wyszyński. Kościół. Naród. Państwo, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2002, R. 20, nr 67.
 • Łukasik-Turecka Agnieszka, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu RP w 2015 roku na Lubelszczyźnie". 3 listopada 2015 roku na KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 1.
 • Łukasik-Turecka Agnieszka, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2014 roku. Kampania wyborcza na Lubelszczyźnie – przebieg, narzędzia komunikowania politycznego, wyniki”, Lublin, 28 maja 2014, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 3.
 • Magier Piotr, Sprawozdanie z konferencji naukowej: „Antropologia i antropologiczne podstawy w pedagogice ogólnej”. Lublin–Dąbrowica, 11-14 czerwca 2007 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2008, t. 36, z. 2.
 • Markiewicz Anna, Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej "Społeczna odpowiedzialność gospodarki" (Lublin, 15–16 października 2012 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.
 • Michna Maria, Zawadzka Aneta, Cykliczne spotkania „Uczę się Ciebie Nauczycielu”. Lublin, rok akademicki 2013/14, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 2.
 • Miernik Bożena, Konferencja Naukowa „Zrozumieć FAS. Płodowy Zespół Alkoholowy – stereotypy, dylematy, wyzwania”. Lublin, 20 kwietnia 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 3.
 • Mirosław Karolina, III Uniwersyteckie Seminarium Pedagogiki Społecznej: „Nauki społeczne wobec współczesnych wyzwań”. Lublin, 12 maja 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 4.
 • Morska Agnieszka, Wach Tomasz, Seminarium Metodyczne „Niepełnosprawność, penalizacja i penitencja – w izolacji więziennej”. Lublin, 20 czerwca 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Nagórny Janusz, Kongres Teologów Europy Środkowo-Wschodniej, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1991, R. 9, nr 27 (dodatek).
 • Okrutna Ewelina, Zagrodnik Dorota, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Potrzeby, szanse i bariery rozwoju naukowego doktorantów”. Lublin, 20 czerwca 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 4. UWAGI
  [Koło Naukowe Doktorantów Pedagogiki KUL - 105]
 • Oleś Maria, Sprawozdanie z konferencji „Aktualia 2001”, „Roczniki Psychologiczne” 2001, t. 4.
 • Parzyszek Magdalena, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla doktorantów i studentów z cyklu: Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej na temat: „Wywiad w procesie poznania naukowego i w praktyce pedagogicznej”. Lublin, 12 grudnia 2017, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 3.
 • Parzyszek Magdalena, Konferencja Naukowa „Rodzina w sytuacji straty bliskiej osoby”. Lublin, 15 marca 2016 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 1.
 • Parzyszek Magdalena, Konferencja "Status pedagogiki rodziny" odbywającej się podczas Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej. Lublin, 20 listopada 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.
 • Parzyszek Magdalena, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z pomocą człowiekowi…” w pierwszą rocznicę śmierci śp. Profesor Teresy Kukołowicz. Lublin, 27 lutego 2015 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 1.
 • Parzyszek Magdalena, Ogólnopolskie sympozjum naukowe "Ekologia rodziny w ujęciu Profesora Włodzimierza Fijałkowskiego". Lublin, 21 marca 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.
 • Pawliszak Piotr, Sprawozdanie z konferencji „Pomiędzy etyką a polityką. 80 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1918-1998”, „Roczniki Nauk Społecznych” 1999, t. 27, z. 1.
 • Pawliszak Piotr, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji "Symbols, Powers and Politics", „Roczniki Nauk Społecznych” 2002, t. 30, z. 1.
 • Peciakowski Tomasz, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji "Rola społeczeństwa obywatelskiego. Sfera publiczna jako pozainstytucjonalna przestrzeń artykulacji interesów społeczeństwa obywatelskiego", 29-30 marca 2011 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, „Roczniki Nauk Społecznych” 2011, t. 3(39), z. 1.
 • Pietruszka Lidia, I Uniwersyteckie Seminarium Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej "Pedagogika penitencjarna wobec zadań społecznych". Lublin, 15 maja 2012, „Roczniki Pedagogiczne” 2012, t. 4(40), nr 4.
 • Pietruszka Lidia, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z serii Człowiek a aktywność kulturowo-społeczna i opiekuńczo-wychowawcza na temat: „Podmiotowość w opiece – między ideą a rzeczywistością”. Lublin, 17 kwietnia 2018, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 4.
 • Piskorska Beata, „Dziesięć lat polski w Unii Europejskiej – nowe otwarcie”, Warszawa, 5-6 czerwca 2014 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2014, t. 6(42), z. 3.
 • Piskorska Beata, Konferencja „«Nowa zimna wojna?»” Niemcy, Rosja i Unia Europejska w poszukiwaniu pokoju”, Lublin, 1 czerwca 2015, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 3.
 • Piskorska Beata, Seminarium naukowe „Europejskie doświadczenia z demokracją i gospodarką rynkową – przykład Ukrainy”, Lublin, 27 kwietnia 2015, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 3.
 • Piskorska Beata, Sprawozdanie z konferencji ekspercko-naukowej "Kryzys uchodźczy - konsekwencje dla przyszłości Unii Europejskiej, Niemiec i Polski". (Lublin, 6 czerwca 2016 roku), „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 3.
 • Piskorska Beata, Sprawozdanie z konferencji ekspercko-naukowej „System bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku” (Lublin, 26 listopada 2015 roku), „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 3.
 • Piskorska Beata, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nowy plan na Europę – co przyniesie rok 2018?”. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 23 stycznia 2018 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2018, t. 10(46), z. 3.
 • Piskorska Beata, „Współpraca transatlantycka. Aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe”. Lublin, 7 czerwca 2013 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, t. 5(41), z. 3.
 • Rynio Alina, Integralne wychowanie człowieka. Sprawozdanie z Konferencji z okazji XXV-lecia śmierci Stefana Kunowskiego (1909-1977), „Roczniki Nauk Społecznych” 2002, t. 30, z. 2.
 • Salamon Katarzyna, Sherstyuk Ivan, Sprawozdanie z konferencji „Aktualia 2004”, „Roczniki Psychologiczne” 2004, t. 7, nr 2.
 • Sesja naukowa nt. "Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości" 15-18.05.1985 r., „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1985, R. 3, nr 5.
 • Skrzyniarz Ryszard, I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki". Lublin, 19-20 kwietnia 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.
 • Skrzyniarz Ryszard, IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki” na temat: „Obcy wśród swoich: wychowawczy wymiar biografii pogranicza”. Lublin, 22-23 kwietnia 2016 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 3.
 • Skrzyniarz Ryszard, „Przedmiot, źródła i metody badań w biografii – refleksje metodologiczne w pedagogice”. III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa. Lublin, 16-17 kwietnia 2015 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 3. UWAGI
  [Zygmunt Kukulski s. 163-164]
 • Sławek-Czochra Małgorzata, Jaka informacja?, „Roczniki Nauk Społecznych” 2010, t. 2(38), z. 1.
 • Słowiński Konrad, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Transformacja w Europie. Ocenić przeszłość. Zaprojektować przyszłość". Lublin, 27-28 maja 2015, „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 1.
 • Słowiński Konrad, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji "Propaganda w systemach demokratycznych i niedemokratycznych" (Lublin, 30 XI-1 XII 2011 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 3.
 • Spałek Adam, Sprawozdanie z III Dni Pedagogicznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, „Roczniki Nauk Społecznych” 2007, t. 35, z. 2.
 • Stępniewski Tomasz, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rosja Putina – Ukraina – Europa: geopolityka, bezpieczeństwo, gospodarka” (Lublin, 31 marca 2014 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 1.
 • Stępniewski Tomasz, Sprawozdanie z seminarium naukowego „Wojna Rosji z Ukrainą. Wyzwania dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej” (Warszawa, 10 marca 2015 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 1.
 • Stoch Elżbieta, Sprawozdanie z konferencji "Współczesne wychowanie a pedagogika klasyczna" Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 5 grudnia 2007, „Roczniki Pedagogiczne” 2009, t. 1(37).
 • Sympozjum nt. Religijności ludowej (KUL) 10-12.06.1985 r., „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1985, R. 3, nr 5.
 • Szegda Joanna, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Tożsamość religijna w nowoczesności” (26-27 czerwca 2013 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2014, t. 6(42), z. 2.
 • Szewczak Iwona, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczna potrzeba pamięci osoby i dzieła Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Lublin, 28 lutego 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 1.
 • Szudra-Barszcz Anna, Seminarium Naukowe „Między filozofią wychowania a praktyką pedagogiczną”, Lublin, 21 listopada 2011, „Roczniki Pedagogiczne” 2012, t. 4(40), nr 3.
 • Szulich-Kałuża Justyna, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Tożsamość i komunikacja”, „Roczniki Nauk Społecznych” 2010, t. 2(38), z. 1. UWAGI
  [Katedra Socjologii Kultury - s. 317; Leon Dyczewski - s. 317]
 • Szyszka Małgorzata, Obrady „Współczesne obrazy i skrypty solidarności rodzinnej” podczas XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego. Gdańsk, 15 września 2016 r., „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 2.
 • Śliwak Jacek, Sprawozdanie z Sympozjum pt. „Społeczne i religijne konteksty funkcjonowania człowieka”, zorganizowanego z okazji 30-lecia Katedry Psychologii Społecznej i Psychologii Religii KUL, „Roczniki Psychologiczne” 2010, t. 13, nr 1.
 • Świdrak Ewelina, Sprawozdanie z konferencji "Wczoraj i dziś pedagogiki uniwersyteckiej w świetle życia i twórczości Profesora Stefana Kunowskiego" 15 grudnia 2009, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).
 • Uzar Katarzyna, I Międzynarodowa Konferencja "O personalistyczny wymiar filozofii wychowania" dedykowana śp. Wojciechowi Chudemu (1947-2007), „Roczniki Pedagogiczne” 2009, t. 1(37). UWAGI
  [film "Droga do Wielunia" Dariusza Kiregera s. 169]
 • Uzar Katarzyna, Sprawozdanie z konferencji "Starzenie się z godnością". Jubileusz 25-lecia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 7-8 czerwca 2010, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).
 • Wach Tomasz, I Panel Dyskusyjny Ekspertów „Ludzkie zachowania ryzykowne − problem, etiologia, możliwości i warunki jego racjonalizacji”. Lublin, 18 maja 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 4.
 • Wach Tomasz, „Pedagogika wobec zadań społecznych”. Uniwersyteckie Seminaria Naukowe Katedry Pedagogiki Opiekuńczej KUL 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 4.
 • Walczak Ewa, Seminarium wymiany doświadczeń nauczycieli jako wartość dodana w kształceniu w kształceniu studentów, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 2.
 • Walewander Edward, Główne kierunki badań Instytutu Pedagogiki KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 1999, t. 27, z. 2.
 • Waniewska-Bobin Magdalena, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Służba prawdzie, wolności i życiu”, KUL, 15-16.10.2007 r., „Roczniki Nauk Społecznych” 2009, t. (1)37, z. 1.
 • Waniweska Magdalena, „Władysław Grabski – uczony, działacz społeczny i polityczny”. Sprawozdanie z konferencji naukowej, „Roczniki Nauk Społecznych” 2006, t. 34, z. 1.
 • Wawro Franciszka Wanda, Działalność Koła Naukowego Studentów Pedagogiki KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 2000-2001, t. 28-29, z. 2.
 • Wilkołaska Karolina, I Seminarium Naukowe Katedry Pedagogiki Rodziny oraz Pracowni Pedagogiki Prenatalnej i Prokreacji „Psychopedagogiczne problemy wczesnego rodzicielstwa”. Lublin, 22 lutego 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.
 • Wilkołaska Karolina, Sesja Naukowa na temat „Zagrożenia i szanse dla «dzieci ulicy»”. Lublin, 15 kwietnia 2015 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 3.
 • Wódka Marek, Sprawozdanie z konferencji "Ks. Antoni Szymański (1881-1942). Rektor – Uczony – Działacz społeczny" (Lublin, 9 października 2012 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, t. 5(41), z. 4.
 • Wódka Marek, Sprawozdanie z konferencji "Religia w przestrzeni publicznej" (Lublin, 16 maja 2012 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.
 • Wódka Marek, Warstwa ideowo-filozoficzna "Roczników Nauk Społecznych", „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.
 • Wójcik Grzegorz, Ogólnopolska konferencja "Kreowanie tożsamości szkoły katolickiej ". Lublin, 24-25 kwietnia 2012, „Roczniki Pedagogiczne” 2012, t. 4(40), nr 4.
 • Wójcik Magdalena, XVII Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców „Nauczyciel i szkoła w trosce o dobro dziecka”. Lublin, 10 marca 2018, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 4.
 • Zaręba Agnieszka, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Negocjacje w XXI wieku – teoria, praktyka i znaczenie” (Lublin, 29 listopada 2016 roku), „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 3.

Odczyty gości z kraju
 • Jan Dobraczyński na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 3.
 • J.C., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 2. UWAGI
  [filologia polska - s. 90; filozofia - s. 89-90; Koło Historyków Sztuki - s. 89; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 85, 89; odczyty gości z kraju - s. 90; odczyty gości z zagranicy - s. 90]
 • J.C., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 4. UWAGI
  [Koło Miłośników Dramatu Antycznego - s. 90; odczyty gości z kraju - s. 89; odczyty pracowników KUL - s. 89; STS "Oset" - s. 89]
 • Klimalanka Anna, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1969, R. 12, nr 2. UWAGI
  [Koło Naukowe Teologów - s. 93; odczyty gości z kraju - s. 94; odczyty pracowników KUL - s. 94]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1. UWAGI
  [Akademicki Związek Sportowy - s. 88; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 89-90; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 87-88; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 87-89; muzykologia - s. 88; odczyty gości z kraju - s. 88; odczyty pracowników KUL - s. 88]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2. UWAGI
  [Inops - s. 190; Koło Klasyków Studentów KUL - s. 188; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 187-189; odczyty gości z kraju - s. 188; odczyty pracowników KUL - s. 188; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 189]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 1. UWAGI
  [Akademicki Związek Sportowy - s. 102; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 104; Koło Naukowe Studentów Muzykologii - s. 103; Koło Polonistów Studentów KUL - 104-105; odczyty gości z kraju - s. 103-104; odczyty pracowników KUL - s. 103-104; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 102-105]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 2. UWAGI
  [Koło Klasyków Studentów KUL - s. 98; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 96-97; Królikowski Bohdan - s. 100; odczyty gości z kraju - s. 98-99; odczyty pracowników KUL - s. 98-99]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 3-4. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 150; Feicht Hieronim, CM - s. 152; Koło Klasyków Studentów KUL - s. 152; Koło Nauk Społecznych - s. 153-154; Koło Naukowe Esperantystów - s. 151; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 154-155; Koło Naukowe Studentów Muzykologii - s. 151, 153-154; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 154; Koło Naukowe Teologów - s. 154; Koło Polonistów Studentów KUL - 151, 153-154; odczyty gości z kraju - s. 151; odczyty pracowników KUL - s. 151; Studencki Międzyuczelniany Komitet Akcji Trzeźwości - s. 154; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 150]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1969, R. 12, nr 3. UWAGI
  [Inops - s. 95; Jubileusze - s. 96; Koło Nauk Społecznych - s. 95-96; Koło Naukowe Studentów Muzykologii - s. 96; Koło Polonistów Studentów KUL - 92-95; odczyty gości z kraju - s. 97; odczyty pracowników KUL - s. 97; Scena Plastyczna KUL - s. 96]
 • Kronika Uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1967, R. 10, nr 4. UWAGI
  [Akademicki Związek Sportowy - s. 94; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 93; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 92-93; Koło Naukowe Teologów - s. 93; Koło Polonistów Studentów KUL - 93; odczyty gości z kraju - s. 93-94; odczyty pracowników KUL - s. 93-94; Towarzystwo Przyjaciół KUL - s. 91-92]
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 2. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 88; Koło Naukowe Teologów - s. 91-94; Koło Teologiczne Księży Studentów UL - s. 89-91; Nowodworski Witold - s. 87; Wojtyła Karol kard. - s. 82; Związek Nauczycielstwa Polskiego - s. 88; odczyty gości z kraju - s. 85-86; odczyty pracowników KUL - s. 85-86; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 88]
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 3. UWAGI
  [Greinacher Robert ks. - s. 83; odczyty gości z kraju - s. 90; odczyty pracowników KUL - s. 90; Rahner Karl SI - s. 85-87; Sugranyes Franch Ramon de - s. 84; Six François de ks. - s. 84; Villain Maurice ks. - s. 84]
 • Kruk S., Wojciechowski Norbert, Kronika Akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 1. UWAGI
  [Koło Anglistów Studentów KUL - s. 157; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 158; Koło Nauk Społecznych - s. 158; Koło Naukowe Teologów - s. 157-158; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 157; odczyty gości z kraju - s. 159; odczyty pracowników KUL - s. 159; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 158]
 • Łukasik-Turecka Agnieszka, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu RP w 2015 roku na Lubelszczyźnie". 3 listopada 2015 roku na KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 1.
 • Łukasik-Turecka Agnieszka, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2014 roku. Kampania wyborcza na Lubelszczyźnie – przebieg, narzędzia komunikowania politycznego, wyniki”, Lublin, 28 maja 2014, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 3.
 • Maciejewski Marian, Smosarski Józef, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 1. UWAGI
  [Inops - s. 146-153; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 146-153; Koło Naukowe Romanistów - s. 146-153; Koło Nauk Społecznych - s. 146-153; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 146-153; Koło Naukowe Germanistów Studentów KUL - s. 146-153; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 146-153; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 146-153; odczyty gości z kraju - s. 146-153; odczyty pracowników KUL - s. 146-153; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 146-153]
 • Maciejewski Marian, Smosarski Józef, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 3. UWAGI
  [Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 134-139; Koło Nauk Społecznych - s. 134-139; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 134-139; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 134-139; odczyty gości z kraju - s. 134-139; odczyty gości z zagranicy - s. 134-139]
 • Maciejewski Marian, Smosarski Józef, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1961, R. 4, nr 3. UWAGI
  [Koło Anglistów Studentów KUL - s. 150; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 151; Koło Klasyków Studentów KUL - s. 152; Koło Naukowe Germanistów Studentów KUL - s. 150; Koło Naukowe Studentów Muzykologii - s. 152; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 151-152; Koło Naukowe Teologów - 152; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 153-154; odczyty gości z kraju - s. 153; odczyty pracowników KUL - s. 153; Studencki Międzyuczelniany Komitet Akcji Trzeźwości - s. 153; Związek Nauczycielstwa Polskiego - s. 149-150, 152-153]
 • Młodzież współczesna, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 3.
 • n. m., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 4. UWAGI
  [odczyty gości z kraju - s. 163-165; odczyty gości z zagranicy - s. 163-165]
 • Napiórkowski Stanisław Celestyn, Wiadomości różne, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 2. UWAGI
  [odczyty gości z kraju - s. 138-141; odczyty gości z zagranicy - s. 138-141]
 • Piskorska Beata, Konferencja „«Nowa zimna wojna?»” Niemcy, Rosja i Unia Europejska w poszukiwaniu pokoju”, Lublin, 1 czerwca 2015, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 3.
 • Piskorska Beata, Seminarium naukowe „Europejskie doświadczenia z demokracją i gospodarką rynkową – przykład Ukrainy”, Lublin, 27 kwietnia 2015, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 3.
 • Piskorska Beata, Sprawozdanie z konferencji ekspercko-naukowej "Kryzys uchodźczy - konsekwencje dla przyszłości Unii Europejskiej, Niemiec i Polski". (Lublin, 6 czerwca 2016 roku), „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 3.
 • Piskorska Beata, Sprawozdanie z konferencji ekspercko-naukowej „System bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku” (Lublin, 26 listopada 2015 roku), „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 3.
 • Piskorska Beata, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nowy plan na Europę – co przyniesie rok 2018?”. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 23 stycznia 2018 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2018, t. 10(46), z. 3.
 • Podgórski M., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 3. UWAGI
  [filologia angielska - s. 130; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 127-128; Koło Historyków Sztuki - s. 131; Koło Miłośników Dramatu Antycznego - s. 129-130; Koło Nauk Społecznych - s. 128; Koło Naukowe Studentów Psychologii - 128; muzykologia - s. 138-139; odczyty gości z kraju - s. 126-127; odczyty gości z zagranicy - s. 126-127; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 129]
 • [Podgórski M.] M.P., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1963, R. 6, nr 1. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 135; filologia romańska - s. 135; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 134; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 134; odczyty gości z kraju - s. 134; odczyty pracowników KUL - s. 134]
 • Sękowska Zofia, Sesje pedagogiczne, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 4.
 • [Sękowska Zofia] Z.S., Uniwersyteckie sesje pedagogiczne, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 1.
 • Słowiński Konrad, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Transformacja w Europie. Ocenić przeszłość. Zaprojektować przyszłość". Lublin, 27-28 maja 2015, „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 1.
 • Szegda Joanna, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Tożsamość religijna w nowoczesności” (26-27 czerwca 2013 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2014, t. 6(42), z. 2.
 • Z aktualnych problemów Polski współczesnej, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 3.
 • Zaręba Agnieszka, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Negocjacje w XXI wieku – teoria, praktyka i znaczenie” (Lublin, 29 listopada 2016 roku), „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 3.

Odczyty pracowników KUL
 • Baka Łukasz, Tomczyk Justyna, Sprawozdanie z VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Jakość życia w pracy i poza nią”. Zawady k. Częstochowy, 11-12 października 2012 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2012, t. 15, nr 4.
 • Batory Anna, Brygoła Elwira, Małek Karolina, Sprawozdanie z V Konferencji Narracyjnej „Życie Człowieka w Wielkich i Małych Narracjach”. Polanica Zdrój, 27-29 września 2007 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2008, t. 11, nr 1.
 • Bednarska Magdalena, Międzynarodowa Konferencja poświęcona 200-leciu Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie ,,Głusi i słabosłyszący w perspektywie tradycji, teraźniejszości i przyszłości”. Warszawa, 22-23 września 2017, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 3.
 • Bis Dorota, Braun Katarzyna, Jeziorański Marek, XXIX Letnia Szkoła Młodych Pedagogów. Pułtusk, 14-19 września 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 4.
 • Bis Dorota, Braun Katarzyna, Jeziorański Marek, XXX Letnia Szkoła Młodych Pedagogów „Pułapki badań nad edukacją”. Katowice–Wisła, 12-16 września 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Bis Dorota, XXVII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów. Wojanów, 23-27 września 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 4.
 • Brygoła Elwira, Puchalska-Wasyl Małgorzata, Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji Dialogowego Ja. Ateny, 30 września-3 października 2010 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2011, t. 14, nr 1.
 • Buksik Dariusz, Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum „Psychospołeczne uwarunkowania radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”. Warszawa, 29 maja 2009 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2010, t. 13, nr 1.
 • Chmielnicka Elżbieta, Gajda Tomasz, Sprawozdanie z konferencji „Narracja jako sposób konstruowania rzeczywistości”. Śródborów, 18-20 października 2001 r., „Roczniki Psychologiczne” 2002, t. 5.
 • Chmielnicka-Kuter Elżbieta, Sprawozdanie z konferencji „Podstawy naukowe psychoterapii”. Warszawa, 12-13 czerwca 2010 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2011, t. 14, nr 2.
 • Fita Stanisław, Działalność naukowa wykładowców KUL poza Uniwersytetem, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 2.
 • Francuz Piotr, Sprawozdanie z “International Conference on Behavioral, Cognitive and Psychological Sciences”. Singapore, 26-28 lutego 2010 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2010, t. 13, nr 2.
 • Górny W., Z wizytą u „Pax Romana”, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 4.
 • Iskra Justyna, Klinkosz Waldemar, Sprawozdanie z konferencji „Psychologia ilości, psychologia jakości. Relacje i interakcje”. Wrocław, 22-23 kwietnia 2008 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2008, t. 11, nr 2.
 • Jabłońska Dagmara, Konferencja Naukowa „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w gospodarce opartej na wiedzy. Doświadczenia, najlepsze praktyki, perspektywy”. Lublin, 19 września 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.
 • J.C., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 2. UWAGI
  [filologia polska - s. 90; filozofia - s. 89-90; Koło Historyków Sztuki - s. 89; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 85, 89; odczyty gości z kraju - s. 90; odczyty gości z zagranicy - s. 90]
 • J.C., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 4. UWAGI
  [Koło Miłośników Dramatu Antycznego - s. 90; odczyty gości z kraju - s. 89; odczyty pracowników KUL - s. 89; STS "Oset" - s. 89]
 • Klimalanka Anna, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1969, R. 12, nr 2. UWAGI
  [Koło Naukowe Teologów - s. 93; odczyty gości z kraju - s. 94; odczyty pracowników KUL - s. 94]
 • Klimek Monika, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne metody oraz formy stymulowania rozwoju dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym i lokalnym”. Rzeszów, 5 listopada 2015 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 1.
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1. UWAGI
  [Akademicki Związek Sportowy - s. 88; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 89-90; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 87-88; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 87-89; muzykologia - s. 88; odczyty gości z kraju - s. 88; odczyty pracowników KUL - s. 88]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2. UWAGI
  [Inops - s. 190; Koło Klasyków Studentów KUL - s. 188; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 187-189; odczyty gości z kraju - s. 188; odczyty pracowników KUL - s. 188; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 189]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 1. UWAGI
  [Akademicki Związek Sportowy - s. 102; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 104; Koło Naukowe Studentów Muzykologii - s. 103; Koło Polonistów Studentów KUL - 104-105; odczyty gości z kraju - s. 103-104; odczyty pracowników KUL - s. 103-104; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 102-105]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 2. UWAGI
  [Koło Klasyków Studentów KUL - s. 98; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 96-97; Królikowski Bohdan - s. 100; odczyty gości z kraju - s. 98-99; odczyty pracowników KUL - s. 98-99]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 3-4. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 150; Feicht Hieronim, CM - s. 152; Koło Klasyków Studentów KUL - s. 152; Koło Nauk Społecznych - s. 153-154; Koło Naukowe Esperantystów - s. 151; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 154-155; Koło Naukowe Studentów Muzykologii - s. 151, 153-154; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 154; Koło Naukowe Teologów - s. 154; Koło Polonistów Studentów KUL - 151, 153-154; odczyty gości z kraju - s. 151; odczyty pracowników KUL - s. 151; Studencki Międzyuczelniany Komitet Akcji Trzeźwości - s. 154; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 150]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1969, R. 12, nr 3. UWAGI
  [Inops - s. 95; Jubileusze - s. 96; Koło Nauk Społecznych - s. 95-96; Koło Naukowe Studentów Muzykologii - s. 96; Koło Polonistów Studentów KUL - 92-95; odczyty gości z kraju - s. 97; odczyty pracowników KUL - s. 97; Scena Plastyczna KUL - s. 96]
 • Kronika Uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1967, R. 10, nr 4. UWAGI
  [Akademicki Związek Sportowy - s. 94; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 93; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 92-93; Koło Naukowe Teologów - s. 93; Koło Polonistów Studentów KUL - 93; odczyty gości z kraju - s. 93-94; odczyty pracowników KUL - s. 93-94; Towarzystwo Przyjaciół KUL - s. 91-92]
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 1. UWAGI
  [odczyty pracowników KUL - s. 87-89; Swieżawski Stefan - s. 92]
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 2. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 88; Koło Naukowe Teologów - s. 91-94; Koło Teologiczne Księży Studentów UL - s. 89-91; Nowodworski Witold - s. 87; Wojtyła Karol kard. - s. 82; Związek Nauczycielstwa Polskiego - s. 88; odczyty gości z kraju - s. 85-86; odczyty pracowników KUL - s. 85-86; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 88]
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 3. UWAGI
  [Greinacher Robert ks. - s. 83; odczyty gości z kraju - s. 90; odczyty pracowników KUL - s. 90; Rahner Karl SI - s. 85-87; Sugranyes Franch Ramon de - s. 84; Six François de ks. - s. 84; Villain Maurice ks. - s. 84]
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 4. UWAGI
  [Ingarden Roman - s. 85; odczyty pracowników KUL - s. 87-88; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 89]
 • Kronika Uniwersytecka od początku r.ak. 1925/1926, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1926, R. 2, z. 1(3). UWAGI
  [Cezary Pęcherski – s. 23-26; zmarli studenci – s. 26-27; Akademia Papieska – s. 27-28; Działalność naukowa i popularyzacyjna – s. 28-34; powszechne wykłady – s. 35-36; odczyty wykładowców – s. 36; konkurs na prace studenckie – s. 36; egzaminy państwowe – s. 37]
 • Kronika Uniwersytetu, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1928, R. 4, z. 1(5). UWAGI
  [Inauguracja – s. 37-40; konwikt – s. 38; statut uniwersytetu – s. 42-47; Fundacja Potulickiej – s. 47; Wydział Teologiczny – s. 48-49; Wydział Prawa Kanonicznego – s. 49-50; Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych – s. 50-52; Wydział Nauk Humanistycznych – s. 52-54; odczyty wykładowców – s. 48-50, 53-54; działalność wydawnicza – s. 55-60; VI Tydzień społeczny Odrodzenia – s. 61-62; statystyka studentów – s. 63-66]
 • Kruk S., Wojciechowski Norbert, Kronika Akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 1. UWAGI
  [Koło Anglistów Studentów KUL - s. 157; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 158; Koło Nauk Społecznych - s. 158; Koło Naukowe Teologów - s. 157-158; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 157; odczyty gości z kraju - s. 159; odczyty pracowników KUL - s. 159; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 158]
 • K.T., Z pobytu delegacji KUL za granicą, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 3.
 • Leśniak Magdalena, Marcinkowska Justyna, XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny „Sprawiedliwość i miłość w rodzinie i społeczeństwie”. Kielce, 14-15 maja 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 3.
 • Łaguna Mariola, Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Narracyjnej. Kraków, 9-10 września 2005 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2006, t. 9, nr 1.
 • Łukasik-Turecka Agnieszka, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu RP w 2015 roku na Lubelszczyźnie". 3 listopada 2015 roku na KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 1.
 • Łukasik-Turecka Agnieszka, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2014 roku. Kampania wyborcza na Lubelszczyźnie – przebieg, narzędzia komunikowania politycznego, wyniki”, Lublin, 28 maja 2014, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 3.
 • Maciejewski Marian, Smosarski Józef, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 1. UWAGI
  [Inops - s. 146-153; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 146-153; Koło Naukowe Romanistów - s. 146-153; Koło Nauk Społecznych - s. 146-153; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 146-153; Koło Naukowe Germanistów Studentów KUL - s. 146-153; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 146-153; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 146-153; odczyty gości z kraju - s. 146-153; odczyty pracowników KUL - s. 146-153; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 146-153]
 • Maciejewski Marian, Smosarski Józef, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 3. UWAGI
  [Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 134-139; Koło Nauk Społecznych - s. 134-139; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 134-139; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 134-139; odczyty gości z kraju - s. 134-139; odczyty gości z zagranicy - s. 134-139]
 • Maciejewski Marian, Smosarski Józef, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1961, R. 4, nr 3. UWAGI
  [Koło Anglistów Studentów KUL - s. 150; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 151; Koło Klasyków Studentów KUL - s. 152; Koło Naukowe Germanistów Studentów KUL - s. 150; Koło Naukowe Studentów Muzykologii - s. 152; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 151-152; Koło Naukowe Teologów - 152; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 153-154; odczyty gości z kraju - s. 153; odczyty pracowników KUL - s. 153; Studencki Międzyuczelniany Komitet Akcji Trzeźwości - s. 153; Związek Nauczycielstwa Polskiego - s. 149-150, 152-153]
 • Młodzież współczesna, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 3.
 • Musiał Dagmara, Steuden Stanisława, Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Positive Disintegration: The Theory of the Future, Fort Lauderdale (USA), 7-10 XI 2002 r., „Roczniki Psychologiczne” 2003, t. 6.
 • n. m., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 4. UWAGI
  [odczyty gości z kraju - s. 163-165; odczyty gości z zagranicy - s. 163-165]
 • Nagy Stanisław, VIII Kongres Federacji Uniwersytetów Katolickich, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1969, R. 12, nr 4.
 • Napiórkowski Stanisław Celestyn, Wiadomości różne, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 2. UWAGI
  [odczyty gości z kraju - s. 138-141; odczyty gości z zagranicy - s. 138-141]
 • Parzyszek Magdalena, IX Konferencja Naukowa, „Pedagogiczna aksjologia w świetle nauczania św. Jana Pawła II”. Biała Podlaska, 6 maja 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 4.
 • Parzyszek Magdalena, XXIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Więź i pokój w rodzinie i społeczeństwie”. Kielce, 12 maja 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Parzyszek Magdalena, XXV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Nadzieja i przebaczenie w rodzinie i społeczeństwie”. Kielce, 15 maja 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 4. UWAGI
  [odczyt pracownika KUL - s. 98]
 • Parzyszek Magdalena, XXVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny na temat „Z rodziną ku niepodległości Polski w 100 rocznicę odzyskania niepodległości w 1918 roku”. Kielce, 15 maja 2018, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 4. UWAGI
  [pedagogika - s. 135-136]
 • Piskorska Beata, Konferencja „«Nowa zimna wojna?»” Niemcy, Rosja i Unia Europejska w poszukiwaniu pokoju”, Lublin, 1 czerwca 2015, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 3.
 • Piskorska Beata, Seminarium naukowe „Europejskie doświadczenia z demokracją i gospodarką rynkową – przykład Ukrainy”, Lublin, 27 kwietnia 2015, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 3.
 • Piskorska Beata, Sprawozdanie z konferencji ekspercko-naukowej "Kryzys uchodźczy - konsekwencje dla przyszłości Unii Europejskiej, Niemiec i Polski". (Lublin, 6 czerwca 2016 roku), „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 3.
 • Piskorska Beata, Sprawozdanie z konferencji ekspercko-naukowej „System bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku” (Lublin, 26 listopada 2015 roku), „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 3.
 • Piskorska Beata, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nowy plan na Europę – co przyniesie rok 2018?”. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 23 stycznia 2018 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2018, t. 10(46), z. 3.
 • Podgórski M., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 3. UWAGI
  [filologia angielska - s. 130; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 127-128; Koło Historyków Sztuki - s. 131; Koło Miłośników Dramatu Antycznego - s. 129-130; Koło Nauk Społecznych - s. 128; Koło Naukowe Studentów Psychologii - 128; muzykologia - s. 138-139; odczyty gości z kraju - s. 126-127; odczyty gości z zagranicy - s. 126-127; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 129]
 • [Podgórski M.] M.P., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1963, R. 6, nr 1. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 135; filologia romańska - s. 135; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 134; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 134; odczyty gości z kraju - s. 134; odczyty pracowników KUL - s. 134]
 • Sękowska Zofia, Sesje pedagogiczne, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 4.
 • [Sękowska Zofia] Z.S., Uniwersyteckie sesje pedagogiczne, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 1.
 • Sidor-Piekarska Bożena, Sprawozdanie z wyjazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie 12-13 maja 2010, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).
 • Słowiński Konrad, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Transformacja w Europie. Ocenić przeszłość. Zaprojektować przyszłość". Lublin, 27-28 maja 2015, „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 1.
 • Stepulak Marian Zdzisław, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Psychologicznej na temat „Etyczno-prawne aspekty działalności psychologów”. Kraków, 12-13 czerwca 1998 roku, „Roczniki Psychologiczne” 1998, t. 1.
 • Suchenek Agnieszka, Sympozjum Naukowe „Wokół porodu XXI wieku”. Warszawa, 14 października 2012, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.
 • Szegda Joanna, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Tożsamość religijna w nowoczesności” (26-27 czerwca 2013 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2014, t. 6(42), z. 2.
 • Szymołon Jerzy, Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Religii (Warszawa, 20-21 października 1998 roku), „Roczniki Psychologiczne” 1999, t. 2.
 • Szyszka Małgorzata, Obrady „Współczesne obrazy i skrypty solidarności rodzinnej” podczas XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego. Gdańsk, 15 września 2016 r., „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 2.
 • Wierzbicki Zbigniew T., Sympozjum austriacko-polskie, „Roczniki Nauk Społecznych” 1985, t. 13, z. 1.
 • Wyjazdy za granicę, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 1.
 • Z akcji odczytowej pracowników nauki KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 1.
 • Z aktualnych problemów Polski współczesnej, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 3.
 • Z Towarzystwa Ekonomicznego w Lublinie, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, R. 5, z. 1(6).
 • Zaręba Agnieszka, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Negocjacje w XXI wieku – teoria, praktyka i znaczenie” (Lublin, 29 listopada 2016 roku), „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 3.

Projekty badawcze
 • Alberski Robert, Łukasik-Turecka Agnieszka, Musiał-Karg Magdalena, Plecka Danuta, Turska-Kawa Agnieszka, Tybuchowska-Hartlińska Karolina, Wojtasik Waldemar, Raport z badań w ramach projektu „Preferencje polityczne. Postawy - Identyfikacje - Zachowania 2013”, „Roczniki Nauk Społecznych” 2014, t. 6(42), z. 1.


Działalność popularyzująca naukę
 • [Fita Stanisław] S.F., Wykłady dla duchowieństwa, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 4.
 • Kronika Uniwersytecka, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1927, R. 3, z. 1(4). UWAGI
  [Inauguracja – s. 15, Wydział Teologiczny – s. 19-21; Wydział Prawa Kanonicznego – s. 21-23; Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych – s. 23-25; Wydział Nauk Humanistycznych – s. 25-27; Leon Białkowski – s. 26; Aleksander Kossowski – s. 26-27; Akademia ku czci św. Franciszka – s. 27; Akademia Papieska – s. 27-28; działalność naukowa i popularyzatorska – s. 28-37; Towarzystwo Teologiczne – s. 37-38; IV Zjazd Odrodzenia – s. 39-40; statystyka studentów [1926/1927] – s. 41-44]
 • Kronika Uniwersytecka od początku r.ak. 1925/1926, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1926, R. 2, z. 1(3). UWAGI
  [Cezary Pęcherski – s. 23-26; zmarli studenci – s. 26-27; Akademia Papieska – s. 27-28; Działalność naukowa i popularyzacyjna – s. 28-34; powszechne wykłady – s. 35-36; odczyty wykładowców – s. 36; konkurs na prace studenckie – s. 36; egzaminy państwowe – s. 37]
 • K.T., Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae (Wykłady dla duchowieńśtwa: 23-35 sierpnia 1965), „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2.
 • K.T., Laikat w misterium Kościoła (Wykłady dla duchowieństwa 22-24 VIII 1967 r.), „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 1.
 • mn, Ethos polskiego charakteru. Wykłady dla duchowieństwa, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1.
 • Paluchowski Andrzej, Wykłady dla duchowieństwa, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 4.
 • Piwowarski Władysław, Kapłan w świecie współczesnym, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 4. UWAGI
  [wykłady dla duchowieństwa]
 • Sawa Robert, Lubelski Festiwal Nauki, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • [Turowski Jan] J.T., Delegacja KUL na Tygodniu Kultury Katolickiej Ziem Zachodnich, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 2.
 • Turowski Konstanty, Wpływ Kościoła na kulturę polską (Wykłady dla duchowieństwa 23-25 VIII), „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 4.
 • Turowski Konstanty, Wykłady dla duchowieństwa, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 4.
 • Wójcik Kazimierz, Wychowanie chrześcijańskie młodzieży (Wykłady uniwersyteckie dla duchowieństwa), „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1969, R. 12, nr 1.
 • Wykłady dla duchowieństwa na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 2.


Działalność wydawnicza
 • A.B., Dyskusja nad „Zeszytami Naukowymi KUL”, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 1.
 • Biblioteka Uniwersytetu Lubelskiego, „Wiadomości Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1923, R. 1, z. 2.
 • Fijołek Mirosław, Teologia w Polsce, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Hlebowicz Adam, "Negatywnie ustosunkowani do negatywnej rzeczywistości". Działalność opozycyjna studentów KUL w latach 1982-1987, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, nr 11-12 (132-133).
 • J.C., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1967, R. 10, nr 3. UWAGI
  [Akademicki Związek Sportowy - s. 87-88; Eutrapelia - s. 89; Koło Nauk Społecznych - s. 86; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 87; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 86-88; Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - s. 87; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 88]
 • Kapuścińska Monika, Kształcenie przyszłych nauczycieli i pedagogów na Wydziale Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Z tradycją w przyszłość, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010. UWAGI
  [Wydział Nauk o Społeczeństwie - s. 524-531; Instytut Pedagogiki - s.526; koła naukowe - s. 527; "Społeczeństwo i Rodzina" s. - 528-529; "Pedagogika Katolicka" - s. 529; Biblioteka Uniwersytecka w Stalowej Woli - s. 529-530; Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej - s. 530]
 • Kronika Uniwersytetu, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1928, R. 4, z. 1(5). UWAGI
  [Inauguracja – s. 37-40; konwikt – s. 38; statut uniwersytetu – s. 42-47; Fundacja Potulickiej – s. 47; Wydział Teologiczny – s. 48-49; Wydział Prawa Kanonicznego – s. 49-50; Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych – s. 50-52; Wydział Nauk Humanistycznych – s. 52-54; odczyty wykładowców – s. 48-50, 53-54; działalność wydawnicza – s. 55-60; VI Tydzień społeczny Odrodzenia – s. 61-62; statystyka studentów – s. 63-66]
 • Misiura Grzegorz, "Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" jako czasopismo uniwersyteckie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2020, t. 113.
 • Peciakowski Tomasz, Porozrywana ciągłość. Historia „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.
 • [Podgórski M.] M.P., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1964, R. 7, nr 1. UWAGI
  [Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 88, 90-91; Koło Historyków Sztuki - s. 88-89, 91; Koło Klasyków Studentów KUL - s. 88-91; Koło Miłośników Dramatu Antycznego - s. 88, 90; Koło Nauk Społecznych - s. 88-89; Koło Naukowe Germanistów Studentów KUL - s. 88-91; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 88-91; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 88-91; Koło Naukowe Teologów - s. 89, 91; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 88-91; Nowodworski Witold - s. 87; Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - s. 88]
 • Podwójny numer „Zeszytów Naukowych KUL”, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2.
 • Podziękowanie za „Zeszyty Naukowe KUL”, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2.
 • Przemówienie ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego dn. 7 X 1928 r., „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, R. 5, z. 1(6). UWAGI
  [Towarzystwo Przyjaciół KUL – s. 6; uprawnienia – s. 7-8; Fundacja Potulickiej – s. 8-9; działalność wydawnicza – s. 12; remonty – s. 14-16; sale fundacyjne – s. 16-19]
 • Smołka Ewa, Promocja książek wydanych w Instytucie Pedagogiki w roku akademickim 2008/2009, „Roczniki Pedagogiczne” 2010, t. 2(38).
 • Sprawozdania z książek, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1926, R. 2, z. 1(3).
 • Sprawozdania z książek, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1927, R. 3, z. 1(4).
 • Turowski Konstanty, Pięć lat „Zeszytów Naukowych KUL”, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 4.
 • Wódka Marek, Warstwa ideowo-filozoficzna "Roczników Nauk Społecznych", „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.
 • Zmiana w składzie Redakcji, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1964, R. 7, nr 4.
 • Zmiana w zespole redakcyjnym ZN KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2.
 • Zmiany w Redakcji ZN KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1967, R. 10, nr 1.
 • Zmiany w zespole redakcyjnym, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1.
 • Zmniejszenie objętości „Zeszytów”, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1963, R. 6, nr 3.


Finanse
 • Dotacje i ofiary, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1927, R. 3, z. 1(4).
 • Dotacje Kuryj Biskupich od dnia 1-go maja 1928 do 1-go października 1929 r., „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, R. 5, z. 1(6).
 • Ofiary na odbudowę kaplicy uniwersyteckiej [1928-1930], „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, R. 5, z. 1(6).
 • Ofiary od dn. 1 maja 1928 r. do dn. 1 października 1929, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, R. 5, z. 1(6).
 • Zapisy i ofiary, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1926, R. 2, z. 1(3). UWAGI
  [Fundacja Potulicka – s. 43-44; Ofiary złożone do Kasy Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego – s. 45; Składki członkowskie – s. 46-48]


Historia KUL
1918-1939
 • Cieszyński Nikodem, Uniwersytet Lubelski, jego powstanie i rozwój, Poznań 1924.
 • Dąbkowski Przemysław, Uniwersytet Lubelski jako konieczność dziejowa, „Wiadomości Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1923, R. 1, z. 2.
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]
 • Dębiński Antoni, Pyter Magdalena, Wizjoner i realista. O Idzim Radziszewskim - twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2020.
 • Karolewicz Grażyna, Czy w okresie międzywojennym Katolicki Uniwersytet Lubelski miał charakter tylko regionalny?, „Summarium. Societatis Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II” 2008, R. 37(57).
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 1, Lublin 1996.
 • Karolewicz Grażyna, Środowisko nauczycieli akademickich KUL w okresie międzywojennym, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010. UWAGI
  [Duszpasterstwo Akademickie - s. 59-60]
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1938.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski we wspomnieniach pierwszych studentów z lat 1918-1925, red. Grażyna Karolewicz, Lublin 1978. UWAGI
  [Akademicki Komitet Pomocy Żołnierzowi-Studentowi - s. 33]
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dziejów uczelni, red. Grażyna Karolewicz, Marek Zahajkiewicz, Zygmunt Zieliński, Lublin 1992. UWAGI
  [Akademickie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc Bliźniemu” - s. 331]
 • Kronika Uniwersytetu, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1928, R. 4, z. 1(5). UWAGI
  [Inauguracja – s. 37-40; konwikt – s. 38; statut uniwersytetu – s. 42-47; Fundacja Potulickiej – s. 47; Wydział Teologiczny – s. 48-49; Wydział Prawa Kanonicznego – s. 49-50; Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych – s. 50-52; Wydział Nauk Humanistycznych – s. 52-54; odczyty wykładowców – s. 48-50, 53-54; działalność wydawnicza – s. 55-60; VI Tydzień społeczny Odrodzenia – s. 61-62; statystyka studentów – s. 63-66]
 • Krupa Marzena, Marszałek gościem Uniwersytetu Lubelskiego, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 1 (183).
 • KUL uniwersytetem niepodległej Polski: konferencja z okazji 100-lecia Uniwersytetu w Senacie RP 8 maja 2018 r., red. Magdalena Maria Charzyńska-Wójcik, Jolanta Klimek-Grądzka, Dariusz Skórczewski, Lublin 2018.
 • Łubnicki Narcyz, Początki życia uniwersyteckiego w Lublinie. Wspomnienia sprzed lat trzydziestu, „Życie Szkoły Wyższej” 1974, nr 7/8.
 • Matczuk Alicja, Franciszek Gawełek i Uniwersytet Lubelski - przerwana kariera, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2020, t. 113.
 • Peciakowski Tomasz, Porozrywana ciągłość. Historia „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.
 • Polkowski Marcin, Pierwsze wzmianki o KUL w prasie holenderskiej, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 4 (186).
 • Przemówienie ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego 1929/1930 dn. 6 X 1929 r., „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, R. 5, z. 1(6). UWAGI
  [Wiktor Porzeziński – s. 22; uprawnienia – s. 23-24; sale fundacyjne – s. 25-26]
 • Przemówienie ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego dn. 7 X 1928 r., „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, R. 5, z. 1(6). UWAGI
  [Towarzystwo Przyjaciół KUL – s. 6; uprawnienia – s. 7-8; Fundacja Potulickiej – s. 8-9; działalność wydawnicza – s. 12; remonty – s. 14-16; sale fundacyjne – s. 16-19]
 • Raina Peter, Stefan kardynał Wyszyński. Prymas Tysiąclecia, t.1, Wrocław 2016. UWAGI
  [KUL - s. 25-26; Korniłowicz Władysław ks. - s. 27]
 • Ryba Mieczysław, Wizja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w świetle projektu jego założycieli, „Człowiek w kulturze” 2017, t. 27.
 • Rzeczpospolita Akademicka. Działalność młodzieży studenckiej na KUL-u w II Rzeczypospolitej, red. Mieczysław Ryba, Lublin 2010.
 • Turowski Konstanty, Śp. Franciszek Skąpski, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1967, R. 10, nr 3.
 • Walewander Edward, Główne kierunki badań Instytutu Pedagogiki KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 1999, t. 27, z. 2.

1939-1944
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]
 • Działalność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w czasie okupacji, red. Jan Ziółek, Lublin 1983.
 • Losy pracowników i studentów Katolickiego Uniwerstetetu Lubelskiego w czasie okupacji niemieckiej, oprac. Jan Ziółek, Lublin 2009.
 • Peciakowski Tomasz, Porozrywana ciągłość. Historia „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.

1944-1989
 • Aparat ucisku na Lubelszczyźnie w latach 1944-1956 wobec duchowieństwa katolickiego, red. Marian Peret, Zygmunt Zieliński, Lublin 2000.
 • Choma-Jusińska Małgorzata, Rola duszpasterstwa akademickiego o. Ludwika Wiśniewskiego w działalności opozycji, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2005, nr 1 (7).
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]
 • Formacja Ludwik. Duszpasterstwo Akademickie Ojca Ludwika Wiśniewskiego w Lublinie 1972-1981, red. Małgorzata Choma-Jusińska, Małgorzata Żórawska, Lublin 2011.
 • Gałaszewska-Chilczuk Dorota, Czy komuniści zdobyli KUL? Działania aparatu władzy wobec środowiska naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944-1956, [w:] Aparat represji wobec inteligencji w latach 1945-1956, red. Rafał Habielski, Dominika Rafalska, Warszawa 2010.
 • Gałaszewska-Chilczuk Dorota, Polityka państwa wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944-1968, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2006, nr 2 (10).
 • Gałaszewska-Chilczuk Dorota, "Wrogie" Uniwersytety. Polityka państwa wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (1944-1969), Warszawa 2013.
 • Gawrysiakowa Janina, Jóźwik Małgorzata, NSZZ "Solidarność" w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1980-2010, Lublin 2015.
 • Gigilewicz Edward, Ciemnogród, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Hlebowicz Adam, "Negatywnie ustosunkowani do negatywnej rzeczywistości". Działalność opozycyjna studentów KUL w latach 1982-1987, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, nr 11-12 (132-133).
 • Jaroszyński Piotr, KUL w czasach PRL-u - kartka z historii, „Człowiek w kulturze” 2010, t. 21.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1944-1952. Wspomnienia i relacje, red. Jan Ziółek, Lublin 1999.
 • Krąpiec Mieczysław, Człowiek. Kultura. Uniwersytet, oprac. Andrzej Wawrzyniak, Lublin 1982. UWAGI
  [Inauguracje - s. 355-381; Jan Paweł II - s. 421-424; Wyszyński Stefan kard. - s. 425-444; Król Jan kard. - s. 445-447; Górski Konrad - s. 448-449; Miłosz Czesław - s. 450-451]
 • KUL uniwersytetem niepodległej Polski: konferencja z okazji 100-lecia Uniwersytetu w Senacie RP 8 maja 2018 r., red. Magdalena Maria Charzyńska-Wójcik, Jolanta Klimek-Grądzka, Dariusz Skórczewski, Lublin 2018.
 • Napiórkowski Stanisław Celestyn, Ponazywam gwiazdy na moim niebie. Przemówienie z okazji wręczenia księgi pamiątkowej (KUL, 10.12.1999), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1999, R. 17, nr 59.
 • Peciakowski Tomasz, Porozrywana ciągłość. Historia „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.
 • Przestrzeń wolności i prawdy. Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1944-1989, red. Józef Fert, Lublin 2008.
 • Przytuła Agnieszka, Cud lubelski 1949. Łzy - nadzieje - represje, Lublin 1993.
 • Represje wokół uczestników wydarzeń w Katedrze Lubelskiej w 1949 roku, oprac. Agnieszka Przytuła, Jan Ziółek, Lublin 1999.
 • Sekściński Bogdan, Studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wobec antykościelnej polityki PRL-u (1944-1961), „Saeculum Christianum” 2011, R. 17, nr 1.
 • Skrzyniarz Ryszard, Wybrane przykłady postaw i działań ukierunkowanych na przetrwanie oraz rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944-1970, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Sławińska Irena, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Środowisko zamknięte czy otwarte?, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 3-4.
 • Sławińska Irena, Szlakami moich wód, Lublin 2004. UWAGI
  [ks. Antoni Słomkowski - s. 141]
 • Sobieraj Maciej, Między oporem a lojalności. Działania SB wobec KUL na przykładzie rozpracowania prof. Jerzego Kłoczowskiego, Lublin 2015.
 • Sobieraj Maciej, Źródła do dziejów opozycji na Lubelszczyźnie w latach siedemdziesiątych XX wieku w zbiorach lubelskiego oddziału IPN, [w:] Z Archiwum IPN, t. 1, red. Bernadetta Gronek, Lublin 2005.
 • "Spotkania": krąg "Spotkań"; wspomnienia: pierwszy powielacz, KUL, spiskowanie, druk, kolportaż; kalendarium; wydawnictwo: Lublin, Paryż, red. Anna Kiszka, Maciej Sobieraj, Lublin 2011.
 • Sprawozdanie z działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akademickim 1988/89, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1990, R. 8, nr 21.
 • Sprawozdanie z działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akademickim 1989/90, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1990, R. 8, nr 24.
 • Świda-Szaciłowska Helena, Wszystko, co pamiętam. Wspomnienia 1928-1960, red. Agata Fijuth-Dudek, Tomasz Osiński, Lublin 2019. UWAGI
  [Iuventus Christiana - s. 124-127]
 • Walewander Edward, Główne kierunki badań Instytutu Pedagogiki KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 1999, t. 27, z. 2.

po 1989
 • Baran-Sanocka Małgorzata, Program wieloletni dla KUL, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 4 (186).
 • Gawrysiakowa Janina, Jóźwik Małgorzata, NSZZ "Solidarność" w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1980-2010, Lublin 2015.
 • Informator Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2005.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, oprac. Katarzyna Bojko, Zdzisław Cieszkowski, Anna Swęda, Lublin 2000.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, red. Krzysztof Stanowski, [b.m.], [b.r.].
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski jako instytucja naukowa i dydaktyczna, [b.m.], [b.r.].
 • Kiczuk Stanisław, Sprawozdanie z działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akademickim 1996/97, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny: dokumenty, studia, informacje” 1997, R. 15, nr 51.
 • Kronika Jubileuszu 100-lecia KUL : 2016, 2017, 2018, red. Katarzyna Bojko, Lidia Jaskuła, Anna Kowalczyk, Lilianna Kycia, Leszek Wojtowicz, Lublin 2019.
 • KUL uniwersytetem niepodległej Polski: konferencja z okazji 100-lecia Uniwersytetu w Senacie RP 8 maja 2018 r., red. Magdalena Maria Charzyńska-Wójcik, Jolanta Klimek-Grądzka, Dariusz Skórczewski, Lublin 2018.
 • Michalczyk Jadwiga, Katolicki Uniwersytet Lubelski 97, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny: dokumenty, studia, informacje” 1997, R. 15, nr 51.
 • Walewander Edward, Główne kierunki badań Instytutu Pedagogiki KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 1999, t. 27, z. 2.


Kierunki studiów i projekty tutoringowe
 • 50 lat teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, red. Andrzej Kiciński, Czesław Krakowiak, Wiesław Przygoda, Michał Wyrostkiewicz, Lublin 2009.
 • Administracja, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Architektura Krajobrazu, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Bezpieczeństwo narodowe, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Biotechnologia, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Borowska Barbara, Buk-Cegiełka Marta, Seminarium Wymiany Doświadczeń „Integralna edukacja − wybrane zagadnienia”. „Rozwijanie wielostronnej aktywności dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym w procesie twórczego kształcenia językowego”. Lublin, 4 marca 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Buk-Cegiełka Marta, Cykliczne seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Lublin, rok akademicki 2013/14, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 2.
 • Buk-Cegiełka Marta, Seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz studentów pedagogiki. Lublin, 16 grudnia 2016, „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 2.
 • Byczkowski J., Dyskusje teologiczne księży studentów, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 4. UWAGI
  [teologia - s. 125-126]
 • Domagała-Zyśk Ewa, Sprawozdanie z "European Spring Academy 2008", „Roczniki Pedagogiczne” 2009, t. 1(37).
 • Domagała-Zyśk Ewa, Sprawozdanie z programu "European Autumn Seminars 2008" Lublin, 12-22 listopada 2008 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2010, t. 2(38).
 • Domagała-Zyśk Ewa, Wczoraj i dziś międzynarodowej wymiany doświadczeń akademickich, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010. UWAGI
  [Instytut Pedagogiki - s. 284-290]
 • Gładysz Andrzej, Działalność artystyczna studentów Instytutu Muzykologii, [w:] 100 lat Teologii na KUL, red. Jacenty Mastej, Sławomir Nowosad, Lublin 2018.
 • J.C., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 2. UWAGI
  [filologia polska - s. 90; filozofia - s. 89-90; Koło Historyków Sztuki - s. 89; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 85, 89; odczyty gości z kraju - s. 90; odczyty gości z zagranicy - s. 90]
 • Jeziorański Marek, Magier Piotr, Międzynarodowy program współpracy „Trinational”. Alice Salomon Hochschule Berlin, Institut du Travail Social de la Région Auvergne w Clermont-Ferrand, Instytutu Pedagogiki KUL. Spotkanie I - Berlin, 18-25 maja 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 1. UWAGI
  [warstwicowa teoria wychowania Stefana Kunowskiego - s. 185-187]
 • Jeziorański Marek, Magier Piotr, Międzynarodowy Program Współpracy „Trinational” Alice Salomon Hochschule Berlin, Institut du Travail Social de la Région Auvergne w Clermont-Ferrand Instytutu Pedagogiki KUL. Spotkanie II. Clermont-Ferrand, 21-28 września 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 4.
 • Jeziorański Marek, Magier Piotr, Międzynarodowy Program Współpracy „Trinational”. Alice Salomon Hochschule Berlin Institut du Travail Social de la Région Auvergne w Clermont-Ferrand Instytutu Pedagogiki KUL. Spotkanie III − Lublin, 12-19 kwietnia 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 4.
 • Kasjaniuk Elżbieta, Akademia „Artes Liberales”, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Komisarczyk Maria, Warsztaty logopedyczne „Wspomaganie rozwoju mowy dzieci jako misja nauczyciela-pedagoga”. Lublin 6, 13, 17 marca 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 2.
 • Koncert muzyki kameralnej, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1. UWAGI
  [muzykologia - s. 107]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1. UWAGI
  [Akademicki Związek Sportowy - s. 88; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 89-90; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 87-88; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 87-89; muzykologia - s. 88; odczyty gości z kraju - s. 88; odczyty pracowników KUL - s. 88]
 • Krupa Marzena, Początek roku akademickiego na kierunku pielęgniarstwo, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 2-3 (184-185).
 • Kukołowicz Teresa, Sprawozdanie z sesji pedagogicznych odbytych w roku akad. 1964/65, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 4. UWAGI
  [pedagogika - s. 81-81]
 • Lewandowska Paulina, Współpraca Międzynarodowa Koła Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących "Surdus Loquens" w latach 2012-2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3. UWAGI
  [odczyt pracownika KUL s. 216]
 • Maciejewski Marian, Smosarski Józef, Kronika wydarzeń uniwersyteckich, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 3. UWAGI
  [Koło Nauk Społecznych - s. 131-139; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 131-139; muzykologia - 131-139; Studencki Teatr Anglistów - s. 131-139]
 • Madała Tadeusz, Narecki Krzysztof, Filologia klasyczna w KUL w latach 1918-2004, Lublin 2006.
 • Mechanizmy ewolucji biochemicznej, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2. UWAGI
  [filozofia - s. 186-187]
 • Michna Maria, Skupień Teresa, Zawadzka Aneta, Sprawozdanie z cyklicznych spotkań "Uczę się Ciebie Nauczycielu" 2012-2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 2.
 • Mrowiec Karol, Kultura muzyczna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2. UWAGI
  [muzykologia - s. 160-165]
 • Mrowiec Karol, Z działalności Instytutu Muzykologii Kościelnej KUL (1956-1966), „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1967, R. 10, nr 2. UWAGI
  [muzykologia - s. 82-85]
 • Nowak Marian, Wczoraj i dziś pedagogiki uniwersyteckiej, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Pamięci T.S. Eliota, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 2. UWAGI
  [filologia polska - s. 90]
 • Peciakowski Tomasz, Porozrywana ciągłość. Historia „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.
 • Peciakowski Tomasz, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji "Rola społeczeństwa obywatelskiego. Sfera publiczna jako pozainstytucjonalna przestrzeń artykulacji interesów społeczeństwa obywatelskiego", 29-30 marca 2011 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, „Roczniki Nauk Społecznych” 2011, t. 3(39), z. 1.
 • Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Historia i współczesność, red. Alina Rynio, Ryszard Skrzyniarz, Lublin 2011. UWAGI
  [Adamczyk Mieczysław - s. 41-42; Cudak Henryk - s. 43-44]
 • Peroń Małgorzata, Akademia Młodych Humanistów KUL, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Podgórski M., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 3. UWAGI
  [filologia angielska - s. 130; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 127-128; Koło Historyków Sztuki - s. 131; Koło Miłośników Dramatu Antycznego - s. 129-130; Koło Nauk Społecznych - s. 128; Koło Naukowe Studentów Psychologii - 128; muzykologia - s. 138-139; odczyty gości z kraju - s. 126-127; odczyty gości z zagranicy - s. 126-127; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 129]
 • [Podgórski M.] M.P., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 4. UWAGI
  [filologia romańska - s. 163; Inops - s. 163; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 161-162; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 162-163]
 • [Podgórski M.] M.P., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1963, R. 6, nr 1. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 135; filologia romańska - s. 135; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 134; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 134; odczyty gości z kraju - s. 134; odczyty pracowników KUL - s. 134]
 • Przemówienie Ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego dnia 4 października 1931 roku, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1931, R. 6, z. 1(7). UWAGI
  [Studium Administracyjne dla urzędników drugiej kategorii – s. 25; odczyty gości z zagranicy – s. 26; Akademia ku czci św. Jana Kantego – s. 26; Akademia Papieska – s. 26; Akademia ku czci św. Tomasza – s. 26-27; Fundacja naukowa im. Henryka Dembińskiego – s. 29-30; sale fundacyjne – s. 30; konwikt – s. 31-32; Towarzystwo Hedvigianum – s. 32-33]
 • Recital muzyki organowej, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1. UWAGI
  [muzykologia - s. 104]
 • Sękowska Zofia, Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 2.
 • Sękowska Zofia, Wiadomości różne, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1963, R. 6, nr 2. UWAGI
  [pedagogika - s. 101-103]
 • Sidor-Piekarska Bożena, Sprawozdanie z wyjazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie 12-13 maja 2010, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).
 • Sławek-Czochra Małgorzata, Jaka informacja?, „Roczniki Nauk Społecznych” 2010, t. 2(38), z. 1.
 • Strzeszewska Maria, Studium Zagadnień Społecznych i Gospodarczych Wsi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Roczniki Nauk Społecznych” 1982, t. 10. UWAGI
  [Koło Naukowe Słuchaczy Studium Zagadnień Społecznych i Gospodarczych Wsi KUL-u - s. 276-278; Kurs Pedagogiczno-Społeczny dla Nauczycieli Szkół Rolniczych przy KUL- s. 278]
 • Wach Tomasz, „Pedagogika wobec zadań społecznych”. Uniwersyteckie Seminaria Naukowe Katedry Pedagogiki Opiekuńczej KUL 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 4.
 • Walczak Ewa, Seminarium wymiany doświadczeń nauczycieli jako wartość dodana w kształceniu w kształceniu studentów, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 2.
 • Walewander Edward, Główne kierunki badań Instytutu Pedagogiki KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 1999, t. 27, z. 2.
 • Woroniecki Jacek, Metoda i program nauczania teologii moralnej, Lublin 1922.
 • Wysoczańska Romana, Sprawozdanie ze spotkania o. Wojciecha Feliksa Bednarskiego ze studentami Pedagogiki KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 1999, t. 27, z. 2.


Ludzie KUL
Bibliotekarze
Brzostowska Zofia
 • Gałkowski Jerzy Wacław, Pani Dyrektor, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 2-3 (184-185).

Ćwiertnia Aleksandra
 • Sudrawska I., Aleksandra Ćwiertnia, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 2.

Królikowski Bohdan
 • Buczyński Mieczysław, Stylizacja archaiczna w powieściach Ryszarda Jegorowa i Bohdana Królikowskiego, [w:] Polska powieść historyczna XX wieku, red. Lech Ludorski, Lublin 1990.
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 2. UWAGI
  [Koło Klasyków Studentów KUL - s. 98; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 96-97; Królikowski Bohdan - s. 100; odczyty gości z kraju - s. 98-99; odczyty pracowników KUL - s. 98-99]
 • Królikowski Bohdan, Grzechy pamięci, Warszawa 2002.
 • Ludorski Lech, Refleks Sienkiewiczowski w powieściach historycznych Bohdana Królikowskiego, [w:] Polska powieść historyczna XX wieku, red. Lech Ludorski, Lublin 1990.
 • Nasalska Anna, Proza w półwieczu, [w:] Lublin literacki 1932–1982: szkice i wspomnienia, red. Waldemar Michalski, Józef Zięba, Lublin 1984. UWAGI
  [Królikowski Bohdan - s. 260-261]
 • Rafalska Bożena, Szable, konie i… Lwów w opowieściach Bohdana Królikowskiego, „Gazeta Lwowska” 1995, nr 1/2.

Nowodworski Witold
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 2. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 88; Koło Naukowe Teologów - s. 91-94; Koło Teologiczne Księży Studentów UL - s. 89-91; Nowodworski Witold - s. 87; Wojtyła Karol kard. - s. 82; Związek Nauczycielstwa Polskiego - s. 88; odczyty gości z kraju - s. 85-86; odczyty pracowników KUL - s. 85-86; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 88]
 • Maciejewski Marian, Smosarski Józef, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1961, R. 4, nr 1. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 161; Janicka-Świderska Irena - s. 158; Koło Klasyków Studentów KUL - s. 159-160; Koło Nauk Społecznych - s. 159; Koło Naukowe Esperantystów - s. 161; Koło Naukowe Germanistów Studentów KUL - s. 158; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 160; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 159-161; Nowodworski Witold - s. 158; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 158]
 • [Podgórski M.] M.P., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1964, R. 7, nr 1. UWAGI
  [Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 88, 90-91; Koło Historyków Sztuki - s. 88-89, 91; Koło Klasyków Studentów KUL - s. 88-91; Koło Miłośników Dramatu Antycznego - s. 88, 90; Koło Nauk Społecznych - s. 88-89; Koło Naukowe Germanistów Studentów KUL - s. 88-91; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 88-91; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 88-91; Koło Naukowe Teologów - s. 89, 91; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 88-91; Nowodworski Witold - s. 87; Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - s. 88]

Szczęch Stanisław
 • Nowodworski Witold, Śp. Dr Stanisław Szczęch, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1963, R. 6, nr 4.

Szumił Halina Irena
 • Kleczaj Jadwiga, Purta Cecylia, Z książką w ręku. Halina Irena Szumił - pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, Lublin 2018.


Doktorzy honoris causa
Adamkus Valdas
 • Szostek Andrzej, Adamkus Valdas, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Argüello Kiko
 • Kiko Argüello. Doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2013.
 • Zarzycki Stanisław, Argüello Kiko, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bartłomiej I
 • Clément Olivier, Prawda was wyzwoli. Rozmowy z Patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem I, przekł. Janina Dembska, Maria Żurowska, Warszawa 1998.
 • Fijołek Mirosław, Stracona ekumeniczna okazja, „Więź” 2000, R. 43, nr 3.
 • Fotiju Eleni, Zrozumieć reakcje prawosławnych braci, „Więź” 2000, R. 43, nr 12.
 • Jego Świątobliwość Bartłomiej I patriarcha ekumeniczny doktor honoris causa. Lublin, 20 sierpnia 2010 r., Lublin 2010.
 • Koza Stanisław Józef, Bartłomiej I, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Leśniewski Krzysztof, Uroczystość nadania doktoratu „honoris causa” Jego Świątobliwości Bartholomeosowi I, Arcybiskupowi Konstantynopola i Patriarsze Ekumenicznemu, przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną. ChAT, Warszawa 16 X 1998 roku, „Roczniki Teologiczne” 1998-1999, t. 45-46, z. 7.
 • Pańczak Bogdan, Jeden Kościół, różne unie, „Więź” 2000, R. 43, nr 20.
 • Patriarcha Ekumeniczny Bartolomeusz I w Polsce, „Roczniki Teologiczne” 2000, t. 43, z. 1.
 • Wieczorek Bartosz, Dobry kosmos Zielonego Patriarchy, „Znak” 2008, R. 60, nr 2 (633).

Bartoszewski Władysław
 • 50 lat pisarstwa Władysława Bartoszewskiego 1942-1992: bibliografia z glosą wstępną Aleksandra Gieysztora, oprac. Zofia Steczowicz-Sajdera, Wiedeń 1992.
 • Gapski Henryk, Bartoszewski Władysław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Księga pamiątkowa nadania tytułu doctora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego prof. Władysławowi Bartoszewskiemu. Gdańsk, 28 listopada 2005 roku, oprac. Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2006.
 • Prawda i pojednanie. W 80. Rocznicę urodzin Władysława Bartoszewskiego, red. Jan Barcz, Warszawa 2002.
 • Władysław Bartoszewski. Doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, oprac. Iwona Pachcińska, Lublin 2008.
 • Władysław Bartoszewski. Życie i twórczość, red. Andrzej Krzysztof Kuner, Warszawa 2000.

Bertone Tarcisio kard.
 • Izdebska Marietta, Bertone Tarcisio kard., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Kardynał Tarcisio Bertone SDB Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej. Doktor honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, red. Grzegorz Sokołowski, Wrocław 2010.
 • Tarcisio kardynał Bertone. Doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Beata Górka, Lublin 2008.

Blanchet Émile Arsene bp
 • Fijołek Mirosław, Blanchet Émile Arsene bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Borkowska Anna Zofia OSB
 • Gapski Henryk, Borkowska Anna Zofia OSB, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Siostra Małgorzata Anna Borkowska, OSB. Doktor honoris causa KUL, Lublin 2011.

Brzeziński Zbigniew Kazimierz
 • Biela Adam, Brzeziński Zbigniew Kazimierz, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Kondziela Joachim, Powitanie Zbigniewa Brzezińskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Ethos” 1990, R. 3, nr 1/2 (9/10).

Buttiglione Rocco
 • Wierzbicki Alfred Marek, Buttiglione Rocco, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Coccopalmerio Francesco kard.
 • Izdebska Marietta, Coccopalmerio Francesco kard., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Kardynał Francesco Coccopalmerio: doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2014.

Cordes Paul Josef kard.
 • Paul Josef Kardynał Cordes doktor honoris causa: Lublin, 2 października 2009, Lublin 2009.
 • Przygoda Wiesław, Cordes Paul Josef kard., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Corecco Eugenio bp
 • Kottke Dagmara, Corecco Eugenio bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Dedecius Karl

Fulman Marian Leon bp
 • Galek Czesław, Międzynarodowe Sympozjum: "Biskup lubelski Marian Leon Fulman - pedagog trudnych lat", Lublin, 13 stycznia 2009 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2010, t. 2(38).
 • Misiura Grzegorz, „Zawsze pragnąłem waszego dobra”. Biskup Marian Leon Fulman jako społecznik oraz propagator integracji środowiska organistów w diecezji lubelskiej, „Teka Komisji Historycznej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie” 2017, t. XIV.
 • Walewander Edward, Fulman Marian Leon bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Walewander Edward, Fulman Marian Leon bp, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. V, red. Ludomir Bieńkowski, Lublin 1989.

Giovanni Reale
 • Rynio Alina, Rodzina szczególnym miejscem kształtowania postawy miłości, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).

Glemp Józef kard.

Glorieux Palemon ks.

Górski Konrad
 • Krąpiec Mieczysław, Człowiek. Kultura. Uniwersytet, oprac. Andrzej Wawrzyniak, Lublin 1982. UWAGI
  [Inauguracje - s. 355-381; Jan Paweł II - s. 421-424; Wyszyński Stefan kard. - s. 425-444; Król Jan kard. - s. 445-447; Górski Konrad - s. 448-449; Miłosz Czesław - s. 450-451]

Hahn Wiktor
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Starnawski Jerzy, Wiktor Hahn (1871-1959), [w:] Jerzy Starnawski, Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku, Lublin 2004.

Hariakianakis Stylianos abp

Hlond August kard.

Jan Paweł II
 • Dec Ignacy, Filozof komplementarnych ujęć. Laudacja na cześć ks. prof. Stanisława Kowalczyka, 15 czerwca 2012 r., „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.
 • Dobrzyński Andrzej, Humanistyczny i społeczny wymiar encykliki „Dives in misericordia” św. Jana Pawła II, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2016, R. 10, nr 1.
 • Gałkowski Jerzy Wacław, Osoba i wspólnota. Szkic o antropologii kard. Karola Wojtyły, „Roczniki Nauk Społecznych” 1980, t. 8.
 • Hlebowicz Adam, "Negatywnie ustosunkowani do negatywnej rzeczywistości". Działalność opozycyjna studentów KUL w latach 1982-1987, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, nr 11-12 (132-133).
 • Jasińska Katarzyna, Karola Wojtyły ujęcie powinności moralnej a rozumienie istoty wychowania, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 1.
 • Jasińska Katarzyna, Poszukiwanie podstaw moralności a wychowanie. Rozważania w nawiązaniu do poglądów Karola Wojtyły i Maxa Schelera, „Roczniki Pedagogiczne” 2010, t. 2(38).
 • Jeziorański Marek, Bł. Jana Pawła II koncepcja wychowania małżonków, Lublin 2013.
 • Kasjaniuk Elżbieta, Maryjna rekapitulacja służebna w ujęciu błogosławionego Jana Pawła II, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2013, R. 7, nr 1.
 • Kasjaniuk Elżbieta, Prazasada jedności według błogosławionego Jana Pawła II, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2012, R. 6, nr 2.
 • Kuśmierz Ireneusz, Diakonia na rzecz Prawdy według Katechez środowych Jana Pawła II o Kościele (1991-1995), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2005, R. 23, nr 80.
 • Nadbrzeżny Antoni, Papież Słowianin do braci Słowian. Fenomen słów i spotkań, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2012, R. 6, nr 1.
 • Parzyszek Magdalena, IX Konferencja Naukowa, „Pedagogiczna aksjologia w świetle nauczania św. Jana Pawła II”. Biała Podlaska, 6 maja 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 4.
 • Rynio Alina, Etyczno-społeczny aspekt geniuszu kobiety w nauczaniu Jana Pawła II, „Roczniki Pedagogiczne” 2010, t. 2(38).
 • Rynio Alina, Misja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w perspektywie przesłania Jana Pawła II, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Scola Angelo, Doświadczenie człowieka. U źródeł nauczania Jana Pawła II, tłum. Patrycja Mikulska, Lublin 2010.
 • Siwecki Leon, John Paul II’s Idea of Trinitarian Ecclesiology, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2010, R. 4, nr 1.
 • Skowronek Alfons Józef, Jan Paweł II. Wokół tajemnicy pontyfikatu, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2011, R. 5, nr 1.
 • Stala Józef, W kierunku integralnej edukacji religijnej w rodzinie. Próba refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II w kontekście polskich uwarunkowań, Tarnów 2010.
 • Strzeszewski Czesław, Społeczeństwo industrialne w opinii ostatnich papieży, „Roczniki Nauk Społecznych” 1981, t. 9.
 • Styk Maria Barbara, Karol Wojtyła – Papież Jan Paweł II – jako człowiek literatury i teatru, „Roczniki Nauk Społecznych” 2006, t. 34, z. 2.
 • Szafrański Adam Ludwik, Jan Paweł II: myśli o ojczyźnie, „Roczniki Nauk Społecznych” 1981, t. 9.
 • Sztaba Mariusz, Miłość społeczna wewnętrzną formą wychowania społecznego. Refleksja w świetle nauczania społecznego Jana Pawła II i Benedykta XVI, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).
 • Waniewska-Bobin Magdalena, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Służba prawdzie, wolności i życiu”, KUL, 15-16.10.2007 r., „Roczniki Nauk Społecznych” 2009, t. (1)37, z. 1.
 • Zboralska Maria, Przekraczanie siebie fundamentalną kategorią antropologii Karola Wojtyły – Jana Pawła II, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2012, R. 6, nr 1.

Kałwa Piotr bp
 • Burczak Krzysztof, Kałwa Piotr Andrzej bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Stasiak Marian, Piotr Kałwa (1893-1974), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.
 • Stasiak Marian, Piotr Kałwa (1893-1974), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2006.
 • Zahajkiewicz Marek, Kałwa Piotr Andrzej, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 8, red. Bogusław Migut, Lublin 2000.

Kozielecki Józef
 • Rapa Natalia, Józefa Kozieleckiego koncepcja wychowania człowieka innowacyjnego na tle pedagogiki twórczości, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 1.

Król Jan kard.
 • Krąpiec Mieczysław, Człowiek. Kultura. Uniwersytet, oprac. Andrzej Wawrzyniak, Lublin 1982. UWAGI
  [Inauguracje - s. 355-381; Jan Paweł II - s. 421-424; Wyszyński Stefan kard. - s. 425-444; Król Jan kard. - s. 445-447; Górski Konrad - s. 448-449; Miłosz Czesław - s. 450-451]

Lubich Chiara
 • Kornas-Biela Dorota, International Interdisciplinary Congress „Conflict, Dialogue and Culture of Unity”. Lublin, 3-4 czerwca 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Kozubek Mariola T., Wspólnota dzieci i młodzieży Ruchu Focolari miejscem kształtowania umiejętności pokonywania trudności, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 3.

Michiels Gommar Józef OFMCap.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Miłosz Czesław
 • Kopka Bogusław, Majchrzak Grzegorz, Operacja "Poeta". Służba Bezpieczeństwa na tropach Czesława Miłosza, Lublin 2007.
 • Krąpiec Mieczysław, Człowiek. Kultura. Uniwersytet, oprac. Andrzej Wawrzyniak, Lublin 1982. UWAGI
  [Inauguracje - s. 355-381; Jan Paweł II - s. 421-424; Wyszyński Stefan kard. - s. 425-444; Król Jan kard. - s. 445-447; Górski Konrad - s. 448-449; Miłosz Czesław - s. 450-451]

Parandowski Jan
 • Starnawski Jerzy, Jan Parandowski (1895-1978), [w:] Jerzy Starnawski, Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku, Lublin 2004.

Ratzinger Joseph kard.
 • Beyga Paweł, Wybrane implikacje dogmatyczne modlitwy ku wschodowi u Josepha Ratzingera, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2015, R. 9, nr 1.
 • Bondyra Dariusz Marek, Kardynał Joseph Ratzinger - uczony i wykładowca, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Bruździński Andrzej, Symbolika herbu papieża Benedykta XVI, [w:] Historia świadectwem czasów. Księdzu Profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi, red. Włodzimierz Bielak, Stanisław Tylus, Lublin 2006.
 • Ćwikliński Grzegorz, Joseph Ratzinger’s conception of christological meditation as the heart of faith and theology, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2016, R. 10, nr 1.
 • Góźdź Krzysztof, Chrystologia Logosu według Josepha Ratzingera, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2011, R. 5, nr 2.
 • Góźdź Krzysztof, Istota Kościoła według Josepha Ratzingera, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2017, R. 11, nr 1.
 • Góźdź Krzysztof, Kościół świętych - Kościół grzeszników według Josepha Ratzingera - Benedyktem XVI, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2014, R. 8, nr 2.
 • Kołek Beata, Wybrane zagadnienia pedagogii obdarowania papieża Benedykta XVI, „Roczniki Pedagogiczne” 2010, t. 2(38).
 • Lewandowski Jerzy, Benedykta XVI metafizyczna koncepcja wolności. Refleksja nad Spe salvi nr 24, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2010, R. 4, nr 2.
 • Moralewicz Bartosz, Zarys Josepha Ratzingera/Benedykta XVI chrystologii sensu. Wokół metody, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2019, R. 13, nr 1.
 • Rusiecki Mieczysław, Nadzieja w kontekście aretologicznego przesłania papieża Benedykta XVI, „Roczniki Pedagogiczne” 2012, t. 4(40), nr 2.
 • Samulnik Tomasz, Główne tezy teologii muzyki Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2017, R. 11, nr 2.
 • Sarto Pablo Blanco, Myśl teologiczna Josepha Ratzingera, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2013, R. 7, nr 2.
 • Smuniewski Cezary, Verso il superamento della crisi. La teologia dell’Eucaristia e del sacerdozio di Benedetto XVI, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2017, R. 11, nr 2.
 • Sosnowski Aleksander, Das Gebet Jesu in der Lehre vom Papst Benedikt XVI, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2018, R. 12, nr 2.
 • Sztaba Mariusz, Miłość społeczna wewnętrzną formą wychowania społecznego. Refleksja w świetle nauczania społecznego Jana Pawła II i Benedykta XVI, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).
 • Szymik Jerzy, Acedia, neognoza, popreligia et consortes. Josepha Ratzingera/ Benedykta XVI teologiczne diagnozy kryzysów współczesności, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2016, R. 10, nr 2.
 • Szymik Jerzy, „Logos” i „ratio”. J. Ratzingera/Benedykta XVI opowieść o Bogu, który obdarza łaską rozumu i łaską wiary, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2012, R. 6, nr 1.
 • Szymik Jerzy, Religio vera. Rzeczywistość chrześcijaństwa – chrześcijański wymiar rzeczywistości według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2013, R. 7, nr 2.
 • Szymik Jerzy, Tam otwiera się niebo. Maryjny wymiar teologii i sztuki chrześcijańskiego życia według Josepha Ratzingera - Benedykta XVI, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2014, R. 8, nr 2.
 • Szymik Jerzy, Współczesne zadania teologii. Wizja J. Ratzingera / Benedykta XVI, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2010, R. 4, nr 1.
 • Tak, Ojcze. Chrystologia modlitwy w ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2015, R. 9, nr 2.
 • Trojnar Wiktor, Znaczenie pojęcia duszy dla rozwoju twierdzeń eschatologicznych. Dogmatyczne implikacje reformy liturgicznej „Vaticanum II” w świetle nauczania J. Ratzingera/Benedykta XVI, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2018, R. 12, nr 1.
 • Zatwardnicki Sławomir, Przebóstwienie w perspektywie chrystologicznej. Śladami Josepha Ratzingera - Benedykta XVI, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2014, R. 8, nr 2.

Sapieha Adam książę kard.

Sawicki Franciszek ks.

Smet de Josef Maria ks.

Tatarkiewicz Władysław

Twardowski Jan ks.
 • Konieczna Agnieszka, Poetycka definicja Boga w utworach księdza Jana Twardowskiego, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2011, R. 5, nr 2.

Vaeyenbergh van Honore Marie Louis

Willebrands Jan Gerard Maria kard.

Wyszyński Stefan kard.
 • Balawajder Edward, Chrześcijańska doktryna społeczna. Stenogram z wykładów prof. Czesława Strzeszewskiego. Wprowadzenie, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 1.
 • Bednarczyk Rafał, Prawa, obowiązki i zadania wychowawcze rodziców w myśli Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Studium katechetyczne, Warszawa 2017.
 • Bender Ryszard, Naród i Ojczyzna w nauce i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski, „Roczniki Nauk Społecznych” 1982, t. 10.
 • Braun-Gałkowska Maria, Kobieta we współczesnym społeczeństwie polskim według Prymasa Stefana Wyszyńskiego, „Roczniki Nauk Społecznych” 1982, t. 10.
 • Byzdra-Kusz Paulina, "Kapłan silny duchem, wielkiego formatu" - ks. Stefan Wyszyński w Kozłówce, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 4 (186).
 • Czaczkowska Ewa, Kardynał Wyszyński. Biografia, Kraków 2013.
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]
 • Dziuba Andrzej Franciszek, Kardynał Stefan Wyszyński, Kraków 2010.
 • Gach Piotr Paweł, Formacja w Stowarzyszeniu Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie" w okresie międzywojennym, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010. UWAGI
  [Odrodzenie - s. 175-182; Wyszyński Stefan - s. 181-184]
 • Iwan Ryszard, Report on the Symposium Social Thought in Stefan Cardinal Wyszyński, Primate of Poland, „Roczniki Nauk Społecznych” 1982, t. 10.
 • Krąpiec Mieczysław, Człowiek. Kultura. Uniwersytet, oprac. Andrzej Wawrzyniak, Lublin 1982. UWAGI
  [Inauguracje - s. 355-381; Jan Paweł II - s. 421-424; Wyszyński Stefan kard. - s. 425-444; Król Jan kard. - s. 445-447; Górski Konrad - s. 448-449; Miłosz Czesław - s. 450-451]
 • Krąpiec Mieczysław, Stefan kardynał Wyszyński a Katolicki Uniwersytet Lubelski, [w:] Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981). Myśl społeczna, red. Stanisław Fel, Marek Wódka, Lublin 2017.
 • Krucina Jan, Państwo a Kościół w nauczaniu Kard. Stefana Wyszyńskiego, „Roczniki Nauk Społecznych” 1982, t. 10.
 • Krukowski Józef, Stanowisko Prymasa Stefana Wyszyńskiego w sprawie normalizacji sytuacji prawnej Kościoła w Polsce, „Roczniki Nauk Społecznych” 1982, t. 10.
 • Kukołowicz Teresa, Nauka Kardynała Wyszyńskiego o rodzinie w „Ładzie Bożym", „Roczniki Nauk Społecznych” 1982, t. 10.
 • Majka Józef, Nauczanie społeczne Prymasa Polski, „Roczniki Nauk Społecznych” 1982, t. 10.
 • Micewski Andrzej, Kardynał Wyszyński. Prymas i Mąż Stanu, t. 1, Paris 1982.
 • Micewski Andrzej, Stefan kardynał Wyszyński (1901-1981), Warszawa 2000.
 • Nitecki Piotr, Ksiądz Stefan Wyszyński student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1925-1929, Lublin 2006.
 • Nitecki Piotr, "Wiem jak godną stolicę obejmuję w dziedzictwie". Biskup Stefan Wyszyński. Pasterz Kościoła Lubelskiego, Lublin 2012.
 • Nitecki Piotr, Włocławskie dzieje ks. Stefana Wyszyńskiego 1917-1946, Warszawa 2008.
 • Noszczak Bartłomiej, Antymilenium. Konflikt państwa z Kościołem na tle obchodów tysiąclecia chrztu Polski (1956–1966/1967), Warszawa 2020.
 • Parzyszek Magdalena, Katolicki Uniwersytet Lubelski w posłudze Prymasa Tysiąclecia, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Peciakowski Tomasz, Porozrywana ciągłość. Historia „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.
 • Pylak Bolesław, Stefan Wyszyński. Biskup lubelski, Lublin 2000.
 • Raina Peter, Kardynał Wyszyński. Droga na Stolicę Prymasowską, Warszawa 1998.
 • Raina Peter, Stefan kardynał Wyszyński. Prymas Tysiąclecia, t. 1-5, Wrocław 2016.
 • Raina Peter, Stefan kardynał Wyszyński. Prymas Tysiąclecia, t.1, Wrocław 2016. UWAGI
  [KUL - s. 25-26; Korniłowicz Władysław ks. - s. 27]
 • Romaniuk Marian P., Kardynał Stefan Wyszyński. Rys biograficzny w trzydziestą rocznicę narodzin dla nieba. Biografia, teksty źródłowe, kult, Gniezno 2011.
 • Romaniuk Marian P., Życie, twórczość i posługa Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, Warszawa 1994.
 • Rynio Alina, Samowychowanie metodą skutecznego wychowania w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Roczniki Nauk Społecznych” 1995, t. 23, z. 2.
 • Rynio Alina, Szanse i możliwości młodzieży w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego, „Roczniki Nauk Społecznych” 1990, t. 18, z. 2.
 • Sieroń Roman Bogusław, Ku świętości życia, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 4 (186).
 • Sitarz Mirosław, Lata studenckie Księdza Stefana Wyszyńskiego w Lublinie, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2017, t. XII, nr 14 (1).
 • Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia - absolwent KUL ... kandydat na ołtarze, red. Agnieszka Romanko, Mirosław Sitarz, Anna Słowikowska, Lublin 2017.
 • Stefana Wyszyńskiego teologiczny obraz Chrystusa w relacji do Ojca i Ducha Świętego według "Wszystko postawiłem na Maryję", „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2005, R. 23, nr 79.
 • Strzeszewski Czesław, Ethos pracy ludzkiej w nauce społecznej Kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Roczniki Nauk Społecznych” 1982, t. 10.
 • Szewczak Iwona, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczna potrzeba pamięci osoby i dzieła Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Lublin, 28 lutego 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 1.
 • Szymik Jerzy, Prymas Tysiąclecia. "Pisząc światłami, leczyć ludzkie rany…", [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994.
 • Turowicz Jerzy, Sytuacja i rola młodego pokolenia we współczesnym społeczeństwie według Stefana Kardynała Wyszyńskiego, „Roczniki Nauk Społecznych” 1982, t. 10.
 • Waśkiewicz Hanna, Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski, „Roczniki Nauk Społecznych” 1982, t. 10.
 • Wojtyła Karol, Znaczenie kardynała Stefana Wyszyńskiego dla współczesnego Kościoła, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1971, R. 14, nr 3.
 • Wódka Marek, Myśl społeczna Stefana Kardynała Wyszyńskiego, „Przegląd Uniwersytecki” 2016, R. 28, nr 4-5 (162-163).
 • Wódka Marek, Warstwa ideowo-filozoficzna "Roczników Nauk Społecznych", „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.
 • Zieliński Zygmunt, Wyszyński Stefan kard., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Żaryn Jan, Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecie (1901-1981), Warszawa 2015.


Dziekani i prodziekani
Araszkiewicz Feliks
 • Bojanowicz Kinga, Araszkiewicz Feliks, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Fita Stanisław, Araszkiewicz Feliks, [w:] Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 2, red. Tadeusz Radzik, Adam Witusik, Jan Ziółek, Lublin 1996.
 • Fita Stanisław, Feliks Araszkiewicz, [w:] Lublin Literacki 1932-1982. Szkice i wspomnienia, red. Waldemar Michalski, Józef Zięba, Lublin 1984.
 • Fita Stanisław, Feliks Araszkiewicz (14 stycznia 1895-30 maja 1966), „Pamiętnik Literacki” 1966, t. 57, z. 4.
 • Fita Stanisław, Feliks Araszkiewicz. Regionalista-naukowiec-pedagog, [w:] W kręgu Hieronima Łopacińskiego, red. Tadeusz Jeziorski, Lublin 1977.
 • Papierkowski Stanisław, Feliks Araszkiewicz (1895-1966), „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1967, R. 10, nr 2.

Bar Wiesław Stanisław OFMConv
 • Bar Wiesław Stanisław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bartnik Czesław Stanisław ks.
 • Bartnik Czesław, Dobry człowiek łaską Bożą. Podziękowanie za Medal za Zasługi dla KUL JP II, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2009, R. 3, nr 1.
 • Góźdź Krzysztof, Bartnik Czesław Stanisław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Góźdź Krzysztof, Requiem za śp. ks. prof. Czesława Bartnika, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 2-3 (184-185).
 • Słomka Walerian, Laudacja na cześć ks. prof. dr hab. Czesława S. Bartnika na okoliczność wręczenia mu Medalu za Zasługi dla KUL, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2009, R. 3, nr 1.

Bender Ryszard
 • Ryba Mieczysław, Bender Ryszard, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Białkowski Leon Ignacy
 • Karolewicz Grażyna, Białkowski Leon Ignacy, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Kłoczowski Jerzy, Śp. Leon Białkowski, „Roczniki Humanistyczne” 1957, t. 4, z. 4.
 • Kronika Uniwersytecka, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1927, R. 3, z. 1(4). UWAGI
  [Inauguracja – s. 15, Wydział Teologiczny – s. 19-21; Wydział Prawa Kanonicznego – s. 21-23; Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych – s. 23-25; Wydział Nauk Humanistycznych – s. 25-27; Leon Białkowski – s. 26; Aleksander Kossowski – s. 26-27; Akademia ku czci św. Franciszka – s. 27; Akademia Papieska – s. 27-28; działalność naukowa i popularyzatorska – s. 28-37; Towarzystwo Teologiczne – s. 37-38; IV Zjazd Odrodzenia – s. 39-40; statystyka studentów [1926/1927] – s. 41-44]
 • Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969. UWAGI
  [Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Akademickie Koło Ludoznawstwa Polskiego - s. 50; Akademickie Koło Misjologiczne - s. 303; Akademickie Koło Odbudowy Warszawy - s. 353; Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża - s. 87; Akademickie Koło Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” - s. 354; Akademickie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc Bliźniemu” - s. 88, 303; Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Bownik Zygmunt Bolesław - s. 238; Bratnia Pomoc - s. 337-338; Bursa Akademicka - s. 44; Caritas Academica - s. 304, 337, 351; Centrala Kół Naukowych - s. 50; Chór Akademicki - s. 128, 251]
 • Nowodworski Witold, Bibliografia prac Leona Białkowskiego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1967, t. 26.
 • Starnawski Jerzy, Leon Białkowski (1885-1952), [w:] Jerzy Starnawski, Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku, Lublin 2004.

Biela Adam
 • Biela Adam, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Bondyra-Łuczka Ewelina, Filipiuk Dorota, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Człowiek w pracy i organizacji: perspektywa psychologiczna”. Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania KUL. Lublin, 24-25 listopada 2011 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2012, t. 15, nr 3.

Bouffałł Bronisław
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Przyborowska-Klimczak Anna, Staszewski Wojciech Szczepan, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, [w:] Księga jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Małgorzata Ganczar, Stanisław Jóźwiak, Agnieszka Kawałko, Małgorzata Kruszewska-Gagoś, Hanna Witczak, Lublin 2008.
 • Szarek Anna, Bouffałł Bronisław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Szarek Anna, Bronisław Bouffałł (1867-1949), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.

Brajerski Tadeusz
 • In memoria aeterna. Pracownicy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II spoczywający na Cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie, oprac. Marek Pawelec, Lublin 2015.
 • Karolewicz Grażyna, Brajerski Tadeusz, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969. UWAGI
  [Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Akademickie Koło Ludoznawstwa Polskiego - s. 50; Akademickie Koło Misjologiczne - s. 303; Akademickie Koło Odbudowy Warszawy - s. 353; Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża - s. 87; Akademickie Koło Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” - s. 354; Akademickie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc Bliźniemu” - s. 88, 303; Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Bownik Zygmunt Bolesław - s. 238; Bratnia Pomoc - s. 337-338; Bursa Akademicka - s. 44; Caritas Academica - s. 304, 337, 351; Centrala Kół Naukowych - s. 50; Chór Akademicki - s. 128, 251]
 • Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994. UWAGI
  [Akademickie Koło Ruchu Trzeźwości KUL im. św. Maksymiliana Marii Kolbego - s. 713; Bender Ryszard - passim; Brajerski Tadeusz - passim; Chór Akademicki - s. 726-731; Collegium Ioannis Pauli II - s. 53, 75-77; Słomkowski Antoni ks. - passim]
 • Starnawski Jerzy, Tadeusz Brajerski (1913-1997), [w:] Jerzy Starnawski, Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku, Lublin 2004.

Burczak Krzysztof ks.
 • Burczak Krzysztof, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Charytanowicz Małgorzata
 • Charytanowicz Małgorzata, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Charzyńska-Wójcik Magdalena Maria
 • Charzyńska-Wójcik Magdalena Maria, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Chlewiński Zdzisław ks.
 • Francuz Piotr, Ksiądz Profesor Zdzisław Chlewiński, „Roczniki Psychologiczne” 2001, t. 4.
 • Kornas-Biela Dorota, Chlewiński Zdzisław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Oleś Piotr, Jubileusz Profesora Zdzisława Chlewińskiego, „Roczniki Psychologiczne” 2002, t. 5.

Chrzanowski Wiesław Marian
 • Chaciński Jacek, Osoba Profesora Wiesława Chrzanowskiego oraz jego dorobek naukowy i dydaktyczny, [w:] Justitia Civitatis Fundamentum. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Charzyńskiego, red. Jacek Chaciński, Henryk Cioch, Antoni Dębiński, Lublin 2003.
 • Zakrzewski Piotr, Chrzanowski Wiesław Marian, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Chyliński Konstanty
 • Karolewicz Grażyna, Chyliński Konstanty, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Cioch Henryk
 • Ćwir Karolina, Cioch Henryk, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Czesnys Błażej ks.
 • Czesnys Błażej, [w:] Leksykon Polskich Dogmatyków XX i XXI wieku, red. Krzysztof Góźdź, Lublin 2010.
 • Karolewicz Grażyna, Czesnys Błażej, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969. UWAGI
  [Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Akademickie Koło Ludoznawstwa Polskiego - s. 50; Akademickie Koło Misjologiczne - s. 303; Akademickie Koło Odbudowy Warszawy - s. 353; Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża - s. 87; Akademickie Koło Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” - s. 354; Akademickie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc Bliźniemu” - s. 88, 303; Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Bownik Zygmunt Bolesław - s. 238; Bratnia Pomoc - s. 337-338; Bursa Akademicka - s. 44; Caritas Academica - s. 304, 337, 351; Centrala Kół Naukowych - s. 50; Chór Akademicki - s. 128, 251]
 • Napiórkowski Stanisław Celestyn, Pięćdziesięciolecie teologii dogmatycznej na KUL, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1968, t. 15, z. 2.

Czuma Ignacy
 • Karolewicz Grażyna, Czuma Ignacy, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Kędziora Robert, Ignacy Czuma (1891-1963), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.
 • Kędziora Robert, Ignacy Czuma (1891-1963), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2006.
 • Kornat Marek, Kolektywizacja rolnictwa w ZSRR w opiniach sowietologów polskich (1929-1939). Wybrane refleksje i komentarze, [w:] „Rewolucja społeczna” czy „dzika przebudowa”? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956), red. Tomasz Osiński, Lublin 2016. UWAGI
  [Czuma Ignacy - s. 104-105; Strzeszewski Czesław - s. 106-107]
 • Peciakowski Tomasz, Porozrywana ciągłość. Historia „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.
 • Życie i twórczość profesora Ignacego Czumy, red. Kazimierz Ostaszewski, Jacek Szczot, Lublin 2009.

Dembiński Henryk
 • Peciakowski Tomasz, Porozrywana ciągłość. Historia „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.
 • Przyborowska-Klimczak Anna, Henryk Dembiński (1900-1949), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.
 • Strzeszewski Czesław, Ś.p. Henryk Dembiński, „Roczniki Nauk Społecznych” 1958, t. 2.
 • Szarek Anna, Henryk Dembiński (1900-1949), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2006.

Deryng Antoni
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Przyborowska-Klimczak Anna, Staszewski Wojciech Szczepan, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, [w:] Księga jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Małgorzata Ganczar, Stanisław Jóźwiak, Agnieszka Kawałko, Małgorzata Kruszewska-Gagoś, Hanna Witczak, Lublin 2008.
 • Staszewski Wojciech, Antoni Deryng (1901-1978), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.

Dębiński Antoni ks.
 • Janeczek Stanisław, Dębiński Antoni ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • M.K., Dwie kadencje, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 4 (186).

Dubanowicz Edward
 • Czarnek Przemysław, Edward Dubanowicz (1881-1943), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.

Dyczewski Leon Tadeusz Benigny OFMConv
 • Szulich-Kałuża Justyna, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Tożsamość i komunikacja”, „Roczniki Nauk Społecznych” 2010, t. 2(38), z. 1. UWAGI
  [Katedra Socjologii Kultury - s. 317; Leon Dyczewski - s. 317]

Fel Stanisław
 • Wódka Marek, Sprawozdanie z konferencji "Religia w przestrzeni publicznej" (Lublin, 16 maja 2012 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.
 • Wódka Marek, Warstwa ideowo-filozoficzna "Roczników Nauk Społecznych", „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.

Fermont Edward OFMCap
 • Bartoszewski Jan, Fermont Eduard OFMCap, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 5, red. Ludomir Bieńkowski, Stanisław Kamiński, Jerzy Misiurek, Krystyna Stawecka, Antoni Stępień, Adam Ludwik Szafrański, Jan Szlaga, Anzelm Weiss, Lublin 1989.
 • Bender Ryszard, Władze naczelne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1944-1968, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.
 • [Gryglewicz Feliks] G.F., Śp. ojciec Gondulf Edward Fermont, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1964, R. 7, nr 2.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Łach Stanisław, Kronika Wydziału Teologicznego 1944-1968, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.
 • Napiórkowski Stanisław Celestyn, Pięćdziesięciolecie teologii dogmatycznej na KUL, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1968, t. 15, z. 2.
 • Prejs Roland, O. Gondulf Cyryl Edward Fermont OFMCap (1945-1950), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Wojtkowski Andrzej, Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-1944, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.

Florczak Józef ks.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Orzeszyna Krzysztof, Józef Florczak (1887-1943), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.

Glaser Stefan
 • Gałązka Małgorzata, Stefan Glaser (1895-1984), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Górski Ludwik
 • Izdebski Jan, Ludwik Górski (1894-1945), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Strzeszewski Czesław, Śp. Ludwik Górski, „Roczniki Nauk Społecznych” 1949, t. 1.

Granat Wincenty ks.
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]
 • Gajowiak Elżbieta, Wokół warsztatu naukowego Księdza Profesora Wincentego Granata, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1999, R. 17, nr 58.
 • Hojnowski Jan, Profesor, pisarz, człowiek, [w:] Chrześcijanie, t. 11, red. Bohdan Bejze, [b.m.] 1983.
 • Ks. Wincenty Granat. Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa ks. prof. Wincentego Granata, oprac. Halina Irena Szumił, Sandomierz 1980.
 • Skrzyniarz Ryszard, Wybrane przykłady postaw i działań ukierunkowanych na przetrwanie oraz rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944-1970, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Szumił Halina Irena, Działalność naukowa ks. prof. Wincentego Granata, Lublin 2005.
 • Szumił Halina Irena, Recepcja myśli filozoficznej i teologicznej ks. prof. Wincentego Granata na przykładzie prac dyplomowych (1972-2005), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2005, R. 23, nr 81.
 • Szumił Halina Irena, Teologiczna myśl ks. Wincentego Granata: bibliografia prac dyplomowych 1976-2000, Lublin 2000.
 • Szumił Halina Irena, Teologiczna myśl Ks. Wincentego Granta. Bibliografia prac dyplomowych, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1995, R. 13, nr 44.
 • Szumił Halina Irena, Teologiczna myśl Ks. Wincentego Granta. Bibliografia prac dyplomowych (1995-2000), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2000, R. 18, nr 61.
 • Szumił Halina Irena, Teologiczna myśl Ks. Wincentego Granta. Bibliografia prac dyplomowych 2000-2005, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2005, R. 23, nr 80.
 • Żył prawdą w miłości, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1996, R. 14, nr 45.
 • Żył prawdą w miłości: Sługa Boży ksiądz profesor Wincenty Granat (1900-1979): rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1965-1970), red. Adam Kończak, Sandomierz 1997.

Gryglewicz Feliks ks.

Hahn Wiktor
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Starnawski Jerzy, Wiktor Hahn (1871-1959), [w:] Jerzy Starnawski, Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku, Lublin 2004.

Hajduk Zygmunt ks.

Halban Leon
 • Ćwikła Leszek, Leon Halban (1893-1960), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.

Hemperek Piotr bp
 • Miszal Henryk, Hemperek Piotr bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Tymosz Stanisław, Piotr Hemperek (1931-1992), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.
 • Tymosz Stanisław, Piotr Hemperek (1931-1992), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2006.

Hoemaeker Hubert Józef OFMCap
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Homerski Józef ks.
 • Ordon Hubert, Ksiądz prałat prof. dr hab. Józef Homerski (1922-2004), „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 2006, R. 59, nr 1.
 • Rubinkiewicz Ryszard, ks. Prof. Dr hab. Józef Homerski 20 VIII 1922 - 3 VIII 2004. Wspomnienie pośmiertne, „Roczniki Teologiczne” 2005, t. 52, z. 1.
 • Zmarł Ks. Prof. Józef Homerski (1922-2004), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2004, R. 22, nr 78.

Insadowski Henryk ks.
 • Dębiński Antoni, Henryk Insadowski (1888-1946), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.
 • Dębiński Antoni, Henryk Insadowski (1888-1946), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2006.
 • Dębiński Antoni, Insadowski Henryk ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Kałwa P., Śp. ks. Henryk Insadowski, „Roczniki Nauk Społecznych” 1949, t. 1.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Jabłoński Arkadiusz
 • Kotlarek Joanna, Sprawozdanie z prezentacji książki ks. prof. Stanisława Kowalczyka "Personalizm – podstawy, idee, konsekwencje", „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, t. 5(41), z. 4.

Jakubanis Henryk
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Klinger Witold, Jakubanis Henryk, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 10, Kraków 1962-1964.
 • Pastuszka Józef, Henryk Jakubanis (1879—1949) Wspomnienie pośmiertne, „Roczniki Filozoficzne” 1949-1950, R. 2-3.

Kalinowski Mirosław ks.
 • Fijałkowski Miroslaw, Kalinowski Mirosław, [w:] Leksykon teologii pastoralnej, red. Miroslaw Fijałkowski, Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda, Lublin 2006.
 • Polak Grzegorz, Kto jest kim w Kościele: ekumeniczne "who is who" chrześcijaństwa w Polsce, Warszawa 1999. UWAGI
  [Bobowski Władysław Józef bp - s. 28-29; Kalinowski Mirosław ks. - s. 151; Witaszek Gabriel CSsR - s. 404-405]
 • Szczur Piotr, ks. Mirosław Kalinowski (2008-), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • The John Paul II Catholic University of Lublin Faculty of Theology Members and Selected Bibliography, ed. Krzysztof Góźdź, Jerzy Pałucki, Lublin 2006. UWAGI
  [Kalinowski Mirosław ks. - s. 267-273]

Kałwa Piotr bp
 • Burczak Krzysztof, Kałwa Piotr Andrzej bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Stasiak Marian, Piotr Kałwa (1893-1974), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.
 • Stasiak Marian, Piotr Kałwa (1893-1974), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2006.
 • Zahajkiewicz Marek, Kałwa Piotr Andrzej, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 8, red. Bogusław Migut, Lublin 2000.

Kiczuk Stanisław
 • Tkaczyk Marcin, Kiczuk Stanisław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Tkaczyk Marcin, Publikacje prof. dra hab. Stanisława Kiczuka, „Roczniki Filozoficzne” 2008, t. 56, nr 1.
 • Tkaczyk Marcin, Stanisława Kiczuka logika świata realnego, „Roczniki Filozoficzne” 2008, t. 56, nr 1.

Kondziela Joachim ks.
 • Balawajder Edward, Joachim Jan Kondziela (1932-1992), [w:] Wspólnota o osobie. Wspomnienia o księdzu Joachimie Kondzieli, red. Edward Balawajder, Grażyna Jabłczyńska, Janusz Mariański, Lublin 1996.
 • Kampka Franciszek, Kondziela Joachim, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Kampka Franciszek, Kondziela Joachim, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 9, red. Andrzej Szostek, Lublin 2002.
 • Kampka Franciszek, Portret uczonego, [w:] Wspólnota o osobie. Wspomnienia o księdzu Joachimie Kondzieli, red. Edward Balawajder, Grażyna Jabłczyńska, Janusz Mariański, Lublin 1996.
 • Narecki Zbigniew, Bibliografia, [w:] Wspólnota o osobie. Wspomnienia o księdzu Joachimie Kondzieli Edward Balawajder, Grażyna Jabłczyńska, Janusz Mariański, Lublin 1996.
 • Wódka Marek, Warstwa ideowo-filozoficzna "Roczników Nauk Społecznych", „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.
 • Wspólnota o osobie. Wspomnienia o księdzu Joachimie Kondzieli, red. Edward Balawajder, Grażyna Jabłczyńska, Janusz Mariański, Lublin 1996.

Kopeć Edward ks.
 • Mandziuk Józef, Kopeć Edward ks., [w:] Słownik polskich teologów katolickich 1994-2003, t. 9, red. Józef Mandziuk, Warszawa 2006.
 • Rusecki Marian, Kopeć Edward ks., [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 9, red. Bogusław Migut, Robert Sawa, Andrzej Szostek, Lublin 2002.
 • Rusecki Marian, ks. Edward Kopeć (1972-1975, 1976-1981), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Rusecki Marian, O księdzu profesorze Edwardzie Kopciu i jego wkładzie w polską teologię fundamentalną, „Biblioteka Teologii Fundamentalnej” 2011, t. 6.

Kowalczyk Stanisław
 • Dec Ignacy, Filozof komplementarnych ujęć. Laudacja na cześć ks. prof. Stanisława Kowalczyka, 15 czerwca 2012 r., „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.
 • Jabłoński Arkadiusz, Ks. Stanisław Kowalczyk - kalendarium życia i działalności, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 1.
 • Kotlarek Joanna, Sprawozdanie z prezentacji książki ks. prof. Stanisława Kowalczyka "Personalizm – podstawy, idee, konsekwencje", „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, t. 5(41), z. 4.

Krakowiak Kazimiera
 • Bednarska Magdalena, Konferencja Naukowa ,,Fonem – Sylaba – Logos – Paideia. Język w wychowaniu i pedagogice”. Lublin, 12-13 maja 2016 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 3.

Krąpiec Mieczysław Albert OP
 • Dec Ignacy, Filozof komplementarnych ujęć. Laudacja na cześć ks. prof. Stanisława Kowalczyka, 15 czerwca 2012 r., „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.
 • Kiereś Barbara, Klasyczna myśl wychowawcza w ujęciu dominikańskich mistrzów kształcenia uniwersyteckiego: J. Woroniecki, F.W. Bednarski, M.A. Krąpiec, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.

Kremer Piotr ks.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1925-1939 we wspomnieniach swoich pracowników i studentów, red. Grażyna Karolewicz, Lublin 1989. UWAGI
  [Akademickie Koło Misjologiczne - passim; Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża - s. 44, 149; Bratnia Pomoc - passim; Centrala Kół Naukowych - s. 33-34; Kremer Piotr Antoni ks. - passim; Słomkowski Antoni ks. - passim]
 • Librowski Stanisław, Kremer Piotr, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XV, red. Emanuel Rostworowski, Wrocław 1970.
 • Łukaszyk Romuald, Pięćdziesięciolecie teologii fundalmentalnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1918-1939, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1968, t. 15, z. 2.
 • Moskal Tomasz, ks. Piotr Antoni Kremer (1918-1924, 1929-1934), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Rusecki Marian, Kremer Piotr, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 9, red. Bogusław Migut, Robert Sawa, Andrzej Szostek, Lublin 2002.

Krupa Andrzej Ludwik OFM
 • Amicta sole. Księga pamiątkowa ku czci Ojca Profesora Andrzeja Ludwika Krupy OFM (1910-1992), red. Stanisław Celestyn Napiórkowski, Lublin 2003.
 • Krupa Ludwik Andrzej OFMObs, [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994.
 • Murawiec Wiesław Franciszek, Krupa Ludwik Andrzej, [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich 1981-1993, t. 8, red. Józef Mandziuk, Warszawa 1995.
 • Napiórkowski Stanisław Celestyn, Krupa Andrzej Ludwik, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 9, red. Bogusław Migut, Robert Sawa, Andrzej Szostek, Lublin 2002.
 • Napiórkowski Stanisław Celestyn, Pięćdziesięciolecie teologii dogmatycznej na KUL, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1968, t. 15, z. 2.
 • Rusecki Innocenty, Krupa Andrzej, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 2, red. Jerzy Myszor, Warszawa 2003.
 • Rusecki Innocenty, Represje władz komunistycznych PRL względem zakonników bernardyńskich w latach 1947-1952, „W Nurcie Franciszkańskim” 2004, nr 13.
 • Siudy Teofil, Bibliografia publikacji o.prof. dra hab. Ludwika Andrzeja Krupy, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1982, nr 29, z. 2.
 • Siudy Teofil, O. Ludwik Andrzej Krupa. Szkic biograficzny, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1982, nr 29, z. 2.
 • Smagacz Arkadiusz, O. Andrzej Ludwik Krupa OFM (1963-1965), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Św.p. O. Profesor Andrzej Ludwik Krupa OFM. Materiały do biografii z teczki personalnej prowadzonej na KUL (sygn. A-296), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1992, R. 10, nr 31.
 • Wyczawski Hieronim Eugeniusz, Krupa Ludwik Andrzej, [w:] Słownik Polskich Pisarzy Franciszkańskich, red. Joachim Roman Bar, Hieronim Eugeniusz Wyczawski, Warszawa 1981.

Kryczka Piotr

Krzyżanowski Witold
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Kukołowicz Teresa
 • Parzyszek Magdalena, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z pomocą człowiekowi…” w pierwszą rocznicę śmierci śp. Profesor Teresy Kukołowicz. Lublin, 27 lutego 2015 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 1.
 • Rynio Alina, Teoria wychowania w akademickiej działalności Profesor Teresy Kukołowicz, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 1.
 • Słomka Ewa, Profesor dr hab. Teresa Kukołowicz. Rys biograficzny, „Roczniki Nauk Społecznych” 1996, t. 24, z. 2.
 • Smołka Ewa, Przesłanie pedagogiczne Profesor Teresy Kukołowicz, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.

Kukulski Zygmunt Bolesław
 • Draus Jan, Zygmunt Kukulski (1890-1944), „Roczniki Nauk Społecznych” 1989, t. 17, z. 2.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Magier Piotr, La pédagogie à l’Université Catholique de Lublin par rapport au progrès de la pédagogie en Pologne. Esquisse historique et théorique, „Roczniki Pedagogiczne” 2012, t. 4(40), nr 2. UWAGI
  [Kunowski Stefan - s. 61-62; Kukulski Zygmunt - s. 61; Instytut Pedagogiki - s. 61-64; personalizm - s. 63]
 • Skrzyniarz Ryszard, „Przedmiot, źródła i metody badań w biografii – refleksje metodologiczne w pedagogice”. III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa. Lublin, 16-17 kwietnia 2015 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 3. UWAGI
  [Zygmunt Kukulski s. 163-164]
 • Starnawski Jerzy, Zygmunt Kukulski (1890-1944), [w:] Jerzy Starnawski, Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku, Lublin 2004.
 • Walewander Edward, Pedagogia uniwersytetu w życiu i działalności naukowej Zygmunta Bolesława Kukulskiego (1890-1944), [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.

Kumor Bolesław ks.
 • Weiss Anzelm, Kumor Bolesław ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Kunicki Aleksander
 • Widło Jacek, leksander Kunicki (1908-1984), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.

Kunowski Stefan
 • Chałas Krystyna, Struktury treści dydaktycznych w procesie kształcenia pedagogów w świetle warstwicowej teorii rozwoju człowieka Stefana Kunowskiego, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Jazukiewicz Iwona, Aktualność założeń warstwicowej teorii wychowania Stefana Kunowskiego, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 1.
 • Jeziorański Marek, Magier Piotr, Międzynarodowy program współpracy „Trinational”. Alice Salomon Hochschule Berlin, Institut du Travail Social de la Région Auvergne w Clermont-Ferrand, Instytutu Pedagogiki KUL. Spotkanie I - Berlin, 18-25 maja 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 1. UWAGI
  [warstwicowa teoria wychowania Stefana Kunowskiego - s. 185-187]
 • Karczewska Joanna, Dojrzałość osobowa celem wychowania młodzieży chrześcijańskiej w twórczości Stefana Kunowskiego, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Konefał Stanisława, Służebna rola pedagogiki uniwersyeckiej w nauczaniu wychowującym współczesnej młodzieży akademickiej, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010. UWAGI
  [Kunowski Stefan - s. 206-209]
 • Magier Piotr, La pédagogie à l’Université Catholique de Lublin par rapport au progrès de la pédagogie en Pologne. Esquisse historique et théorique, „Roczniki Pedagogiczne” 2012, t. 4(40), nr 2. UWAGI
  [Kunowski Stefan - s. 61-62; Kukulski Zygmunt - s. 61; Instytut Pedagogiki - s. 61-64; personalizm - s. 63]
 • Rynio Alina, Integralne wychowanie człowieka. Sprawozdanie z Konferencji z okazji XXV-lecia śmierci Stefana Kunowskiego (1909-1977), „Roczniki Nauk Społecznych” 2002, t. 30, z. 2.
 • Rynio Alina, Pedagogika uniwersytecka w życiu i twórczości Profesora Stefana Kunowskiego, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Skrzyniarz Ryszard, Kunowski Stefan, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Świdrak Ewelina, Sprawozdanie z konferencji "Wczoraj i dziś pedagogiki uniwersyteckiej w świetle życia i twórczości Profesora Stefana Kunowskiego" 15 grudnia 2009, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).
 • Urbanik Ewa J., Introcepcja wartości Stefana Kunowskiego podstawą we współczesnym kształceniu pedagogów, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Walewander Edward, Główne kierunki badań Instytutu Pedagogiki KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 1999, t. 27, z. 2.

Lacrampe Ludwik Maria Karol OP
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Langkammer Hugolin Helmut OFM
 • Deus meus et omnia. Księga pamiątkowa ku czci o. prof. Hugolina Langkammera OFM w 50. rocznicę święceń kapłańskich, red. Mirosław Stanisław Wróbel, Lublin 2005.
 • Langkammer Hugolin, OFM, [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994.
 • Mazurek Joachim, Langkammer Hugolin Helmut, [w:] Słownik Polskich Pisarzy Franciszkańskich, red. Joachim Roman Bar, Hieronim Eugeniusz Wyczawski, Warszawa 1981.
 • Prejs Roland, O. Hugolin Helmut Langkammet OFM (1987-1993), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci O. Prof. Hugolina Langkammera OFM, red. Andrzej Kiejza, Antoni Paciorek, Gabriel Witaszek, Lublin 2000.

Longchamps de Bérier Roman
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]
 • Jędrejek Grzegorz, Roman Longchamps de Bérier (1883-1941), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.
 • Jędrejek Grzegorz, Roman Longchamps de Bérier (1883-1941), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2006.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Roman Longchamps de Berier (1883-1941), [w:] Krzysztof Pol, Poczet prawników polskich XIX-XX w., uzup. Adam Redzik, Warszawa 2011.

Łach Stanisław ks.
 • Bender Ryszard, Władze naczelne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1944-1968, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.
 • Filipak Marian, Bibliografia prac księdza profesora dr hab. Stanisława Łacha, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1978, t. 25, z. 1.
 • Grygiel Marek, ks. Stanisław Łach (1957-1963), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Łach Stanisław, Kronika Wydziału Teologicznego 1944-1968, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.
 • Piech Stanisław, Łach Stanisław, [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich 1981-1993, t. 8, red. Józef Mandziuk, Warszawa 1995.
 • Piech Stanisław, Łach Stanisław, [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich 1981-1993, t. 8, red. Józef Mandziuk, Warszawa 1995.
 • Piech Stanisław, Łach Stanisław, [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich 1981-1993, t. 8, red. Józef Mandziuk, Warszawa 1995.
 • Ziółek Jan, Katolicki Uniwerstet Lubelski w latach 1944-1992, [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994.

Łoś Jan Stanisław
 • Bender Ryszard, Profesor Stanisław Łoś, „Więź” 1974, R. 17, nr 4.
 • Bloch Czesław, Sułowski Zygmunt, Kronika Wydziału Nauk Humanistycznych 1944-1968, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.
 • Gach Piotr Paweł, Łoś Stanisław Jan, [w:] Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 2, red. Tadeusz Radzik, Adam Witusik, Jan Ziółek, Lublin 1996.
 • Kusz Paulina, Jan Stanisław Łoś wobec kwestii ukraińskiej (1918-1939), Lublin 2010.
 • Kusz Paulina, Poglądy Jana Stanislawa Łosia na kwestie galicyjskiej mniejszości ukraińskiej w drugiej Rzeczypospolitej, „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” 2011, nr 38.
 • Libera Paweł, Z dziejów „Buntu Młodych” i „Polityki”. Listy Aleksandra i Adolfa Marii Bocheńskich do Stanisława Łosia (1932-1939), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2013, t. 48.
 • Pajewski Janusz, Poza wczoraj. Wspomnienia, Poznań 1992. UWAGI
  [Łoś Stanisław - s. 139-143; Żywczyński Mieczysław ks. - s. 49-52]
 • Szpor Romuald, Stanisław Łoś – eseista niepospolity, „Kierunki” 1974, R. 18, nr 9 (924).
 • Wrzeszcz Maria, Lubił niezapominajki (Wspomnienie o profesorze Janie Stanisławie Łosiu), [w:] Księga jubileuszowa 90-lecia Koła Naukowego Historyków Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Andrzej Gładysz, Jacek Pożarowszczyk, Bartłomiej Proc, Lublin 2009.
 • Ziółek Ewa, Łoś Stanisław Jan, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Ziółek Jan, Osiągnięcia naukowe humanistyki KUL w ciągu 80 lat istnienia, [w:] Nauka i wiara. 80 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Andrzej Szostek, Lublin 1999. UWAGI
  [Łoś Jan Stanisław - s. 91]
 • Zwolski Edward, Jan Stanisław Łoś, „Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL” 1974, nr 3(23).
 • Zwolski Edward, Jan Stanisław Łoś 1890–1974, „Tygodnik Powszechny” 1974, R. 28, nr 13(1314).

Majka Józef ks.
 • Kryczka Piotr, Katolicka etyka społeczna na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 3.

Micheletti Andrzej Michał ks.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Michiels Gommar Józef OFMCap.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Olczak Stanisław
 • Pawłowska Anna, Prof. Stanisław Olczak - w drugą rocznicę śmierci, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 4 (186).

Paciorkiewicz Maurycy Michał
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Wiślicki Jan, Ś.p. Maurycy Michał Paciorkiewicz. Życie i prace naukowe, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1928, R. 4, z. 1(5).

Pałucki Jerzy ks.
 • Karolewicz Grażyna, Instytut Historii Kościoła 1964-2004, Lublin 2005.
 • Pałucki Jerzy ks., [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994.
 • The John Paul II Catholic University of Lublin Faculty of Theology Members and Selected Bibliography, ed. Krzysztof Góźdź, Jerzy Pałucki, Lublin 2006. UWAGI
  [Kalinowski Mirosław ks. - s. 267-273]
 • Ziółkowska Marta, ks. Jerzy Pałucki (2003-2008), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.

Papierkowski Zdzisław
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Pastuszka Józef Adam
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Peretiatkowicz Antoni
 • Antoni Peretiatkowicz (1884-1956), [w:] Krzysztof Pol, Poczet prawników polskich XIX-XX w., uzup. Adam Redzik, Warszawa 2011.
 • Dudek Dariusz, Antoni Peretiatkowicz (1884-1956), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2006.
 • Dudek Dariusz, Peretiatkowicz Antoni, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Płużek Zenomena
 • Falkowski Andrzej, Francuz Piotr, Łaguna Mariola, Oleś Piotr, Prężyna Władysław, Uchnast Zenon, Pamięci Profesor Zenomeny Płużek, „Roczniki Psychologiczne” 2005, t. 8, nr 2.
 • Okła Wiesława, Steuden Stanisława, Profesor Zenomena Płużek. Uczony, badacz, nauczyciel, „Roczniki Filozoficzne” 1997, t. 45, z. 4.
 • Tomczyk Marek, Curriculum vitae śp. prof. dr hab. Zenomeny Płużek, „Studia Psychologica” 2006, nr 6.

Podbielski Henryk

Poplatek Władysław ks.
 • Bender Ryszard, Władze naczelne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1944-1968, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.
 • Greniuk Franciszek, Dzieje Sekcji Teologii Moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-1968, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1968, t. 15, z. 3.
 • Krucki Łukasz, ks. Władysław Poplatek (1965-1972), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Łach Stanisław, Kronika Wydziału Teologicznego 1944-1968, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.
 • Mandziuk Józef, Poplatek Władysław, [w:] Słownik polskich teologów katolickich 1994-2003, t. 9, red. Józef Mandziuk, Warszawa 2006.
 • Misiurek Jerzy, Teologia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Nurty-osoby-osiągnięcia, Lublin 1999. UWAGI
  [Poplatek Władysław ks. - s. 41]
 • Piwowarski Władysław, Zarys dziejów Sekcji Teologii Pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubeskim 1958-1968, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1968, t. 15, z. 3.
 • Poplatek Władysław ks., [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994.
 • Urban Wincenty, Dorobek naukowy księży repatriantów w Polsce w latach 1945-1970, „Homo Dei” 1970, R. 39, nr 3.
 • Urban Wincenty, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i jego znaczenie dla nauki polskiej w okresie międzywojennym oraz jej organizacji w Polsce Ludowej, „Studia Lubaczowskie” 1981, nr 1.
 • Zuchowski Zygmunt, Egzorta na pogrzebie Protonotariusza Apostolskiego Ks. Prof. Doktora hab. Władysława Poplatka wygłoszona 18 lutego 1994 r. w Lublinie, „Zamojski Informator Diecezjalny” 1994, R. 3, nr 2.

Popławski Mieczysław Stanisław
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Starnawski Jerzy, Mieczysław Stanisław Popławski (1893-1946), [w:] Jerzy Starnawski, Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku, Lublin 2004.

Popowski Remigiusz ks.

Poręba Piotr ks.
 • Bednarczyk Piotr, Ks. Piotr Poręba. Pedagog i Profesor, „Currenda” 1992, nr 142.
 • Czekalski Ryszard, Poręba Piotr ks., [w:] Słownik katechetyki w Polsce XX w., red. Ryszard Czekalski, Warszawa 2003.
 • Kumor Bolesław, Poręba Piotr (1908-1991), [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich 1981-1993, t. 8, red. Józef Mandziuk, Warszawa 1995.
 • Łach Stanisław, Kronika Wydziału Teologicznego 1944-1968, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.
 • Nowak Adam, Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. 4, Tarnów 2004. UWAGI
  [Macheta Kazimierz ks. - s. 276; Poręba Piotr ks. - s. 278]
 • Poręba Piotr ks., [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994.
 • Ślusarz Andrzej, Psychopedagogika rodziny księdza Piotra Poręby, Kraków 2003.
 • Tomkiewicz Antoni, ks. Piotr Poręba (1908-1991), [w:] 50 lat teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, red. Andrzej Kiciński, Czesław Krakowiak, Wiesław Przygoda, Michał Wyrostkiewicz, Lublin 2009.
 • Tomkiewicz Antoni, Poręba Piotr, [w:] Leksykon teologii pastoralnej, red. Miroslaw Fijałkowski, Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda, Lublin 2006.
 • Tomkiewicz Antoni, Prace naukowe prowadzone pod kierunkiem Ks. Prof. dra hab. Piotra Poręby, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1981, t. 28, z. 6.
 • Tylus Stanisław, ks. Piotr Poręba (1975-1976), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.

Porzeziński Wiktor
 • Kukulski Zygmunt, Ś.p. Dr. Wiktor Porzeziński, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, R. 5, z. 1(6).
 • Przemówienie ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego 1929/1930 dn. 6 X 1929 r., „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, R. 5, z. 1(6). UWAGI
  [Wiktor Porzeziński – s. 22; uprawnienia – s. 23-24; sale fundacyjne – s. 25-26]

Ptaszycki Stanisław Ludwik
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Wspomnienia, „Pamiętnik Lubelski” 1935, t. 2. UWAGI
  [Stanisław Ptaszycki - s. 283-286; Bohdan Rutkiewicz - s. 287-290]

Radomski Bolesław ks.
 • Bender Ryszard, Władze naczelne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1944-1968, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.
 • Grzebień Ludwik, Radomski Bolesław Józef, [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 7, red. Ludwik Grzebień, Warszawa 1983.
 • Karolewicz Grażyna, Represje wobec społeczności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944-1956, [w:] Aparat ucisku na Lubelszczyźnie w latach 1944-1956 wobec duchowieństwa katolickiego, red. Marian Peret, Zygmunt Zieliński, Lublin 2000.
 • Kumor Bolesław, Radomski Bolesław Józef, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 29, red. Emanuel Rostworowski, Wrocław 1986.
 • Łach Stanisław, Kronika Wydziału Teologicznego 1944-1968, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.
 • Marczewski Jarosław Roman, ks. Bolesław Radomski (1950-1956), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Story Marek, Ksiądz Profesor Bolesław Radomski (1904-1956), „Resovia Sacra” 2002/2003, nr 9/10.
 • Ziółek Jan, Katolicki Uniwerstet Lubelski w latach 1944-1992, [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994.
 • Ziółek Jan, Wstęp, [w:] Katolicki Uniwerstet Lubelski w latach 1944-1952. Wspomnienia i relacje, red. Jan Ziółek, Lublin 1999.

Rechowicz Marian Józef ks.
 • Karolewicz Grażyna, Instytut Historii Kościoła 1964-2004, Lublin 2005.
 • Mandziuk Józef, Rechowicz Marian, [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich 1981-1993, t. 8, red. Józef Mandziuk, Warszawa 1995.
 • Skrzyniarz Ryszard, Wybrane przykłady postaw i działań ukierunkowanych na przetrwanie oraz rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944-1970, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Wielgus Stanisław, Biskup Marian Rechowicz, profesor i rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1985, R. 14, nr 1.
 • Zahajkiewicz Marek, Biskup profesor Marian Rechowicz badacz przeszłości i założyciel Międzywydziałowego Zakładu Historii Kultury w Średniowieczu, „Acta Mediaevalia” 2007, t. 20.
 • Zahajkiewicz Marek, Ks. Marian Rechowicz (1956-1957), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Zieliński Zygmunt, Mistrzowie w pamięci ucznia, [w:] Historia świadectwem czasów. Księdzu Profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi, red. Włodzimierz Bielak, Stanisław Tylus, Lublin 2006.

Rodziński Adam
 • Kowalczyk Stanisław, Działalność naukowo-dydaktyczna prof. dra hab. Adama Rodzińskiego, „Roczniki Nauk Społecznych” 1997, t. 25, z. 1.

Roth Jan SJ
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Ryczan Kazimierz bp
 • W służbie wartościom. Księga pamiątkowa poświęcona Księdzu Biskupowi Profesorowi dr. hab. Kazimierzowi Ryczanowi z okazji 60-lecia urodzin, red. Ryszard Kamiński, Kielce 1999.

Słomkowski Antoni ks.
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]
 • Karolewicz Grażyna, Drugi założyciel KUL, „Więź” 1982, R. 25, nr 6.
 • Karolewicz Grażyna, Ksiądz Antoni Słomkowski, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2000, R. 18, nr 61.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Karolewicz Grażyna, W służbie "Deo et Patriae": ks. Idzi Radziszewski (1871-1922) i ks. Antoni Słomkowski (1900-1982), „Ethos” 2009, R. 22, nr 1/2 (85/86).
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1925-1939 we wspomnieniach swoich pracowników i studentów, red. Grażyna Karolewicz, Lublin 1989. UWAGI
  [Akademickie Koło Misjologiczne - passim; Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża - s. 44, 149; Bratnia Pomoc - passim; Centrala Kół Naukowych - s. 33-34; Kremer Piotr Antoni ks. - passim; Słomkowski Antoni ks. - passim]
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1944-1952. Wspomnienia i relacje, red. Jan Ziółek, Lublin 1999.
 • Ksiądz rektor Antoni Słomkowski. Stulecie urodzin, oprac. Izabella Słomkowska-Malinowska, Lublin 2001.
 • Ksiądz rektor Antoni Słomkowski. Stulecie urodzin. Materiały z sympozjum KUL, 5 grudnia 2000, red. Marek Chmielewski, Lublin 2001.
 • Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969. UWAGI
  [Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Akademickie Koło Ludoznawstwa Polskiego - s. 50; Akademickie Koło Misjologiczne - s. 303; Akademickie Koło Odbudowy Warszawy - s. 353; Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża - s. 87; Akademickie Koło Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” - s. 354; Akademickie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc Bliźniemu” - s. 88, 303; Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Bownik Zygmunt Bolesław - s. 238; Bratnia Pomoc - s. 337-338; Bursa Akademicka - s. 44; Caritas Academica - s. 304, 337, 351; Centrala Kół Naukowych - s. 50; Chór Akademicki - s. 128, 251]
 • Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994. UWAGI
  [Akademickie Koło Ruchu Trzeźwości KUL im. św. Maksymiliana Marii Kolbego - s. 713; Bender Ryszard - passim; Brajerski Tadeusz - passim; Chór Akademicki - s. 726-731; Collegium Ioannis Pauli II - s. 53, 75-77; Słomkowski Antoni ks. - passim]
 • Piotrowski Mirosław, Wyjątkowy rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ksiądz profesor Antoni Słomkowski (1900-1982), „Nasz Dziennik” 2008, nr 75.
 • Skrzyniarz Ryszard, Wybrane przykłady postaw i działań ukierunkowanych na przetrwanie oraz rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944-1970, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Sławińska Irena, Szlakami moich wód, Lublin 2004. UWAGI
  [ks. Antoni Słomkowski - s. 141]
 • Słomkowski Antoni, Wspomnienia z czasów pełnienia obowiązków rektora KUL, [w:] Katolicki Uniwerstet Lubelski w latach 1944-1952. Wspomnienia i relacje, red. Jan Ziółek, Lublin 1999.
 • Urbański Stanisław, Ks. Antoni Słomkowski, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2009, t. 22, vol. 2.
 • Warzeszak Józef, Ks. Antoni Słomkowski 1900-1982: rektor i odnowiciel KUL, teolog-rekolekcjonista, człowiek sumienia, Warszawa 1999. UWAGI
  [Biblioteka Uniwersytecka ul. Chopina 27 - s. 34-36]
 • Warzeszak Józef, Nieznane strony życia i działalności ks. Rektora Antoniego Słomkowskiego (1900-1982), „Warszawskie Studia Teologiczne” 1998, t. 11.
 • Zelek Andrzej, Ks. Antoni Słomkowski jako twórca szkoły duchowości w Warszawie, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2009, t. 22, vol. 2.
 • Ziółek Jan, Ks. Antoni Słomkowski (1937-1939), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Ziółek Jan, Ks. Antoni Słomkowski - Rektor KUL 1944-1952, „Przegląd Uniwersytecki” 1994, R. 6, nr 4 (30).
 • Ziółek Jan, Ks. Rektor Antoni Słomkowski w powojennej historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2009, t. 22, vol. 2.
 • Ziółek Jan, Początki powojennej działalności KUL, „Chrześcijanin w Świecie” 1984, R. 16, nr 134.
 • Ziółek Jan, Rektor Antoni Słomkowski - drugi założyciel KUL-u, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1982, R. 11, nr 1-2.

Srebrny Stefan
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Starnawski Jerzy, Stefan Srebrny (1890-1962), [w:] Jerzy Starnawski, Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku, Lublin 2004.

Stasiak Marian ks.

Straszewski Maurycy
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Strzeszewski Czesław
 • Balawajder Edward, Chrześcijańska doktryna społeczna. Stenogram z wykładów prof. Czesława Strzeszewskiego. Wprowadzenie, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 1.
 • Kondziela Joachim, Mistrz, „Roczniki Nauk Społecznych” 1990, t. 18, z. 1.
 • Kornat Marek, Kolektywizacja rolnictwa w ZSRR w opiniach sowietologów polskich (1929-1939). Wybrane refleksje i komentarze, [w:] „Rewolucja społeczna” czy „dzika przebudowa”? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956), red. Tomasz Osiński, Lublin 2016. UWAGI
  [Czuma Ignacy - s. 104-105; Strzeszewski Czesław - s. 106-107]
 • Majka Józef, Uczony i działacz, „Roczniki Nauk Społecznych” 1990, t. 18, z. 1.
 • Mazurek Franciszek Janusz, Profesor Czesław Strzeszewski, „Roczniki Nauk Społecznych” 1990, t. 18, z. 1.
 • Peciakowski Tomasz, Porozrywana ciągłość. Historia „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.
 • Piwowarski Władysław, Życie i działalność naukowo-dydaktyczna prof. dra hab. Czesława Strzeszewskiego, „Roczniki Nauk Społecznych” 1975, t. 3.
 • Wódka Marek, Warstwa ideowo-filozoficzna "Roczników Nauk Społecznych", „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.

Szlaga Jan Bernard ks.
 • Babiński Jarosław, Człowiek teologiczny w pismach biskupa Jana Bernarda Szlagi, Pelplin 2007.
 • Mross Henryk, Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższego Seminarium Duchownego Pelplin 1939-1995. Słownik bio-bibliograficzny, Pelplin 1997. UWAGI
  [Szlaga Jan Bernard ks. - s. 242-256]
 • Oto idę. Księga Pamiątkowa dla Biskupa Profesora Jana Bernarda Szlagi w 65. rocznicę urodzin, oprac. Waldemar Chrostowski, Warszawa 2005.
 • Słowo Boga i drogi człowieka. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Pelplińskiego prof. dr hab. Jana Barnarda Szlagi, red. Zbigniew Machnikowski, Tczew-Pelplin 1998.
 • Walkusz Jan, ks. Jan Bernard Szlaga (1981-1984), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.

Szymański Antoni ks.
 • Balawajder Edward, Chrześcijańska doktryna społeczna. Stenogram z wykładów prof. Czesława Strzeszewskiego. Wprowadzenie, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 1.
 • Epitafium ku czci śp. ks. prof. dr. Antoniego Szymańskiego, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 1.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Peciakowski Tomasz, Porozrywana ciągłość. Historia „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.
 • Strzeszewski Czesław, Śp. ks. Antoni Szymański, „Roczniki Nauk Społecznych” 1949, t. 1. UWAGI
  [Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej - s. 6]
 • Wódka Marek, Sprawozdanie z konferencji "Ks. Antoni Szymański (1881-1942). Rektor – Uczony – Działacz społeczny" (Lublin, 9 października 2012 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, t. 5(41), z. 4.
 • Wódka Marek, Warstwa ideowo-filozoficzna "Roczników Nauk Społecznych", „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.

Turowski Jan
 • Albińska Ewa, Prof. dr hab. Jan Turowski (29 października 1917–9 lutego 2006), „Roczniki Nauk Społecznych” 2008, t. 36, z. 1.
 • Dyczewski Leon, Człowiek mądry i dobry. Homilia wygłoszona przez prof. dr. hab. Leona Dyczewskiego OFMConv podczas mszy św. pogrzebowej Profesora Jana Turowskiego. Kościół Akademicki KUL, 14 lutego 2006 r., „Roczniki Nauk Społecznych” 2008, t. 36, z. 1.
 • Nagrody Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2.
 • Peciakowski Tomasz, Porozrywana ciągłość. Historia „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.
 • Prof. Dr hab. Jan Turowski, „Roczniki Nauk Społecznych” 1993, t. 21, z. 1.

Umiński Józef ks.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Waściszakowski vel. Waściszewski Leon Bernard
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Weiss Anzelm ks.
 • Kościół i historia. Drogi i wzajemne powiązania. Księga pamiątkowa ku czci księdza profesora Anzelma Weissa, red. Stanisław Tylus, Jan Walkusz, Lublin 2001.
 • Olejnik Czesław, Weiss Anzelm Romuald, [w:] Czesław Olejnik, Wolsztyński słownik biograficzny, cz. 2, Wolsztyn 2007. UWAGI
  [Weiss Anzelm - s. 301-303]
 • Walkusz Jan, ks. Anzelm Weiss (1993-1999), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.

Wilk Józef SDB
 • Opozda Danuta, Pedagogika rodziny w uniwersyteckiej działalności Księdza Profesora Józefa Wilka, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Opozda Danuta, Wspomnienie o Ks. Profesorze Józefie Wilku SDB w dziesiątą rocznicę śmierci, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.
 • Parzyszek Magdalena, Konferencja "Status pedagogiki rodziny" odbywającej się podczas Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej. Lublin, 20 listopada 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.

Wiślicki Jan ks.
 • Kałwa P., Śp. ks. Jan Wiślicki, „Roczniki Nauk Społecznych” 1949, t. 1.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Witaszek Gabriel CSsR
 • Polak Grzegorz, Kto jest kim w Kościele: ekumeniczne "who is who" chrześcijaństwa w Polsce, Warszawa 1999. UWAGI
  [Bobowski Władysław Józef bp - s. 28-29; Kalinowski Mirosław ks. - s. 151; Witaszek Gabriel CSsR - s. 404-405]
 • Witaszek Gabriel, [w:] Zbigniew Andrzej Judycki, Polscy duchowni w świecie. Słownik biograficzny, t. 1, Kielce 2008.
 • Wysocki Marcin, ks. Gabriel Witaszek CSsR (1999-2002), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.

Wojtkowski Andrzej
 • Karolewicz Grażyna, Jubileusz 25-lecia pracy na KUL prof. dra Andrzeja Wojtkowskiego, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1969, R. 12, nr 2.
 • Starnawski Jerzy, Andrzej Wojtkowski (1891-1975), [w:] Jerzy Starnawski, Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku, Lublin [b.r.].
 • Zieliński Zygmunt, Mistrzowie w pamięci ucznia, [w:] Historia świadectwem czasów. Księdzu Profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi, red. Włodzimierz Bielak, Stanisław Tylus, Lublin 2006.

Woroniecki Jacek Adam Marian Tomasz Pius Leon OP
 • Bednarski Feliks W., Uniwersalizm pedagogiczny o. Jacka Woronieckiego, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1959, t. 6, z. 1-2.
 • Bloch Czesław, Katolicki Uniwersytet Lubelski a polonia na świecie, [w:] Katolicki Uniwerstet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dziejów uczelni, red. Grażyna Karolewicz, Marek Zahajkiewicz, Zygmunt Zieliński, Lublin 1992.
 • Błeszczyńska Imelda, O. Jacek Woroniecki. Dominikanin - wychowaca - patriota 1878-1949, Lublin 2006.
 • Błeszczyńska Imelda, O. Jacek Woroniecki jako założyciel Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi, „W drodze” 1974, R. 2, nr 8.
 • Bocheński Józef Maria, Wspomnienia, Kraków 1994. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 64]
 • Człowiek - moralność - wychowanie. Życie i myśl Jacka Woronieckiego OP, red. Stanisław Gałkowski, Maurycy Lucjan Niedziela, Lublin 2000.
 • Derdziuk Andrzej, Aretologia w podręcznikach moralistów kapucyńskich w okresie między Soborem Watykańskim I a Watykańskim II, Lublin 2001. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 59]
 • Gałkowski Stanisław, Ku dobru. Aktualność filozofii wychowania Jacka Woronieckiego, Rzeszów 1998.
 • Gaweł Eugeniusz, Wychowawcza funkcja etyki w ujęciu o. Jacka Woronieckiego, „W drodze” 1974, R. 2, nr 8.
 • Górski Karol, Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 322]
 • Inlender Bogusław, O. Jacek Woroniecki, „Znak” 1966, R. 18, nr 6(144).
 • Kalinowska Katarzyna, Jacek Woroniecki o społeczeństwie i państwie, Lublin 2005.
 • Kamińska Wanda, Podstawy filozoficzno-teologiczne systemu wychowawczego o. Jacka Woronieckiego, „Roczniki Nauk Społecznych” 1990, t. 18, z. 2.
 • Karolewicz Grażyna, Ksiądz Idzi Benedykt Radzieszewski 1871-1922, Lublin 1992. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 94]
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Kiereś Barbara, Klasyczna myśl wychowawcza w ujęciu dominikańskich mistrzów kształcenia uniwersyteckiego: J. Woroniecki, F.W. Bednarski, M.A. Krąpiec, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Kłósak Kazimierz, O. Jacek Woroniecki, „Przegląd Filozoficzny” 1949, R. 45, z. 3-4.
 • Kobylińska Zdzisława, Il concetto dell'educazione morale dell'uomo nell'insegnamento di Padre Jacek Woroniecki, Roma 1992.
 • Kowalski Kazimierz, O. Jacek Woroniecki jako apostoł tomizmu, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1959, t. 6, z. 1-2.
 • Krajski Stanisław, Antropologiczne podstawy katolickiej etyki wychowczej o. Jacka Woronieckiego, „Odpowiedzialność i Czyn” 1988, nr 1, z. 2.
 • Król Remigiusz, Filozofia osoby w koncepcjach Jacka Woronieckiego i Tadeusza Ślipki, Kraków 2005.
 • Plezia Marian, O ojcu Jacku Woronieckim, „W drodze” 1974, R. 2, nr 8.
 • Pogrzeb śp. o. Jacka Woronieckiego, „Róża Duchowna” 1949, R. 51, nr 7-8.
 • Polak Ryszard, Filozofia wychowania Jacka Woronieckiego, [w:] Filozofia i edukacja, red. Imelda Chłodna, Piotr Jaroszyński, Paweł Tarasiewicz, Lublin 2005.
 • Polak Ryszard, Jacek Woroniecki - postać i dzieło, w: Jacek Woroniecki, W szkole wychowania, Lublin 2008.
 • Polak Ryszard, Jacek Woroniecki - życie i twórczość naukowa, „Człowiek w kulturze” 1999, t. 12.
 • Polak Ryszard, Jacka Woronieckiego głos w sprawie programów szkolnych, cech osobowych nauczyciela oraz zadań wychowawczych szkoły w okresie II Rzeczypospolitej, „Człowiek w kulturze” 1999, t. 12.
 • Polak Ryszard, O. Jacek Woroniecki OP (1924-1929), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Przybylski Bernard, W poszukiwaniu autentyzmu dominikańskiego (Ojciec Jacek Woroniecki OP 1878-1949), „W drodze” 1974, R. 2, nr 8.
 • Schrade Urlich, Problem narodu i ojczyzny w ujęciu J. Woronieckiego i I.M. Bocheńskiego, „Arcana” 2000, nr 6.
 • Skrobicki Zbigniew, Program odrodzenia katolicko-społecznego w Polsce w ujęciu czasopisma "Prąd" 1909-1939, Lublin 1987. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 372-378]
 • Stępień Katarzyna, Jacka Woronieckiego "Przewodnik po literaturze religijnej", „Człowiek w kulturze” 1999, t. 12.
 • Strzeszewski Czesław, Na przełomie czasów. Moje wspomnienia, Lublin 1995. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 156]
 • Świeżawski Stefan, Wielki przełom 1907-1945, Lublin 1989. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 132]
 • Tarnowski Piotr, Inicjatywy duszpasterskie w lubelskim środowisku akademickim w latach 1918-1939, [w:] Katolicki Uniwerstet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dziejów uczelni, red. Grażyna Karolewicz, Marek Zahajkiewicz, Zygmunt Zieliński, Lublin 1992.
 • Tomczyk Małgorzata, Autorytet nauczyciela akademickiego w twórczości o. Jacka Woronieckiego, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Turowski Konstanty, Historia Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie", Warszawa 1987.
 • Wilk Stanisław, Episkopat Kościoła katolickiego w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] Katolicki Uniwerstet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dziejów uczelni, red. Grażyna Karolewicz, Marek Zahajkiewicz, Zygmunt Zieliński, Lublin 1992.
 • Wilk Stanisław, Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1992.

Wóycicki Aleksander ks.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Szkoła Anna, Ks. Aleksander Wóycicki jako prekursor socjologii pracy i przemysłu, „Roczniki Nauk Społecznych” 2006, t. 34, z. 1.

Zdyb Marian

Życzyński Henryk Marian
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.


Pracownicy administracji
Borkowski Julian
 • Turowski Konstanty, Śp. Julian Borkowski, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1.

Budziarek Marek
 • Budziarek Mikołaj, Ś.P, Doktor Marek Budziarek (1951-2006), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2006, R. 24, nr 85-86.

Dziewałtowska-Gintowt Anna
 • Starnawska Maria, Śp. Anna Dziewałtowska-Gintowt (25 VI 1909-6 X 1967), „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 1.

Górny Jan
 • Leszczuk Edmund, Śp. Jan Górny, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 4.

Łoś Marta
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1969, R. 12, nr 3. UWAGI
  [Łoś Marta - s. 80; odczyty gości z zagranicy - s. 80-81; Pigoń Stanisław - s. 79-80]
 • Wierzbicka Elżbieta, Marta z Budnych Łosiowa (1898-1969) i jej dwór w Niemcach w latach 1918-1944, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców. Materiały III sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 11-13 października 2006, red. Hubert Łaszkiewicz, Lublin 2007.

Szalkiewiczowa Halina
 • Martyniakowa Alina, Śp. Halina Szalkiewiczowa, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 2.

Szczęch Stanisław

Wojciechowski Norbert
 • Malik Jakub, Sanetra Piotr, Wojciechowski Norbert, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Woronowski Franciszek
 • Kamińska Wanda, Podstawy filozoficzno-teologiczne systemu wychowawczego o. Jacka Woronieckiego, „Roczniki Nauk Społecznych” 1990, t. 18, z. 2.
 • Władze uniwersytecki KUL w roku akademickim 1963/64, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1963, R. 6, nr 4.

Zabłocki Karol
 • Starnawski Jerzy, Śp. Karol Zabłocki, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 1.


Rektorzy i prorektorzy
Bartkowski Bolesław SDB
 • Dąbek Stanisław, Bartkowski Bolesław SDB, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Dąbek Stanisław, Refleksje rozproszone. Ksiądz profesor Bolesław Bartkowski. 3 marca 1936-25 marca 1998, „Ruch Muzyczny” 1998, R. 42, nr 13.
 • Jasiński Tomasz, Ks. Profesor Bolesław Bartkowski 3 III 1936-25 III 1998, „Muzyka” 1998, t. 43, nr 3(170).

Białkowski Leon Ignacy
 • Karolewicz Grażyna, Białkowski Leon Ignacy, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Kłoczowski Jerzy, Śp. Leon Białkowski, „Roczniki Humanistyczne” 1957, t. 4, z. 4.
 • Kronika Uniwersytecka, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1927, R. 3, z. 1(4). UWAGI
  [Inauguracja – s. 15, Wydział Teologiczny – s. 19-21; Wydział Prawa Kanonicznego – s. 21-23; Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych – s. 23-25; Wydział Nauk Humanistycznych – s. 25-27; Leon Białkowski – s. 26; Aleksander Kossowski – s. 26-27; Akademia ku czci św. Franciszka – s. 27; Akademia Papieska – s. 27-28; działalność naukowa i popularyzatorska – s. 28-37; Towarzystwo Teologiczne – s. 37-38; IV Zjazd Odrodzenia – s. 39-40; statystyka studentów [1926/1927] – s. 41-44]
 • Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969. UWAGI
  [Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Akademickie Koło Ludoznawstwa Polskiego - s. 50; Akademickie Koło Misjologiczne - s. 303; Akademickie Koło Odbudowy Warszawy - s. 353; Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża - s. 87; Akademickie Koło Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” - s. 354; Akademickie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc Bliźniemu” - s. 88, 303; Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Bownik Zygmunt Bolesław - s. 238; Bratnia Pomoc - s. 337-338; Bursa Akademicka - s. 44; Caritas Academica - s. 304, 337, 351; Centrala Kół Naukowych - s. 50; Chór Akademicki - s. 128, 251]
 • Nowodworski Witold, Bibliografia prac Leona Białkowskiego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1967, t. 26.
 • Starnawski Jerzy, Leon Białkowski (1885-1952), [w:] Jerzy Starnawski, Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku, Lublin 2004.

Czerkawski Jan
 • Gutowski Piotr, Czerkawski Jan, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Gutowski Piotr, Jan Czerkawski, „Principia. Ekspres Filozoficzny” 2007, nr 41.
 • Z dziejów filozoficznej refleksji nad człowiekiem. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Czerkawskiego (1939-2007), red. Przemysław Gut, Piotr Gutowski, Lublin 2007.

Czuma Ignacy
 • Karolewicz Grażyna, Czuma Ignacy, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Kędziora Robert, Ignacy Czuma (1891-1963), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.
 • Kędziora Robert, Ignacy Czuma (1891-1963), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2006.
 • Kornat Marek, Kolektywizacja rolnictwa w ZSRR w opiniach sowietologów polskich (1929-1939). Wybrane refleksje i komentarze, [w:] „Rewolucja społeczna” czy „dzika przebudowa”? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956), red. Tomasz Osiński, Lublin 2016. UWAGI
  [Czuma Ignacy - s. 104-105; Strzeszewski Czesław - s. 106-107]
 • Peciakowski Tomasz, Porozrywana ciągłość. Historia „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.
 • Życie i twórczość profesora Ignacego Czumy, red. Kazimierz Ostaszewski, Jacek Szczot, Lublin 2009.

Dębiński Antoni ks.
 • Janeczek Stanisław, Dębiński Antoni ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • M.K., Dwie kadencje, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 4 (186).

Granat Wincenty ks.
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]
 • Gajowiak Elżbieta, Wokół warsztatu naukowego Księdza Profesora Wincentego Granata, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1999, R. 17, nr 58.
 • Hojnowski Jan, Profesor, pisarz, człowiek, [w:] Chrześcijanie, t. 11, red. Bohdan Bejze, [b.m.] 1983.
 • Ks. Wincenty Granat. Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa ks. prof. Wincentego Granata, oprac. Halina Irena Szumił, Sandomierz 1980.
 • Skrzyniarz Ryszard, Wybrane przykłady postaw i działań ukierunkowanych na przetrwanie oraz rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944-1970, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Szumił Halina Irena, Działalność naukowa ks. prof. Wincentego Granata, Lublin 2005.
 • Szumił Halina Irena, Recepcja myśli filozoficznej i teologicznej ks. prof. Wincentego Granata na przykładzie prac dyplomowych (1972-2005), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2005, R. 23, nr 81.
 • Szumił Halina Irena, Teologiczna myśl ks. Wincentego Granata: bibliografia prac dyplomowych 1976-2000, Lublin 2000.
 • Szumił Halina Irena, Teologiczna myśl Ks. Wincentego Granta. Bibliografia prac dyplomowych, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1995, R. 13, nr 44.
 • Szumił Halina Irena, Teologiczna myśl Ks. Wincentego Granta. Bibliografia prac dyplomowych (1995-2000), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2000, R. 18, nr 61.
 • Szumił Halina Irena, Teologiczna myśl Ks. Wincentego Granta. Bibliografia prac dyplomowych 2000-2005, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2005, R. 23, nr 80.
 • Żył prawdą w miłości, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1996, R. 14, nr 45.
 • Żył prawdą w miłości: Sługa Boży ksiądz profesor Wincenty Granat (1900-1979): rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1965-1970), red. Adam Kończak, Sandomierz 1997.

Hemperek Piotr bp
 • Miszal Henryk, Hemperek Piotr bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Tymosz Stanisław, Piotr Hemperek (1931-1992), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.
 • Tymosz Stanisław, Piotr Hemperek (1931-1992), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2006.

Iwanicki Józef ks.
 • Skrzyniarz Ryszard, Wybrane przykłady postaw i działań ukierunkowanych na przetrwanie oraz rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944-1970, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.

Kiczuk Stanisław
 • Tkaczyk Marcin, Kiczuk Stanisław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Tkaczyk Marcin, Publikacje prof. dra hab. Stanisława Kiczuka, „Roczniki Filozoficzne” 2008, t. 56, nr 1.
 • Tkaczyk Marcin, Stanisława Kiczuka logika świata realnego, „Roczniki Filozoficzne” 2008, t. 56, nr 1.

Krąpiec Mieczysław Albert OP
 • Dec Ignacy, Filozof komplementarnych ujęć. Laudacja na cześć ks. prof. Stanisława Kowalczyka, 15 czerwca 2012 r., „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.
 • Kiereś Barbara, Klasyczna myśl wychowawcza w ujęciu dominikańskich mistrzów kształcenia uniwersyteckiego: J. Woroniecki, F.W. Bednarski, M.A. Krąpiec, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Rosiak Dariusz, Wielka odmowa. Agent, filozof, antykomunista, Wołowiec 2014.

Krupa Andrzej Ludwik OFM
 • Siudy Teofil, O. Ludwik Andrzej Krupa. Szkic biograficzny, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1982, nr 29, z. 2.
 • Św.p. O. Profesor Andrzej Ludwik Krupa OFM. Materiały do biografii z teczki personalnej prowadzonej na KUL (sygn. A-296), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1992, R. 10, nr 31.

Kruszyński Józef ks.
 • J.M. Ks. Rektor Kruszyński, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1926, R. 2, z. 1(3).
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Ptaszycki Stanisław Ludwik
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Wspomnienia, „Pamiętnik Lubelski” 1935, t. 2. UWAGI
  [Stanisław Ptaszycki - s. 283-286; Bohdan Rutkiewicz - s. 287-290]

Radziszewski Idzi ks.
 • Biela Adam, Nieznane karty z historii psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Przegląd Psychologiczny” 2010, t. 53, nr 3.
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]
 • Dębiński Antoni, Pyter Magdalena, Wizjoner i realista. O Idzim Radziszewskim - twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2020.
 • Karolewicz Grażyna, Ksiądz Idzi Benedykt Radzieszewski 1871-1922, Lublin 1992. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 94]
 • Karolewicz Grażyna, Ksiądz Idzi Radziszewski (1871-1922) - Założyciel Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, [w:] Chrześcijanie, t. 9, red. Bohdan Bejze, Warszawa 1982.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Karolewicz Grażyna, W służbie "Deo et Patriae": ks. Idzi Radziszewski (1871-1922) i ks. Antoni Słomkowski (1900-1982), „Ethos” 2009, R. 22, nr 1/2 (85/86).
 • Kremer Piotr, Ś.p. Ks. Dr. Idzi Radziszewski, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1923, R. 1, z. 1.
 • Strawińska Maria, Wspomnienie o ks. I. Radziszewskim, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 1.
 • Wodzianowska Irena, Ksiądz Idzi Radziszewski w służbie Bogu i Ojczyźnie, „Summarium. Societatis Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II” 2018, R. 47(67).

Rechowicz Marian Józef ks.
 • Karolewicz Grażyna, Instytut Historii Kościoła 1964-2004, Lublin 2005.
 • Mandziuk Józef, Rechowicz Marian, [w:] Słownik Polskich Teologów Katolickich 1981-1993, t. 8, red. Józef Mandziuk, Warszawa 1995.
 • Skrzyniarz Ryszard, Wybrane przykłady postaw i działań ukierunkowanych na przetrwanie oraz rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944-1970, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Wielgus Stanisław, Biskup Marian Rechowicz, profesor i rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1985, R. 14, nr 1.
 • Zahajkiewicz Marek, Biskup profesor Marian Rechowicz badacz przeszłości i założyciel Międzywydziałowego Zakładu Historii Kultury w Średniowieczu, „Acta Mediaevalia” 2007, t. 20.
 • Zahajkiewicz Marek, Ks. Marian Rechowicz (1956-1957), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Zieliński Zygmunt, Mistrzowie w pamięci ucznia, [w:] Historia świadectwem czasów. Księdzu Profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi, red. Włodzimierz Bielak, Stanisław Tylus, Lublin 2006.

Słomkowski Antoni ks.
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]
 • Karolewicz Grażyna, Drugi założyciel KUL, „Więź” 1982, R. 25, nr 6.
 • Karolewicz Grażyna, Ksiądz Antoni Słomkowski, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2000, R. 18, nr 61.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Karolewicz Grażyna, W służbie "Deo et Patriae": ks. Idzi Radziszewski (1871-1922) i ks. Antoni Słomkowski (1900-1982), „Ethos” 2009, R. 22, nr 1/2 (85/86).
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1925-1939 we wspomnieniach swoich pracowników i studentów, red. Grażyna Karolewicz, Lublin 1989. UWAGI
  [Akademickie Koło Misjologiczne - passim; Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża - s. 44, 149; Bratnia Pomoc - passim; Centrala Kół Naukowych - s. 33-34; Kremer Piotr Antoni ks. - passim; Słomkowski Antoni ks. - passim]
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1944-1952. Wspomnienia i relacje, red. Jan Ziółek, Lublin 1999.
 • Ksiądz rektor Antoni Słomkowski. Stulecie urodzin, oprac. Izabella Słomkowska-Malinowska, Lublin 2001.
 • Ksiądz rektor Antoni Słomkowski. Stulecie urodzin. Materiały z sympozjum KUL, 5 grudnia 2000, red. Marek Chmielewski, Lublin 2001.
 • Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969. UWAGI
  [Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Akademickie Koło Ludoznawstwa Polskiego - s. 50; Akademickie Koło Misjologiczne - s. 303; Akademickie Koło Odbudowy Warszawy - s. 353; Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża - s. 87; Akademickie Koło Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” - s. 354; Akademickie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc Bliźniemu” - s. 88, 303; Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Bownik Zygmunt Bolesław - s. 238; Bratnia Pomoc - s. 337-338; Bursa Akademicka - s. 44; Caritas Academica - s. 304, 337, 351; Centrala Kół Naukowych - s. 50; Chór Akademicki - s. 128, 251]
 • Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994. UWAGI
  [Akademickie Koło Ruchu Trzeźwości KUL im. św. Maksymiliana Marii Kolbego - s. 713; Bender Ryszard - passim; Brajerski Tadeusz - passim; Chór Akademicki - s. 726-731; Collegium Ioannis Pauli II - s. 53, 75-77; Słomkowski Antoni ks. - passim]
 • Piotrowski Mirosław, Wyjątkowy rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ksiądz profesor Antoni Słomkowski (1900-1982), „Nasz Dziennik” 2008, nr 75.
 • Skrzyniarz Ryszard, Wybrane przykłady postaw i działań ukierunkowanych na przetrwanie oraz rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944-1970, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Sławińska Irena, Szlakami moich wód, Lublin 2004. UWAGI
  [ks. Antoni Słomkowski - s. 141]
 • Słomkowski Antoni, Wspomnienia z czasów pełnienia obowiązków rektora KUL, [w:] Katolicki Uniwerstet Lubelski w latach 1944-1952. Wspomnienia i relacje, red. Jan Ziółek, Lublin 1999.
 • Urbański Stanisław, Ks. Antoni Słomkowski, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2009, t. 22, vol. 2.
 • Warzeszak Józef, Ks. Antoni Słomkowski 1900-1982: rektor i odnowiciel KUL, teolog-rekolekcjonista, człowiek sumienia, Warszawa 1999. UWAGI
  [Biblioteka Uniwersytecka ul. Chopina 27 - s. 34-36]
 • Warzeszak Józef, Nieznane strony życia i działalności ks. Rektora Antoniego Słomkowskiego (1900-1982), „Warszawskie Studia Teologiczne” 1998, t. 11.
 • Zelek Andrzej, Ks. Antoni Słomkowski jako twórca szkoły duchowości w Warszawie, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2009, t. 22, vol. 2.
 • Ziółek Jan, Ks. Antoni Słomkowski (1937-1939), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Ziółek Jan, Ks. Antoni Słomkowski - Rektor KUL 1944-1952, „Przegląd Uniwersytecki” 1994, R. 6, nr 4 (30).
 • Ziółek Jan, Ks. Rektor Antoni Słomkowski w powojennej historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2009, t. 22, vol. 2.
 • Ziółek Jan, Początki powojennej działalności KUL, „Chrześcijanin w Świecie” 1984, R. 16, nr 134.
 • Ziółek Jan, Rektor Antoni Słomkowski - drugi założyciel KUL-u, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1982, R. 11, nr 1-2.

Sokołowski Czesław bp
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Strzeszewski Czesław
 • Balawajder Edward, Chrześcijańska doktryna społeczna. Stenogram z wykładów prof. Czesława Strzeszewskiego. Wprowadzenie, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 1.
 • Kondziela Joachim, Mistrz, „Roczniki Nauk Społecznych” 1990, t. 18, z. 1.
 • Kornat Marek, Kolektywizacja rolnictwa w ZSRR w opiniach sowietologów polskich (1929-1939). Wybrane refleksje i komentarze, [w:] „Rewolucja społeczna” czy „dzika przebudowa”? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956), red. Tomasz Osiński, Lublin 2016. UWAGI
  [Czuma Ignacy - s. 104-105; Strzeszewski Czesław - s. 106-107]
 • Majka Józef, Uczony i działacz, „Roczniki Nauk Społecznych” 1990, t. 18, z. 1.
 • Mazurek Franciszek Janusz, Profesor Czesław Strzeszewski, „Roczniki Nauk Społecznych” 1990, t. 18, z. 1.
 • Peciakowski Tomasz, Porozrywana ciągłość. Historia „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.
 • Piwowarski Władysław, Życie i działalność naukowo-dydaktyczna prof. dra hab. Czesława Strzeszewskiego, „Roczniki Nauk Społecznych” 1975, t. 3.
 • Wódka Marek, Warstwa ideowo-filozoficzna "Roczników Nauk Społecznych", „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.

Szostek Andrzej MIC
 • Krupa Marzena, Pierwszy Professor Emeritus, „Przegląd Uniwersytecki” 2016, R. 28, nr 4-5 (162-163).

Szymański Antoni ks.
 • Balawajder Edward, Chrześcijańska doktryna społeczna. Stenogram z wykładów prof. Czesława Strzeszewskiego. Wprowadzenie, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 1.
 • Epitafium ku czci śp. ks. prof. dr. Antoniego Szymańskiego, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 1.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Peciakowski Tomasz, Porozrywana ciągłość. Historia „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.
 • Strzeszewski Czesław, Śp. ks. Antoni Szymański, „Roczniki Nauk Społecznych” 1949, t. 1. UWAGI
  [Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej - s. 6]
 • Wódka Marek, Sprawozdanie z konferencji "Ks. Antoni Szymański (1881-1942). Rektor – Uczony – Działacz społeczny" (Lublin, 9 października 2012 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, t. 5(41), z. 4.
 • Wódka Marek, Warstwa ideowo-filozoficzna "Roczników Nauk Społecznych", „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.

Waściszakowski vel. Waściszewski Leon Bernard
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Wielgus Stanisław ks.

Wilk Stanisław SDB

Wojtyska Henryk Damian CP
 • Prejs Roland, Ojciec Profesor Henryk Damian Wojtyska CP (1933-2009), „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 2010, t. 9.

Woroniecki Jacek Adam Marian Tomasz Pius Leon OP
 • Bednarski Feliks W., Uniwersalizm pedagogiczny o. Jacka Woronieckiego, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1959, t. 6, z. 1-2.
 • Bloch Czesław, Katolicki Uniwersytet Lubelski a polonia na świecie, [w:] Katolicki Uniwerstet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dziejów uczelni, red. Grażyna Karolewicz, Marek Zahajkiewicz, Zygmunt Zieliński, Lublin 1992.
 • Błeszczyńska Imelda, O. Jacek Woroniecki. Dominikanin - wychowaca - patriota 1878-1949, Lublin 2006.
 • Błeszczyńska Imelda, O. Jacek Woroniecki jako założyciel Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi, „W drodze” 1974, R. 2, nr 8.
 • Bocheński Józef Maria, Wspomnienia, Kraków 1994. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 64]
 • Człowiek - moralność - wychowanie. Życie i myśl Jacka Woronieckiego OP, red. Stanisław Gałkowski, Maurycy Lucjan Niedziela, Lublin 2000.
 • Derdziuk Andrzej, Aretologia w podręcznikach moralistów kapucyńskich w okresie między Soborem Watykańskim I a Watykańskim II, Lublin 2001. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 59]
 • Gałkowski Stanisław, Ku dobru. Aktualność filozofii wychowania Jacka Woronieckiego, Rzeszów 1998.
 • Gaweł Eugeniusz, Wychowawcza funkcja etyki w ujęciu o. Jacka Woronieckiego, „W drodze” 1974, R. 2, nr 8.
 • Górski Karol, Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 322]
 • Inlender Bogusław, O. Jacek Woroniecki, „Znak” 1966, R. 18, nr 6(144).
 • Kalinowska Katarzyna, Jacek Woroniecki o społeczeństwie i państwie, Lublin 2005.
 • Kamińska Wanda, Podstawy filozoficzno-teologiczne systemu wychowawczego o. Jacka Woronieckiego, „Roczniki Nauk Społecznych” 1990, t. 18, z. 2.
 • Karolewicz Grażyna, Ksiądz Idzi Benedykt Radzieszewski 1871-1922, Lublin 1992. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 94]
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Kiereś Barbara, Klasyczna myśl wychowawcza w ujęciu dominikańskich mistrzów kształcenia uniwersyteckiego: J. Woroniecki, F.W. Bednarski, M.A. Krąpiec, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Kłósak Kazimierz, O. Jacek Woroniecki, „Przegląd Filozoficzny” 1949, R. 45, z. 3-4.
 • Kobylińska Zdzisława, Il concetto dell'educazione morale dell'uomo nell'insegnamento di Padre Jacek Woroniecki, Roma 1992.
 • Kowalski Kazimierz, O. Jacek Woroniecki jako apostoł tomizmu, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1959, t. 6, z. 1-2.
 • Krajski Stanisław, Antropologiczne podstawy katolickiej etyki wychowczej o. Jacka Woronieckiego, „Odpowiedzialność i Czyn” 1988, nr 1, z. 2.
 • Król Remigiusz, Filozofia osoby w koncepcjach Jacka Woronieckiego i Tadeusza Ślipki, Kraków 2005.
 • Plezia Marian, O ojcu Jacku Woronieckim, „W drodze” 1974, R. 2, nr 8.
 • Pogrzeb śp. o. Jacka Woronieckiego, „Róża Duchowna” 1949, R. 51, nr 7-8.
 • Polak Ryszard, Filozofia wychowania Jacka Woronieckiego, [w:] Filozofia i edukacja, red. Imelda Chłodna, Piotr Jaroszyński, Paweł Tarasiewicz, Lublin 2005.
 • Polak Ryszard, Jacek Woroniecki - postać i dzieło, w: Jacek Woroniecki, W szkole wychowania, Lublin 2008.
 • Polak Ryszard, Jacek Woroniecki - życie i twórczość naukowa, „Człowiek w kulturze” 1999, t. 12.
 • Polak Ryszard, Jacka Woronieckiego głos w sprawie programów szkolnych, cech osobowych nauczyciela oraz zadań wychowawczych szkoły w okresie II Rzeczypospolitej, „Człowiek w kulturze” 1999, t. 12.
 • Polak Ryszard, O. Jacek Woroniecki OP (1924-1929), [w:] Dziekani Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1919-2009), red. Tomasz Moskal, Jan Walkusz, Lublin 2009.
 • Przybylski Bernard, W poszukiwaniu autentyzmu dominikańskiego (Ojciec Jacek Woroniecki OP 1878-1949), „W drodze” 1974, R. 2, nr 8.
 • Schrade Urlich, Problem narodu i ojczyzny w ujęciu J. Woronieckiego i I.M. Bocheńskiego, „Arcana” 2000, nr 6.
 • Skrobicki Zbigniew, Program odrodzenia katolicko-społecznego w Polsce w ujęciu czasopisma "Prąd" 1909-1939, Lublin 1987. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 372-378]
 • Stępień Katarzyna, Jacka Woronieckiego "Przewodnik po literaturze religijnej", „Człowiek w kulturze” 1999, t. 12.
 • Strzeszewski Czesław, Na przełomie czasów. Moje wspomnienia, Lublin 1995. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 156]
 • Świeżawski Stefan, Wielki przełom 1907-1945, Lublin 1989. UWAGI
  [Woroniecki Jacek OP - s. 132]
 • Tarnowski Piotr, Inicjatywy duszpasterskie w lubelskim środowisku akademickim w latach 1918-1939, [w:] Katolicki Uniwerstet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dziejów uczelni, red. Grażyna Karolewicz, Marek Zahajkiewicz, Zygmunt Zieliński, Lublin 1992.
 • Tomczyk Małgorzata, Autorytet nauczyciela akademickiego w twórczości o. Jacka Woronieckiego, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Turowski Konstanty, Historia Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie", Warszawa 1987.
 • Wilk Stanisław, Episkopat Kościoła katolickiego w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] Katolicki Uniwerstet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dziejów uczelni, red. Grażyna Karolewicz, Marek Zahajkiewicz, Zygmunt Zieliński, Lublin 1992.
 • Wilk Stanisław, Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1992.


Studenci i absolwenci
Ablewicz Jerzy abp
 • Ablewicz Jerzy (1919-1990), [w:] Adam Nowak, Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. 1, Tarnów 1999.
 • Ablewicz Jerzy Karol, [w:] Krzysztof Rafał Prokop, Biskupi Kościoła katolickiego w III Rzeczpospolitej. Leksykon biograficzny, Kraków 1998.
 • Biskupi tarnowscy okresu komunistycznego: ks. bp Jan Piotra Stepa i ks. abp Jerzy Karol Ablewicz, red. Antoni Żurek, Tarnów 2010.
 • Gigilewicz Edward, Ablewicz Jerzy, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Jasiak Robert, Religijny fundament życia moralnego chrześcijan w nauczaniu abp Jerzego Ablewicza, Tarnów 2003.
 • Kluz Marek, Chrześcijańska wizja zycia moralnego w nauczaniu Jerzego Ablewicza Biskupa tarnowskiego (1962-1990), Lublin 2001.
 • Ślusarz Andrzej, Kapłan w nauczaniu arcybiskupa Jerzego Ablewicza, Kraków 2019.
 • Świadek wierny. Dziesiąta rocznica śmierci arcybiskupa Jerzego Ablewicza, red. Józef Stala, Tarnów 2000.
 • Tragarz Mirosław, Listy pasterskie w posłudze słowa biskupa Jerzego Ablewicza, „Polonia Sacra” 2016, nr 20.

Adam Anton ks.
 • Ku personalistycznemu rozumieniu łaski. Studium z charytologii księdza Wincentego Granata, czyli doktorat Antona Adama, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1997, R. 15, nr 48.
 • Skrzyniarz Ryszard, Adam Anton ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Adamczyk Grzegorz
 • Adamczyk Grzegorz, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Adamowicz Leszek Stanisław ks.
 • Adamowicz Leszek Stanisław ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Adamska Anna Barbara
 • Adamska Anna Barbara, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Akimjak Amantius OFS
 • Skrzyniarz Ryszard, Akimjak Amantius OFS, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Babiak Augustyn ks.
 • Siwak Wacław, Metropolita Andrzej Szeptycki i jego synody. Doktorat ks. Augustyna Babiaka, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1999, R. 17, nr 58.

Bafia Stanisław CSSR
 • Bafia Stanisław CSSR, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bagiński Eugeniusz
 • Kasjaniuk Elżbieta, Bagiński Eugeniusz, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Kryczka Piotr, Katolicka etyka społeczna na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 3.

Bagiński Jan bp
 • Bagiński Jan bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bajor Wanda
 • Bajor Wanda, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bajorski Adam ks.
 • "Epikleza eucharystyczna uzgodnienia z Limy", czyli doktorat Ks. Adama Bajorskiego Misjonarza św. Rodziny, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1997, R. 15, nr 49.

Baliński Witold
 • Karolewicz Grażyna, Baliński Witold, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Bała Maciej ks.
 • Bała Maciej ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bałabuch Adam bp
 • Szamik Monika, Bałabuch Adam bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bańka Józef Marian
 • Wieczorek Krzysztof, Bańka Józef Marian, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bar Wiesław Stanisław OFMConv
 • Bar Wiesław Stanisław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Barankiewicz Tomasz Zbigniew ks.
 • Barankiewicz Tomasz Zbigniew, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Barańska Anna
 • Barańska Anna, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Barańska Ewa
 • Niedokos Judyta, Barańska Ewa, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bareła Stefan bp
 • Biskupi "rodem" z KUL-u, [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994.
 • Człowiek zawierzenia. Stefan Bareła III biskup częstochowski (1916-1984), red. Wanda Dąbrowska, Marian Duda, Marian Mikołajczyk, Częstochowa 1986.
 • Gigilewicz Edward, Bareła Stefan bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Mikołajczyk Marian, Biskup Stefan Bereła - Pasterz oddany bez reszty Kościołowi, „Veritati et Caritati” 2016, t. 6.
 • Służyć Prawdzie i Miłości. Pamięci Księdza Biskupa Stefana Bareły III Ordynariusza Częstochowskiego, red. Jan Kowalski, Częstochowa 1984.
 • Warzybok Ludwik, Biskupi ordynariusze Częstochowy, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 1974, t. 2.

Bartnik Czesław Stanisław ks.
 • Bartnik Czesław, Dobry człowiek łaską Bożą. Podziękowanie za Medal za Zasługi dla KUL JP II, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2009, R. 3, nr 1.
 • Góźdź Krzysztof, Bartnik Czesław Stanisław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Góźdź Krzysztof, Requiem za śp. ks. prof. Czesława Bartnika, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 2-3 (184-185).
 • Słomka Walerian, Laudacja na cześć ks. prof. dr hab. Czesława S. Bartnika na okoliczność wręczenia mu Medalu za Zasługi dla KUL, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2009, R. 3, nr 1.

Bazydło Janusz
 • Bazydło Janusz, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bazylak Józef ks.
 • Buglewicz Urszula, Służył bogactwem serca i umysłu, „Niedziela” 2013, nr 9.
 • Gigilewicz Weronika, Bazylak Józef ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Ks. Józef Bazylak (1932-2013). Takim pozostał wśród nas, red. Edward Walewander, Lublin 2013.

Bednaruk Waldemar Władysław
 • Bednaruk Waldemar Władysław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Behnke Joachim ks.
 • Pawelec Marek, Behnke Joachim ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Behrendt Czesława
 • Pawelec Marek, Behrendt Czesława, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bejze Bohdan bp
 • Ad Dei gloriam et pacem in terris. W służbie dla chwały Bożej i pokoju na ziemi. Księga Pamiątkowa ku czci Biskupa Profesora Bohdana Bejze w 70. Rocznicę Urodzin, „Łódzkie Studia Teologiczne” 1999, t. 8.
 • Biskup prof. dr hab. Bohdan Bejze (1929-2005). Rys biograficzny i bibliografia prac, „Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie” 2005, R. 79, z. 3.
 • Czalej Sławomir, Analogiczne poznawanie Boga w ujęciu biskupa profesora Bohdana Bejze, „Łódzkie Studia Teologiczne” 1998, t. 7.
 • Szczyrba Sławomir, Bejze Bohdan bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Szczyrba Sławomir, Biskup prof. dr hab. Bohdan Bejze (1929-2005), „Studia Philosophiae Christianae” 2005, R. 41, nr 2.
 • Szczyrba Sławomir, Filozof i biskup. Bohdan Bejze (1929-2005), „Ruch Filozoficzny” 2005, t. 62, nr 4.

Bekman Maria
 • Pawelec Marek, Bekman Maria, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bełch Kazimierz ks.
 • Bartnicki Roman, Wydział Teologiczny na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Studia Theologica Varsaviensia” 2013, R. 51, nr 1.
 • Fijołek Mirosław, Bełch Kazimierz ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Nabywaniec Stanisław, Sprawa obiektowa nr 1: Kościół. Kościół przemyski w świetle akt rzeszowskiej bezpieki (1944-1989), Rzeszów 2011. UWAGI
  [Bełch Kazimierz ks. - s. 336]
 • Ślemp Elżbieta, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, „Fides” 2005, nr 1/2 (20/21).

Bender Agnieszka
 • Bender Agnieszka, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bender Ryszard
 • Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994. UWAGI
  [Akademickie Koło Ruchu Trzeźwości KUL im. św. Maksymiliana Marii Kolbego - s. 713; Bender Ryszard - passim; Brajerski Tadeusz - passim; Chór Akademicki - s. 726-731; Collegium Ioannis Pauli II - s. 53, 75-77; Słomkowski Antoni ks. - passim]
 • Ryba Mieczysław, Bender Ryszard, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bensch Teodor bp
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Słomkowski Antoni, Śp. ks. biskup Teodor Bensch, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 2.

Bernagiewicz Robert ks.
 • Fijołek Mirosław, Bernagiewicz Robert ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bernat Zdzisław ks.
 • Chałupka Władysław, Cofta Gerard, Zdzisław Bernat. Człowiek, kapłan, muzyk, Poznań 2004.
 • Dąbek Stanisław, Bernat Zdzisław ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Jazdon Andrzej, Bernat Zdzisław, [w:] Kompozytorzy polscy, t. 2, red. Marek Podhajski, Gdańsk 2005.

Besler Gabriela Teresa
 • Besler Gabriela Teresa, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Białasiewicz Wojciech
 • Gapski Henryk, Białasiewicz Wojciech, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Judyccy Agata i Zbigniew, Polonia. Słownik biograficzny, Warszawa 2000. UWAGI
  [Białasiewicz Wojciech - s. 24-25]

Białogłowski Edward bp
 • Kowalczyk Mirosław, Białogłowski Edward bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Motyka Andrzej, Biskup Edward Białogłowski – życie i działalność, [w:] W mocy Ducha Świętego. Księga pamiątkowa dla Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Edwarda Białogłowskiego z okazji XXV rocznicy święceń biskupich, Rzeszów 2013.

Biela Adam
 • Bondyra-Łuczka Ewelina, Filipiuk Dorota, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Człowiek w pracy i organizacji: perspektywa psychologiczna”. Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania KUL. Lublin, 24-25 listopada 2011 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2012, t. 15, nr 3.

Bielak Włodzimierz ks.
 • Bielak Włodzimierz, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bielecki Marek
 • Bielecki Marek, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bielecki Stanisław
 • Leksykon Teologii Pastoralnej, red. Marek Fiałkowski, Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda, Lublin 2006. UWAGI
  [Bielecki Stanisław - s. 99-100]
 • Śmigiel Wiesław, Bielecki Stanisław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Życie i działalność naukowo-dydaktyczna oraz organizacyjna ks. prof. dra hab. Stanisława Bieleckiego, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 2012, t. 59, z. 4.

Bień Janusz Andrzej
 • Bień Janusz Andrzej, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bieńkowski Ludomir
 • Gach Piotr Paweł, Ludomir Bieńkowski jako historyk, tłumacz i wykładowca, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1994, R. 37, nr 1-2.
 • Gigilewicz Edward, Bieńkowski Ludomir, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Biesaga Tadeusz SDB
 • Biesaga Tadeusz SDB, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Biłat Andrzej
 • Biłat Andrzej, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bis Dorota
 • Bis Dorota, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Biskup Rafał Arkadiusz
 • Biskup Rafał Arkadiusz, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Blin Władysław bp
 • Blin Władysław bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bloch Czesław
 • Gołębiowski Jacek, Bloch Czesław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bloch-Rozmej Anna
 • Bloch-Rozmej Anna, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bloch-Trojnar Maria Jadwiga
 • Bloch-Trojnar Maria Jadwiga, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Błachnio Agata Patrycja
 • Błachnio Agata Patrycja, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Błaszkiewicz Tadeusz Bogusław bp
 • Błaszkiewicz Tadeusz Bogusław, [w:] Krzysztof Rafał Prokop, Biskupi Kościoła katolickiego w III Rzeczpospolitej. Leksykon biograficzny, Kraków 1998.
 • Gigilewicz Edward, Błaszkiewicz Tadeusz Bogusław bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bober Sabina Ewa
 • Bober Sabina, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bobowski Władysław Józef bp
 • Biskupi "rodem" z KUL-u, [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994.
 • Bobowski Władysław Józef, [w:] Krzysztof Rafał Prokop, Biskupi Kościoła katolickiego w III Rzeczpospolitej. Leksykon biograficzny, Kraków 1998.
 • Polak Grzegorz, Kto jest kim w Kościele: ekumeniczne "who is who" chrześcijaństwa w Polsce, Warszawa 1999. UWAGI
  [Bobowski Władysław Józef bp - s. 28-29; Kalinowski Mirosław ks. - s. 151; Witaszek Gabriel CSsR - s. 404-405]
 • Przebóstwiać to, co ludzkie. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Władysław Bobkowskiego, red. Józef Stala, Sojka Stanisław, Tarnów 2007.
 • Switek Mateusz, Bobowski Władysław Józef bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Zawsze czułem się na swoim miejscu. Z biskupem Władysławem Bobkowskim rozmawia Grzegorz Brożek, Tarnów 2011.

Bobrowski Ireneusz
 • Czopek-Kopciuch Barbara, Instytut Języka Polskiego PAN i jego dyrektorzy, [w:] Język polski wczoraj-dziś-jutro…, red. Barbara Czopek-Kopciuch, Piotr Żmigrodzki, Kraków 2010.
 • Lubaś Władysław, Instutut Języka Polskiego PAN w Krakowie w latach 1973-1991, „Polonica” 1994, t. 16.
 • Nowicki Tomasz, Bobrowski Ireneusz, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bochenek Krzysztof
 • Bochenek Krzysztof, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bodzioch Beata
 • Bodzioch Beata, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bojarska-Syrek Joanna
 • Fijołek Mirosław, Bojarska-Syrek Joanna, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Legutko Piotr, Jedyne takie muzeum. Odzyskana pamięć o powstaniu warszawskim, Kraków 2004.
 • Teatr akademicki, [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994.

Bojko Pelagia Halina
 • Bojko Pelagia Halina, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bondaruk Anna Elżbieta
 • Bondaruk Anna Elżbieta, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Borkowska Urszula OSU
 • Deptuła Czesław, Kras Paweł, Siostra Profesor Urszula Borkowska OSU, [w:] Ecclesia – Cultura – Potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa, red. Agnieszka Januszek, Paweł Kras, Agnieszka Nalewajek, Wojciech Polak, Kraków 2006.
 • Januszek-Sieradzka Agnieszka, Mistrzyni. Wspomnienie o Siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej, „Ibidem” 2014, t. 10.
 • Kras Paweł, Mistrzyni. Wspomnienie o s. prof. Urszuli Borkowskiej OSU, „Przegląd Uniwersytecki” 2014, R. 26.
 • Kras Paweł, Siostra Profesor i studenci, „Ibidem” 2014, t. 10.
 • Kras Paweł, Urszula Borkowska OSU (11 VIII 1935-12 V 2014), „Kwartalnik Historyczny” 2015, R. 122, z. 2.
 • Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny, red. Marek Halawa, t. 5, Warszawa 2006. UWAGI
  [Borkowska Urszula OSU - s. 99]

Borkowska-Martyniakowa Alina Ludmiła
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Borowiec Jerzy Zygmunt
 • Kaucha Krzysztof, Borowiec Jerzy Zygmunt, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bortnowska-Dąbrowska Halina
 • Głąb Anna, Bortnowska-Dąbrowska Halina, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Borusewicz Bogdan
 • Borusewicz Bogdan, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Borzyszkowski Marian ks.
 • Wójcik Kazimierz, Borzyszkowski Marian ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Boużyk Maria Małgorzata
 • Boużyk Maria Małgorzata, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Brajerska-Mazur Agata
 • Brajerska-Mazur Agata, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Brajerski Tadeusz
 • In memoria aeterna. Pracownicy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II spoczywający na Cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie, oprac. Marek Pawelec, Lublin 2015.
 • Karolewicz Grażyna, Brajerski Tadeusz, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969. UWAGI
  [Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Akademickie Koło Ludoznawstwa Polskiego - s. 50; Akademickie Koło Misjologiczne - s. 303; Akademickie Koło Odbudowy Warszawy - s. 353; Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża - s. 87; Akademickie Koło Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” - s. 354; Akademickie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc Bliźniemu” - s. 88, 303; Akademicki Komitet Obrony Ziem Plebiscytowych - s. 47-48; Bownik Zygmunt Bolesław - s. 238; Bratnia Pomoc - s. 337-338; Bursa Akademicka - s. 44; Caritas Academica - s. 304, 337, 351; Centrala Kół Naukowych - s. 50; Chór Akademicki - s. 128, 251]
 • Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994. UWAGI
  [Akademickie Koło Ruchu Trzeźwości KUL im. św. Maksymiliana Marii Kolbego - s. 713; Bender Ryszard - passim; Brajerski Tadeusz - passim; Chór Akademicki - s. 726-731; Collegium Ioannis Pauli II - s. 53, 75-77; Słomkowski Antoni ks. - passim]
 • Starnawski Jerzy, Tadeusz Brajerski (1913-1997), [w:] Jerzy Starnawski, Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku, Lublin 2004.

Braun-Gałkowska Maria
 • Dalej w tę samą stronę. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Marii Braun Gałkowskiej, red. Aleksandra Gała, Iwona Ulfik-Jaworska, Lublin 2012.
 • Gigilewicz Weronika, Braun-Gałkowska Maria, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bronk Andrzej Ignacy SVD
 • Walczak Monika, Bronk Andrzej Ignacy, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Broński Włodzimierz ks.
 • Broński Włodzimierz, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Brzostowska Zofia
 • Gałkowski Jerzy Wacław, Pani Dyrektor, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 2-3 (184-185).

Budziarek Marek
 • Budziarek Mikołaj, Ś.P, Doktor Marek Budziarek (1951-2006), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2006, R. 24, nr 85-86.

Budzik Stanisław abp
 • Budzik Stanisław, [w:] Leksykon Polskich Dogmatyków XX i XXI wieku, red. Krzysztof Góźdź, Lublin 2010.
 • Konieczny Mariusz, Budzik Stanisław abp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Budzisz Andrzej Roman
 • Budzisz Andrzej Roman, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bugel Walerian ks.
 • Unia Użhorodzka czyli doktorat ks. Waleriana Bugela, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1999, R. 17, nr 58.

Bujak Grzegorz Tomasz ks.
 • Bujak Grzegorz Tomasz ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bulas Ryszarda
 • Fijołek Mirosław, Bulas Ryszarda, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Burczak Krzysztof ks.
 • Burczak Krzysztof, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Butkiewicz Marian

Cekiera Czesław Marian SDS
 • Gigilewicz Weronika, Cekiera Czesław Marian SDS, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Płużek Zenomena, Psychologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-1968, „Roczniki Filozoficzne” 1968, t. 16, z. 4.

Chachaj Jacek Leszek
 • Chachaj Jacek Leszek, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Chachulski Tomasz
 • Chachulski Tomasz, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Charlińska Elżbieta
 • Charlińska Elżbieta, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Charytański Jan Zbigniew SJ
 • Cieślak Stanisław, Popiołek Irena, Jan Charatyński SJ jako szef i katecheta. Wspomnienia, red., Kraków 2015.
 • Kasjaniuk Elżbieta, Charytański Jan Zbigniew SJ, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Charzyńska-Wójcik Magdalena Maria
 • Charzyńska-Wójcik Magdalena Maria, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Charzyński Rafał Jan ks.
 • Charzyński Rafał Jan, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Chlebowski Piotr
 • Chlebowski Piotr, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Chlewiński Zdzisław ks.
 • Francuz Piotr, Ksiądz Profesor Zdzisław Chlewiński, „Roczniki Psychologiczne” 2001, t. 4.
 • Oleś Piotr, Jubileusz Profesora Zdzisława Chlewińskiego, „Roczniki Psychologiczne” 2002, t. 5.

Chłodna-Błach Imelda
 • Chłodna-Błach Imelda, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Chmielewski Marek
 • Chmielewski Marek, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Chodkowski Robert Roman
 • Lewandowski Janusz, Chodkowski Robert Roman, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Chovanec Marian bp
 • Skrzyniarz Ryszard, Chovanec Marian bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Chrapek Jan bp
 • Biskup Jan Chrapek - ślady obecności. Ogólnopolskie sympozjum na temat życia i działalności Jana Chrapka, red. Mirosław Wąsik, Radom 2003.
 • Chrapek Jan, [w:] Krzysztof Rafał Prokop, Biskupi Kościoła katolickiego w III Rzeczpospolitej. Leksykon biograficzny, Kraków 1998.
 • Gigilewicz Edward, Chrapek Jan bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Mój Radom. Wspomniając biskupa Jana Chrapka, red. Piotr Turzyński, Radom 2002.
 • Ślady Serca - wspomnienia o biskupie Janie Chrapku, red. Marek Fituch, Edward Poniewierski, Marki 2002.

Christians Ludwik
 • Karolewicz Grażyna, Christians Ludwik, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Chruszczewski Adam
 • Kumor-Mielnik Joanna, Chruszczewski Adam, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Chuchra Maria Agata
 • Chuchra Maria Agata, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Chudy Wojciech Franciszek
 • Chuda Mirosława, Chudy Wojciech Franciszek, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Nowak Marian, Między mądrością a czasowo uwarunkowaną wiedzą. Prof. dr hab. Wojciech Chudy – filozof – w Instytucie Pedagogiki KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 2008, t. 36, z. 2.
 • Rynio Alina, Prof. dr hab. Wojciech Chudy (8 grudnia 1947–15 marca 2007), „Roczniki Nauk Społecznych” 2008, t. 36, z. 2. UWAGI
  [Instytut Jana Pawła II - s. 8]
 • Stawrowski Zbigniew, Refleksja jako fundament rzeczywistości. Wojciecha Chudego czytanie Hegla, „Ethos” 2007, R. 20, nr 3/4 (79/80).
 • Szudra Anna, Trzy, cztery rzeczy najważniejsze w Wojciecha Chudego pedagogii godności, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Szudra Artur, Pedagogika godności. Etyka pedagogiczna w ujęciu Wojciecha Chudego, „Ethos” 2007, R. 20, nr 3/4 (79/80).
 • Ślęczka Piotr, "Prawda jest jak powietrze". Wojciecha Chudego filozofia kłamstwa społecznego, „Ethos” 2007, R. 20, nr 3/4 (79/80).
 • Uzar Katarzyna, Fenomen nadziei w Wojciecha Chudego filozofii wychowania, „Roczniki Pedagogiczne” 2009, t. 1(37).
 • Uzar Katarzyna, I Międzynarodowa Konferencja "O personalistyczny wymiar filozofii wychowania" dedykowana śp. Wojciechowi Chudemu (1947-2007), „Roczniki Pedagogiczne” 2009, t. 1(37). UWAGI
  [film "Droga do Wielunia" Dariusza Kiregera s. 169]
 • Wierzbicki Alfred, Filozofia refleksji i refleksja nad filozofią, „Ethos” 2007, R. 20, nr 3/4 (79/80).

Chwalewski Franciszek Wincenty

Chwałek Jan ks.
 • Artificium. Ars. Scientia. Księga Jubileuszowa w 80. rocznicę urodzin Ks. Profesora Jana Chwałka, red. Maria Szymanowicz, Lublin 2010.
 • Gładysz Andrzej, Chwałek Jan ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Chyrowicz Barbara SSpS
 • Chyrowicz Barbara, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Ciereszko Henryk bp
 • Ciereszko Henryk bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Cieśla Stanisław
 • Zabielska Janina, Cieśla Stanisław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Cisło Mieczysław bp
 • Kowalczyk Mirosław, Cisło Mieczysław bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Ciszewski Marian SDB
 • Janeczek Stanisław, Ciszewski Marian SDB, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Cygan Jerzy OFMCap.
 • Charzyński Rafał, Cygan Jerzy OFMCap., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Cyran Eugeniusz Wacław
 • Cyran Eugeniusz Wacław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Cywiński Piotr Mateusz
 • Fijołek Mirosław, Cywiński Piotr Mateusz, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Czachorowski Marek Lesław
 • Czachorowski Marek Lesław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Czaja Andrzej Konrad bp
 • Czaja Andrzej, [w:] Leksykon Polskich Dogmatyków XX i XXI wieku, red. Krzysztof Góźdź, Lublin 2010.
 • Marczewski Marek, Czaja Andrzej Konrad bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Czajka Stanisław bp
 • Bąbiński Henryk, Częstochowskie Seminarium Duchowne w latach II wojny światowej, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 1969, R. 43.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Patykiewicz W., Ks. biskup Stanisław Czajka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1967, R. 10, nr 3.
 • Sokołowski Leopold, Śp. Ksiądz biskup Stanisław Czajka, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” 1965, R. 39.
 • Związek Jan, Czajka Stanisław bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Czarnek Przemysław
 • Czarnek Przemysław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Czech-Jezierska Bożena Anna
 • Czech-Jezierska Bożena Anna, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Czechowicz Agnieszka
 • Czechowicz Agnieszka, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Czerkawski Jan
 • Gutowski Piotr, Czerkawski Jan, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Gutowski Piotr, Jan Czerkawski, „Principia. Ekspres Filozoficzny” 2007, nr 41.
 • Z dziejów filozoficznej refleksji nad człowiekiem. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Czerkawskiego (1939-2007), red. Przemysław Gut, Piotr Gutowski, Lublin 2007.

Czernecka-Rej Bożena Krystyna
 • Czernecka-Rej Bożena Krystyna, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Czubiel Lucjan
 • Lewandowska Izabela, Czubiel Lucjan, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Lewandowska Izabela, Konserwatorskie zwierzenia. Rozmowy z Lucjanem Czubielem konserwatorem zabytków w Olsztynie 1956-1993. Wywiad-rzeka. Materiały źródłowe, Olsztyn 2015.

Czuma Łukasz Ignacy
 • Peciakowski Tomasz, Porozrywana ciągłość. Historia „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.

Danielewicz Zbigniew
 • Doktorat Zbigniewa Danielewicza: Nauka Adwentystów Dania Siódmego oraz Świadków Jehowy o bliskiej paruzji, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny: dokumenty, studia, informacje” 1995, R. 13, nr 43.

Dąbrowski Jan
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Deptuła Czesław
 • Filipowicz Mirosław, Profesor Czesław Deptuła, [w:] Scientia et Fidelitate. Księga Pamiątkowa Ewy i Czesława Deptułów Profesorów KUL, red. Tomasz Panfil, Lublin 2013.
 • Pisarek-Małyszek Katarzyna, Archeologiczne pasje Profesora Czesława Deptuły, [w:] Scientia et Fidelitate. Księga Pamiątkowa Ewy i Czesława Deptułów Profesorów KUL, red. Tomasz Panfil, Lublin 2013.

Dębiński Antoni ks.
 • Janeczek Stanisław, Dębiński Antoni ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • M.K., Dwie kadencje, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 4 (186).

Drzazga Józef, bp
 • Biskupi spośród profesorów i wychowanków KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 3.

Dyczewski Leon Tadeusz Benigny OFMConv
 • Szulich-Kałuża Justyna, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Tożsamość i komunikacja”, „Roczniki Nauk Społecznych” 2010, t. 2(38), z. 1. UWAGI
  [Katedra Socjologii Kultury - s. 317; Leon Dyczewski - s. 317]

Dywan Zdzisław
 • Kulicki Piotr, Profesor Zdzisław Dywan, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 4 (186).

Dzwonkowski Roman
 • Plewko Jadwiga, Polskość i wiara. Działalność naukowa profesora Romana Dzwonkowskiego SAC, „Roczniki Nauk Społecznych” 2002, t. 30, z. 1.

Fel Stanisław
 • Wódka Marek, Sprawozdanie z konferencji "Religia w przestrzeni publicznej" (Lublin, 16 maja 2012 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.

Fita Stanisław Aleksander
 • Bojanowicz Kinga, Fita Stanisław Aleksander, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Malik Jakub, Stanisław Fita (1932–2011), „Roczniki Humanistyczne” 2013, R. 13, z. 1.
 • Malik Jakub, Stanisław Fita (1932–2011), „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2011, R. 4 (46).

Gietko Marian
 • Makarewicz Renata, Marian Gietko (1898-1949) - nauczyciel, wychowawca, społecznik. Zarys problematyki, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 1.

Gilski Marek ks.
 • Mariologia kontekstualna św. Augustyna, czyli doktorat Marka Gilskiego, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2002, R. 20, nr 67.

Glaeser Zygfryd
 • Doktorat Ks. Zygrfyda Glaesera o Nissiotisie, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1995, R. 13, nr 44.

Góźdź Krzysztof ks.
 • Habilitacja z teologii dogmatycznej ks. Krzysztofa Goździa, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1996, R. 14, nr 47.

Grzebień Ludwik ks.
 • Hamryszczak Artur, Ks. Ludwik Grzebień SI (1939-2020) - uczeń i asystent naukowy księdza profesora Stanisława Librowskiego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2020, t. 113.

Hartwig Julia
 • Giemza Lech, Hartwig Julia, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Hartwig Julia, Zaułek Hartwigów, Lublin 2006.

Hemperek Piotr bp

Homerski Józef ks.
 • Zmarł Ks. Prof. Józef Homerski (1922-2004), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2004, R. 22, nr 78.

Hryniewicz Wacław ks.
 • Kantyka Przemysław, Teolog paschalnej nadziei, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 4 (186).

Jabłoński Arkadiusz
 • Kotlarek Joanna, Sprawozdanie z prezentacji książki ks. prof. Stanisława Kowalczyka "Personalizm – podstawy, idee, konsekwencje", „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, t. 5(41), z. 4.

Jasiński Janusz
 • Jasiński Janusz, Migawki z życia mojego, Dąbrówno 2017.

Jerzy Popiełuszko ks.
 • Banaszkiewicz Czesław, Był moim sąsiadem i bratem w kapłaństwie, [w:] Obrońca prawdy. Materiały z konferencji: "O prawdzie w życiu publicznym. Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko w 30. rocznicę zbrodni" zorganizowanej przez Fundację Niepodległości i Instytut Europeistyki KUL Jana Pawła II 21 listopada 2014 r. oraz "Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko obrońca prawdy o człowieku" zorganizowanej przez KU NSZZ "Solidarność" KUL przy współudziale Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL Jana Pawła II 14 kwietnia 2015 r., oprac. Ewa Różycka, Lublin 2015.
 • Juros Andrzej, Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko świadek i patron "Solidarności", [w:] Obrońca prawdy. Materiały z konferencji: "O prawdzie w życiu publicznym. Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko w 30. rocznicę zbrodni" zorganizowanej przez Fundację Niepodległości i Instytut Europeistyki KUL Jana Pawła II 21 listopada 2014 r. oraz "Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko obrońca prawdy o człowieku" zorganizowanej przez KU NSZZ "Solidarność" KUL przy współudziale Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL Jana Pawła II 14 kwietnia 2015 r., oprac. Ewa Różycka, Lublin 2015.
 • Kiereś Barbara, Obrońca prawdy. Materiały z konferencji: „O prawdzie w życiu publicznym. Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko w 30. rocznice zbrodni”, zorganizowanej przez Fundację Niepodległości i Instytut Europeistyki KUL Jana Pawła II 21 listopada 2014 r. oraz „Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko obrońca prawdy o człowieku”, zorganizowanej przez KU NSZZ „Solidarność´” KUL przy współudziale Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL Jana Pawła II 14 kwietnia 2015 r., oprac. E. Różycka, Lublin: Fundacja Niepodległości 2015, ss. 248., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 1.
 • Matwiejczyk Witold, Obecność bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, [w:] Obrońca prawdy. Materiały z konferencji: "O prawdzie w życiu publicznym. Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko w 30. rocznicę zbrodni" zorganizowanej przez Fundację Niepodległości i Instytut Europeistyki KUL Jana Pawła II 21 listopada 2014 r. oraz "Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko obrońca prawdy o człowieku" zorganizowanej przez KU NSZZ "Solidarność" KUL przy współudziale Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL Jana Pawła II 14 kwietnia 2015 r., oprac. Ewa Różycka, Lublin 2015.
 • Rynio Alina, Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko w służbie etosu "Solidarności", [w:] Obrońca prawdy. Materiały z konferencji: "O prawdzie w życiu publicznym. Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko w 30. rocznicę zbrodni" zorganizowanej przez Fundację Niepodległości i Instytut Europeistyki KUL Jana Pawła II 21 listopada 2014 r. oraz "Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko obrońca prawdy o człowieku" zorganizowanej przez KU NSZZ "Solidarność" KUL przy współudziale Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL Jana Pawła II 14 kwietnia 2015 r., oprac. Ewa Różycka, Lublin 2015.
 • Szymczyk Jan, Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko patronem jedności ruchu "Solidarność", [w:] Obrońca prawdy. Materiały z konferencji: "O prawdzie w życiu publicznym. Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko w 30. rocznicę zbrodni" zorganizowanej przez Fundację Niepodległości i Instytut Europeistyki KUL Jana Pawła II 21 listopada 2014 r. oraz "Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko obrońca prawdy o człowieku" zorganizowanej przez KU NSZZ "Solidarność" KUL przy współudziale Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL Jana Pawła II 14 kwietnia 2015 r., oprac. Ewa Różycka, Lublin 2015.

Kałwa Piotr bp
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Kantyka Przemysław ks.
 • Doktorat ks. Przemysława Kantyki. Autorytet w Kościele według dokumentów dialogu katolicko-anglikańskiego na forum światowym, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2001, R. 19, nr 65.

Kiczuk Stanisław
 • Tkaczyk Marcin, Kiczuk Stanisław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Tkaczyk Marcin, Publikacje prof. dra hab. Stanisława Kiczuka, „Roczniki Filozoficzne” 2008, t. 56, nr 1.
 • Tkaczyk Marcin, Stanisława Kiczuka logika świata realnego, „Roczniki Filozoficzne” 2008, t. 56, nr 1.

Klonowiecki Wit
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.

Kondziela Joachim ks.
 • Balawajder Edward, Joachim Jan Kondziela (1932-1992), [w:] Wspólnota o osobie. Wspomnienia o księdzu Joachimie Kondzieli, red. Edward Balawajder, Grażyna Jabłczyńska, Janusz Mariański, Lublin 1996.
 • Kampka Franciszek, Kondziela Joachim, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Kampka Franciszek, Kondziela Joachim, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 9, red. Andrzej Szostek, Lublin 2002.
 • Kampka Franciszek, Portret uczonego, [w:] Wspólnota o osobie. Wspomnienia o księdzu Joachimie Kondzieli, red. Edward Balawajder, Grażyna Jabłczyńska, Janusz Mariański, Lublin 1996.
 • Narecki Zbigniew, Bibliografia, [w:] Wspólnota o osobie. Wspomnienia o księdzu Joachimie Kondzieli Edward Balawajder, Grażyna Jabłczyńska, Janusz Mariański, Lublin 1996.
 • Wódka Marek, Warstwa ideowo-filozoficzna "Roczników Nauk Społecznych", „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.
 • Wspólnota o osobie. Wspomnienia o księdzu Joachimie Kondzieli, red. Edward Balawajder, Grażyna Jabłczyńska, Janusz Mariański, Lublin 1996.

Kowalczyk Stanisław
 • Dec Ignacy, Filozof komplementarnych ujęć. Laudacja na cześć ks. prof. Stanisława Kowalczyka, 15 czerwca 2012 r., „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.
 • Jabłoński Arkadiusz, Ks. Stanisław Kowalczyk - kalendarium życia i działalności, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 1.
 • Kotlarek Joanna, Sprawozdanie z prezentacji książki ks. prof. Stanisława Kowalczyka "Personalizm – podstawy, idee, konsekwencje", „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, t. 5(41), z. 4.

Kowecka Elżbieta
 • Klonder Andrzej, Mazur Elżbieta, Profesor Elżbieta Kowecka (19 IX 1929-8 VIII 2001), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2001, R. 49, nr 4.

Krąpiec Mieczysław Albert OP
 • Dec Ignacy, Filozof komplementarnych ujęć. Laudacja na cześć ks. prof. Stanisława Kowalczyka, 15 czerwca 2012 r., „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.
 • Kiereś Barbara, Klasyczna myśl wychowawcza w ujęciu dominikańskich mistrzów kształcenia uniwersyteckiego: J. Woroniecki, F.W. Bednarski, M.A. Krąpiec, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.

Królikowski Bohdan
 • Buczyński Mieczysław, Stylizacja archaiczna w powieściach Ryszarda Jegorowa i Bohdana Królikowskiego, [w:] Polska powieść historyczna XX wieku, red. Lech Ludorski, Lublin 1990.
 • Królikowski Bohdan, Grzechy pamięci, Warszawa 2002.
 • Ludorski Lech, Refleks Sienkiewiczowski w powieściach historycznych Bohdana Królikowskiego, [w:] Polska powieść historyczna XX wieku, red. Lech Ludorski, Lublin 1990.
 • Nasalska Anna, Proza w półwieczu, [w:] Lublin literacki 1932–1982: szkice i wspomnienia, red. Waldemar Michalski, Józef Zięba, Lublin 1984. UWAGI
  [Królikowski Bohdan - s. 260-261]
 • Rafalska Bożena, Szable, konie i… Lwów w opowieściach Bohdana Królikowskiego, „Gazeta Lwowska” 1995, nr 1/2.

Krzemiński Krzysztof ks.
 • Historiozbawcze posłannictwo Ducha Świętego według Heriberta Muehlena. Doktorat Ks. Krzysztofa Krzemińskiego. KUL, 22.04.1999, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1999, R. 17, nr 59.

Kudasiewicz Józef ks.
 • Pek Kazimierz, Mariologia Józefa Kudasiewicza dla Kościoła w Polsce, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2014, R. 8, nr 2.

Kuligowski Roman ks.
 • Moralność a dialog, czyli doktorat Ks. Romana Kuligowskiego, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1997, R. 15, nr 48.

Kumor Bolesław ks.
 • Weiss Anzelm, Kumor Bolesław ks., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Kunowski Stefan
 • Chałas Krystyna, Struktury treści dydaktycznych w procesie kształcenia pedagogów w świetle warstwicowej teorii rozwoju człowieka Stefana Kunowskiego, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Jazukiewicz Iwona, Aktualność założeń warstwicowej teorii wychowania Stefana Kunowskiego, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 1.
 • Jeziorański Marek, Magier Piotr, Międzynarodowy program współpracy „Trinational”. Alice Salomon Hochschule Berlin, Institut du Travail Social de la Région Auvergne w Clermont-Ferrand, Instytutu Pedagogiki KUL. Spotkanie I - Berlin, 18-25 maja 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 1. UWAGI
  [warstwicowa teoria wychowania Stefana Kunowskiego - s. 185-187]
 • Karczewska Joanna, Dojrzałość osobowa celem wychowania młodzieży chrześcijańskiej w twórczości Stefana Kunowskiego, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Konefał Stanisława, Służebna rola pedagogiki uniwersyeckiej w nauczaniu wychowującym współczesnej młodzieży akademickiej, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010. UWAGI
  [Kunowski Stefan - s. 206-209]
 • Magier Piotr, La pédagogie à l’Université Catholique de Lublin par rapport au progrès de la pédagogie en Pologne. Esquisse historique et théorique, „Roczniki Pedagogiczne” 2012, t. 4(40), nr 2. UWAGI
  [Kunowski Stefan - s. 61-62; Kukulski Zygmunt - s. 61; Instytut Pedagogiki - s. 61-64; personalizm - s. 63]
 • Rynio Alina, Integralne wychowanie człowieka. Sprawozdanie z Konferencji z okazji XXV-lecia śmierci Stefana Kunowskiego (1909-1977), „Roczniki Nauk Społecznych” 2002, t. 30, z. 2.
 • Rynio Alina, Pedagogika uniwersytecka w życiu i twórczości Profesora Stefana Kunowskiego, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Skrzyniarz Ryszard, Kunowski Stefan, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Świdrak Ewelina, Sprawozdanie z konferencji "Wczoraj i dziś pedagogiki uniwersyteckiej w świetle życia i twórczości Profesora Stefana Kunowskiego" 15 grudnia 2009, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).
 • Urbanik Ewa J., Introcepcja wartości Stefana Kunowskiego podstawą we współczesnym kształceniu pedagogów, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Walewander Edward, Główne kierunki badań Instytutu Pedagogiki KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 1999, t. 27, z. 2.

Ledwoń Ireneusz Sławomir OFM
 • Doktorat o. Ireneusza Ledwonia OFM: Pojęcie objawienia Bożego i motywy jego wiarygodności według René Latourelle`a, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny: dokumenty, studia, informacje” 1995, R. 13, nr 43.

Leśniewski Krzysztof
 • Doktorat Krzysztofa Leśniewskiego: Ekumenizm w czasie według Geores`a Florovsky`ego, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny: dokumenty, studia, informacje” 1995, R. 13, nr 43.

Macheta Kazimierz ks.
 • Macheta Kazimierz ks., [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994.
 • Napiórkowski Stanisław Celestyn, Ks. Dr Kazimierz Macheta (1944-1990), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1991, R. 9, nr 26.
 • Nowak Adam, Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. 4, Tarnów 2004. UWAGI
  [Macheta Kazimierz ks. - s. 276; Poręba Piotr ks. - s. 278]
 • Zmarł ks. dr Kazimierz Macheta, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1991, R. 9, nr 25.

Mariański Janusz
 • Dębiński Antoni, Okolicznościowe słowo Rektora KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 2.
 • Dyczewski Leon, Jeżowski Marek, Sobol Justyna, Szymczak Wioletta, Tarczyński Andrzej, Zacher Lech, Zemło Mariusz, Opowiedzieć człowieka – współpracownicy, uczniowie i przyjaciele o Księdzu Profesorze Januszu Mariańskim, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 2.
 • Fel Stanisław, Katolicka nauka społeczna w twórczości naukowej Janusza Mariańskiego, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 2.
 • Fel Stanisław, Okolicznościowe słowo Dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 2.
 • Libiszowska-Żółtkowska Maria, Ad perpetuam rei memoriam, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 2.
 • Smyczek Leon, Ksiądz Profesor Janusz Mariański – mistrz młodego pokolenia socjologów, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 2.
 • Zemło Mariusz, Magistro nostro, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 2.

Martyniak Czesław Szymon
 • Kalinowski Jerzy, Śp. Czesław Martyniak, „Roczniki Nauk Społecznych” 1949, t. 1.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Motyka Krzysztof, Martyniak Czesław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Turowski Konstanty, 30 rocznica śmierci prof. Czesława Martyniaka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 3.

Mazurek Franciszek Jan
 • Mariański Janusz, Ksiądz Profesor Franciszek Jan Mazurek - obrońca godności osoby ludzkiej i praw człowieka (1933-2009), „Roczniki Nauk Społecznych” 2010, t. 2(38), z. 1.
 • Wódka Marek, Warstwa ideowo-filozoficzna "Roczników Nauk Społecznych", „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.

Moricová Jana
 • Słowacka Siedmiobolesna, czyli doktorat Jany Moricovej, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1999, R. 17, nr 59.

Moskal Krzysztof
 • Moskal Krzysztof, Eklezjologia Jana Husa. Prezentacja rozprawy doktorskiej, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2000, R. 18, nr 60.

Moskwa Stefan bp
 • Zmarł Biskup Stefan Moskwa (1935-2004), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2004, R. 22, nr 78.

Müller Wiesław
 • Taracha Cezary, Profesor Wiesław Müller, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 2-3 (184-185).

Nadbrzeżny Antoni ks.
 • Święto Schillebeeckxa na KUL, czyli doktorat ks. Antoniego Nadbrzeżnego, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2002, R. 20, nr 67.